Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004

Profeţii despre România - Comunicări Cereşti la Cluj Vol.3 - 2004

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by Billy Dean
"Eu vreau să înfăptuiesc această Ţară Sfântă şi am nevoie de oameni de nădejde pe care să-i coordonez şi să-i pregătesc cum ştiu Eu mai bine. Oameni simpli erau şi apostolii lui Iisus şi tot în oameni simpli am să binevoiesc şi acum.
...Vremuri grele se învârt în preajma voastră şi de multe aţi fost izbăviţi datorită creşti-nilor şi rugăciunilor care s-au făcut. Dar prăpădul se apropie cu paşi repezi peste omenire. Cei răi nici în gaură de şarpe nu vor scăpa şi protecţia Mea sfântă nu o vor avea, pentru că au nesocotit cuvintele Mele şi învăţăturile, pe care vi le-am dat."
"Eu vreau să înfăptuiesc această Ţară Sfântă şi am nevoie de oameni de nădejde pe care să-i coordonez şi să-i pregătesc cum ştiu Eu mai bine. Oameni simpli erau şi apostolii lui Iisus şi tot în oameni simpli am să binevoiesc şi acum.
...Vremuri grele se învârt în preajma voastră şi de multe aţi fost izbăviţi datorită creşti-nilor şi rugăciunilor care s-au făcut. Dar prăpădul se apropie cu paşi repezi peste omenire. Cei răi nici în gaură de şarpe nu vor scăpa şi protecţia Mea sfântă nu o vor avea, pentru că au nesocotit cuvintele Mele şi învăţăturile, pe care vi le-am dat."

More info:

Published by: Billy Dean on Apr 25, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
Comunicări cereşti
 
1
Comunicări cereşti
 
Vol.3 - 2004
Prin grupul de rugăciune de la Cluj
 Prefa
ţă
 
Acesta este cel de-
al treilea volum cuprinzând comunicările ce s
-
au făcut din Împă
r
ă-ţ
ia Cerurilor, prin clujeni, pentru noi oamenii.S-a
înţeles
 
încă din primele doua volume apărute că
, în
oraşul
Cluj-Napoca, exist
ă
un
grup de rugăciune cuprinzând persoane de vârste şi
confesiuni diferite, grup coordonat dedoamna Maria
Ş
andor. Preasfânta Treime, Domnul Dumnezeu Savaot, Domnul Iisus Hristos
şi
Duh
ul Sfânt au ales, încă de pe când erau suflete în Ceruri, şi
apoi ca
fiinţe
 
omeneşti
 
tră
i-
toare pe Pământ, au ales pe unii din acel grup ca să
fie mesageri ai
Divinităţii
pe
Pământ
. Încele dou
ă
volume
apărute
, ca de altfel
şi
în acesta, cel de-al treilea, sunt specificate la fiecarecomunicare data, numele celor ce au acest mare privilegiu de a auzi glasurile celor din Ceruri.Cine a citit cu
atenţie
, dar mai ales cu interes
şi
 
străduinţa
,
comunicările
prezentate înprimele doua volume, a
înţeles
c
ă
, în zilele noastre, se face o mare lucrare pe
Pământ
 
şi
înmod deosebit în
ţ
ara
noastră
 
 – 
România. Este MAREA LUCRARE DIVIN
Ă
din ROMÂNIA,dar
şi
din întreaga lume, acum în vremurile de pe urm
ă
, la
sfârşit
de ciclu evolutiv.
Divinita-tea a ales ca pe
Pământ
s
ă
se întemeieze o
Ţ
AR
Ă
SFÂNT
Ă
ORTODOX
Ă
,
şi aceasta va
fi România
, în care conducerea s
ă
se asigure tot de
fiinţe
umane, dar în colaborare cu Înalte
Personalităţi
 
Cereşti
. Va fi primul stat ceresc ce va exista pe planeta Terra, primul stat ce va ficondus
după
legile divine. În cadrul acestei MARI LUCR
Ă
RI CERE
Ş
TI ce se face pe P
ă-
mânt, exist
ă
mai
mulţi
mesageri ai
Împărăţiei
Cerurilor care, fie c
ă
au scris
cărţi
despre reali-
tăţi
existente în Ceruri, fie ca
 propovăduiesc
în lume CUVÂNTUL DIVIN DE ACTUALI-TATE,
aceştia
fac lucrare sfânt
ă
,
aşa
cum s-au angajat în
faţa
 
