Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Heraklit-100

Heraklit-100

Ratings: (0)|Views: 570 |Likes:
Published by kristijankrkac
Language: Croatian. Tema: tumačenje nekih Heraklitovih fragmenata o skladu suprotnosti na način izbjegavanja prigovora o proturječju.
Language: Croatian. Tema: tumačenje nekih Heraklitovih fragmenata o skladu suprotnosti na način izbjegavanja prigovora o proturječju.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: kristijankrkac on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
Sklad opreka kod Heraklita iz Efeza
Kristijan Krkač
Zagrebačka škola ekonomije i managementa /Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu Jordanovac 110, 10000 ZagrebE-pošta: kkrkac@zsem.hr
Sažetak:
U članku autor raspravlja postavku o skladu opreka kod Heraklitaiz Efeza. Nastoji se istražiti je li moguća interpretacija nekih fragmenatakoja bi izbjegla klasični prigovor o inkonzistentnosti koji potječe još odAristotela. Prvo se raspravlja na razini pravila za sve stvari u slučaju osmogfragmenta, a zatim na tri Heraklitova primjera, tj. na primjerima: lika (fr.51), puta gore-dolje (fr. 60) i kružnog kretanja (fr. 103). U tekstu se nastojipokazati da se proturječje koje postavka implicira, počei još odAristotelove kritike, može izbjeći ako se razlikuje između opreka/harmonije,dijelova/cjeline i funkcije/supstancije pri čemu bi opreke funkcije ali ne idijelovi, a harmonija cjelina ali ne i supstancija.
Ključne riječi:
Heraklit, opreke, harmonija, sklad opreka, cjelina, funkcija.“The world is given to me only once, not one existing andone perceived. Subject and object are only one. The barrierbetween them cannot be said to have broken down as aresult of recent experience in the physical sciences, for thisbarrier does not exist.(Erwin Schrodinger, ”Mind andMatter”, 1958)
1. Sklad opreka
Sklad opreka ili suprotnosti jedna je od rijetkih tema sačuvanihHeraklitove filozofije koja je i u tom
oskudnom ostatku
dostatnozastupljena na način da se može donijeti kakav takav stav gledetumenja istih (iako sam tekst rijetko ako i igdje sadrži riječ„suprotnost“, Barnes 1982:58). Štoviše, čini se da u praktične svrhemožemo razlikovati fragmente koji iskazuju opću zamisao i fragmentekoji tu opću zamisao primjenjuju na neke posebne teme ili su pakmetafore ili primjeri iste:
među opće ili teorijski-apstraktne fragmente možemo ubrojiti: 8, 10,60 i 103,
dok među primijenjene ili metafore možemo ubrojiti fragmentesljedećih skupina:
o
životu i smrti: 21, 26, 48, 62, 77, 88-9, o dobru i zlu: 58, odanu i noći: 57 i o miješanom piću: 125(također neki fragmenti govore o toplom i hladnom, o vlažnom i suhom ukontekstu duše, o tome kako je morska voda i smrtonosna i životvorna,neki eksperti su mišljenja da se ova skupina fragmenata može podijeliti utri pod skupine, prvu koja bi se sastojala od primjera, drugu koja bi sesastojala od generalizacija i navođenja općeg uzorka i treću u kojoj bi setaj uzorak primjenjivao na složenije kozmolke teme, vidi Hussey2006:88-113).
1
 
Među fragmentima koji iskazuju opću postavku možda je osminajjasniji i najsažetiji istovremeno.
fr. 8: (
hrvatski prijevod
) „Suprotno se sjedinjuje i iz različitog najljepšaharmonija (nastaje) ...“ (
izvornik 
)
22 B 8 [46]. ARIST. Eth. Nic. Θ 2. 1155b4
. τ
 
