Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Historisk Metode - Den Hermeneutiske Spiral

Historisk Metode - Den Hermeneutiske Spiral

Ratings:
(0)
|Views: 11,589|Likes:
Published by Soren Svendsen

More info:

Published by: Soren Svendsen on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2015

pdf

text

original

 
Historisk metode – den hermeneutiske spiral
Hermeneutik
betyder fra græsk
 fortolkning
. Udgangspunktet for den hermeneutiske metode er 1) at mansom fx læser af en tekst ikke er helt forudsætningsløs (dvs. at man som menneske har en bagage af viden,fordomme og forståelse som man møder sin tekst med), 2) at mennesket i sig selv og mennesketsprodukter er meningsfulde (dvs. at vi i vores handlinger udtrykker mening og derved bliver demenneskeskabte fænomener (tekster, bygninger, billeder mv.) også meningsfulde – de er udtryk forintentionel handling). Den empiri man arbejder med i historie er derfor meningsfuld empiri. Vores bagage,som vi møder teksten med, kalder man for
forforståelsen
. Forforståelsen præger læsningen og forståelsenaf teksten. For at opnå forståelse af teksten skal man derfor fortolke. Gennem fortolkningen udvikler vivores forståelse af teksten og får en ny forståelse. Den nye forståelse giver mulighed for en ny fortolkning,der giver udslag i en ny forståelse osv. Denne cirkelbevægelse eller proces kaldes for den
hermeneutiskecirkel
, eller den
hermeneutiske spiral
. Det er formentligt en proces de fleste ganske naturligt gør brug af når de læser en artikel, roman eller noget lignende. Den kildekritiske metode er godt supplement til denhermeneutiske metode, da en god fortolkning af en tekst, kræver en kildekritisk tilgang.Når vi får fortalt om en bog med en titel ”
Turen går til Rom
” har de fleste en forforståelseaf, at denne bog er en rejseguide, der handler om Rom og som er en del af en større serie.Hvis vi får at se, at denne specifikke bog ikke har et farverigt billede på forsiden blivervores forforståelse udfordret og den må eventuelt revideres. Dette skyldes, at bøgerne i
Turen går til ...
”-serien normalt er prydet med et farverigt billede fra den respektivedestination. Vores forståelse af helheden, bogen, ændres gennem en fortolkning af deenkelte dele, hhv. titlen og omslaget på bogen. Derfra kan vi vælge at åbne bogen ogbegynde at læse indholdet. Vores nyerhvervede forståelse er således nu udgangspunktetfor at undersøge en ny del af vores helhed, bogen, og det vi kunne undersøge var teksten eller dele af, osv.Dette eksempel belyser også hvordan den hermeneutiske spiral er forbundet mellem en helhed og dele af helheden. Det kunne fx også være et digt som var helheden og de enkelte vers der var delene, hvor vi kanhave en forforståelse af digtet (fx ud fra vores fordomme om den specifikke forfatter eller lignende) og nårvi begynder at læse digtets (helheden) første vers (en del) kan dette ændre vores forståelse af digtet, osv.Eksempel på brug af den hermeneutiske spiral:
Læs det følgende uddrag fra
 Apostlenes Gerninger 
, kapitel 6 i
 Det Nye Testamente
:
Valget af de syv
 v1 Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hosdem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. v2 De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: »Det erikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. v3 Find derfor blandt jer selv, brødre,syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, v4 men selv vil vi fortsatholde os til bønnen og tjenesten for ordet.« v5 Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgteStefanus, en mand fuld af tro og Helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselytfra Antiokia. v6 Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. v7 Guds ord havdefremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større; også en stor gruppe præster blev lydige modtroen.
Stefanus for Rådet
 v8 Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. v9 Da trådte der nogle frem af dem fraden synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien ogprovinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. v10 De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, somhan talte med. v11 Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige: »Vi har hørt ham tale spottende om Mosesog Gud.« v12 De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med ogførte ham for Rådet, v13 og de stillede med falske vidner, som sagde: »Denne mand taler ustandselig imod dettehellige sted og imod loven. v14 Vi har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned ogforandre de skikke, som Moses har overleveret os.« v15 Alle, der sad i Rådet, stirrede på ham, og for dem at sevar hans ansigt som en engels ansigt.
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jane liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Frederik Sotoodeh Ladefoged liked this
Stine Halmind liked this
Julie Hansen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->