Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KEBUDAYAAN

KEBUDAYAAN

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Astera Mckee

More info:

Published by: Astera Mckee on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2011

 
 
KEBUDAYAANDEFINISI
‡
 
Menurutkamus, kebudayaandidefinisikansebagaisatucarakehidupan.DalambahasaInggris,kebudayaandisebut
culture
, yang berasaldari kata Latin
Colere
, iaitumengolahataumengerjakan.Bolehdiertikanjugasebagaimengolahtanahataubertani. Kata
culture
 jugaadakaladiterjemahkansebagai "kultur" dalambahasa Indonesia.
C
IRI-
C
IRI KEBUDAYAAN
‡
 
P
erkaitanantarawujudnyamasyarakatdenganwujudnyakebudayaan.Kebudayaantidakwujudsekiranyatidakadamasyarakat,keranakebudayaanmeliputiseluruhsistemdanaktivitikehidupansesuatumasyrakat.
‡
 
Kebudayaanbersifatdinamik.
‡
 
Kebudayaan yang diwarisidandiperturunkandarigenerasikegenerasi
Z
AMAN MASYARAKAT MELAYU ANIMISME
‡
 
A
mat sukar untuk dikaji kerana bukti dan ke
 
sannya hanya dapat dikesan berdasarkan kepadahasil sastera lisan.
‡
 
P
erkembanganbudayazamaninidilihatdariskop:
 
P
olitik
 
Integrasimasyarakat
 
P
endidikan
 
A
datistiadat
P
ANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT MELAYU
‡
 
P
erkataaan pantang membawa maksud tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayaiakan membawa akibat yang buruk .
‡
 
Misalnya pantang membawa kanak-kanak keluar pada waktu senja kerana takut keteguran.
P
ada waktu itu dipercayai hantu syaitan sedang banyak berkeliaran.
‡
 
P
erkataan larang juga memberi erti tegahan daripada melakukan sesuatu kerana kuatkuasaundang-undang atau peraturan, sama ada yang tertulis ataupun tidak.
‡
 
C
ontohnya, pada zaman dahulu rakyat tidak boleh bepakaian kuning kerana warna kuningdikhaskan untuk kerabat raja .
 
 
P
ERKEMBANGAN KEBUDAYAAN
P
ADA
Z
AMAN
P
ENGARUH HINDU
‡
 
P
engaruh Hindu kukuh dalam kalangan sistem kerajaan manakala kehidupan masyarakat umumhanyan dipengaruhi oleh aspek estetik yang terdapat di dalam agama Hindu itu sahaja .
‡
 
S
istem kerajaan memperlihatkan raja berfungsi sebagai penjelmaan dewa Hindu, unsur ini jelasterdapat dalam kalangan raja-raja Jawa.
‡
 
A
ntara adat istiadat dan urusan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi pengaruh Hindu adalahseperti berikut :
 
PER
K
A
HWIN
A
N
 
Adat merisik
bagi pihak lelaki diwakilkan oleh ibu.
 
T
ujuannya adalah untuk memastikan gadis yang mahu dipinang belum berpunya dan pihakkeluarga gadis bersetuju menerima pihak lelaki.
 
Adatmelamar -
di mana pihak lelaki menghantar utusan secara rasmi terdiri daripadakeluarga dan orang kepercayaannya bagi menyampaikan hantaran tanda pertunanganantara dua pasangan yang biasanya sebentuk cincin yang disarung ke jari manis tangan kirigadis itu.
 
Sebelum dinikahkan
, diadakan malam berinai.
 
P
aginya keesokkan harinya selepas
diijabkabulkan
, diadakan pula persandingan di ataspelamin .
 
.
P
engantin lelaki dan wanita akan ditepung tawar dan direnjis dengan air mawar.
Mandi Safar
‡
 
Mandi safar ini ialah upacar mandi beramai-ramai kerana manolak bala yang kerapkali berlaku dibulan safar.
‡
 
U
pacara ini memang masih berlaku di
S
ungai Ganges dan Jumna, di Benares India.
‡
 
A
malan ini amat dihormati oleh orang Melayu terutamanya di
T
anjung Keling, Melaka.
‡
 
Kini upacara ini digantikan dengan pesta kebudayaan yang diadakan di tempat yang sama diMelaka.
 
 
P
erkembanganKebudayaan
P
ada
Z
aman
P
ra-Islam
‡
 
Kebudayaan Melayu pra-Islam sedikit sebanyak masih tidak dapat lari daripada kepercayaananimisme yang wujud dalam kalangan nenek moyang mereka dahulu.
‡
 
Walau bagaimanapun, kedatangan Islam yang sampai ke
T
anah Melayu telah menghapuskankepercayaan lama.
‡
 
Namun tidak dapat dinafikan kepercayaan ini masih menebal biarpun sesudah muncul gerakanmodenisme Islam
Kepercayaan
P
adaNyawaatauRoh
‡
 
Dalam kepercayaan di Malaysia, terdapat istilah yang membawa pengertian yang sama denganroh, iaitu nyawa.
‡
 
Istilah itu mula dikenali sebagai roh, iaitu satu istilah
A
rab setelah kedatangan Islam.
‡
 
O
rang Melayu memepercayai bahawa roh orang yang telah mati akan kembali ke dunia dalambentuk hantu dan menggangu manusia.
‡
 
T
erdapat juga kepercayaan bahawa hubungan antara yang hidup dan si mati akan renggang jikatidak dipuja.
‡
 
Namun setelah kedatangan Islam, al-Quran dijadikan sumber rujukan pertama.
A
l-Quranmenyatakan bahawa roh adalah urusan
A
lllah, manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikitmengenai roh.
Sakti
‡
 
S
akti merupakan pemikiran orang Melayu yang mempercayai sesuatu perkara terjadi denganbantuan kekuatan ghaib.
‡
 
P
emikiran ini sama dengan konsep mana dalam masyarakat
P
olinesia.
‡
 
C
ontohnya, jika seseorang itu mendapat untung ; maka keuntungan itu dipercayai diperolehdengan bantuan azimat.
‡
 
Kepercayaan ini mendorong penggunaan tangkal antaranya tangkal bertujuan untuk kebal,murah rezeki, cantik dan pelbagai lagi.
‡
 
Dalam Islam, konsep berusaha diutamakan.
‡
 
S
etelah itu berdoa dan bertawakal kepada
A
llah.
‡
 
O
rang Islam dianjurkan beriman kepada qada dan qadar
A
llah sebagaimana tercatat dalamrukun iman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->