Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05.Casa Domnului - Vol V

05.Casa Domnului - Vol V

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by starsem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: starsem on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
Casa Domnului vol. 5Capitolul 1
 Discursul adresat de Tatăl preasfânt copiilor Săi. Iubirea şi răbdarea Tatălui  faţă de oameni. Relaţiile dintre popor şi rege.(23 noiembrie 1843)
1. „Copiii Mei, s-a adresat Domnul poporului Său, apropiaţi-vă de Mine şi nuvă temeţi, căci Eu sunt Tatăl vostru etern! Eu nu am venit ca să vă judec, ci ca să văacord graţia şi compasiunea Mea!2. De această dată, preţul compasiunii Mele a fost însă unul foarte ridicat!Tatăl vostru s-a zut nevoit îşi croiasdrum tre inimile voastre prinintermediul focului şi rănind pământul în profunzimile lui pentru a vă putea reanimasufletul amorţit!3. M-am văzut nevoit să vă reasamblez în întregime sufletul dispersat, cuajutorul unei spaime de moarte, reorganizându-l în întregime, pentru a putearedeveni capabil să pretindă din nou Viaţa spirituală care emană din Mine şi pentru ase lăsa condus de forţa plină de blândeţe a spiritului!4. Adevăr vă spun, de data aceasta Mi-aţi făcut mari greutăţi! Păcatelevoastre, din ce în ce mai grave, Mi-au pus răbdarea la grea încercare! Nu mai lipseamult pentru ca indulgenţa Mea, altminteri fără egal în întreaga creaţie, să ajungă lacapătul puterilor, căci greaua povară a păcatelor voastre aproape că au epuizat-o.5. Din fericire, iubirea Mea şi-a găsit din nou o punte cu ajutorul căreia amreuşit să Mă apropii iarăşi de voi. Am trezit şi am uns un nou rege, care vă va călăuzipe căile Mele, care sunt întotdeauna drepte.6. Toate popoarele de la şes vor trebui să asculte cu stricteţe de regele lor, întoate domeniile de viaţă. El vă va da legi pe care va trebui să le respectaţi riguros. Celcare le va încălca va fi pedepsit pe loc de însăşi sfinţenia legii.7. Aceasta este voinţa Mea! De acum înainte, vă voi da în permanenţă unrege, care va fi bun dacă veţi şti să rămâneţi ancoraţi în iubirea Mea, dar tiranic dacăvă veţi îndepărta inima de la Mine. Vă invit să ţineţi cont de acest avertisment!8. Pe de alparte, daveţi ridica împotriva regelui vostru, aconducătorilor şi ghizilor voştri, aflaţi că vă veţi ridica împotriva Mea! Tatăl se vatransforma atunci într-un Judecător şi va face să cadă asupra voastră o judecatădespre care se va vorbi până la sfârşitul timpurilor!9. Dacă nu veţi fi mulţumiţi de regele vostru, adresaţi-vă Mie, iar Eu voi facetot ce va fi necesar pentru a vă dărui unul mai bun. Dacă veţi începe însă să vă ungeţisinguri regii, îmi voi lua mâna de pe voi şi vă voi lăsa să suportaţi tirania regelui pecare l-aţi ales.10. Acum îmi cunoaşteţi voinţa, pe care v-am anunţat-o prin propria Meagură, în această formă vizibilă. Acţionaţi în consecinţă şi totul va merge bine pepământ, căci Eu nu vă voi mai lăsa să cădeţi. În caz contrar, veţi fi supuşi inevitabil judecăţii! Amin”.11. După aceste cuvinte, Domnul le-a poruncit oamenilor să plece, l-a numitpe donatorul de ulei paznic al edificiului, după care a plecat însoţit de rege şi de ceizece mesageri pe muntele unde se afla cel de-al doilea templu.Capitolul 2
1
 
 Discursul Domnului adresat lui Ohlad. Scopul templului exterior. Domnul dispare(24 noiembrie 1843)
1. După ce micul grup a ajuns pe culmea unde se afla cel de-al doilea templu,El s-a adresat astfel lui Ohlad:2. „Iată, acesta este locul în care l-am uns pe Lameh cu înţelepciunea Mea,făcând din el un preot perfect. Din iubire pentru Mine, el Mi-a construit acest templu,consacrându-l, potrivit voinţei Mele, înţelepciunii pe care i-am dăruit-o.3. Îţi reamintesc acest lucru pentru a înţelege în profunzime care estesemnificaţia spirituală a acestui templu şi pentru ca tu şi fraţii tăi să ştiţi ce aveţi defăcut aici.4. La drept vorbind, în interiorul fiecărui om există un templu viu al înţelepciunii! Dacă s-ar închina în acest templu în faţa înţelepciunii Mele, el nu ar maiavea nevoie de nici un edificiu exterior.5. Totuşi, am ridicat acest templu exterior şi vizibil pentru ca oamenii să-şiaducă aminte de templul lor interior şi viu, şi toţi cei care pătrund în el să îşi aducăaminte că Eu singur sunt Domnul care posedă întreaga putere, deopotrivă în cer şi înafara cerului, deci inclusiv pe pământ, în interiorul acestuia şi în lumile de jos!6. În cazul în care copiii de la şes ar semăna mai mult cu adevăraţii Mei copiide pe înălţimile sacre (care au devenit extrem de rari, din păcate), ei nu ar mai aveanevoie de temple vizibile! Ei sunt însă la fel de grosieri ca şi materia exterioară care aservit pentru construcţia acestui edificiu. De aceea, au nevoie de un indiciu senzorialgrosier şi sunt nevoiţi să se lovească de această materie exterioară şi dură pentru capropria lor materie să se facă ţăndări, iar ei să fie eliberaţi în interiorul lor. Cei carevor dori însă cu adevărat acest lucru, vor putea să iasă din acest templu exterior,grosier şi mort, pentru a intra în templul interior în care se găseşte Viaţa eternă!7. Aceasta este semnificaţia profundă a redeschiderii acestui templu. Învaţă-ipe oameni să pătrundă în acest edificiu în starea de spirit pe care ţi-am descris-o,pentru a descoperi astfel adevăratul templu interior şi viu. În acest fel, tu şi cei carevor urma cu sinceritate această învăţătură veţi obţine adevărata înţelepciune,interioară şi vie, care provine de la Mine.8. În schimb, cei care vor intra în templu numai din obişnuinţă, pentru a-şimai linişti întrucâtva conştiinţa aproape moartă, ar face mai bine să rămână afară,căci cine nu se va răni de aceste ziduri grele şi nu va reuşi să-şi distrugă propriamaterie grosieră, nu va descoperi Viaţa spiritului şi înţelepciunea acestuia, ci numai judecata propriului spirit întemniţat în materie, şi implicit moartea.9. Ţi-am făcut cunoscute toate aceste lucruri în prezenţa miniştrilor tăi şi aslujitorilor Mei. Acesta este spiritul în care doresc să deschid din nou acest templu.Amin”.10. După aceste cuvinte, Domnul, Ohlad şi cei zece miniştri au intrat întemplu. Domnul i-a binecuvântat pe toţi, inclusiv templul cel sfânt, după care le-aspus:11. „Şi astfel, vechea ordine a fost restabilită! Vegheaţi asupra ei şi fiţi activi în numele Meu. Convertiţi-i pe oameni, iar iubirea, graţia şi compasiunea Mea nu văvor mai părăsi niciodată! Amin”.12. După care Domnul a dispărut. Asupra lui Ohlad a coborât Spiritul divinşi el s-a îndreptat însoţit de noii săi miniştri către vechiul castel al lui Lameh.
2
 
