Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mladi Reporter - April 2011

Mladi Reporter - April 2011

Ratings:
(0)
|Views: 162|Likes:
Published by MladiReporter

More info:

Published by: MladiReporter on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
APRIL 2011 - PRAVE OMLADINSKE NOVINE - BESPLATNO IZDANJE
 T E M A  B R OJ A :  O d l i v  m o zg o v a /
s
 1 6
 
<
I N TE R VJ U
>
 S.A. R.S /
S
6
 
STRIP OKO NAS
 /
S
8
 
MLADI REPORTER - Prva prava omladinska novina južne Srbije - Glavni i odgovorni urednik: Branislav Jonaš - Lektura, prelom i grafčka obrada: Šapa Sindikatd.o.o. - Tiraž: 2000 - Štampa: Retografka, Suboca - Novina je publikovana kao deo projekta “Širenje akvizma u južnoj Srbiji - promocija konstrukvne krike iangažovanje mladih” - Podrška: Nacionalna zadužbina za demokraju (NED) - Realizator: Resurs centar Leskovac - Adresa: Strahinjića Bana 3, Poštanski Fah 72,16000 Leskovac, Srbija - Tel/Fax: 016 232 811 / 016 232 812 - oce@rcleskovac.rs - www.rcleskovac.rs ///
Mišljenja i stavovi u iznem tekstovima su isključivomišljenja i stavovi autora/autorki i ni na koji način ne odražavaju stavove redakcije i Nacionalne zadužbine za demokraju (NED).
///
2
S
U popularnim pjesmama samo se kukazbog ljubavnih jada, što se više kuka, to supopularnije.Da li nam to još svima odzvanja u pods-
vijesti riječ utjehe koju su feudalci putemcrkve upućivali svojim kmetovima: „Muči
se i pati na ovom svijetu, da bi mogao da
uživaš o onom”.Ja sebe sve češće hvatam u jeresi kakoželim da uživam za života, a poslije, naonom svijetu, kako bude. Da uživam umalim stvarima. Dok dišem svež vazduh,dok hodam, dok pijem kafu. Logika kažeda je važno za poslednji sud (kod nas
pogrešno prevedeno kao strašni sud, kaoda je svakom strašan , a ne samo ozbiljnim
grešnicima!?) da li si živio pošteno, pomoralnim principima i etičkim normamadruštva - a ne koliko si uživao, ili patio uživotu.Jer i okorjeli kriminalac može da pati nasvojoj jahti okružen skupim prostitutkama
koje ga bezuspješno tješe, a sebe sam na
primer uhvatio kako uživam radeći nekesasvim obične manuelne poslove; na prim
-er dok šmirglam neku drvenu površinu, što
siguran sam, ni po najstrožijim pravilima ne
predstavlja grijeh.Naravno, teško je izgasiti mozak koji je u
informatičkom, postindustroijskom dobuprinuđen da radi kao kalkulator. Mengelednevnih operacija koje čovjek mora daizvrši udaljuju ga od primarnih užitaka.Jedini način da čovjek pronađe uživanjesu trenuci dokolice. Samo je dokolica ta iz
koje se neprimjetno ulazi u taj, meditativni
tihi osjećaj, u kome ti je lijepo bez nekog
posebnog razloga.U povelji o ljudskim pravima UN piše da
čovjek ima pravo na rad - na žalost ni slovao pravu na dokolicu. Bar sat vremena dnev
-
no, koji nije posvećen ama baš ničemu. Ubudnom stanju, jer spavanje se ne računau dokolicu.Na trenutke uživanja sva živa bića imajupravo. Zašto bi čovjek bio prekraćen.
 ž i a j 
amboamas.om
IMAM U TISAK DA SE  TOLIKO MALO GO VORI, PIŠE I PJE VA O UŽI VANJU, KAO DA JE S VIMA S TALO DA UŽI VAMO Š TO MANJE, DA NAM  TA SUŠ TINSKA ŽI VO TNA AK TI VNOS T Š TO RIJE ĐE PADA NA PAME T.
Za:
Tebe
Od:
www.ocenishkolu.com
Zašto:
Zato što si učenik ili učenica ili si to
nekada bio/la
Šta je u pismu:
Poziv da se uključiš ipomogneš unapređenju sistema obra
-
zovanja u Srbiji
Oceni Školu – Šta je to?
Vrlo je jednostavno.
Ocenishkolu.com
je
mesto gde možete oceniti škole u Srbiji.Osnovne i srednje. Državne i privatne.Vreme je za promenu sistema obrazovanjau Srbiji. Vreme je da se Vi pitate. Oceniteškolu u koju idete ili ste išli i profesore kojivam predaju ili su vam predavali. Možda
neki više nisu aktivni ali su imali metode
koje vredi podeliti sa drugima. Ako ste pro
-
fesor ili profesorka, još bolje, uključite se.Utičite na sistem. Ovo je portal za Vas.Za Vas koji ste završili sa obaveznim ob
-razovanjem ili idete u srednju ili osnovnu
školu. Za vašu decu ili decu vaše dece.Ispričajte svoju priču. Dajte predloge. Po
-
mozite profesorima i nastavnicima. Pomoz
-
ite kolegama. Pomozite sebi. Neka ostanezapisano. Pomozite generacijama koje dol
-aze posle vas da lakše izaberu školu.
Učestvujte u promociji svoje škole. Napišitenajbolji pro škole i pošaljite najbolje slike
na
info@ocenishkolu.com
i osvojitevredne nagrade.
A da… prvo posetite
 www.ocenishkolu.com
, registrujte se, ocenite školu i ostavite
komentar, napravite grupe, dajte predloge,
pokrenite forume i diskusije. Možete da seulogujete i preko Facebook ili Twitter na
-loga.
Kako da ocenjujete?
Kada ocenjujete školu imajte u vidusledeće:- Reputacija škole – objektivno i subjektivno- Lokacija škole- Da li je dostupna? Da li se drži smernicainkluzivnog razvoja? (Više o tome na sajtu)- Mogućnost za zaposlenje odmah nakonzavršetka školovanja (važi za srednje i gim
-
nazije)- Prohodnost na fakultet- Opremljenost biblioteke i internet sale(ako postoje)- Školsko dvorište, tereni i sale (ako ih ima)
- Hrana u školi ili kvalitet pekara i restorana
u okruženju- Priredbe i događaji- Socijalne i sportske aktivnosti- Osoblje škole, profesori i svi ostali koji bitrebalo da utiču ili su uticali na to da u školinešto naučite i da vam bude zanimljivo.Ovo posebno imajte u vidu..Nadamo se da ćete se uključiti i pomoćiunapređenje sistema obrazovanja u Srbiji :)Tim Oceni Školu
 
