Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kitaplar

kitaplar

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,528|Likes:
Published by silverpen
Abdulvahid Metin Külliyatı
Abdulvahid Metin Külliyatı

More info:

Published by: silverpen on Sep 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
SEMAVİ KİTAPLARA İMAN .................................................................................................. 3İLAHİ KİTAPLAR ..................................................................................................................... 4İlahi Kitapların Tahrif Edilişlerinin Delilleri: .....................................................................4İlahi Kitapların Tahrif Ediliş Sebepleri: ..............................................................................4Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kitapların Mukayesesi: .............................................................. 4İlahi Kitaplar Karşısında Durumumuz: ...............................................................................5SUHUF ........................................................................................................................................5TEVRAT .....................................................................................................................................7Tevratın Tahrifi: ..................................................................................................................9Tevrât; Anlam ve Mâhiyeti: ................................................................................................9Tevrat'ın Nüshaları: ..........................................................................................................10Tevrat Kaynakları: ........................................................................................................... 10Kur'ân-ı Kerim'de Tevrât Kavramı: ................................................................................. 10Tevrat’ta Tanrı’nın Özellikleri: ......................................................................................... 12Tevrat Doğrultusunda Yahûdilerin İnancı: ......................................................................13Yahûdilerin İslâm’a Aykırı İnançları ................................................................................15Hıristiyan ve Yahûdilerin Ortak Bâtıl İnançları: ..............................................................16Ehl-i Kitab’ın Küfür ve Şirki: .......................................................................................... 16Ehl-i Kitabın İslâm’a Ters Tutum ve Davranışları: ......................................................... 17İsrâiloğullarının Karakteri / Yahudileşme Alâmet ve Özellikleri ....................................17Onlar ve Biz: .................................................................................................................... 19Muharref Ahd-i Atik’teki (Tevrat’taki) Çelişkiler: ........................................................... 19Muharref Tevrat'taki Müstehcenlik ve Yüz Kızartıcı İfadeler .........................................22Muharref Tevratta Kadın .................................................................................................24Ahd-i Atik'de Savaş, Sömürü ve Irkçılık .......................................................................... 24İsrail-Filistin: ....................................................................................................................25Hz. Mûsâ'nın Ölümü ve Sonrasından Bahseden Mûsâ'ya Vahyedilen Kitap! ..................26Talmud ............................................................................................................................. 26Gemara: ............................................................................................................................27Gematria: ..........................................................................................................................27Kabala (Kabbalah, Kabbala): ........................................................................................... 27Tahrif .................................................................................................................................27Tevrât’ın Tahrifi ................................................................................................................29Bugünkü Tevrat ve İncil’e Uymanın Hükmü ...................................................................30Dini, Kutsal Kitabı Tahrif Sadece Eski Toplumlarla mı Sınırlıdır? .................................331) Tahrif Yoluyla: ............................................................................................................342) Tebdil Yoluyla: ............................................................................................................343) Gizleme Yoluyla: ......................................................................................................... 344) Unutma Yoluyla: ......................................................................................................... 355) Uydurma Yoluyla: .......................................................................................................35Tefsirlerden İktibaslar ....................................................................................................... 36Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar .......................................................... 42ZEBUR ......................................................................................................................................44İNCİL ........................................................................................................................................45İncil’in Tahrifi: ..................................................................................................................46Mevcut İncillere Göre Hristiyanlık Akidesi: ....................................................................46BARNABA İNCİLİ (BARNABAS) .........................................................................................46Barnaba İncil’ini Diğer İncillerden Ayıran Özellikler: .................................................... 47AHD-İ ATİK ............................................................................................................................. 47AHD-İ CEDİD .......................................................................................................................... 48
 
