Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
imam al-ghazali

imam al-ghazali

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 1,335 |Likes:
Published by Nur Ain Mohd Amin
falsafah dan logika melayu
imam al-ghazali
Muhammad Marwan Bin Mohd Tanos
falsafah dan logika melayu
imam al-ghazali
Muhammad Marwan Bin Mohd Tanos

More info:

Published by: Nur Ain Mohd Amin on Sep 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITI MALAYA
 _____________________________________________________  _ AKADEMI PENGAJAIAN MELAYU _____________________________________________________  _ FALSAFAH & LOGIKA MELAYUJXEA 1104
KAJIAN TOKOH FALSAFAH:IMAM AL-GHAZALI _______________ 
Muhammad Marwan Bin Mohd TanosJEA 080058Dr. Amran Muhammad
 KAJIAN TOKOH FALSAFAH: IMAM AL-GHAZALI 
 
Riwayat Hidup
 Nama sebenar al-Ghazali ialah Hujjah al-Islam al-Imam Abu Hamid al-GhazaliMuhammad bin Muhammad bin at-Tusi, dan digelar Samsuddin. Ada juga tokohmengatakan nama sebenar al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammd bin Muhammad bin Ahmad. Tiga Muhammad yang berturut-turut merupakan namanya sendiri, nama bapanya, kemudian nama datuknya dan Ahmad itu moyangnya. Seorang berbangsa Parsi, beliau dilahirkan di Thus di dalam wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijrah, bersamaandengan 1059 Masihi dan hidup di sekitar zaman Perang Salib. Bapanya adalah seorang penenun bulu dan menjualnya di pasar Thus. Mempunyai seorang adik bernama Ahmadyang digelar al-Futuh. Pendidikan asas yang diterima al-Ghazali ialah menghafal al-Quran, asas membaca dan menulis, ilmu nahu Bahasa Arab, matematik, dan fiqah. Beliaulancar menghafaz al-Quran dan paling cekap berdebat di zamannya. Semasa kecilnya, al-Ghazali mempelajari sebahagian ilmu fiqh dari Imam Ahmad al-Razkani di tus, kemudian berpindah ke Jurjan untuk menuntut pula dengan Imam Abu Nasr al-IsmailiKemudiannya, Imam al-Ghazali berpindah ke Naisabur atau Nieshapur untuk menuntutilmu dari Imam al-Haramian Abu al-Maali al-Juwaini (419-478 H) sehingga beliau mahir dalam mazhab Syafi’I, ilmu khilaf, perubatan, usuluddin, usul fiqh dan matiq. Juga dapatilmu hikmah dan falsafah dan pernah menjadi pensyarah di Universiti an-Nizamiyyahdan di sinilah beliau berada dikemuncak keilmuannya. Imam al-Ghazali telahmenghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir tahun 505Hijrah.
 KAJIAN TOKOH FALSAFAH: IMAM AL-GHAZALI 
 
Al-Ghazali Dan Pandangannya Terhadap Falsafah
Ilmu falsafah berpindah kepada bangsa Arab hasil galakan Khalifah al-Makmumdan kerja tangan pakar-pakar penterjeamh(Salih Ahmad al-Syami:2001). Banyak bukumantiq dan falsafah berbahasa Syria, Yunani dan Parsi yang dikarang Aristotlediterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Imam al-Ghazali mempelajari ilmu falsafahuntukk menyelamatkan dirinya sendiri dari perasaan syak dan keraguan, di sampinguntuk mendapatkan rahsia yang akan dijadikan panduan untuk sampai kepada hakikatdan kebenaran.Al-Ghazali menemui kebenaran yang dicarinya dalam ilmu tasawwuf, yangdimana sekarang dinaamkan Mysticism. Di sinilah perpisahan antara al-Ghazali dengansarjana-sarjana Eropah yang sama-sama menganut fahaman skeptic- tetapi pada akhirnyaemnempuh jalan yang menyimpang jauh dari agama. Imam al-Ghazali menerangkan bahawasanya Ibnu Sina dan al-Farabi adalah tokoh yang bertanggungjawabmemindahkan ilmu Aristotle. Menurut beliau, falsafah secara ringkasnya dikategorikankepada enam aspek penting iaitu: matematik, fizik, metafizik (ketuhanan), politik, logik dan etika (akhlak). Ilmu matematik ialah ilmu tentang kira-kira, geometrid dan lain-lainyang mana tidak ada hubungan langsugn degnan agama. Beliau tidak menolak ilmu inikerana ia ilmu yang berdasarkan dalil dan bukti. Ilmu fizik adalah berkaitan tentangkajian alam, langit, air, udara serta segala planet dan bintang dan bukanlah syarat agamamenyagkal ilmu ini.Berbanding dengan yang lain, ramai pula ahli falsafah yang tersalah tentangmetafizik. Mereka tidak lagi berdaya memenuhi keperluan pembuktian sepertimana yang
 KAJIAN TOKOH FALSAFAH: IMAM AL-GHAZALI 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pipifae liked this
Danial Szach liked this
jass388 liked this
Khairun Nahdi liked this
Norsalmida Ida liked this
Rabiq Yaakop liked this
lee0512 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->