Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lorber_Jakob_-_Marea_Evanghelie_a_lui_Ioan_vol_1

Lorber_Jakob_-_Marea_Evanghelie_a_lui_Ioan_vol_1

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Published by starsem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: starsem on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1
1
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1
 
PREFAŢĂ
 
 
În timp ce inimile se uscau sub arşiţa pustiitoare a
ideilor care-l negau pe Hristos, într-un loc retras
şiliniştit,
un suflet simplu
şi
iubitor de DUMNEZEU l-a întâlnit în focarul cel viu al inimii sale pe Iisus.Binecuvântatul era misticul Jakob Lorber din Graz. Ca
şi în cazul profeţilor 
Vechiului Testament, prin el a vorbitSpiritul atotputernic al lui DUMNEZEU, pe care el l-
a simţit şi
l-a auzit ca pe o
tainică voce interioară.
 
Lorber a fost fiul unui podgorean din Steiermark, care era
şi capelmaistrul unei societăţi muzicale. Mama sa
era
o femeie pioasă şi înţeleaptă, care ţinea foarte mult la primul ei născut. Acesta s
-
a dovedit încă din fragedătinereţe foarte dotat în multe domenii. El chiar urma să se facă pastor şi a făcut studii de specialitate, dar după
terminarea lor s-a dedicat pr
eocupării sale preferate,
muzica.În cel de-
al patruzecilea an al vieţii sale i s
-a oferit
 postul de capelmaistru la Triest. Lorber tocmai îşifăcea pregătirile de plecare, când dintr 
-
o dată şi pe neaşteptate
s-a petrecut un eveniment miraculos care a dat o
întorsătură decisivă vieţii şi creaţiei sale de atunci înainte,
 în zorii zilei de 15 martie 1840, Lorber a primitmisiunea
sa divină printr 
-o chemare de-
a dreptul profetică. Precum profetului din Patmos, şi lui o voce divină i
-aporuncit: "Ia-
ţi acum condeiul şi scrie!"
 
Şi astfel el a aşternut primele cuvinte inspirate de DUMNEZEU pe care i le dicta vocea: "Aşa vorbeşte
acum
Domnul DUMNEZEU pentru fiecare; şi aceasta este perfect adevărat, exact şi clar; cine
vrea cu ardoare
să vorbească cu Mine, acela să vină cu multă dragoste către Mine şi când va fi pregătit Eu îi voi sădi răspunsul Meuchiar în inima sa. Dar trebuie să se ştie dinainte că numai cei curaţi şi cu inima plină de smerenie, vor auzi voceaMea. Şi să nu uitaţi niciodată că cine Mă pune mai presus de lumea aceasta şi Mă iubeşte cu o iubire mare şinesfârşită, precum iubeşte o gingaşă mireasă pe mirele ei, cu acela Eu voi merge braţ la braţ şi îi voi vorbi
când
Mă va întreba. El Mă va putea pr 
ivi oricând precum un
frate pe celălalt frate şi Mă va privi atunci precum
Eu l-
am privit din veci, înainte chiar ca el să fi existat."
 Din momentul primirii misiunii sale divine, Jakob Lorber
şi
-a subordonat întreaga sapersonalitate îndeplinirii acesteia
şi de atunci înainte el a trăit mai mereu retras şi în smerenie, acceptând să fie doar 
"scribul umil al lui DUMNEZEU".Biograful s
ău, Karl Gottfried Ritter von Leitner, ne relatează: "începea să scrie fiind astfel inspirat,
aproape
zilnic, dimineaţa, înainte de micul dejun. Cel mai adesea el stătea atunci la o măsuţă, iarna, fiind lipitde sobă, cu totul retras în sine, mişcând peniţa neîntrerupt şi uniform, fără a face vreo pauză de gândire şi fără a
corecta ceva din cele scrise, ca
unul căruia i se dictează în taină ceva de către altcineva, în repetate rânduri el aafirmat că în timp ce auzea vocea care i se adresa, îi apărea de asemenea şi imaginea celor auzite".
 Lorber
însuşi scria în anul 1858 unui prieten: "Referitor 
la vocea ce
a tainică interioară şi la modul în care
eu o
 percep, nu pot spune mai mult decât că eu primesc astfel lăuntric cuvântul cel sfânt al Domnului pe care îl
 percep atunci permanent, în zona inimii, ca pe un gând
extrem de clar, luminos şi pur, care este exprimat încuvinte. Nici unul dintre cei care stau în acele clipe lângă mine nu pot totuşi auzi vreo voce. Dar să ştiţi că pentrumine, această voce binecuvântată sună mai luminos şi
mai clar decât orice alt sunet material". (Scrisorile lui Jakob
Lorber, Bietigheim 1931). Din redactarea fidelă a celor auzite (de a căror culegere şi publicare s
-au îngrijit în
special Otto Zluhan şi Anselm Huttenbrenner) a rezultat, cu timpul, o operă deosebit de valoroasă, în 25 devolume, în ordine cronologică, putem aminti aici:
 Casa Domnului (3 vol.), Saturn, Soarele natural, Soarele spiritual (2 vol.), Copil
ăria lui
Iisus,
Corespondenţa
lui Iisus cu Abgarus, Scrisoarea din Laudiceea a
apostolului Pavel, Pământul şi luna, Episcopul
Martin (Un
ghid prin lumea cealaltă), Robert Blum (Un ghid prin lumea cealaltă, 2 vo
l.), Cele 3 zile la Templu(Iisus la 12
ani, la Templu), Daruri cereşti (2 vo
l
.) şi, în sfârşit, ca o
 încundnare: Marea Evanghelie a lui Ioan (o
 
