Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 63|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Monitor
Polski
Nr
A-36563 -Poz.
535
i
536
535
Nr
4/135/52.
POST
A.NOWIENIE
PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ
z
dnia
17
marca
1952 r.o
nadaniu
odznaczeń
państwowych.
(Na
podstawie
uchwały
Rady
Państwa
z
dnia
27
marca
1947 r.)
Na wniosek Ministra Rolnictwa
-
za
zasługi
w
pra-cy
zawodowej
-
odznaczeni
zostają:
SREBRNYM
KRZY2EM
ZASŁUGI
1.
Cornpa
Stefan,
2.
Drelich
Jan,
3.
Grochowski Fran-
ciszek,
4.
Jagiełło
Kazimierz,
5.
Kaczmarek Maria,
6
Kłonk
ows
ki
Władysław,
7.
Kościński
Stefan,
8.
Ku-bicki Feliks
.
9.
Kujawski
Stefan,
10.
Łukom
s
ki
Walerian,
11
.
Ma
z
urek
Bolesław,
12.
Piński
Stanisław,
13.
PrzyckiEdward,
14.Rutkow&ki
Julian,
15.
Snuszka Franciszek,
Hl.
Swiątkowski
Józef,
17.
Tartas
Stanisław,
18.
Zieło­
wicz
Stanisław.
BRĄZOWYM
KRZY2EM
ZASŁUGI
19.
DomagaIski
Walenty,
20.
Jarantowicz
Paweł.
21.
Każmierski
Antoni,
22.
Krzywd
z
iński
Bronisław,
23.
Kuliberda
Stefan.
24.
Kusiak
Mieczysław,
25.
Maćko
wiak
Stanisław,
25.
Malinowski Jan,
27.
MarczewskiJan,
28.
Myszkowski
Leon, 29.
Olszewski Jan,
30.
Osiń
skiJan,
31.
Rutkiewicz
Konstancja
,32.
Waszak
Czesław,
33.
Wojtasik
Wojciech.
Prezyrlen
t
Rzeczyporpoli tej:
B.
Bieru
t
536
ZARZĄDZENIE
MINISTRA
ROLNICTW
Az
dnia
21
lutego
1952 r.w
sprawie
podziału
Państwa
na
rejony
państwowych
zakładów
leczniczych
dla
zwierząt.
Na
podstawie
art.
3
ust.
2
ustawy
z
dnia
1
lipca
1949 r.o
zakładach
leczniczych dla
zwierząt
(Dz.U.R
P.
Nr
41,
poz
.297)
oraz
w
związku
z
§
5
zarządzenia
Ministra Rolnictwa
z
dnia
1
marca
1950 r
o.
w
sprawieorganizacji
i
zakresu
działania
państwowych
zakładów
lpczniczych dla
zwierząt
oraz
nadzorunad
tymf
zakła-
.
darni
(Monitor
Polski
z 1950 r.
Nr
A-33,
poz. 376i z 1952
r.
Nr
A-28,
poz.
415)
zarządza
się,
co
następuje:
§
1.
Ustala
się
podział
obszaru
Państwa
na rejony
państwowych
zakładów
leczniczych
azwierząt,
'
podane
w
załączniku
do niniejszego
zarządzenia.
§
2.
Zarządzenie
wchodzi
w
życie
z
dniem
ogło
szenia
z
mocą
od
dnia
8
kwietnia
1952 r.
Minister Rolnictwa:
w z.
L.
Rzendowsld
Załącznik
do
zarządzenia
Ministra
Rolnictwa
z
dn.
21
lutego
1952
r.
(poz. 536).
M.
ST.
WARSZAWANazwa rejonu
Zasięg
rejonu
m.
st.
Warszawa
m.
st.
WarszawaWOJEWODZTWO
WARSZA WSKIE
Nazwa
rejonu
Zasięg
rejonu
Polwlał
cleocbanowskl:
CiechanówGrudusk
'
Gąsocin
gm.
