Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
38631146 Harry Potter Az Okkultizmus Bibliaja

38631146 Harry Potter Az Okkultizmus Bibliaja

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by huppanni

More info:

Published by: huppanni on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
Harry Potter, az okkultizmus bibliája
Már túl vagyunk annak a filmnek bemutatóján, mely minden eddiginél nagyobb kasszasikert ígér. Eztmegelőzően több mint 100 millió példányban keltek el a J. K. Rowling által írt Harry Potter regények, avilág negyvennél is több nyelvére lefordítva. Állítólag ennél nagyobb példányszámban csak a Biblia ésMao művei keltek el. Azonban míg ez utóbbiak általában felnőttek olvasmányai, addig a Potter-könyveket a 6-16 éves gyermekek olvassák világszerte, tehát ez a könyv a mai gyermekek első számúsikerkönyve, a rájuk ható befolyás legnagyobb forrása.Minek köszönhető e hihetetlen népszerűség? Vannak-e veszélyei ennek a könyvnek? Ha nem, akkor miért tiltakoznak egyházak, pedagógusok és szülők világszerte s hazánkban is? Ha igen, akkor miérttámogatják és miért tekintik veszélytelennek egyházak, pedagógusok és szülők világszerte s hazánkbanis? Hogyan védhetők ki a káros hatásai? Mit tehetünk mi, mint Isten fiai ebben a helyzetben? Kell-eegyáltalán szót ejteni e témáról? Kérdések tömkelege vetődik fel, melyekre szükséges becsületes választadnunk.A Potter-támogatók többek között amiatt dicsérik ezt a könyvsorozatot, mert megszeretteti az olvasást.Az utóbbi egy-két évtizedben ugyanis sikeresen leszoktak a gyerekek az olvasásról. Köszönhető ez aképernyő-függőségnek, mely a sok-sok tévécsatornán, a videón és a számítógépen keresztül leköti anézők figyelmét, és feltölti azt mozgalmas ingerekkel. A képernyőn nagyon gyorsan – klippszerűen – kell peregniük az eseményeknek, mert ha 6-8 másodpercenként nem történik mozgás vagy változás,akkor unalmassá válik az adás, és a néző keres olyan csatornát, amely kielégíti az agyában ezt az inger-éhséget. Ehhez a gyorsasághoz képest az olvasás lassú és vontatott, vagyis unalmas dolog. Kézenfekvőtehát, hogy a felnövekvő generáció a kisebb ellenállás irányába sodródva, a könyv helyett a képernyőtválasztja. A képernyőn át adagolt „táplálék" azonban leszoktatta a nézőket az önálló és kreatívgondolkozásról, ennek következtében nem tud helyesen működni az agyban az olvasott szöveg képpéalakítása, vagyis nem „látja" azt, amit olvas. S ha nem érti az olvasott szöveget, nem is vágyik azolvasásra. Marad tehát a képernyő. Nos, ebbe a lehangoló helyzetbe érkezett J. K. Rowling első könyve, a
 Harry Potter és a bölcsek köve.
Kissé nehezen indult a könyv sorsa, de ráérzett egy kiadó arra a különleges klippszerűségre, amit eddigegyetlen gyermekkönyv sem hordozott. Ezt a könyvet tehát egyáltalán nem unalmas olvasni, lebilincseli – mintegy elvarázsolja – az olvasót. Bármilyen furcsán is hangzik, de valóban „visszaszoktat" azolvasásra. Könyvtárosok véleménye szerint a „Potter-gyerek" ezután más – korábban figyelemre semméltatott – könyvet is örömmel elolvas.A Potter-könyvek eseményei egy olyan kisfiú életével foglalkoznak, akinek a szüleit megölteVoldemort, a gonosz varázsló. Magát Harryt is meg akarta ölni, de az egyéves kisfiú csodával határosmódon életben maradt, homlokán viselve azt a villámalakú átokheget, mely a gonosz varázslóközeledtére mindig sajogni kezd. Harry életprogramjává vált az, hogy szülei gyilkosával leszámoljon.Tizenegy évesen bejutott a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába, ahol mindenfélevarázslatos tudományokat oktatnak. Itt megtanulhat mindent, ami szükséges ahhoz, hogy legyőzze anagy ellenséget. A könyvek nagyon sok gyermekszereplőt sorakoztatnak fel, akik közül sokan már azanyatejjel szívták magukba a varázslás és boszorkányság tudományát. Számukra teljesen természetes arontások mondása, a varázspálca használata és a gonosz varázslatok kivédése is.Minderről annyira természetesen beszél ez a könyvsorozat, hogy a kívülálló – aki erről nem ígygondolkozott eddig – kellemetlenül érzi magát, hiszen ő csak egy felvilágosulatlan „mugli", akialacsonyabb szinten éli szürke napjait, s teljesen vak a varázslók „csodálatos" világára.A Potter könyvek ellenzői elsősorban az élő hitű gyülekezetek pásztorai, teológusai, valamint nagyszámban józan gondolkodású pedagógusok, szülők és sokan mások. Valamennyien rámutatnak ekönyvek veszélyeire. Mint Krisztus követői, elengedhetetlennek tartjuk csatlakozni az ellenzők széles, bár kisebbségben levő táborához.J. K. Rowling e könyvekben üzenetet közöl. Reklámot csinál azoknak a dolgoknak és tevékenységeknek,melyeket Isten – aki teremtette, fenntartja a világmindenséget és szereti az embert – határozottan megtiltaz embereknek.Mózes így fogalmazza meg Isten parancsát:
„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az Úr" 
(5Móz 18,10–12).A Harry Potter könyvek egyenesen az ellenkezőjét képviselik annak, amit Isten mond. Pontosan aztreklámozza és teszi kívánatossá, amit Isten utálatosnak nevez. Fölébe helyezi magát az Isten szavának.
„Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás,amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak…" 
(2Thess 2,3–4)Isten olyannyira komolyan veszi a varázslók és a boszorkányok tevékenységét, hogy kizárja őket a
 
