Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kısmet açma duası

kısmet açma duası

Ratings: (0)|Views: 3,392 |Likes:
Published by Sır Hoca

More info:

Published by: Sır Hoca on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
Arkadaşlar, sihir yapılarak kapanmış kısmetleri açan bir dua formülünü sizeveriyorum . Size sihir, büyü yoluyla kapanmış kısmetleri açan ve temizleyenbir formül yazıyorum. Bu 3 aşamalı ve 3 güne yayılan bir işlemdir, yapılmasıbiraz zahmetlidir ancak inanılmaz şekilde etklilidir her türlü büyüyü ve sihiriçok eski bile olsa temizler, açar Rabbimin izniyle . İhtiyacı olanlar yapsın çoketkili olduğu belirtilmişti.Bu okuma için gerekli olanlar şöyle;3 metre kadar biraz kalınca pamuk ipliği3 küçük parça tane tuz, 3 kaşık gülsuyu, 3 kaşık sirke, 3 diş sarımsak ve 3ayrı cami çeşmesinden alınacak su.361 tane Euzü Besmeleİhlas suresi Yunus suresinin 81 ve 82 ayetleri, Saffat suresi 7. ayeti ,Sad suresi 41. ayetiile Falak ve Nas sureleriSalatı Münciye.Bakara suresinden Ayet-el kürsi ve Bakara suresinin son 285 ve 286. ayetleri.Gelelim nasıl yapılacağına:Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alınıp temiz çamaşır giyiliyor,giyilecek olan her şey tertemiz yeni yıkanmış olacak. Sonra niyet belirtilerekiki rekât namaz kılınıyor, namaz bitiminde derince bir cam kaseye 3 ayrıcamiden alınmış su konuyor ve içine önce tuz, sonra sırasıyla gülsuyu, sirke, 3diş sarımsak soymadan konuluyor ip dolaşmayacak çeklide batırılıyor. Burayaçok dikkat edilmesi gerekiyor ki ip birbirine dolaşıp karışmasın. Sonra bu suyaönce 361 tane Euzü besmele okunuyor sonra da sırasıyla yunus suresinin 81ve 82. ayetleri, saffat 7. ayet ve sad 41 ayeti 41 defa okunuyor. Bu ayetlerinhepsi önceden bir kağıda yazarak çıkarılıyor okuma kolaylaşsın diye öyleokunuyor. Böylece işlemin ilk bölümü tamamlanmış oluyor.Ertesi günü sabahtan ipler sudan alınıp kurutuluyor. İyice kuruduktan sonraüzerine niyet tekrarlanarak cuma selasından önce ihlas suresi okunarak 202tane kolay çözülecek düğümler atılıyor ama ilk 101 tanesi bitince belirleyicibir işaret konuyor veya biraz geniş bir aralık bırakılınıyor ikinci 101 düğümöyle atılıyor. Sonra bu düğümler aynı gün yani cuma günü akşamı yatsınamazından sonra felak ve nas sureleri okunarak tek tek çözülüyor her
 
düğümü çözerken bu işlem kim için yapılıyorsa onun adını söyleyerek;ben....kızı..... veya... oğlu.... üzerimde herhangi bir nedenden dolayı kısmetkapalılığı varsa, ya da sihir büyü veya nazar etkisi ile benim her türlü nasibim,rızkım, iş ve evlilik kısmetim kapalıysa ( Durumunuz hangisine uygunsa onusöyleyin.. Bekarlar için: evlilik, iş. Evliler için: iş, rızk, kısmet gibi... ) ben tümbu kötü etkileri Yüce Allah'ın adı ile ve Allah'ın kelamı olan kuran ayetleri iletemizliyorum ve bu düğümleri açarken önümdeki bütün engelleri kaldırıyor veher türlü şansımı, kısmetimi, nasibimi açıyorum deniyor ve tek tek ilk 101 likdüğümler bu şeklilde çözülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemlidetaylardan biri şu; ilk 101 lik düğümlere kadar FELAK suresi okunarak,sonraki 101 lik düğümler ise NAS süresi okunarak çözülüyor. Bu okumalar vedüğüm çözme işlemi sırasında daha önceden üzerine dua okunan su kâsesiokuyanın önünde olacak ve düğümü çözülen ipler tekrar bu suya bırakılacak.Düğüm işlemi tamamlandıktan sonra okunmuş suya 17 tane Ayet-el kürsü vebakara suresi 285-286 ayetleri yani ameneresulü okunuyor. En son olarak da21 tane salat-ı münciye okunuyor ve okuma tamamlanıyor.Bu okunmuş su ve içinde ki çözülen ipler bir gece üstü örtülerek bırakılıyor.Ertesi gün ipler sudan alınıyor, kurutuluyor sonra da kül olana kadar yakılıyor.İpten arta kalanlar ya bir akar suya veya ayak basılamayacak gibi olan evindışında bir yere, toprağa gömülüyor. Su ise içinden sarımsaklar alınıyor 21gün boyunca içme suyuna azar azar karıştırılıp içiliyor yemek, çay, kahvesuyuna katılarak kullanılıyor eksildikçe üzerine su ilave ediliyor banyo suyunakatılıp bu sudan geçiliyor. Bu su eşyalara, varsa arabaya, iş yerine, yaşanılanalanlara, odalara, salonlara mutfaklara yani banyo ve wc hariç her yere,kullandığınız her eşyanıza hafifçe püskürtülüyor. Böylece tam bir temizlikyapılmış oluyor.İnşaallah sıkıntısı olan arkadaşlarıma çözüm olur.
Çalışmada geçen dualar arakadaşlar ;Euzü besmele
: Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim
Anlamı :
Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve RahimOlan Allah’ın Adı ile.
İhlas Suresi :
Bismillâhirrahmânirrahîm.Gul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün(l) lehû küfüven ehad.
Anlamı:
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.
 
De ki; O Allah, bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’namuhtaç; fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı.O’na bir denk de olmadı.
 Yunus suresi 81. ve 82. ayetler:
81.Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılühinnellahe la yuslihu amelel müfsidın82.Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun
Anlamı:
81. Onlar (iplerini) atınca, Musa dedi ki: "Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onuboşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez."82. "Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığaçıkaracaktır."
Saffat suresi 7. Ayet:
Ve hıfzam min külli şeytanim marid
Anlamı:
7. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.
Sad Suresi
41. ayet
 
41. Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeşşeytânu bi nusbin ve azâb(azâbin).
Anlamı:
41. (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine,“Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.
Nas Suresi :
Bismillahirrahmanirrahim Kul e'uzü birabbinnas Melikinnasİlahinnas Min rrilvesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas Minelcinnetivennas
Anlamı:
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese verensinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine,insanların İlâh’ına sığınırım.”
Salatı Münciye:
Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âliSeyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Vetakdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât veterfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufranekerabbenâ ve ileyke’l-masîr.
Anlamı:
Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et.Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->