 ντ
ξουν συμφ
ρον κα
 ὶ
 
κ τ
 ν διαφερ
 ντων καλλ 
στην
ρμον
αν [κα
 ὶ
π
 ντα[I 152. 10 App.] κατ'
ριν γ
 νεσθαι = B 80].
(vidi fr. 10 „konvergentno,divergentno“) Sam tekst nije citat, nego prisjećanje, ali Aristotela jepamćenje očito dobro služilo jer je to djelomični ali doslovni citat fr. 80(vidi Kahn 1979:193). Što se tiče tumačenja čini se da je jasno.Naime, pritisak na suprotne strane ima paradoksalni učinak da sesuprotnosti približavaju.Kako bismo odgovorili što to zni najbolje je da krenemo odiskustva. Čini se da nam iskustvo i motrenje pojava svijeta ukazuju napostojanje mntva oprečnih, nespojivih i nesumjerljivih stvari (uneživom i živom svijetu, među fizikalnim i mentalnim pojavama, uindividualnom i društvenom životu). Te stvari ili pojave često dolaze uparovima koji se sastoje od potpuno suprotnih članova. Također nam sečini da te pojave, stvari ili slično istovremeno stoje u nekom posebnomodnosu koji možemo nazvati odnosom sklada. Čini se naime, kao da temeđusobno nespojive pojave čine skladnu cjelinu C na način da A (naneki način) ovisi o B, te da B (na neki način) ovisi o A unutar C (vidi Tablicu 1). Upravo to čudno, ako ne i paradoksalno viđenje svijeta tema je ovog teksta. Dakle, radi se o jednostavnoj pojavi postojanja dvijestvari/dva svojstva iste stvari, koje su ito maksimalno razlite ilipotpuno suprotne (primjerice dan i noć, ljeto i zima, bijela i crna boja,ljubav i mržnja, i sl.) no ipak čine neku vrstu skladne cjeline jedino unutarkoje ih se može potpuno razumjeti.
Pojmovni oblikPrimje
A je suprotno B.Ljubav je suprotnamržnji.B je suprotno A.Mržnja je suprotnaljubavi.A je razumljivo samou odnosu (C) na B iobrnuto.Ljubav je razumljivasamo u odnosu namržnju i obrnuto.
 Tablica 1: Forma i primjer sklada suprotnosti
Paradoksalnost situacije sastoji se u tome da postojestvari/svojstva koje su međusobno istovremeno i pod istim vidikomneskladne (suprotne, oprečne, nespojive) i skladne. Ovo je pakproturječno, a to proturječje prvi je zamijetio Aristotel u Metafizici (IV. 7,1012a24-6, vidi Gottlieb 2011). Kako bi se izbjeglo očito proturječje, tj.da su te stvari takve pod istim vidikom i istovremeno, može se reći ili danisu takve (a) pod istim vidikom, ili (b) da nisu takve istovremeno. B.Russell je u svojoj „Mudrosti Zapadanagađao kako Heraklit ovdjeuspoređuje Anaksimandrove
suprotnosti
i Pitagorine
usklađene žice
(napose u slučaju lire) i tako zaključuje kako su to spojive stvari. Kazati
2
 
da dvije međusobno
 potpuno neskladne
stvari bivaju/jesu
 potpunoskladne
moguće je dakle ako su:(a) potpuno neskladne pod vidikom jednog svojstva i potpunoskladne pod vidikom drugog svojstva (primjerice dvije stvari mogubiti vrlo slne, ali pripadati sasvim razlitim vrstama ili imatisasvim različite funkcije, ili pak kao u vjerojatno vrlo poznatomprimjeru yin-yang simbola dva dijela su suprotnih boja ali su takvogoblika koji čini pravilan krug kada ih se postavi u određen odnos jersu istog oblika, vidi Ilustraciju 1),
Ilustracija 1: Simbol yin-yang (autorov crtež)
(b) ili ako su potpuno neskladne (suprotne) primjerice prije, akasnije čine skladnu cjelinu (primjerice dvije stvari mogu prije biti(izgledati) sasvim neskladne, ali kasnije činiti skladnu cjelinu kaoprimjerice dan i noć što je i Heraklitov primjer, fr. 57).No, čini se da zamisao ide prema tome da potpuno neskladnestvari baš kao takve postaju, ili jesu dio skladne cjeline. Pitanje je stogakako nešto potpuno suprotno, nespojivo i neskladno može činiti potpunisklad? Jedan od načina da se ovaj paradoks pojasni/razriješi jest da sekaže da vrijede sljedeće dvije postavke (c) i (d):(c) Svaka stvar ima barem jedan par suprotnih svojstavaili:
 
 x
 
Φ
(
Φ
x
&
Φ
x
) i
(d) Svaki par suprotnih svojstava supostoji u barem jednoj stvariili:
 
∀Φ
x
(
Φ
x
&
Φ
x
).
Ovdje se radi o tvrđenju konjunkcije (c) i (d) (ovakvu interpretacijuzastupa Barnes 1982:43-63).Da bismo pojasnili mogućnost konjunkcije (c) i (d), potrebno je uvestiHeraklitovu razliku između „izgleda“ i „stvarnosti“ (koja u stvari nematemelja u Heraklitovim fragmentima kao niti razlika koja kaže da suopreke relativne, a cjelina koju čine apsolutna, jer su opreke jednakostvarne kao i cjelina koju čine i koja je jednako relativna kao i opreke,vidi Hussey 2006:95).(e) Tako je luk očito primjer stvari koja se „čini“
statičnom
ali je „ustvari“
dinamična
, tj. ima oba suprotna svojstva istovremeno kaoprije u (a),(f) dok je primjer dana i noći primjerice očito primjer stvari/pojave(dana kao cjeline od 24 sata) koja se „čini“
nepromjenjivom
dok se„u stvari“
mijenja
kao prije u (b). To je lijepo sažeto u fr. 48 gdje se kaže da je ime luka (
biós
) život (
bíos
),a njegovo djelovanje smrt. No poteškoća i dalje nije riješena. Naime, akosu suprotnosti nerelativno su-prisutne u cjelini, onda to i dalje ostavljakontradikciju i paradoksalnost. Dinamična interpretacija (e) sugerira dapostoji ekvivalencija dijelova procesa, primjerice, zapinjanje luka kaopribližavanje krakova, natezanje strune i napinjanje strijele i zatim
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
joelle368 liked this
duspis liked this
Jelena Cvetić liked this
Dora Mirt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->