Sońsk
Huta Garwarska
gm.
Mlock
Krasne
m.
Ciechanów,
gin.
Nużewo
(siedz. m.'
Ciecha-
nów),
"
Opinogóra;
gm.
Gruousk,
"
Regimin;gm
.
Sońsk,
;,
Gołymin;
.g"1.
V''1ck
(siedz.
Ościsłowo),
.,
Ojrzeń;
gm.
Krasne,
.,
Bartołdy
(siedz.
Baraiice).
Nazwa
rejonu
parwolin
Sobienie
JezioryParysów
Łaskarzew
Zasięg
rejonu
Powiat
garwoJióskl:
m.
Garwolin,
gm
.
Gńrzno.
..
Wola
Rębkow&ka;
gm.
Sobienie Jeziory,
"
Osieck,Wilga:
gm.
Parysów,Miastków;gm
.
Łask
arzew
(wieś).
"
Łaskar
ze
w
(os
ada
).
Sobolew,
..
Maciejowice,
..
Podłęż;
 
Monitor
Polski
Nr
A-36
-564 -
Poz.
536
Nazwa
rejonu
ZelechówRyki
Zasięg
rejonu
m.
Ż
e
lechów,
gm.
Ż
e
lechów
(siedz. m.
Żele
chów).
Kłoczew;
gm. Ryki,
Trojanów,
Uł
ęż,
Irena,
.
St
ęży
ca.
:-
,~.
Powiat
gostyniński:
Gostynin
;."
m.
Gostynin,
gm.
Rataje
(siedz. Kozice).gm.
Skrzany
(siedz.
Sierakówek),
..
'
Lucień
(
sie
dz.
Majdany);
'.
Łąck
gm.
Łąck,
Duninówj
Gąbin
m.
Gąbin,
gm.
Dobrzyków,Czermno
(siedz.
Juliszew);Szczawin
Kościelny
gm.Szczawin;
Sanniki
gm.
Sanniki,
Słubice,
Pacyna
-gm.
Pacyna.
.
Powiat grodzisko mazowiecki
i
powiat miejski
2:yrardów:
Grodzisk Mazowiecki
m.
Grodzisk
Mazowiecki.
m.
Brwinów,
m.
Milanów
e
k,
gm.
Grodżisk
(siedz. m.
Gro
dzisk
Maz.),..
Kas)d
(siedz.
Baranów).
..
Podkowa
Leśna,
Helenów
(siedz.
Brwinów),
Młochów
(siedz.
ł:-ladaq;YIl);
Błonie
m.
Błonie;
gm.
Pass
(siedz.
Piorunów),
Radzików
(siedz.
Dl.
Błonie);
Mszczonów
m.
Mszczonów,
gm.
Piekary,
II
Radziejowice,
Skuły
(siedz.
Bartoszówkał
;
"tyrardów
'
'I'n.
Żyrardów.
Grójec
·
'
~ogielnica
Błędów
gm.
Żyrardów-Wiskitki
(siedz. m.
Żyrardów),
Guzów
(siedz.
Miedniewice).
Powiat grójecki:
ID.
Grójec,gm.Kobylin
(siedz. m.
Grójec).
Belsk,
Jasienie
'
c;
m.
Mogielnica,
gm.
Rykały
(siedz.
Goszczyn),
'
.
Borowe,
Promna;
gm.
Błędów.
..
Lipie;
Nazwa rejonu
Warka
GóraKalwariaDrwalew
Komorniki
Zasięg
rejonu
m.
Warka.
gm.
Lechanice
(siedz.
Zawady).
..
i'
Konary
(siedz.
Klonowa
.
Wola),
No\Va
Wieś
(siedz.
Muro-wanka);
.m.
Góra
Kalwaria,gm.
Czersk
(siedz. m.
Góra
Kal
waria)
..