mennyei örökségből, és mérhetetlen kínoknak engedi át őket, ha meg nem térnek ebből.
„Boldogok, akik … bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák,a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!" 
(Jel 22,14–15)Miközben örül a világ, hogy a gyerekek visszaszoknak az olvasásra, valójában sírnia kellene. Mert olyankönyvek szoktatják vissza őket, melyek szellemi fertőzöttséget adnak át az olvasás mámorábatemetkezett nyitott lelkeknek. Ezek a gyerekek olvasás közben elveszítik a velükszületett szellemivédelmüket. Jóllehet ezt már nagyrészt lerombolták az okkult animációs filmek, de azt a maradékot mostteljes hatékonysággal kiradírozza a Harry Potter és barátainak lenyűgöző sztorija. Rowling könyveibenrészletes és gyakorlati leírását találjuk az okkult tevékenységek hosszú sorának. Mintha egyforgatókönyvet lapozgatna az olvasó, melyből pontosan kiderül, mit hogyan kell tenni ahhoz, hogyvalóban működjön.A könyv a boszorkányság és varázslás teljes kelléktárát mutatja be, amely pozitív hangvételű reklámotkap. Az olvasóban ugyanaz az ősi kérdés merül fel, amit az Édenben kérdezett a kígyó Ádámtól ésÉvától:
„Csakugyan azt mondta Isten…?" 
(1Móz 3,1) Olvasás közben a magával ragadó eseményekkeltörténő eggyéválás leoldja a belső ellenkezést és ellenérzést. Együtt sír-nevet az olvasó a kedves kisszereplőkkel, s közben lassan-lassan megérik benne az első ősi ellenkezés is Istennel szemben:
„De akígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg!" 
(1Móz 3,4) Miután leteszik a könyvet, már nemlétezik számukra többé abszolút
 Jó
és
 Rossz.
Minden viszonylagossá válik, nincs többé végső tekintély.Márpedig a Biblia azt mondja a
 Jó-
ról:
„Senki sem jó, egyedül csak az Isten." 
(Lk 18,19) és a
 Rossz-
ról:
„Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor ahazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja." 
(Jn 8,44)
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." 
(Jn 10,10)A Potter-könyveket úgy is jellemzik, hogy benne a
 Jó
és a
 Rossz
harcát lehet nyomon követni. Ezesetben a Rosszat Voldemort, a gonosz varázsló, a Jót pedig Harry, a jó varázsló képviseli. CsakhogyHarry ugyanazokat a varázsló-eszközöket használja, amit nagy ellenfele. Ezekre pedig mindvégigérvényben marad Isten egyértelmű tiltása (lásd 5Móz 18-at). Nos, ha Harry Potter valóban a Jótképviselné, akkor teljesen más „fegyvereket" kellene használnia. A tökéletes Jó fegyverzetét az Isten fiamutatta be, és le is győzte a Rosszat. Erről a Jézusról így vélekedik egy 6 éves Potter-olvasó: „Jézusazért halt meg, mert gyenge volt és ostoba." Egy 9 éves ex-bibliakörös véleménye talán ijesztően hat, devalós: „Általában elhittem azt, amit a vasárnapi iskolában hallottam. De a Harry Potter könyvek  bemutatták, hogy a mágikus dolgok valósak, amit megtanulhatok és azonnal működik is, s hogy a Biblianem más, mint unalmas hazugság." Ne