Tatălui
Ceresc s
ă
 
facă
, atuncicând, suflete fiind în Ceruri, au plecat la întrupare aici, pe
Pământ
.Scopul MARII LUCR
Ă
RI DIVINE este acela de a fi trezite cât mai multe suflete. Ta-
tăl
Ceresc ar vrea ca toate sufletele s
ă
se
trezească
 
şi
s
ă
 
conştientizeze
cu ce misiune au venitaici în corpuri fizice, iar o dat
ă
trezite
 
facă
ceea ce s-au angajat când au venit aici, pe P
ă-
mânt.A
ş
putea spune foarte multe lucruri despre MAREA LUCRARE DIVIN
Ă
de ACTU-ALITATE
şi
despre cei ce o fac, dar
limitez la a spune doar c
ă
ea este urmarea
lucrării
deveacuri
şi
veacuri pe care
Împărăţia
Cerurilor a
făcut
-o pe aceast
ă
planet
ă
. Dac
ă
vom luaaminte
şi
vom citi
lucrările
sfinte,
şi
în mod deosebit, Sfânta Scriptur
ă
, vom observa c
ă
de lazidirea omului, ca
fiinţă
 
raţională
,
înzestrată
de
Tatăl
Ceresc cu liberul-arbitru,
şi
 
 până
în zile-le noastre, Divinitatea n-a încetat nici o clipa s
ă
 
vorbească
cu oamenii. Scrierile VechiuluiTestament nu sunt altceva decât
legătura
prin cuvânt dintre oameni
şi
Divinitate. Culmea lu-
crării
 
făcută
de Divinitate pe
Pământ
o
reprezintă
venirea în trup fizic, ca om, a
însuşi
Fiuluilui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit trimis de
Tatăl
Ceresc,
aşa
 
după
cumcitim în paginile Noului Testament, a venit s
ă
ne
aducă
Evanghelia (Vestea cea Bun
ă
), dar
 ne dea în
acelaşi
timp noua
învăţătură
 
după
care
se
conducă
 
fiinţă
 
umană
în
evoluţia
ei de-a lungul veacurilor. Cuvântul celor din Ceruri nu s-a oprit o dat
ă
cu întruparea Domnului Ii-sus, Preasfânta Treime a vorbit
Sfinţilor 
 
Părinţi
, iar scrierile lor nu sunt altceva decât continu-area
învăţăturilor 
venite prin
 profeţii
Vechiului Testament, ori prin Evangheliile date deDomnul Iisus Hristos. Ceea ce se întâmpl
ă
 
astăzi
, în România, dar
şi
în lume, nu este altcevadecât continuarea
lucrării
celor din Ceruri, aici pe
 bătrâna
planet
ă
 
Pământ
. E de la sine
înţeles
 c
ă
aceast
ă
lucrare din zilele noastre se
desfăşoară
pe o alt
ă
treapt
ă
evolutiv
ă
a
fiinţei
umane
şi
 ea se face cu scopul de a ridica
fiinţă
 
umană
tot mai sus pe scara
evoluţiei
spirituale. Se vor-
 beşte
în aceste
comunicări
de faptul c
ă
, în viitorul nu prea
îndepărtat
, se va trece la un alt ni-
 
Comunicări cereşti
 
2vel spiritual decât cel existent
 până
acum, nivel la care
fiinţă
 
umană
 
se
 poată
adapta
şi
 
 
 poată
 
supravieţui
. Tot din aceste
comunicări
, dar
şi
din alte
lucrări
mai vechi
şi
mai noi,
află
m c
ă
previziunea potrivit
căreia
va fi un PAMÂNT NOU
şi
un CER NOU, pe care o g
ă-
sim atât în Evanghelii cât
şi
în Apocalipsa Sfântului Ioan, ei bine, aceast
ă
previziune sau,
dacă
 
vreţi
,
 profeţie
se va realiza în zilele noastre
şi
nu peste mult
ă
vreme.
Şi
acum voi spune câteva cuvinte despre
comunicările
pe care le
veţi
citi în acest vo-lum. Ele, aparent, nu
diferă
din cele pe care le-
aţi
citit în primele dou
ă
volume. Spun, aparent,pentru c
ă
în realitate, fiecare comunicare, fie c
ă
este dat
ă
de
Tatăl
Ceresc, fie c
ă
e dat
ă
deDomnul Iisus, de Duhul Sfânt, de Preasfânta
 Născătoare
de Dumnezeu, sau de alte Înalte Per-
sonalităţi
 
