Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERHUBUNGAN AWAM (INDIVIDU)

PERHUBUNGAN AWAM (INDIVIDU)

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by Frankly F. Chia

More info:

Published by: Frankly F. Chia on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
 
PERHUBUNGAN AWAM
Individu juga perlukan perhubungan awam
RAMAI yang tidak tahu bahawa perhubungan awam bukanlah hanya untuksyarikat, pertubuhan ataupun kerajaan sahaja. Perhubungan awam jugaboleh digunakan oleh individu seperti anda dan saya. Tetapi, mengapa pulaseseorang individu itu perlukan perhubungan awam (Public Relations)? Antara sebab-sebabnya ialah : mereka sedang mencari kerja ataupunmencari peluang untuk naik pangkat. Cuba untuk memperjuangkan sesuatuisu atau menegakkan kebenaran. Mungkin hendakkan publisiti. Mahukanpendengar menghargai (kalaupun tidak menerima) pandangan mereka. Apapun sebabnya, mereka mahu suara mereka didengari.Dalam kebanyakan situasi, individu tidak boleh menggunakan pengiklanandalam iklan, anda bercerita tentang diri anda. Dengan perhubungan awam,pihak media akan bercerita tentang anda dan ini mempunyai lebih kredibiliti.Ramai yang merasakan mereka bagus dalam melaksanakan perhubunganawam. Tetapi, sejumlah kecil sahaja yang sebenarnya mampu melakukannya.Perhubungan awam merupakan satu usaha yang disengajakan, sistematik,terancang dan berterusan bagi menjalin dan mengekalkan persefahaman antarasesebuah organisasi dengan pelanggannya.Perhubungan Awam secara sedar atau tidak dipraktikkan oleh semuaorganisasi sama ada dalam organisasi perniagaan atau badan-badan yangtidak bercorak perniagaan. Perhubungan Awam merangkumi semua bentukkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada kaitan dengan sesebuah organisasiitu.
Perhubungan Awam
Menurut Cutlip dan rakan-rakan (1985), perhubungan awam adalah sebagai
³s
atu fung 
s
i penguru 
s
an yang mengenal pa
s
ti, mewujud dan mengekalkanhubungan ber 
s
ama di antara organi 
s
a
s
i dengan berbagai-bagai publiknyayang akan menentukan kejayaan dan kegagalan organi 
s
a
s
i itu´ 
.Perhubungan awam ialah satu usaha komunikasi yang terancang yangsentiasa meninjau pendapat publik dan mewujudkan aktiviti komunikasi yangsesuai untuk menjalinkan kesecocokan hubungan di antara publik danorganisasi. sesebuah organisasi memerlukan hubungan publik kerana dalamanlisis terakhir, publiknya yang akan menentukan kewujudannya. Dengan itu,pengamal perhubungan awam untuk sebuah organisasi perlulah sentiasameninjau minat, keperluan, tindakan sikap publik terhadap organisasi danmenasihati pihak organisasi untuk membuat penyesuaian di tempat yang difikirkanperlu.Oleh itu, bolehlah dikatakan perhubungan awam adalah penting untuksesebuah organisasi menentukan kewujudannya. Fungsi pengamalperhubungan awam pula memestikan organisasi itu bersifat dinamik danbersedia untuk berubah mengikut situasi persekitarannya. Untuk memastikanbahawa organisasi mendapat sokongan publiknya, aktiviti perhubungan
 