Kąty;
gm.
Drwalew,
Wągrodno;
gm.
Komomiki
(siedz.
Tarczyn),
Jazgarzew,
.
,i
.
Konie
(siedz.
Pniewy)
.
Powiat makowski:MakówMazowiecki
m.
Maków
Mazowiecki,
gm.
Karniewo,
Smrock
(siedz.
Szelków);
Krasnosielc
gm.
Krasnosielc,
Sypniewo;
Różan
m.
Różan,
Płoniawy
Mińsk
Mazowiecki
gm.
Sleluń
(siedz.
Młynarzel,
Sielc
(siedz.
Rzewnie);
gm.
Płoniawy,
Perzanowo
.(siedz.
Czerwon
ka).
Powiat
miński:
m.
Mińsk
Mazowiecki,
gm.
Mińsk
[siedz. m.
Mińsk
Maz.),..
Glinianka,
D~be
Wielkie
(siedz.
Pustelnik);
Dobre
gm.
Rudzienko
gm.
Rudzienko
(siedz. Dobre).
Stanisławów;Kołbiel
gm.
Kołbiel.
LatowiczMrozy
gm.
Kuflew
Kałm;;zyn
.... Sie
nnica;
gm.
Latowicz,
Iwowe,
Wielgolas;
gm. Kuf1ew (siedz.
Mrozy),
Cegłów,
Jeruzal;
m.
Kałuszyn,
gm.
Chrościce
(siedz. m.
Kału
szyn).
"
Jakubów.Powiai
mlawc;ki:
Wieczfnia
gm.
Mława
gm.
Mława
(siedz. Wieczfnia},
Szczepkowo
(siedz.
Jano
wiec
Kościelny);
Mława
m.
Mława,
gm.
Turza,
,,
-
Kosiny
(siedz.
Wiśniewo).
II
Słupsk.
II
Dębsk
(siedz.
Szydłowo);
 
r
'l,
Nazv
f'
a -rejonu
Zas
ip,
g
rejonu
Stl'Zegowo
gm
.
Uni
e
rz
yż
gm.
U
nier
z
y
'
ż
(sied
z.
S
t
'
rze
go~o)
'
,
Rato
wo (siedz.Radz
anó
w
);
Szreń
s
k
gm
.
Mo
st
o\
"O
gm:
Mo
st
owo
·
l
s
ieJ
z
.S
z
reńsk.}.
Dąbro
w
a
(siedz.
Kowalewko);
Kuczt}ork
gm.
Zielona
gm
.
Zielona
(siedz.
Kuczbork),
Ni
echlonin
;
Zieluń
Ostro
h;ka
.
TroszynGowarowoMyszyniec
Kad
z
idło
gm
.
'
Zieluń,
Rozwo
zi
n {s
iedz
.
Lubowid
7
1.
Powiat
ostrołęcki'
m.
Ostroł
ę
ka,
gm.
Rzekuit(siedz.ID
:
Ostro
ł
~ka);
.g
m.
Troszyn,
.Piski;
gm.
Goworowo,
..
.CZ9fwin;
.-
.gm.
Mysz
yn-iec,
Czarnia;
gm.'
Kad"ddło,
Durla
sy (siedz.Lelis
).
Powia
"
ostrowski:
··
Ost
W
Mazowiecka
'·m.
Ostrów
Mazowiecka,
gm.
Por
ę
ba,
Małkinia
gm
.
Orlo
Długosio-dło
SzulborzeKomo
r
owo
(siedz.
Wąsewo),
Jasienica;
gm.
Orlo
(siedz. M.
alkinia),
m.
B-rok
,
gm
.
Z
ar
ę
by
Kościelne:
gm.
Długosiodło,
Brańszczyk
;
gm.
Szulborze-Koty
.
Warchoły
(siedz.
Andrzeje
wo},
"
Boguty
.
Nur.
..
