Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
03.Casa Domnului - Vol III

03.Casa Domnului - Vol III

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:
Published by starsem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: starsem on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Capitolul 1Cântecul poetului Kenan referitor la viaţă
(30 iulie 1842)
Această promisiune succintă a fost suficientă pentru a-l linişti nunumai pe Abedam cel Cunoscut, ci şi pe ceilalţi de faţă.După ce lucrurile s-au calmat, Abedam cel Mare l-a chemat la El peKenan şi i-a spus:„Kenan, tu eşti poetul chemat de Mine pentru a povesti în versurişederea Mea pe pământ. Am pregătit de ceva timp un poem în inima ta şi ştiucă aceasta te presează să îl reciţi întru slava Mea. Iată, a sosit timpul să o faci.De aceea, poţi începe să îl reciţi.
 Amin”.
Această cerere adresată lui Kenan a însemnat pentru acesta mai multdecât dacă l-aş fi promovat subit ca prim înger de lumină în ceruri. De aceea,el s-a ridicat imediat în picioare şi a început să recite următorul imn de slavă,asupra căruia meditase îndelung:„Tată preasfânt, iubire eternă, Dumnezeu infinit, Domn atotputernic,cât de mare este plenitudinea vieţii şi puritatea iubirii Tale!Viaţă preasfântă, beatitudine perfectă a tuturor fiinţelor, oamenilor şiîngerilor, Tu eşti prea sublim, prea măreţ, prea desăvârşit pentru a putea filăudat de o limbă umană, căci cuvintele nu pot cuprinde slava Ta!De aceea, Te implor, acceptă acest imn de slavă închinat Ţie, care nuînseamnă nimic în faţa Ta, la fel ca şi cel care Ţi-l consacră.O, viaţă, cât de sublimă şi de glorioasă eşti tu în cazul celui care se bucură cu demnitate şi recunoştinţă de tine, căci tu i-ai fost dăruită de iubireanesfârşită a Tatălui ceresc!Cât de perfectă este libertatea ta, cât de plenar devine orice gând, orice percepţie şi orice stare de spirit, atunci când sunt lipsite de coerciţie şi de presiuni!Cel loc din spaţiul infinit rămâne străin spiritului meu, invizibil şiincomprehensibil în toate aspectele sale?Unde se află acel soare atotstrălucitor, a cărui rază ajunge la minedupă ce parcurge o distanţă aproape infinită?O, oameni, o, fraţi şi copii ai mei! Încercaţi măcar o dată – priviţi înzare, la catul firmamentului, unde se afacea stea minusculă carestrăluceşte în tăcere!Încercaţi să ajungeţi la ea cu spiritul vostru şi veţi vedea cât de mareva fi efortul spiritual pentru a face acest lucru; dar eu vă spun: subit, o veţi putea percepe, şi sublimele ei minuni vă vor fi revelate.Ochiului material ea îi apare ca un simplu punct, dar cât de mare pareea în lumina spiritului, în faţa vieţii născute din Dumnezeu! În realitate, eaeste un soare atotputernic, unde veţi întâlni miracolele vieţii şi ale iubiriiTatălui preasfânt.
1
 
