Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Protocol Diagnostic Tratament Sindroame Coronariene Acute FARA Supradenivelare Segment St

Protocol Diagnostic Tratament Sindroame Coronariene Acute FARA Supradenivelare Segment St

Ratings:
(0)
|Views: 219|Likes:
Published by Medicalfiles

More info:

Published by: Medicalfiles on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
PROTOCOLUL DE DIAGNOSTIC
Ş
I TRATAMENT AL SINDROAMELORCORONARIENE ACUTE FARA SUPRADENIVELARE DE SEGMENT ST (NSTE-SCA)
Adaptat dup
ă
 
Ghidul de management al infarctului miocardic
al Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii, publicat inMonitorul Oficial, Partea I nr. 608bis din 03/09/2009,Pacien
ţ
i cu durere toracic
ă
acut
ă
dar f 
ă
r
ă
supradenivelare persistent
ă
de segment ST. Ei ausubdenivelare de segment ST persistent
ă
sau tranzitorie, sau unde T inversate, unde T aplatizate,pseudonormalizare de unda T sau nu au modific
ă
ri ECG la prezentare. Strategia ini
ţ
ial
ă
în cazulacestor pacien
ţ
i este amelioararea ischemiei
ş
i a simptomatologiei, monitorizarea pacientului prinECG-uri seriate
ş
i m
ă
sur
ă
tori repetate ale markerilor de necroz
ă
miocardic
ă
. La prezentare,diagnosticul de 2lucru al sindroamelor coronariene acute f 
ă
r
ă
supradenivelare de segment ST, bazat pe m
ă
sur
ă
toriale troponinelor, va conduce mai departe la clasificarea în infarct miocardic f 
ă
r
ă
supradenivelarede segment ST (NSTE-MI) sau angin
ă
instabil
ă
(Figura 1).
DIAGNOSTIC
Ş
I APRECIEREA RISCULUI
 Diagnosticul
ş
i stratificarea riscului sunt strâns legate în ACS. În timpul procesului de stabilire adiagnosticului de ACS
ş
i a excluderii diagnosticelor diferen
ţ
iale, riscul este apreciat în mod repetat
ş
i serve
ş
te drept ghid pentru abordarea terapeutic
ă
. Pacien
ţ
ii cu NSTE-ACS sunt la risc înalt pentruinfarct miocardic, recuren
ţă
de infarct miocardic sau deces. Riscul nu trebuie în
ţ
eles în mod binar,ci mai degrab
ă
continuu, de la pacien
ţ
ii cu risc foarte înalt la pacien
ţ
ii cu risc sc
ă
zut.
1.Prezentare clinic
ă
 
ş
i istoric
Prezentarea clinic
ă
a NSTE-ACS cuprinde o larg
ă
varietate desimptome. Clasic, se disting mai multe forme de prezentare clinic
ă
:
Durere prelungit
ă
de repaus (> 20 min)
Angina sever
ă
nou instalat
ă
(de novo) [Clasa III dup
ă
Clasificarea Societ
ăţ
ii Canadiene(CCS)]
Angina anterior stabil
ă
, recent destabilizat
ă
cu cel pu
ţ
in caracteristicile clasei III CCS(angina crescendo)
Angina postinfarct miocardic.
 Durerea prelungit
ă
a fost observat
ă
la 80% din pacien
ţ
i, în timp ce angina de novo
ş
i cea agravat
ă
,doar la 20%. Este important de subliniat faptul c
ă
nu se poate face distinc
ţ
ie între ACS cu sau f 
ă
r
ă
 supradenivelare de ST doar pe baza simptomatologiei. Prezentarea clinic
ă
tipic
ă
în NSTE-ACSeste reprezentat
ă
de presiunea sau greutatea retrosternal
ă
("angin
ă
") care iradiaz
ă
în bra
ţ
ul stâng,gât sau mandibul
ă
, care poate fi intermitent
ă
(de obicei cu durat
ă
de câteva minute) sau persistent
ă
.Poate fi
 înso
 ţ 
it
ă
de alte simptome
precum diaforez
ă
, grea
ţă
, durere abdominal
ă
, dispnee
ş
i sincop
ă
.În orice caz, prezent
ă
rile atipice nu sunt neobi
ş
nuite. Printre acestea se num
ă
r
ă
durerea epigastric
ă
,1
 
