Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tauhid Cecekelan Poko Anu Nangtukeun Kahirupan Manusa

Tauhid Cecekelan Poko Anu Nangtukeun Kahirupan Manusa

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by Kopral Cepot

More info:

Published by: Kopral Cepot on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2011

pdf

text

original

 
Tauhid Cecekelan Poko Anu Nangtukeun Kahirupan Manusa
Tauhid éta ngarupakeun cecekelan poko tur nangtukeun pikeun kahirupan manusa, demi tauhidjadi tatapakan pikeun sakabéh amal, numutkeun tungtunan Islam. Saukur tauhid nu bakalnganteurkeun manusa kana kahirupan nu hadé jeung kabagjaan nu sayakti di ahérat engké.Sawangsulna sakabéh amal anu teu ditatapakan ku tauhid, éta bakal hampos tur tayamangpaatna, teu ditampi ku Alloh. Leuwih jauhna, sakabéh amal anu ditatapakan ku syirik étabakal ngadatangkeun kasangsaraan boh di dunya atawa di ahérat. Pidawuh Alloh:
 Jeung saéstuna geus diwahyukeun ka hidep jeung ka jalma-jalma anu saméméh hidep, yén upamamanéh syirik, tanwandé amal manéh jadi tumpur, jeung pasti manéh kaasup jalma-jalma nu rugi.Malah nya Alloh nu sawajibna ku hidep diibadahan, jeung hidep sing jadi ti antara jalma-jalma numaruji syukur.
(Az-Zumar: 65-66).Tauhid lain saukur nyaho jeung ngarti yén nu nyiptakeun ieu alam murbéng téh Alloh, lainsaukur nganyahokeun kana bukti rasional ngeunaan bebeneran
wujud 
(aya)-Na jeung
wahdaniyah
(kaésaan)-Na, ogé lain saukur nyaho kana asma jeung sipat-Na.Iblis percaya yén pangéranna téh Alloh, malah ngaku kana kaésaan katut kamahakawasaanAlloh ku paméntana ka Alloh ngaliwatan asma katut sipat-Na. Kaom jahiliyyah baheula anudisanghareupan ku Rosululloh ogé yakin yén anu nyipta, ngatur, ngamumulé jeung panguasa ieualam samakta téh Alloh. Tapi kapercayaan jeung kayakinan maranéhna téh acan ngajadikeunmaranéhna minangka golongan jalma nu nyangking prédikat muslim, anu iman ka Alloh. Anakitu mah naon atuh hakékat tauhid téh?
Hakékat tauhid, ngamurnikeun ibadah mung ka Alloh wungkul, nyaéta ngahambakeundiri kalayan sayakti tur panceg saukur ka Alloh wungkul, ku cara toat kana paréntah-Na jeung nyinglarkeun sagala rupa nu dicaram-Na kalayan euyeub ku rasa ajrih, cinta, pangarep tur sieun ku Mantenna.
 Satemenna tauhid éta témbong tina ikrar yén teu aya Pangéran salian ti Alloh jeung Muhammadéta utusan Alloh. Manana, teu aya nu mibanda hak pikeun disembah anging Alloh jeung teu ayaibadah anu bener kajaba ibadah nu luyu jeung tungtunan Rosululloh nyaéta as-Sunnah. Jalma nungaikrarkeunana bakal abus ka sawarga salila teu diruksak syirik atawa kufur badag.
 Jalma-jalma nu ariman bari henteu ngabaurkeun imanna jeung kazholiman (syirik), nya pikeunmaranéhna kaamanan jeung nya maranéhna anu meunang pituduh.
(al-Anam : 82).Abdullah bin Masud ngariwayatkeun, Nalika ieu ayat turun, para sahabat loba anu ngarasasedih tur beurat. Maranéhna nyararita, Naha aya di antara urang nu teu kungsi zholim ka dirisorangan? Lajeng Rosul ngawaler, Anu dimaksud zholim téh lain zholim anu kitu, tapi syirik.Naha arandika henteu ngadéngé kana naséhat Luqman ka nu jadi anakna, 
Yeuh anaking, pomahidep ulah nyakutukeun (naon baé ogé) ka Alloh. Saéstuna ari syirik téh éstuning kazholiman nu pohara gedéna
. (Luqman : 13) ( Muttafaqun alaih).

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kopral Cepot liked this
Kopral Cepot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->