Cereşti
, ei bine, în fiecare comunicare
găsim
câte o noutate. S-a adus de
către
uniidintre cei ce au citit primele dou
ă
volume, s-a adus
reproşul
c
ă
în multe
comunicări
se spunlucruri care se repet
ă
. Da, e
adevărat
c
ă
Cei din Ceruri repet
ă
uneori unele
informaţ
ii, sfaturisau
observaţii
, dar fac toate acestea pentru c
ă
ei cunosc bine
fiinţă
 
umană
, îi cunosc firea
şi
 
ştiu
cât de greu se întorc spre
credinţă
, ori cât de greu
înţeleg
unele
învăţături
trimise de
către
 
Cei din Ceruri. Vă
spun c
ă
, la un moment dat, eu însumi am avut aceast
ă
impresie, îns
ă
co-rectând
şi
redactând aceste texte m-am
lămurit
de ce se repet
ă
anumite lucruri. Ceea ce sespune limpede
şi
de mai multe ori în aceste
comunicări
este
 profeţia
despre care v-am spusmai înainte, pe care o face
şi
profetul-
ţă
ran din
Ioneştii
 
Argeşului
,
şi
anume c
ă
vremea când
urmează
 
se
facă
MAREA TRECERE spre PAMÂNTUL NOU
şi
spre CERUL NOU, eibine, acest moment este foarte aproape. Avertismentul dat de
către
Cei din Ceruri este cât sepoate de real
şi
cine are ochi de
văzut
 
şi
urechi de auzit, vede
şi
aude. Vede c
ă
pe globul p
ă-
mântesc se întâmpl
ă
atât de multe, încât semnele
sfârşitului
sunt evidente la tot pasul. De cese dau aceste semne? Divinitatea sper
ă
c
ă
în felul acesta tot mai multe
fiinţe
umane vor con-
ştientiza
c
ă
, pentru a ajunge acolo sus, în
Împărăţia
 
Tatălui
Ceresc, de unde, de altfel, au venitaici, pe
Pământ
, pentru a nu ajunge în Iad, e nevoie
-
şi
 
cureţe
sufletele de
 păcate
. În felulacesta
toţi
cei ce
conştientizează
momentul pe care-l
trăim
pornesc pe calea spre
Împărăţia
 Cerurilor,
aşa
 
după
cum este voia
Tatălui
Ceresc.
Şi
voi,
iubiţii
mei,
dacă
 
conştientizaţi
toateacestea, nu mai
ezitaţi
,
 porniţi
cu
hotărâre
pe drumul ce ni-l
arată
Cei din Ceruri
şi
 
faceţi
în
aşa
fel ca
şi
 
alţii
,
cunoscuţi
sau necunoscu
ţ
i,
 
iasă
de sub influen
ţ
a diavolilor
şi
 
 
treacă
departea lui Dumnezeu. Numai în felul acesta
îşi
vor salva sufletele, numai în felul acesta vorajunge în
Împărăţia
 
Tatălui
Ceresc.
Comunicările
din aceast
ă
carte, ca de altfel din toate
cărţile
ce ne vin din Ceruri, toateaceste
comunicări
ne
cheamă
la trezire pentru a
înţelege
c
ă
vremurile sunt pe
sfârşite
. Îndem-nul meu este
 
citiţi
 
şi
chiar
 
recitiţi
cu foarte mare
atenţie
toate aceste sfinte
cărţi
 
şi
, în
cunoştinţă
de cauz
ă
,
 
 porniţi
cu
hotărâre
pe drumul ce duce spre
Împărăţia
Cerurilor
şi
nuspre Iad.
Postul,
rugăciunea
, faptele bune, gândirea pozitiv
ă
, participarea la lucrareasfânt
ă
, participarea la sfintele liturghii în bisericile noastre,
mărturisirea
 
la preot şi
 îm-
părtăşire
 
cu scump trupul şi sângele Domnului nostru Iisus
Hristos, toate acestea sunttot atâtea
porţi
pe care
puteţi
 