Po-wlałpłocki
i
powiatmiejski
Płock
Płock
Wyszogród
'"
Bodzanów
..
Staroź-reby
···
·
Drobin
'
Biała
m.
Płock.
. -·-
gm.
BielinG
(siedz;.
Ośnica},
Ro
.
gozino;
m. W
yszogród,
gm.
Rębowo,
".
Mała
-
Wieś;
gm.
BodzanÓw.
.-
'
Misiewo
·
Murowane;
gm
·.
,st-aroiFeby,
Łtłbki;
;
_
,.,
..
,r.
.
gm
,.
Bielsk
;
.,
o
Żągoty,
'n'
Lelice:gm. Drobin,
Majki
(siedz.
·
Łęg
Probostwo}t
·gm.
Biała.
,
..
Bfudzeń.
Nazwa
'
rejonu
"
Płon
s
k
Babos
z
ewo
gm
.
Sarbiewo
Sielee
Nowe Miastogm
."
Modzel
e
Zału
s
ki
Przasnysz
.
Chorzele
.
Dzi~r
z
gowo
"
Baranowo
Pu
·
łtusk
Wyszków
·
NasielskSerock
·
P-o~
.·
536
Z
a~
i
{'
gfe
jo
nu
.
Puwiat
v.łoit
s
i(,i:
.m.
Pl
oi
lSk,
gn\
~
W
ó
jly-Zam
óśc
l
e
tsied'l.
mi
'
P1ońs
k
l,
So
cboc
i
n,
Naru
sze'.
'i
o,
gm.
Sarb
ie
wo
(slcdz.
Sdrnowo
(siedz.
8troż
ęc
irt
(siedz.
Baboszewo
),
D
ie
rz"
ź
nia
.
j,
Gralewo)
;
gm.
'
Si
elec
Isiedz.
C
z
er
w
ińskI.
Wych
ód'
le
(s
ied
z;
Goworo
wo);
gm
'.
·
Mod
ze
le,".Sz
tlll11in
(siedz. JOlli
ec
);
• gm.
Z
a
łuski
,
-
Bł
ę
dówko.
Powiałp
.
rżasnyski:
m.>
P
.rz
ąsnysz,
.
gm
.
Chojnowo
,
Karwacl;
m.
Chor
zele,
gOl
;
Duczymin,
Zar
ę
b
y
,
K
r z
yn
o
włoga
Wielka;
gm.
Dzier
z
gowo,
Janowo
.
Krzynowloga
Mała
;
gm.
Baranowo
Jedno
roż
ec.
Powi~ł
pułtuski:
m.
Pułtusk,
gm.
Kleszewo
(s
ied
z.
m.
Pułtusk).
Winnica,
Kozło
w
o
(siedz.
Gzy);
m.
Wyszków.
gm.
Wyszków
(siedz. m.
Wy
s
zków)
;
Somianka
·(siedz.
Struga);
m.
Na
s']
elsk,.
gm.
Nasi
elsk
(s
i
edz.m.
Nasieiski,
"
Goł
ę
bie
(siedz.
Klukowo
Hm,
Serock,
.
gm.
Zegr
z
ef
siedz.
m.Serotkl,
Gzowo
(siedz.
··
Ni-est
ę
powo);
'
Pni~wo
gm.
Zatory
'
··
gm
.
Zator
y,
Obryte
.
Powiał
.
radz:ytRiński:
'.,
Radz
'
ymin
.
.
m .
Radzymin.
gr;Il
.
:~~dzymin
.(siedz
,-
.
m.ąad1!?",
.
min),
'.-
.
..
Dąłłrówka
'
,
.·
••
..
~lem.bÓw:
Wołomin
m.
Wołomin,
gm
.
Ręczaie,
'
Kobyłka;
Tłusz
.
ez
.
gm.
Tłuszcz,
MlędzyleŚ
;.
..
.
:
...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->