3
S
Intelektualni otpad
.com
– preporuke
Art
– Marina Abramović
„Ideja umetnosti nije za spuštanjemčovečijeg duha, nego za uzdizanjemčovečijeg duha. Spuštanje duha možeš da
uradiš veoma jednostavno, za dva minuta
možeš nekom čoveku da kažes nešto i
da mu spustiš duh, to je tako banalno i
vulgarno - ali kako praviti umetničko delokoje može da uzdigne duh? To je u stvarinajveća od svih umetnosti za mene”.Marina Abramović (Beograd, 30. novem
-
bar 1946.) je umetnica performansa sainternacionalnim renomeom. Iscrpljivanje
tela postala je osnovna karakteristika
njenog performansa. Živi u Njujorku, SAD.Performans kao mainstream art.
 www.marinalm.com
Muzika - Kultur Shock
Kultur Shock je balkanski pank, džipsi,metal koji sreće svadbarsku muziku izBugarske, SAD, Japana i Bosne. Šest ječlanova, a ni dvojica ne pričaju isti jezik.„Moramo raditi za život kao i svi drugi imi
-
granti, to znači znoj, što nije cool”, navodibend na MySpace stranici. „Integration” je nesumnjivo čistokrvni punk-rock albumčvrsto nabijen folk uticajima. Svirački bendradničke imigracije.„To nije toliko seksi, ni komercijalno, ali je vrlo bitno za Kultur Shock da to ipakshvate i da počnu uživati u onom što zaista
 jesu, da ne pripadaju nigde i svuda istovre-meno, istrgnuti iz svojih starih domovina,
a nikad prilagođeni u novoj, te na kraju, daobožavaju svaki trenutak toga”.
Film
– Exit through the Gift Shop
Film britanskog grati umetnika Benksija(Banksy) „Izađi kroz prodavnicu poklona”(Exit through the Gift Shop), promovisan je kao „prvi svetski street art lm”, a sadržiekskluzivne snimke Benksija, poznatog po
skrivanju identiteta, kao i po gerilskim ak-
cijama i tajnim upadima u galerije i muzeje
širom sveta. Film dokumentuje i rad drugih
street art umetnika (Shephard Fairey,Space Invader…).Kritičari Los Anđeles Tajmsa opisali su ovoostvarenje kao „Film bez lma”, koji počinjekao hronika „gerilske” ulične umetnosti, sa
osvrtom na najpoznatije umetnike, da bi
se vremenom transformisao u neku vrstusatire sveta poznatih, potrošačkog društva,umetničkog establišmenta i samogprocesa snimanja lma. U mejlu koji jeposlao redakciji Njujork Tajmsa, Benksi jesaopštio da je snimanje lma koji prenosisirovo uzbuđenje i ekspresivnu moć umet
-
nosti veoma teško i da je zbog toga odlučioda ispriča običnu priču o svakodnevnici,
pohlepi i bezumnom vandalizmu.
Kako vreme posle ovog odgledanog lmaprolazi, sve više socioloških i kulturološkihpitanja će vam prolaziti kroz glavu. Brili
- jantno.
Knjiga 
– Sto godina samoće
Zamišljeno selo Makondo, zamišljenopleme Buendia, pa iako je priča izmišljenai detalji postoje samo u piščevoj mašti ane i u činjenicama, ipak oni odražavaju
sve što jeste stvarnost kulture i ljudi, kao i
prostora sa kojih pisac potiče. Dominantna
u romanu je promena, koja se odvija kroz
samoću, jednog plemena, jednog grada i jednog sveta. Borba malog i slabog - protiv
velikog i jakog, nagoveštava tu promenu,
tako stalnu. Pa iako se odnosi neprestano
menjaju, oni opet ostaju isti nakon svake
promene kao točak koji se okreće.
Bogatstvo ovog dela upravo leži u nje
-govoj svestranosti.
KOMARCI
– LOKALNI, ILI NACIONALNI NEPRI-JATELJI?(APEL OD PROŠLE, ZA OVU GODINU)
Svuda su oko nas. Piju nam krv. Non-stop ih gledamo. Imamo žarku želju da ihubijemo. Ovog leta naporniji su nego ikada
do sada. 
Ne, ne govorim o političarima. Govorim okomarcima.
 