2indigestia cu debut recent, durerea toracic
ă
cu caracter de junghi, durerea toracic
ă
cu caracterepleuritice, dispneea progresiv
ă
.
 Prezent
ă
 rile atipice
apar de regul
ă
la pacien
ţ
ii tineri (25-40 ani)
ş
i vârstnici (> 75 ani), la femei,pacien
ţ
i diabetici, pacien
ţ
i cu insuficien
ţă
renal
ă
cronic
ă
sau demen
ţă
. Absen
ţ
a durerii toraciceduce la subdiagnostic
ş
i subtratament.Provoc
ă
rile diagnostice
ş
i terapeutice apar în cazurile în care electrocardiograma este normal
ă
sauaproape normal
ă
sau, dimpotriv
ă
, când electrocardiograma este anormal
ă
din cauza condi
ţ
iilorsubiacente precum defecte de conducere intraventricular
ă
sau hipertrofia ventricular
ă
stâng
ă
.Exist
ă
anumite caracteristici ale simptomatologiei care sus
ţ
in diagnosticul de boal
ă
aterosclerotic
ă
 coronarian
ă
 
ş
i care pot orienta abordarea bolii. Exacerbarea simptomatologiei la efort sauameliorarea la repaus sau dup
ă
administrarea de nitra
ţ
i pledeaz
ă
pentru diagnosticul de ischemie.Simptomatologia de repaus are prognostic negativ în compara
ţ
ie cu simptomatologia ap
ă
rut
ă
laefort. La pacien
ţ
ii cu simptomatologie intermitent
ă
, cre
ş
terea frecven
ţ
ei episoadelor anginoase carepreced
ă
evenimentul cheie poate avea impact asupra prognosticului. Prezen
ţ
a tahicardiei,hipotensiunii sau insuficien
ţ
ei cardiace sunt indicatori de prognostic negativ
ş
i determin
ă
 diagnosticul rapid
ş
i tratament de urgen
ţă
. Este important a identifica
 circumstan
 ţ 
ele clinice care pot exacerba sau precipita NSTE-ACS,
precum anemia, infec
ţ
ia, inflama
ţ
ia, febra
ş
i disfunc
ţ
iilemetabolice sau endocrinologice (în special tiroidiene).O clasificare a anginei instabile a fost realizat
ă
de Braunwald, bazat
ă
pe severitatea durerii,circumstan
ţ
ele de apari
ţ
ie, factorii precipitan
ţ
i
ş
i a fost validat
ă
ulterior ca metod
ă
de prognostic.Totu
ş
i, utilitatea clinic
ă
este limitat
ă
la pacien
ţ
ii cu durere de repaus în ultimele 48 ore care sunt larisc crescut,
ş
i în mod particular dac
ă
troponinele sunt crescute.Când avem de-a face cu un pacient simptomatic, exist
ă
câteva
indicii clinice care crescprobabilitatea diagnosticului bolii coronariene aterosclerotice
 
ş
i, implicit a NSTE-ACS.Acestea includ:-
 
vârsta înaintat
ă
,-
 
sexul masculin,-
 
determin
ă
rile aterosclerotice în teritorii non-coronariene precum boalaarterial
ă
periferic
ă
sau în teritoriul carotidian.-
 
prezen
ţ
a factorilor de risc precum diabetul zaharat
ş
i insuficien
ţ
a renal
ă
,-
 
