Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
019 Ringkasan Makalah Jurnal Kesedaran Ergonomik Dan an Kekerapan Program Ergonomik Yang Digunakan Di Sektor Industri Pembuatan Dengan Menggunakan Kaedah Quality Func

019 Ringkasan Makalah Jurnal Kesedaran Ergonomik Dan an Kekerapan Program Ergonomik Yang Digunakan Di Sektor Industri Pembuatan Dengan Menggunakan Kaedah Quality Func

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by mohdzubairy

More info:

Published by: mohdzubairy on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
Ringkasan Makalah Jurnal Kesedaran Ergonomik dan Pengenalpastian KekerapanProgram Ergonomik Yang Digunakan Di Sektor Industri Pembuatan DenganMenggunakan Kaedah
Quality Function Deployment
Oleh
Mohd Zubairy Bin ShamsudinPenyelidik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaanmohdzubairy@unisel.edu.my
 Kajian ini telah dilaksanakan oleh Shaliza A.M., Shahrul K., Zalinda O., dan Mohzani M. Danditerbitkan oleh
 EuroJournals Publishing, Inc
. 2009. Halatuju kajian untuk menilai tahapkesedaran ergonomik sektor industri pembuatan di Malaysia dan untuk mengenalpasti programergonomik yang terbaik dengan menggunakan kaedah
Quality Function Deployment 
(QFD) dikalangan industri pembuatan yang mempunyai tahap kesedaran ergonomik yang tertinggi.Pengetahuan dan penggunaan ergonomik di sektor industri umumnya di Malaysia masih lagibaru dan tidak tersebar dengan meluas. Kajian memetik sumber Sen (1994 & 1998) menjelaskanbahawa di sektor industri pembuatan khususnya pengetahuan ergonomik masih lagi di tahappermulaan. Kajian ini memetik kenyataan Yeoe dan Sen, (2002) yang menetapkan lima (5) sebabmengapa ergonomik tidak tersebar dengan meluas di sektor industri Malaysia. Pertamanyabidang ergonomik masih lagi baru dan kedengaran ganjil bagi di kebanyakan industri diMalaysia. Sebab yang kedua tertumpu kepada pihak pengurusan yang memandang ergonomik merupakan sesuatu pelaburan yang merugikan serta mahal. Ketiga, kebanyakan pekerja industridi Malaysia mempunyai tahap akademik yang rendah (berdasarkan makalah jurnal:
“…employees are not really educated with only nine years of school education and most of theworkers are from other countries such as Indonesia and Bangladesh.”
. Seterusnya kekuranganperhatian terhadap faktor penggerak program keselamatan dan kesihatan di tempat kerjakhususnya dalam ruanglingkup ergonomik. Faktor penggerak ini dikepalai oleh jawatankuasakeselamatan dan kesihatan pekerjaan. Berdasarkan bukti yang disertakan oleh kajian ini; hanya25% industri yang mematuhi kehendak undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan,AKKP 1994 (Cruez, 2002). Sebab terakhir yang disenaraikan adalah kekurangan penganjur dan
 
pengenal (promoter) atau ahli ergonomik (ergonomis) yang menghebahkan perkara ini. Faktorpenyumbang terbesar kepada isu-isu yang disebutkan di atas adalah kekurangan kesedaran danpelaksanaan ergonomik dan manfaat yang boleh diperolehi daripadanya. Oleh itu kajian inipenting untuk mengenalpasti tahap pengetahuan dan kefahaman berkenaan ergonomik di sektorindustri di Malaysia.
Kaedah Kajian Soalselidik
Kaedah yang digunakan di dalam kajian ini adalah berbentuk soalselidik yang diedarkan kepadasyarikat-syarikat pembuatan di Malaysia. Rangka soalselidik ini mengandungi dua seksyen, iaituseksyen I yang memuatkan perkara-perkara demografik sampel. Seksyen II memuatkansoalselidik yang dipecahkan kepada tiga (3) bahagian iaitu Bahagian A, B dan C. Bagi bahagianA, analisis statistik kebolehpercayaan (kiraan nilai
Cronbach’s A
lpha
)
memberi nilai α = 0.939,
dan aras signifikannya P = 0.01. Bahagian A mengandungi soalan yang meliputi persoalantentang tanggungjawab personal untuk mempromosi dan melaksana ergonomik di tempat kerjadan tahap kesedaran ergonomik di dalam persekitaran syarikat. Manakala di bahagian B pulamenilai tahap pengetahuan pekerja terhadap ergonomik dengan mengenalpasti sama ada syarikattelah melaksanakan program ergonomik dan jenis-jenis program ergonomik yang ada. Bagiresponden yang tidak melaksanakan program ergonomik, soalan berkenaan faktor yangmenyebabkan tiada perlaksanaan program ergonomik diambil kira daripada responden yang telahdisenaraikan di dalam soalselidik atau pendapat responden sendiri terhadap isu tersebut. Analisisstatistik kebolehp
ercayaan bahagian B member nilai α = 0.934, dan aras kesignifikanannya P =
0.01. Bahagian C meliputi perkara yang melibatkan pembangunan kumpulan ergonomis dan
tanggungjawab mereka di dalam syarikat. Analisis kebolehpercayaan member nilai α = 0.978
dan nilai aras kesignifikanannya P = 0.001. Seksyen dua (2) dalam soalselidik ini menggunakanpendekatan skala
 Likert 
lima (5) mata.
 
 
Kaedah Kajian
 Ergonomic House of Quality Framework,
EHOQ
Menurut Cohen (1995) kaedah ini telah dibangun berdasarkan
 House of Quality
(HOQ) tahun1995 Kerangka HOQ digunakan untuk mengenalpasti kekerapan yang paling tinggi programergonomik untuk memperbaiki tahap kesedaran ergonomik di dalam industri pembuatan. Kaedahini berasal daripada rentetan pendekatan
Quality Function Deployment 
, QFD. QFD diguna untuk memungut dan menganalisis permintaan pelanggan atas tujuan membangun produk atauperkhidmatan dengan kualiti terbaik bagi menepati keperluan pelanggan. Pendekatan ini telahdiamalkan oleh banyak cabang industri bagi mengetahui keperluan pelanggan dan kemandiriansyarikat. Menurut kajian ini, pembangunan QFD melibatkan satu atau lebih matrik (kadangkaladigelar fasa atau jadual kualiti). Antara lainnya adalah perancangan produk (
 House of Quality
),rekabentuk produk, proses perancangan dan kawalan proses. Matrik pertama merujuk kepada
 House of Quality
, HOQ kerana berdasarkan rupabentuknya seperti rumah (rujuk gambarajah dibawah);
Gambarajah HOQ berdasarkan sumber Cohen, 1995
Berdasarkan gambarajah, pendekatan QFD adalah berdasarkan taburan (
deployment 
) kehendak 
 pelanggan (A = WHAT’s), kemudian bahagian C merupakan ‘Bagaimana’ atau (C = HOW’s)hendak membentuk produk atau perkhidmatan baru. WHAT’s dan HOW’s dihubungkaitkan
untuk mengenalpasti kesan C, diwakili bahagian D (berdasarkan gambarajah di atas). Manakala

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Sarina Sidik liked this
Siti Azurah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->