awam perlu diwujud secara berterusan. Banyak organisasi menganggapstrategi perhubungan awam sebagai strategi penyelesaian masalah.
D
EFINISI
Perhubungan Awam boleh didefinisikan sebagai suatu fungsi pengurusanyang bersifat berterusan dan dirancang dimana sesebuah organisasi akanmencari jalan untuk mendapat dan mengekalkan persefahaman, simpati dansokongan daripada mana-mana pihak yang berkenaan. Ini dijalankan dengancara menilai pendapat awam terhadap organisasi mereka supaya dapatberhubung dan menyampaikan dasar, polisi dan peraturan-peraturan merekaserta mencapaikanya melalui perancangan dan penyelesaian yang lebihlengkap untuk kepentingan bersama.
TUJUAN
Dasar Perhubungan Awam bermatlamat untuk ³mempastikan imej baikOrganisasi sentiasa terpelihara dan dipertingkatkan melalui persefahaman,penerimaan, kepercayaan, keyakinan dan kerjasama yang diperolehiberkaitan layanan dan perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesandalam hubungannya dengan orang ramai´.Tujuan asas perhubungan awam adalah untuk mendapatkan sokonganmasyarakat atau kumpulan-kumpulan tertentu terhadap sesebuah organisasiatau sesebuah program. Sokongan ini akan timbul sekiranya individu ataukumpulan yakin terhadap objektif organisasi/program dan faedah yang bolehdidapati, sama ada oleh individu/masyarakat/negara.Menjadi tugas dan tanggungjawab individu-individu organisasi untukmemberitahu masyarakat umum tentang aktiviti yang dijalankan olehorganisasi dan individu bagi membolehkan masyarakat umum membulatkanpandangan dan sikap mereka terhadap organisasi.Dengan perkataan lain imej organisasi perlu berada di peringkat yang terbaik dantugas individu dalam organisasi adalah untuk menjaga dan mengekalkan imej ini.
OBJEKTIF
Di bawah dasar ini menggariskan lima objektif utama seperti berikut:a)Identiti Korporat: Untuk memperkenal dan memberi kesedarankepada orang ramai akan kewujudan Jabatan dan juga peranan, tugasdan fungsi-fungsinya.b)Imej Korporat: Untuk membina, meningkat dan memelihara denganbaik Imej Korporat Jabatan yang dapat digambarkan sebagai positif,dinamik, proaktif, kreatif dan kritis.c)Budaya Korporat: Untuk menjalin dan memelihara hubunganpersefahaman yang erat dan kerjasama yang rapat antara Jabatandengan publiknya. Publik merupakan individu, kumpulan-kumpulanindividu atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadapJabatan. Publik sasaran ini meliputi publik dalaman dan publik luaran.d)Komunikasi: Untuk mengadakan saluran komunikasi dua hala yang melibatkantiga komponen utama iaitu:
 
a. Pengurusan Jabatan,b. Proses Komunikasi yang berterusan dari masa kesemasa, danc. Publik Sasarane. Kekitaan: Untuk mengukuh dan memupuk semangat kekitaan dikalangananggota Jabatan (publik kakitangan) yang juga merupakan publik dalaman iaituindividu-individu yang berada dalam ruang lingkup Jabatan. Publik Kakitanganmerangkumi pihak pengurusan Jabatan, pihak pekerja dan kesatuan sekerja.
FUNGSI PERHUBUNGAN AWAM
1. Mengukur, menilai dan menginterpretasikan sikap pelbagai publik yangberkenaan (Peringkat mengumpul maklumat daripada publik yangboleh mempengaruhi kedudukan)2. Membantu pihak pengurusan dalam mendefinisikan objektif untuk kefahaman danpenerimaan publik terhadap barangan, rancangan, polisi dan tenaga pekerja.3. Melengkapkan objektif ini dengan kepentingan keperluan danmatlamat pelbagai publik yang berkenaan (peringkat membuatperancangan).4. Membentuk, menilai dan menjalankan kefahaman publik. (Kenyataanakhbar, sidang akhbar, ikhlan, promosi, pameran, rumah terbuka,derma atau apa saja kegiatan lain yang boleh mendatangkan imejyang baik.
PRINSIP PERHUBUNGAN AWAM YANG BAIK
D
ALAM ORGANISASI
1. Memahami alam politik organisasi.2. Mempelajari dan memahami system komunikasi tisdak formal.3. Mencari pengalaman untuk meningkatkan kemahiran.4. Mencari rakan sumber idea dan kerja.5. Menyesuaikan matlamat diri dengan organisasi.6. Belajar berkomunikasi denganbaik.7. Hindarkan berkomplot merancang menentang.8. Berkawan seramai yang perlu.9. Peka dengan isu semasa.10.Hindarkan penggunaan pertalian anda untuk menentang ketua.11.Maklumkan kepada ketua segala aktiviti yang berkaitan dengannya.12.Berguna kepada mereka yang berkenaan.13.Mendengar dengan baik.
SIFAT PERIBA
D
I SEORANG PERHUBUNGAN AWAM
1. Fasih bertutur/berpidato.2. Menjadi pendengar yang setia.3. Pemerhati yang se[pi.4. Cepat mempelajari.5. Pandai menyesuaikan diri.6. Mempunyai daya ingatan yang kuat.7. Boleh memahami hati manusia.8. Sabar.9. Berani.10.Jujur.11.Amanah.12.Berdisiplin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->