manifest
ă
rile precedente de boal
ă
aterosclerotic
ă
coronarian
ă
, de exempluun infarct miocardic în antecedente, interven
ţ
ia percutanat
ă
coronarian
ă
 (PCI), sau chirurgia coronarian
ă
prin by-pass (CABG), de asemenea crescprobabilitatea de NSTE-ACS.Totu
ş
i, to
ţ
i ace
ş
ti factori sunt nespecifici, a
ş
adar valoarea lor nu trebuie supraestimat
ă
.
 2..
Examenul fizic
Examinarea clinic
ă
este deseori normal
ă
. Semne de insuficien
ţă
cardiac
ă
sauinstabilitate hemodinamic
ă
trebuie s
ă
determine medicul în urgentarea diagnosticului
ş
itratamentului. Un scop important pentru medic este de a exclude cauza non-cardiac
ă
a durerii
ş
ipatologia non-ischemic
ă
precum embolia pulmonar
ă
, disec
ţ
ia de aort
ă
, pericardita, valvulopatiilesau poten
ţ
ialele cauze extracardiace, precum patologia pulmonar
ă
acut
ă
(pneumotoaxul,pneumonia, pleurezia). În aceast
ă
privin
ţă
, diferen
ţ
a de tensiune între extremit
ăţ
ile superioare
ş
iinferioare, pulsul neregulat, suflurile cardiace, frec
ă
tura pericardic
ă
, durerea la palpare, maselesolide intraabdominale sunt eviden
ţ
e clinice care sugereaz
ă
alt diagnostic decât NSTE-ACS. Altesemne precum paloarea, transpira
ţ
iile profuze sau tremorul pot orienta spre condi
ţ
ii precipitanteprecum anemia sau tireotoxicoza.
3. Electrocardiograma
 3.1.Electrocardiograma de repaus
este prima modalitate de diagnostic în evaluarea pacientuluisuspectat de NSTE-ACS. Ea ar trebui s
ă
fie ob
ţ
inut
ă
în 10 minute de la prezentarea în camera degard
ă
 
ş
i interpretat
ă
de urgen
ţă
de un medic specialist. Supradenivelare persistent
ă
de segment ST(> 20 min) sugereaz
ă
STEMI care beneficiaz
ă
de tratament diferit. În absen
ţ
a supradenivel
ă
riisegmentului ST, trebuie ob
ţ
inute înregistr
ă
ri suplimentare când pacientul este simptomatic
ş
icomparate cu înregistr
ă
rile în care pacientul era asimptomatic. Dac
ă
sunt disponibile, înregistr
ă
rilemai vechi au utilitate, mai ales dac
ă
pacientul prezint
ă
patologie cardiac
ă
coexistent
ă
precum
 
3hipertrofie ventricular
ă
stâng
ă
sau infarct miocardic în antecedente.
Înregistr
ă
rile ECG trebuierepetate la cel pu
ţ
in 6 ore
ş
i la 24 ore,
ş
i în caz de recuren
ţă
a simptomatologiei.
Esterecomandat
ă
efectuarea unei electrocardiograme înainte de externare. Modific
ă
rile de segment ST
ş
i cele ale undei T sunt indicatori ai bolii aterosclerotice coronariene instabile. Num
ă
rulderiva
ţ
iilor
ş
i amplitudinea subdenivel
ă
rilor de segment ST sunt indicatori ai severit
ăţ
ii
ş
i extensieiischemiei
ş
i se coreleaz
ă
cu prognosticul. Subdenivel
ă
rile segmentului ST => 0,5 mm (0,05 mV) în dou
ă
sau mai multe deriva
ţ
ii continue într-un context clinic sugestiv, indic
ă
NSTE-ACS
ş
i secoreleaz
ă
cu prognosticul. Subdenivel
ă
rile minore (0.5 mm) de segment ST pot fi dificil dem
ă
surat în practica clinic
ă
. Mai semnificative sunt subdenivel
ă
rile de ST > = 1 mm (0.1 mV)
ş
icare se asociaz
ă
cu rat
ă
a mortalit
ăţ
ii
ş
i infarct miocardic de 11% la un an. Subdenivelarea de ST >= 2 mm cre
ş
te de
ş
ase ori riscul mortalit
ăţ
ii. Subdenivelarea segmentului ST asociat
ă
cusupradenivelarea tranzitorie de segment ST identific
ă
un subgrup cu risc înalt. Pacien
ţ
ii cusubdenivelare de segment ST au un risc mai crescut de a dezvolta evenimente cardiace ulterioare în compara
ţ
ie cu cei cu inversiuni ale undei T (> 1 mm) în deriva
ţ
iile cu unde R predominante,care la rândul lor sunt la risc mai mare în compara
ţ
ie cu cei cu electrocardiograma normal
ă
lainternare. Totu
ş
i, undele T negative, simetrice, adânci în deriva
ţ
iile precordiale se coreleaz
ă
adeseacu stenoza semnificativ
ă
a arterei descendente anterioare sau trunchiului comun.
Trebuie
ş
tiutfaptul c
ă
o electrocardiogram
ă
normal
ă
nu exclude posibilitatea de NSTE-SCA.
În câtevastudii, în jur de 5% din pacien
ţ
ii cu ECG normal
ş
i care au fost externa
ţ
i din camera de gard
ă
s-adovedit în final a avea fie infarct miocardic acut, fie angin
ă
instabil
ă
. În mod particular, ischemia în teritoriul arterei circumflexe "scap
ă
" frecvent electrocardiogramei cu 12 deriva
ţ
ii, dar poate fidetectat
ă
în deriva
ţ
iile V4R
ş
i V3R, ca
ş
i în deriva
ţ
iile V7-V9. Episoadele tranzitorii de bloc deramur
ă
apar ocazional în timpul atacurilor ischemice.
 3.2.Monitorizarea continu
ă
a segmentului ST 
Electrocardiograma standard de repaus nu reflect
ă
  în mod adecvat natura dinamic
ă
a trombozei coronariene
ş
i a ischemiei miocardice. Aproape 2/3din totalitatea episoadelor ischemice în faza de instabilitate sunt silen
ţ
ioase clinic
ş
i, deci, pu
ţ
inprobabil de a fi detectate cu ajutorul electrocardiogramei conven
ţ
ionale. Monitorizarea continu
ă
cu12 deriva
ţ
ii a segmentului ST este o metod
ă
valoroas
ă
de diagnostic. Câteva studii au ar
ă
tat c
ă
15-30% din pacien
ţ
ii cu NSTE-ACS prezint
ă
episoade tranzitorii de modificare a segmentului ST,predominant subdenivel
ă
ri. Ace
ş
ti pacien
ţ
i sunt la risc crescut pentru a dezvolta evenimentecardiace ulterioare. Monitorizarea segmentului ST aduce informa
ţ
ii prognostice independent deECG de repaus, troponine
ş
i al
ţ
i parametri clinici.
 3.3.Testul de efort
 ş
i alte teste de provocare
Nu trebuie efectuat testul de efort la pacien
ţ
ii carecontinu
ă
s
ă
prezinte durere anginoas
ă
tipic
ă
. Totu
ş
i, testul de efort are valoare predictiv
ă
 