şi voi intra în Sfânta Împărăţie
a Cerurilor.
 Ne rug
ă
m Bunului Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, Duhului Sfânt, Maicii Preacu-rate
şi
tuturor celor din Ceruri
 
conştientizaţi
cât mai
mulţi
c
ă
ne
aşteaptă
mari
transformări
 la care vom fi martori. Ne mai rug
ă
m celor din Ceruri
v
ă
lumineze mintea,
v
ă
dea
sănă-
tate
şi
tot ceea ce
veţi
cere în
rugăciunile
voastre, iar la Dreapta Judecat
ă
a Domnului Iisus
 putem cu
toţii
da un
răspuns
bun în leg
ă
tur
ă
cu tot ceea ce am
făcut
bine aici, pe
Pământ
, încorpuri de oameni. Dumnezeu
v
ă
 
ocrotească
,
v
ă
 
învăluie
cu iubirea Lui,
şi
 
v
ă
 
călă
u-
zească
 
 paşii
spre Sfânta Lui
Împărăţie
, acum
şi
pururea
şi
în vecii vecilor. Amin.
Comunicări d
e la
Tatăl
Ceresc
04.01.2004 ora 18,05 - Maria
 
Comunicări cereşti
 
3
Binecuvântaţi
 
 
fiţi
, dragii Mei fii de lumin
ă
, aceast
ă
binecuvântare fiind
însoţită
de
urarea „An nou fericit!”, cum spuneţi
voi acolo, pe
Pământ
. Dar
câţi
dintre semenii
voştri
vorpetrece acest an, sau
câţi
dintre ei se vor întoarce la Mine
 
obţină
îndurare, asta numai Eu
ştiu
, pentru c
ă
în mâna Mea este
viaţa
 
voastră
a tuturor.Voi
sunteţi
 
îndemnaţi
mereu la fapte bune. Majoritatea dintre semenii
voştri
nu vor
 asculte sfaturile Mele. La o analiz
ă
mai atent
ă
v
ă
spun c
ă
abia un sfert din
 populaţie
 
dacă
seva întoarce la Mine cu
adevărat
. E o stare destul de trist
ă
,
căci
Eu i-
dori pe
toţi
 
vin
ă
laMine
şi
 
 
întregească
turma Fiului Meu.Eu v
ă
binecuvântez pe
toţi
ca în noul an, în care
aţi
intrat, mintea
voastră
 
se lumi-neze mai mult
şi
sfintele
învăţături
, pe care le-
aţi
primit,
le
 puteţi
pune în practic
ă
. Eu do-resc ca voi
 
reuşiţi
 
 
depăşiţi
toate barierele care v
ă
stau în cale
şi
 
 
străbateţi
cu bine în-ceputul mileniului trei.Înveli
ţ
i cu lumina cereasc
ă
 
veţi
porni la drum cu
toţii
ca
facem împreun
ă
lucraresfânt
ă
. Chiar
dacă
unii nu
înţeleg
mesajele noastre, mai târziu vor
înţe
lege
şi
vi se vor alia,vor fi buni colaboratori
şi
-Mi vor sluji Mie. Iar
dacă
acum nu
înţelegeţi
prea multe, nu v
ă
 speri
aţi
,
căci
pe parcurs vi se vor deschide noi c
ă
i de
cunoaştere
 
şi
atunci
veţi
putea
înţelege
.V
ă
binecuvântez pe voi
şi
familiile voastre ale tuturor,
revărs
raze
vindecătoare
pestevoi
şi
v
ă
 
întăresc
mai mult
credinţ
a, ca
 pregătiţi
fiind,
 
 puteţi
porni la drum în aceast
ă
lume învolburat
ă
 
şi
 
stăpânită
de multe ispite. Str
ă
dui
ţ
i-v
ă
 
 
fiţi
mai tari în
credinţă
 
şi
nu v
ă
 
lăsaţi
 
ispitiţi
de crezul unora sau altora.Voi, acum c
ă
M-
aţi
 
găsit
,
nu v
ă
 
despărţiţi
de Mine,
M
ă
purt
aţi
în inima
voastră
 oriunde
 păşiţi
 
şi
cu Mine
 
 porniţi
în toate problemele pe care le
aveţi
de rezolvat.Eu sunt dornic
v-ajut,
v
ă
ridic,
v
ă
înal
ţ
,
şi
de aceea Îmi ofer
 bunătatea
 