Capitolul 3
 Regele Ohlad se întâlneşte cu consilierii din Hanoh. Discursul impertinent al unuia dintre aceştia şi răspunsul ferm al lui Ohlad (25 noiembrie 1843)
1. După ce micul grup a ajuns în vechiul palat al lui Lameh, Ohlad le-a arătatminiştrilor săi care sunt apartamentele lor. În continuare, el s-a îndreptat, însoţit decei zece, către noua reşedinţă spaţioasă şi luxoasă a celor o mie de consilieri dealtădată pentru a-i destitui în cazul în care aceştia ar refuza să se supună legilordivine.2. Ohlad a pătruns astfel în marea sală de consiliu, însoţit de cei zecemesageri, chiar în momentul în care magistraţii (care îl considerau pierdut) eraureuniţi în jurul regelui lor de faţadă şi deliberau dacă mai este cazul să completezelocurile consilierilor fugiţi sau nu. Oare era mai bine să se reunească din nou înproporţie de 100% şi să aleagă în locul lui Ohlad un burghez oarecare, sau erapreferabil să rămână atât câţi erau?3. Apariţia subită a lui Ohlad şi a celor zece mesageri înspăimântători i-aaruncat pe demnitari într-o angoasă teribilă.4. Ei şi-au întrerupt pe loc discursurile şi i-au întâmpinat pe noii veniţi cu oamabilitate bine jucată. În cele din urmă, nu şi-au mai putut înfrâna însă curiozitateaşi l-au întrebat pe Ohlad ce s-a ales din proiectele sale bine intenţionate, dar riscante,după evenimentele catastrofale care s-au produs. De asemenea, l-au întrebat ceintenţionează să facă în continuare.5. Ohlad le-a răspuns: „Vi-i prezint pe noii mei miniştri! Ei vă vor darăspunsuri la toate întrebările voastre!”6. Auzind aceste cuvinte, consilierii şi-au dat pe loc seama ce se întâmpla, iarunul dintre ei i-a spus cu impertinenţă lui Ohlad:7. „Dacă aceşti zece oameni sunt miniştrii tăi, putem spune că am obţinut dejarăspunsul dorit. Nu pot decât să constat o dată în plus că vechiul proverb în care amcrezut întotdeauna se adevereşte din nou: norocul îi curtează întotdeauna pe cei proştişi îi ocoleşte pe cei înţelepţi!8. Proiectele tale de a redeschide cele două temple sunt mult prea temerarepentru ca un om cu adevărat înţelept şi cu picioarele pe pământ să merite să îşi piardătimpul discutând despre ele!9. Faptul că ai reuşit să te întorci cu bine din această aventură, ba chiar te-ai împrietenit cu aceste zece bestii feroce care controlează focul ar putea fi înscris culitere de aur în analele celor mai importante evenimente mondiale, la rubrica:‚Ascensiunea norocoasă a unui idiot’!10. Cred că eşti la curent cu faptul că noi te-am considerat întotdeauna celmai prost dintre noi toţi. Când s-a luat decizia ca tu să fii regele nostru, aceastădemnitate a fost trasă la sorţi între tine şi regele fictiv actual, nici unul dintre voinefiind cu ceva mai bun decât celălalt!11. Pe scurt, norocul tău chior şi prostia care te caracterizează ţi-au oferitacum ceea ce destinul tău ţi-a refuzat altădată! Te-ai ajuns rege şi ai făcut din aceştisaltimbanci miniştrii tăi. Sunt convins că îţi vor fi de un mare folos, căci sper că ţi-elimpede că noi, ceilalţi, nu vom rămâne aici în calitate de supuşi ai tăi!”12. Ohlad i-a răspuns: „Aşa este! Veţi fi alungaţi din acest regat, dar înaintede a pleca, vă voi da câteva legi pe care va trebui să le respectaţi cu stricteţe în timpul
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->