ş
i deaceea este util înainte de externare la pacien
ţ
ii cu ECG non-diagnostic dac
ă
nu au angin
ă
, semne deinsuficien
ţă
cardiac
ă
, iar markerii biochimici sunt normali la test
ă
ri repetate. Testul de efortefectuat precoce are o înalt
ă
valoare predictiv
ă
negativ
ă
. Parametrii care reflect
ă
performan
ţ
acardiac
ă
ofer
ă
cel pu
ţ
in la fel de multe informa
ţ
ii prognostice precum cei ce reflect
ă
ischemia, întimp ce combina
ţ
ia acestora ofer
ă
cele mai bune informa
ţ
ii prognostice.
4
.
Markerii biochimici.
În ultimii ani, mai mul
ţ
i markeri biochimici au fost investiga
ţ
i pentrudiagnostic
ş
i stratificarea riscului. Ace
ş
tia reflect
ă
diferite aspecte fiziopatologice ale NSTE-ACS,precum injuria minor
ă
a celulelor miocardice, inflama
ţ
ia, activarea plachetar
ă
, activareaneuroumoral
ă
. Pentru prognosticul pe termen lung, indicii ventriculului stâng precum
ş
i disfunc
ţ
iarenal
ă
 
ş
i diabetul joac
ă
un rol important.
 4.1.Markerii injuriei miocardice
Troponinele cTnT sau cTnI sunt markerii prefera
ţ
i ca reflectândinjuria miocardic
ă
deoarece ele sunt mai specifice
ş
i mai sensibile decât enzimele miocardiceclasice precum creatinkinaza (CK) sau izoenzima acesteia, MB (CK-MB). În acest sens,mioglobina nu este suficient de specific
ă
 
ş
i sensibil
ă
pentru a detecta injuria miocardic
ă
 
ş
i de aceeanu este recomandat
ă
pentru diagnosticul de rutin
ă
 
ş
i stratificarea riscului. Cre
ş
terea troponinelormiocardice se crede a reflecta necroza ireversibil
ă
a celulelor miocardice, rezultând tipic dinembolizarea distal
ă
a trombilor boga
ţ
i în plachete, de la locul de ruptur
ă
a pl
ă
cii. Ca atare,troponinele pot fi privite ca un marker de formare activ
ă
a trombilor. În cadrul ischemiei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->