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1
2
descriere
amănunţită a celor 3 ani de propovăduire a lui
Iisus,
care completează şi interpretează informaţia biblică).
 Lucrul cel
mai important în cazul lui Lorber, care, de altfel, avea şi harul clarviziunii, es
te
minunata învăţătură ce se desprinde din lucrările sa
l
e. Numai înţelepciunea atotcuprinzătoare şi profundă a lui
Dumnezeu poate
aborda toate problemele vieţii văzute şi nevăzute şi poate lămuri numeroasele mistere alegândirii omeneşti
dintr-un punct de vedere superior, spiritual.Pe scurt, Lorber prezint
ă într 
-
o formă desăvârşită concepţia spirituală despre lume, expiră lumea într 
-un
mod spre care vor tinde în curând atât ştiinţa cât şi intuiţia omenirii după depăşirea materialismului, în toate
domeniile
cunoaşterii.
 Specificul limbajului din acest dicteu care este revelat oamenilor, necesit
ă unele explicaţii, deoarece pe
alocuri
anumite construcţii şi expresii utilizate ar putea deruta
pe unii cititori.Existen
ţa profetică şi plină de mistere de care au parte doar cei binecuvântaţi de DUMNEZEU, este înultimă instanţă inefabilă şi de aceea nu trebuie să ne mirăm, dacă în lucrările lui Lorber limbajul folosit este îndeplină concordanţă cu originalitatea spirituală a profetului
-
aşa cum putem observa şi la evanghelişti
".
Profeţii Vechiului Testament vorbesc limba specifică epocii lor, aşa cum
misticii Evului Mediu o vorbeau larândul lor pe a lor. La
fel vom constata că vorbeşte şi misticul şi profetul Jakob
Lor
 ber limbajul timpului său.
 Nu este prin urmare deloc nevoie s
ă cercetăm învelişul exterior al celor revelate pentru a probaautenticitatea cuvântului profetic. La fel nu a greşit nici
marele iluminat Sadhu Sundar Singh, acest original Crist
 
al Orientului când, la un moment dat, în mesajul său către lumea apuseană, referindu
-se la criticarea Bibliei de
către modernişti, scria, printre altele: "Foarte adesea am remarcat că ei cercetează extrem de amănunţit doar 
 
învelişul exterior, cum ar fi sti
lul folosit sau probabilitatea
internă a datelor ori specificul scrierilor, dar 
aproape
niciodată ei nu caută miezul, pentru a descoperi realitatea. Căci ar trebui să se ştie că, cu totul altfel
se apropie de Biblie cel care într-
adevăr caută realitatea! E
l
are atunci numai o dorinţă, şi anume, să fie şi să rămână
 
una cu realitatea (DUMNEZEU); lui niciodată nu
-
i pasă când sau prin mâna cui a fost scrisă o anume carte ori afost revelată o anume Evanghelie. El ştie doar că acolo are cuvântul lui DUMNEZEU, pe care profeţii ş
i apostoliil-
au notat cu rigurozitate, aşa cum i
-a îndemnat atunci
Duhul Sfânt." (a doua epistolă a lui Petru,
1 ,21). (SadhuSundar Singh, "Gesammelte Schriften", Stuttgart, 1972).La fel noi putem spune acum
ş
i despre mesajul lui Jakob Lorber. C
ăci niciodată nu se poate afirma cutărie că revelaţia divină s
-
a încheiat odată cu apariţia Sfintei Scripturi. Dacă am gândi vreodată asta, ar însemna
 