Za razliku od Radovana III i par mil
-
iona stanovnika mile nam i napaćeneotadžbine, prema komarcima sam imaoprilično indiferentan stav. Nekako smofunkcionisali jedni pored drugih (ne, nismobili u kohabitaciji, ako se sećate ovogpojma). Do ovog leta.
 Da li je psihologija, da li je neka mutirana
sorta koja je odlučila da (i) mene napada,
da li je šta drugo, uglavnom - ne mogu da
se odbranim od njih!!!
 
Obmanjuju nas. Govore da komaracanema, da su zaprašeni sa zemlje. Govodili
su i da vremenski uslovi nisu adekvatni za
zaprašivanje. Najpre je padala kiša. Potom je bilo vruće. Onda je bilo hladno. Pa kadmože da se zaprašuje, ako ne može potoplom, ne može po hladnom, ne može posuncu i ne može po kiši? Uostalom, kadauđemo u avgust - ko će da prska kom
-
arce???
 
Komarci nisu problem Beograda, oni suproblem cele Srbije. Sa istim problemomsuočio sam se i u Senti, i u Novom Sadu,i u Kragujevcu...Napadaju, ne predaju se.Tamanimo mi njih, ali tamane i oni nas.
 
Neću apelovati na komarce. Em ne umejuda čitaju, em i oni moraju od nečega dažive. Apelovaću na one na koje ste mo
-
gli da pomislite čitajući prvi pasus ovogteksta: ZAPRAŠITE KOMARCE VEĆJEDNOM. Kad već jedva preživljavamo,dozvolite da barem možemo da otvorimo
prozore.
Marko Selaković

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aleksandar Ljubisavljevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->