O, priviţi, cât de uşor şi de simplu a cucerit spaţiul nesfârşit spirituletern din inima noastră, această viaţă miraculoasă care sălăşluieşte înlăuntrulnostru, acest erou atotputernic din profunzimile fiinţei noastre, singurul care – odată trezit – poate contempla minusculul punct, văzându-l cum creşte şi cumse transformă într-un soare de o măreţie nemaiîntâlnită, admirând miracoleleiubirii Tatălui ceresc care există aici!O, ce înseamnă viaţa? Tu – viaţă divină, tu eşti singura care poţi simţişi medita la miracolele bunătăţii divine. În mijlocul miracolelor tale, tu eştimiracolul suprem, căci numai tu îl poţi percepe pe Tatăl, Creatorul tău infinit,Cel care ţi-a dat viaţă şi care sălăşluieşte în tine!O, viaţă glorioasă, ce dar minunat reprezinţi tu pentru cel născut dinvidul existenţei, care învaţă să se bucure de tine, da, de viaţa eternă a Celuicare – în iubirea Lui infinită – a creat-o din Sine pentru eternitate!O, părinţi, fraţi şi copii, iată, în mijlocul nostru se află Tatăl, Creatorulîntregii vieţi şi al miracolelor sale. Haideţi să cădem la picioarele Sale divine,slăvindu-L pe El, Creatorul şi Tatăl preasfânt, din inima căruia s-au născutviaţa şi iubirea!Părinţi, fraţi şi copii ai mei, spuneţi împreună cu mine:
 Amin!
Iar Tu, Tată preasfânt, acceptă – în mare mila Ta – acest imn de slavă,ca şi cum ar avea vreo valoare în faţa Ta, şi îngăduie-mi să slăvesc de-a pururi viaţa şi iubirea care s-au născut din Tine!O, Tată preasfânt, slăvit fie numele Tău, acum şi de-a pururi!
 Amin”.
Capitolul 2 Răsplata lui Kenan pentru imnul său: nemurirea. Natura vieţii şi amorţii 
(1 august1842)
După ce Kenan şi-a încheiat recitarea poemului, Abedam i-a întinsmâna şi i-a spus:„Kenan, iată mâna Mea – mărturie a graţiei Mele. Ea este o ramură acopacului vieţii născute din fiinţa Mea. Altfel spus, este iubirea Mea înacţiune.Iată, o îndrept acum către tine. Ia-o şi vei trăi de-a pururi.În acest fel, vei deveni stăpânul perfect al trupului tău şi vei putea ieşişi intra în acesta ori de câte ori vei dori.Dacă doreşti să rămâi în interiorul lui, din iubire pentru Mine şi pentrufraţii tăi, eşti liber să o faci.Dacă preferi însă să îţi părăseşti trupul, pentru totdeauna sau doar temporar – alegerea îţi aparţine întru totul.
2
 
Adevăr îţi spun, de acum înainte nu vei mai vedea, nu vei mai simţi şinu vei mai gusta vreodată moartea; căci viaţa este şi va rămâne de-a pururistăpâna absolută a morţii, şi nu invers.Cum ar putea deveni vreodată moartea stăpâna vieţii, atât timp cât eaeste complet lipsită de libertate, nefiind altceva decât o viaţă întemniţată de oviaţă mai liberă, supusă judecăţii în toate părţile fiinţei sale?Viaţa corpului fizic este echivalentă cu moartea, fiind o viaţă lipsită delibertate.De aceea, toţi cei care, la fel ca tine, vor cuceri această viătrupească, supunând-o în toate aspectele ei, vor deveni în acest fel stăpâniimorţii.Cum ar putea un asemenea om să mai vadă, să mai simtă şi să maiguste vreodată moartea?Adevăr îţi spun: cel care poate vedea viaţa pretutindeni, realizând cămoartea nu există nicăieri, se află el însuşi în afara morţii, chiar dacă se maiaflă încă întrupat.Cu siguranţă, un asemenea om nu mai poate cunoaşte moartea, căci ela devenit una cu viaţa.Tu însuţi, dragul Meu Kenan, ai devenit un asemenea om, căci tu aicunoscut viaţa veşnică, prin iubirea ta faţă de Mine, şi implicit de viaţanăscută din Mine.De acum înainte nu vei mai putea pierde niciodată această viaţă, căci,aşa cum spuneam, au devenit tu însuţi una cu ea.Aşa cum Eu sunt Domnul vieţii, şi implicit stăpân al morţii, la fel şitu, şi toţi cei ca tine, puteţi deveni stăpânii perfecţi ai vieţilor voastre,controlând întru totul moartea.Cine a văzut vreodată praful de pe drum stârnind vântul?Dacă el ar putea face acest lucru, vântul ar bate cu putere în locuinţelevoastre, în care se află destul praf!În schimb, atunci când aerul se pune de la sine în mişcare, el ridică praful de pe drum, ducându-l oriunde doreşte, căci el reprezintă o forţă liberă,iar firele de praf nu îl pot împiedica să bată.La fel, dacă doreşte acest lucru, vântul poate lăsa praful să cadăoriunde vrea!Acelaşi principiu se aplică şi vieţii. Aceasta este pe deplin liberă, fiindstăpâna morţii, pe care o controlează aşa cum doreşte.Dacă vrea acest lucru, ea poate activa moartea, transformând-o înviaţă, dar o poate şi părăsi, lăsând-o să cadă la pământ, căci este pe deplinliberă să facă ce vrea.În mod similar, tu ai devenit stăpânul corpului tău.Atât timp cât vei dori ca acestea să trăiască, el va trăi, de dragulvoinţei tale.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->