Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PAC3_enunciat

PAC3_enunciat

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by xarxatic

More info:

Published by: xarxatic on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 
Activitat 4. Proposta d’un disseny complet de recerca originalSituació d'aprenentatge
Després de l’aprofundiment realitzat en lescaracterístiques dels enfocaments quantitatius iqualitatius, arriba el moment de triar la metodologia mésadequada al nostre problema d’investigació i fer laproposta d’un disseny de recerca..En aquesta activitat hem d'exposar de forma clara iconcisa aspectes com a: el problema d'investigació i laseva justificació, revisió de la literatura, propòsit ihipòtesis, si és el cas, preguntes d’investigació,metodologia, resultats esperats, valoració global ireferències bibliogràfiques.En aquesta activitat es valoraran tant els aspectesformals (estructura, cites, bibliografia, etc.) com el rigor,pertinència, coherència i suficiència del dissenypresentat.
Objectius
Analitzar críticament la realitat educativai les recerques realitzades.
Conèixer l'estructura i requeriments d'undisseny d'investigació.
Elaborar un disseny d'investigació.
Diferenciar clarament entre el problemad’investigació, el tema de la investigació,l’objectiu de la recerca o les preguntesd’investigació.
Desenvolupar la capacitat de síntesi isaber arribar a conclusions profitoses.
Desenvolupar habilitats comunicativesen línia que continguin contingutsrellevants i de reflexió profunda.
Recomanacions específiques delconsultor/-a
Per a la realització d'aquesta activitat, enprimer lloc, us recomanem la lectura delsdocuments bàsics de referències queproposats, així com tota la informació ireflexions compartides durant l’assignaturad’”Investigació en e-learning”.Us recomanem compartir els dubtes,deduccions i conclusions amb els vostrescompanys a través del fòrum. Us ajudarà aargumentar i a tenir elements per al'elaboració i justificació del vostre anàlisi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->