SEMAVİ KİTAPLARA İMAN
 Allah'ın bazı peygamberlere kitaplar indirdiğine, bunların hepsinin doğru ve gerçek olduğuna inanmak. Amentüolarak bilinen iman esaslarından birisidir. İman konusu olan kitaplara Allah tarafından indirilmiş kitaplaanlamında Kütüb-i ilahiye, Kütüb-i Münezzele, Kütüb-i Semâviye denir. İlahi kitaplar Allah'ın peygamberlerinegönderdiği vahiyler toplamından oluşur. Her topluma peygamber ve uyarıcı gönderildiğine
1
ve bunlarla birliktekitaplar indirildiğinde
2
 göre çok sayıda kitap indirilmiş olduğu söylenebilir. Ne var ki, bunlar Kur'an'da ayrı ayrıanılmaz. Anılanlar yalnız Hz. İbrahim (a.s) ve Musa (a.s)'a indirilen Suhuf'la Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân'dır.Güvenilirliği tartışmalı bir hadiste ise toplam yüz sahife indirildiği, bunlardan ellisinin Şit (a.s)'a, otuzunun İdris(a.s)'a, onunun İbrahim (a.s)'a ve onunun da Musa (a.s)'a (onunun Adem (a.s)'a indirildiği de söylenir), indirildiği belirtilir.
3
Kitaplardan Tevrat Musa (a.s)'a, Zebur Davud (a.s)'a, İncil İsa (a.s)'a ve Kur'an da Hz. Muhammed(s.a.s)'e indirilmiştir.Kur'an kitaplara inanmanın gerekliliğini çok değişik biçimlerde ortaya koyar. Bu konuya ilişkin âyetlerden bir  bölümü kitaplara inanmayı buyruk halinde ifade eder:
"Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlar(ın)a indirilene, Musa ve İsa'yaverilene ve (diğer) peygamberlere Rabb'leri tarafından verilene inandık, onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız deyin." 
(el-Bakara: 2/136)
"Ey iman edenler, Allah'a, elçisine indirdiği Kitap'a ve daha õnce indirmiş bulunduğu Kitap'a inanın." 
(en-Nisâ:4/136)Bazı âyetlerde kitaplara iman, mü'minlerin nitelikleri arasında sayılır:
"(Mü'minler) sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar, ahirete de kesinlikle iman ederler." 
(el-Bakara:2/4)Peygamber de diğer mü'minler gibi kitaplara inanmak zorundadır:
"Elçi, Rabb'inden kendisine gelene inandı, mü'minler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı." 
(el-Bakara: 2/285)Bazı âyetler de kitaplara inanmamanın küfür ve sapıklık olduğunu belirterek imanın gerekliliğini dile getirir:
"Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür." 
(en-Nisa: 4/136)Kitaplara inanmak Allah'a, meleklerine ve peygamberlerine inanmanın bir gereğidir. Allah insanlara doğru yolugöstermek üzere, içlerinden seçtiği peygamberler aracılığı ile kitaplar gönderir. Kitaplar, melek aracılığı ile gelenvahiyler toplamıdır. Allah'a inanmakla birlikte meleklere, vahiy olayına inanmayan, peygamberlik kurumunakarşı çıkan kişi, İslâm'ın öngördüğü inanç bütünlüğünden uzak düşmüş olur. Kitaplar yeryüzünde halife olarak yaratılan insana verilen emanetin, başka bir deyişle yeryüzünde Allah'ın egemenliği ilkesi üzerine kurulu ilahidüzenin gerçekleştirilmesi gõrevinin yerine nasıl getirileceğini gösteren, talimatlar, emir ve yasaklar toplamıdır.Bunlar insan hayatını en mükemmel biçimde düzenleyecek inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, yapılması ya dayapılmaması gereken davranış ve eylemleri, güzel ahlâk ilkelerini, siyasal ve toplumsal hayat düzenleyecek temel ilke ve kuralları ihtiva eder. Bu nedenle kitaplara inanmak, insanın inanç ve düşünce dünyasını, bireysel vetoplumsal hayatını Kitap'ın öngõrdüğü biçimde yönlendirme ve düzenlemeyi kabul etmek anlamına gelir.Adı ne olursa olsun, nasıl nitelenirse nitelensin, bütün ilâhî kitaplar Allah kelamıdır. Kaynakları ve taşıdıklarımesaj açısından aralarında bir fark yoktur. Hepsi gerçektir ve gerçeği bildirir. Temiz yaratılmış melekler aracılığıile indirilir, Allah'ın koruması altında oldukları için şeytânın ya da başka bir varlığın müdahalesinden uzaktır.Hepsi Allah'ın birliğini, yalnız O'na kulluk edilmesi gereğini bildirir:
"Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona "Benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin" diyevahyetmiş olmayalım." 
(el-Enbiya: 21/25)
"Andolsun biz her ümmet içinde Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye bir elçi gõnderdik..." 
(en-Nahl: 16/36)
"O size dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi şeriat  yaptı. Şöyle ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin." 
(eş-Şûra: 42/13)Ancak indirildikleri topluma göre dilleri ile zaman ve toplum şartlarının gerektirdiği kimi kural ve yöntemler değişir:
"Biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın." 
(İbrahim: 14/4)
"Sizden her biriniz için bir şerîat ve yol belirledik." 
(el-Maide: 5/48)Kur'an'ın andığı suhuflar günümüze ulaşmadı. Tevrat, Zebur ve İncil ise ancak tahrif edilmiş biçimde varlığınıkoruyabilmiştir. Kitab-ı Mukaddes adı altında birleştirilen bu kitaplardan Tevrat Ahd-i Atik; İncil Ahd-i Cedidolarak anlamakta, Zebur ise Mezmurlar adıyla Ahd-i Atik içinde yer almaktadır. Kur'an, önceki kitaplarınmuhatablarınca nasıl tahrif edildiğine kısaca değinir 
"Oysa onlardan bir grup vardı ki Allah'ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdirdikten sonra. bile bile onudeğiştirirlerdi... Vay haline o kimselerin ki Kitab'ı elleriyle, yazıp az bir paraya satmak için "Bu Allah'tandır" 
1
en-Nahl: 16/32; el-Fatır: 35/25.
2
el-Bakara, 2/213.
3
Ebû Zer'den ibn Ebi'd-Dünya.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
iremmeltem liked this
Erkan Bilgin liked this
Erkan Bilgin liked this
Ali Ünal liked this
Fehmi Kartalkaya liked this
Fehmi Kartalkaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->