gondolja egyetlen keresztény szülő se azt, hogy a gyermekének hasznára válna, ha elolvasná J. K.Rowling könyvei valamelyikét! Keresztény körökben többen megütköznek ezen a határozott óváson,mondván, hogy „nincs abban semmi, egy-két könyvtől nem lesz semmi baja a gyereknek". Sőt, ha eztelvetjük, akkor az összes gyerekkori sárkányos mesét is hasonlóan kellene kezelni. Lelkigondozóként jónéhány felnőttel találkoztam már, akiknél gyerekkori okkult eseményekhez vezethetők vissza afelnőttkori – nemegyszer démonikus – lelki problémák. Nagyon ritka az, hogy egy gyermekben azátlagos boszorkányos-sárkányos mesék lelki problémákat okoznak. Most teljesen másról van szó. APotter-könyvek egy tudatos világ-agymosás tervszerű részei, mely egyfajta kanyarodósáv a keményebbokkultizmus felé. Míg a gyermekmesékben néhány oldalon lejátszódnak az események, a jók elnyerik  jutalmukat és a gonoszak méltó büntetésüket, addig a Potter-könyvek összesen mintegy 1500 oldalontöményen propagálják az okkultizmust, együttmozdulva egy felnövekvő ifjú varázslóval.Vannak szülők, akik azt gondolják, hogy együtt fogják olvasni gyerekeikkel a Potter-könyveket, s menetközben mindig megbeszélik az olvasmányt, hogy a gyerekek tudjanak egészségesen vitázni a társaikkal ekönyvek veszélyes voltáról. Vajon így tennének akkor is, ha arról lenne szó, hogy a gyerekkel együttgyújtsanak rá egy cigarettára, merthogy annyi nem árthat, s különben is hogyan tud a gyerek vitázniarról, amiről nincsen személyes tapasztalata? Ezután következhetne a sorban a közös konyakozás,drogfogyasztás és esetleg egy szexfilm közös megnézése is… csakhogy hűek legyünk a személyestapasztalatszerzés alapelvéhez… Mielőtt bárki felháborodna e láncolaton, gondoljuk át, milyen kötelezőlépéseket kellene megtenni ahhoz, hogy a gyerekek a személyes tapasztalataik útján alkossanak véleményt dolgokról! Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy a gyerek „csak amiatt" tartózkodjonvalamitől, mert a „felnőttek ezt mondják" neki? Hol vannak a gyermek „jogai"?Isten a szülőkre ruházta azt a feladatot, hogy a gyermekeiket neveljék. De
nem
a gyermekek 
igényei
szerint,
hanem
a gyermekek 
 szükségletei szerint.
Azt pedig, hogy mi a gyermekek szükséglete,legkevésbé ők maguk tudják. Ők tisztában vannak a saját igényeikkel, de nincsenek tisztában azzal, hogyezek helyesek-e. Ezekkel a valós, rövid- és hosszútávra mutató szükségletekkel a szülőknek kelltisztában lenniük. Ebben segít eligazodni Isten Igéje:
„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket,hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel." 
(Ef 6,4) Ki kell emelni , hogy „az Úr tanítása szerint". Isten az, aki a gyermekek valós szükségleteit a legjobban ismeri, s ezt az ismeretet

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lovas Lali liked this
Julius Nagy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->