să limităm în mod copilăresc acţiunea lui DUMNEZEU. El se adresează
în toate timpurile atât celor care îl
 
iubesc
cât şi prietenilor săi, prin viziuni şi revelaţii şi le comunică misterele sale. Iar misterele lui DUMNEZEU
 
sunt în veci fără de sfârşit.
 S
ă ne amintim în această direcţie că apostolul
Ioan este cel care a scris:
"Căci trebuie să ştiţi că mai 
 
 sunt multe alte lucruri pe care Iisus le-
a făcut şi dacă ar fi să se scrie toate câte a făcut cu de
-
amănuntul, cred că
lumea
aceasta aproape că n
-
ar putea cuprinde cărţile care s
-ar putea atunci scrie." (21,25).
 
 
Marea Evanghelie a lui Ioan este, f 
ără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob
 
Lorber. Ea cuprinde peste 10
volume, în ediţia originală în limba germană, în care ni se revelează, în detaliu,
 
diferite
momente din viaţa lui
Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale
spirituale pe pământ, timp în care a desfăşurat o
 
intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.
 Marea Evanghelie a lui Ioan ofer
ă o nouă imagine asupra lumii, integrată într 
-
o perfectă armoniecosmică. Sunt prezentate informaţii clare şi inedite despre Creaţie, despre îngeri, cosmogonie, lumea astrală,
religiile asiatice, materie, suflet
ş
i spirit.Aceast
ă nouă revelaţie nu este deloc în contradicţ
ie
cu revelaţia tradiţională a celor patru Evanghelii
ci,
dimpotrivă, ambele au la bază acelaşi fundament divin. Această operă monumentală este străbătută pe tot parcursul ei de cea mai înaltă înţelepciune divină care luminează întreaga Creaţie. Ea arată oamenilor o cale
 
simplă spre desăvârşire spirituală, cale uşor accesibilă oricui urmează cu seriozitate şi plin de entuziasm şi perseverenţă învăţăturile lui
I
isus. Sunt reliefate, totodată,
multe similitudini cu filoso
fia şi înţelepciunea orientală
 
care sunt de o evidenţă frapantă. Găsim nenumărate concepte şi idei comune celor două tradiţii spirituale ceea
ce
 
demonstrează încă o dată că înţelepţii au o lume comună.
 
 
Marea Evanghelie a lui Ioan a fost scris
ă de Jakob Lorber între anii 1851 şi 1864. O primă copie după
 
manuscrisele originale ale acestei capodopere a fost
realizată în anul
1
871, copie care a stat la baza a două ediţii
 
ulterioare care au cunoscut lumina tiparului în anul 1
891 şi respectiv 1909. însă abia î
n anul 1922, prin grija lui
 
Otto Zluhan, apare cea de-
a patra ediţie a Marii
Evanghelii a lui I
oan, de data aceasta având ca sursă
 
manuscrisele originale. Din motive greu de înţeles, aceste manuscrise au fost transportate în Transilvania, la Mediaş,
de
 
unde, apoi, au fost readuse la lumină, în anii de după
cel de-
al doilea război, mondial au fost tipărite ediţiile cunumerele 5 şi 6 care aveau la bază ediţia a patra din anii douăzeci. Ulterior, au mai fost publicate încă trei ediţii:
7,
 
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1
3
8 şi 9, toate acestea fiind ediţii în limba germană.
Marea Evanghelie a lui I
oan a fost de asemenea tradusă şi înlimbile franceză şi engleză, iar ediţia de faţă este prima traducere în limba română. Astfel, această lucrare cât şi
celelalte scrieri ale lui Jakob Lorber, inspirate de
divinitate, au fost tipărite şi vândute în milioane deexemplare şi au reuşit să reaprindă scânteia aspiraţiei către desăvârşire în sufletele multor oameni.
 Fie ca cititorul intuitiv
şi plin de dragoste de DUMNEZEU al acestei cărţi să recunoască imediat al cui
 
Spirit ne vorbeşte în taină prin cuvântul modestului "scrib
ai lui DUMNEZEU" care a fost Jakob Lorber.
Capitolul 1
 
Scurtă introducere pentru o cât mai bună
 
 înţelegere spirituală a revelaţiilor
Evangheliei
 
Sfântului Ioan, apostolul preferat al Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 1 Ioan 1, 1-5)
(1) La început era Cuvântul ( 
 Logosul creator) şi Cuvântul (Logosul creator) era cu Dumnezeu şi 
Cuvântul (Logosul creator) era Dumnezeu.(2) El era la început cu Dumnezeu.(3) Toate care s-
au făcut au fost făcute prin El; şi nimic din ceea ce a fost făcut n
-
a fost făcut fără
 El.(4)
 În El era şi viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.
 