şi
sme-renia Mea
vouă
,
 păcătoşilor 
, iar voi
şi
-n aceste
condiţii
, încerc
aţi
 
 
refuz
aţi
sau
 
treceţi
 
nepăsători
pe
lângă
oferta Mea.Cu
toţii
 
aveţi
nevoie de ajutorul Meu,
căci
sunt sprijinul vostru al tuturor. Oare de ce
sunteţi
 
aşa
 
neîncrezători
,
căci
Dumnezeu
Tatăl
v
ă
 
vorbeşte
tuturor? De ce v
ă
bar
aţi
gândirea,când
 puteţi
 
 
fiţi
relax
aţi
 
şi
 
 
 pătrundeţi
cu ea
 până
sus în
Împărăţia
Mea? Eu cu iubire sfân-t
ă
v
ă
chem
şi
vreau
v-ajut pe
toţi
.
Primiţi
oferta
şi
ajutorul Meu,
căci
vor sosi
şi
momentelegrele în care v
ă
 
veţi
c
ă
i amarnic pentru neascultarea
voastră
.
Şi
atunci degeaba
veţi
imploraajutor,
căci
va fi prea târziu. Gr
ă
be
ş
te-te cre
ş
tine
şi
vino la Mine
 până
mai ai timp! Dar s-ofaci cu toat
ă
dragostea ta
şi
cu mult
ă
 
credinţă
!Eu v
ă
chem pentru c
ă
doresc
v-ajut,
v
ă
ridic
şi
 
v
ă
apar de
duşmanii
 
şi
de fiii întunericului care se vor
năpusti
asupra
creştinilor 
dorind
acapareze întreg
Pământul
. DarEu nu-i voi
lăsa
pentru c
ă
voi
sunteţi
zidirea Mea
şi
v
ă
vreau pe
toţi
în
Împărăţia
Mea, lumi-
naţi
 
şi
 
curăţaţi
 
şi
cu cele sfinte
încărcaţi
.V
ă
iubesc
şi
v
ă
binecuvântez pe
toţi
 
revărsând
lumina de la Sfântul Tron Divin pestevoi. V
ă
spun Pace
vouă
! Vaviov! (smerita salutare cereasc
ă
).
07.01.2004 ora 18,25
 – 
Maria
Binecuvântaţi
 
şi
 
 preamăriţi
 
veţi
fi de Mine pentru dragostea
şi
efortul pe care-l
faceţi
 
 
ajungeţi
la ceas de
rugăciune
! Binecuvântate
fie casele
şi
familiile voastre, ale tuturor!Binecuvântat
ă
 
fie întreaga Românie,
 pământ
sfânt
şi
ales de Mine!V
ă
iubesc
şi
cu dragoste sfânt
ă
cobor la voi
v
ă
vestesc cele
cereşti
. Eu, în AtotputerniciaMea, v
ă
spun
aşa
:
sunteţi
un grup de
rugăciune
minunat, ales
şi
coordonat de Mine
şi
de ceidin subordinea Mea.Nu v
ă
 
îndoiţi
,
căci
milostivirea Mea e mare spre voi
 pământenii
, pentru c
ă
o fac dindragostea de a v
ă
ajuta
şi
a v
ă
ridica din
 prăpastia
în care
sunteţi
gata
 
cădeţi
.Eu vreau
 
înfăptuiesc
aceast
ă
 
Ţ
ar
ă
Sfânt
ă
 
şi
am nevoie de oameni de
nădejde
pe ca-re
-i coordonez
şi
 
-i
 pregătesc
cum
ştiu
Eu mai bine. Oameni simpli erau
şi
apostolii luiIisus
şi
tot în oameni simpli am
binevoiesc
şi
acum.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mihai37 liked this
farcasiun liked this
Flavia Pop liked this
olimpiagherban liked this
raza de soare liked this
vasiletripon liked this
Drew Richards liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->