 
(5)
 Lumina luminează neîncetat în întuneric şi 
 întunericul 
niciodată n
-a biruit-o.
 
1.
Aceste versete sunt sursa a numeroase erori şi
 
confuzii; cei mai înverşunaţi adversari ai lui
 
Dumnezeu s-
au folosit şi se folosesc în nenumă
rate feluri de aceste texte pentru a contesta divinitatea Mea; mai alesei sunt aceia care resping de fapt întreaga divinitate. Noi nu vom relua aici toate viclenii
le lor, căci aceasta nu ar 
crea
decât o confuzie şi mai mare, ci vom urmări mai degrabă
 
să punem în evidenţă această lumină, lumina
careva
combate şi va elimina aceste
erori.2.
 Neînţelegerea acestui text ţine în principal de
 
insuficienţele unor traduceri cât mai corecte din
limba
originală într 
-
o limbă modernă. Deoarece lucrurile se
 
 prezintă astfel, trebuie ştiut că aceasta s
-adatorat
necesităţii ca mesajul spiritual al acestui text să poată fi
 
mai bine ascuns, căci altfel, de multă vreme,
dimensiunea
sa cea mai sacră ar fi fost deja dezvăluită, spre marea
nefericire a întregul
ui pământ. Tocmai de
aceea doar
învelişul exterior al textului a putut fi atins
. Î
nsă miezul
 
său cel viu nu a putut fi profanat.
 3.
Acum a sosit timpul să dezvăluim sensul cel mai
 
 profund şi autentic al Evangheliei tuturor acelora
care
sunt demni de această revelaţie, dar să ştiţi că revelaţ
ia
aceasta îi va costa mult pe cei care nu sunt demni, că
ci
Eu nu voi tolera şi nici nu voi accepta vreodată să se
 
râdă de Mine.
 4. Acestea fiind spuse, vom da în continuare o
explicaţie necesară.
Aici trebuie mai întâi luat
 
 în
consideraţie doar sensul spiritual (lăuntric) al textului şi
 
nu sensul său cel mai
profund, care are o
 
dimensiune
divină. Acest al doilea sens fiind mult prea sacru, el ar 
putea aduce prejudicii celor care nu
trăiesc după cuvântul Evangheliei, în ceea ce priveş
te sensul spiritual
interior, acesta este totuşi
 
uşor de descoperit
cu ajutorul
unei traduceri cât mai corecte, corespunzătoare. Este
ceea ce vom demonstra în continuare.5.
Expresia "La început" este incorectă şi deformează,
 
astfel sensul profund, căci
 
ea pare să conteste şi să pună la îndoială existenţa eternă a lui Dumnezeu, aşa cum au
 
făcut deja anumiţi înţelepţi ai Antichităţii, care i
-auinspirat
 pe ateii de astăzi. Având însă textul exact, va fi uşor să dezvăluim foarte precis sensul profund al
acestuia.6.
Traducerea exactă ar trebui să fie: "La
origini, (sau:
fundamentul primordial a tot ceea ce există) afost şi
 
este lumina", adică marea şi sacra înţelepciune creatoare, ideea esenţială divină. Această lumină nu numai că
exista
întru Dumnezeu, dar ea exista deopotrivă şi prin
Dumnezeu. Aceasta se
mnifică aici că lumina nunumai că emana în esenţă de la Dumnezeu, ci că totodată ea
nu era numai întru Dumnezeu, ea (lumina) fiindde
asemenea şi aproape de Dumnezeu şi astfel ea înconjura
 într-
un anumit fel fiinţa divină originară. Din aceastăexplicaţie rezultă deja fundamentul întrupării
divine a
Fiului omului, aşa cum va lămuri în întregime pasajulurmător.
 7.
Ce era sau cine era aşadar, la drept vorbind,
 
această lumină, această mare idee, această preasfântă
 
idee fundamentală, din care toate
 
fiinţele au provenit
într-
un mod perfect liber? Aceasta nu putea să fie decât
 
Dumnezeu însuşi, pentru că în Dumnezeu, din
 
Dumnezeu şi prin Dumnezeu, doar Dumnezeu putea
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->