Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

 
Monitor
Polski
Nr
6
178 -
Poz.
114 i 115na
wniosek
Wojewody
Zamojskiego:
483.
Chilimoniuk Józef
s.
Jana,
484.
ChilimoniukJanina
c.
Jana,
485.
Filist
Franciszek
s.
Wojciecha,
486.
Filist
Bronisława
c.
Michała,
487.
GałkaMichał
s.
Jana,
488.
Gałka
Józefa
c.
Szymona,
489.
Gro-
madzki
Jan
s.
Michała,
490.
Gromadzka
Marianna
c.
Antoniego,
491.
Krupczak
Ludwik
s.
Tomasza,
492.
Krupczak
Aniela
c.
Andrzeja,
493. Os
uch Franciszek
s.
Jana,
494.
Osuch
Janina
c.
Jana,
495.
Papuga
Piotr
s.
Franciszka,
496.
Papuga
Katarzyna
c.
Jana,
497.
Pikuta
Jan
s.
Michała,
498.
Pikuta
Aniela
c.
Mi-
chała,
499.
Pikuta
Wawrzyniec
s.
Michała,
500.
Piku-
ta
Aniela
c.
Stanisława,
501.
Wolanin
Francl,szek
s.
Marcina,
502.
Wolanin
Aniela
c.
Wawrzyńca,
503.
Woźny
Jan
s.
Jana,
504.
Woźna
Konstancja
c.
Waw-
rzyńca,
na
wniosekWojewody
Zielonogórskiego:
505.
Dębicki
Stefan
s.Jana, 506.
Dębicka
Waleria
c.
Mi-
kołaja,
507. Hasiak
Michał
s.
Jana,
508. Hasiak
Julian-
na
c.
Władysława,
509. Kaczmarek Franciszek
s.
Marci-
na, 510. Kaczmarek Pelagia c.
Wawrzyna,
511. Lis Sta
nisław
s.
Józefa, 512.Lis
Janina
c.
Apolinarego,
513.
Michalak Józef
s.
Ludwika,
514.
Michalak
Władysława
c.
Marcina,
515.
Walkowski
Albin
s.
Andrzeja, 516. Walkowska
Łucja
c.
Józefa.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.
Kwaśniewski
115
Rej. 239/97
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z
dnia
25
listopada
1997
r.
o
nadaniu
odznaczeń.
Na
podstawie
art. 138
Konstytucji
RzeczypospolitejPolskiej z
dnia
2
kwietnia
1997
r.
(Dz. U.
Nr
78, poz. 483)oraz
ustawy
z
dnia
16
października
1992
r.
o
orderach
i odznaczeniach (Dz. U.
Nr
90, poz. 450) odznaczeni zo
stają:
na
wniosek
Prezesa Rady
Ministrów
za
zasługi
w
działalności
na rzecz
Polskiego
Towarzy
stwa Ekonomicznego:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
1.
Czech
Alojzy
s.
Stanisława,
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
2.
Kożurno
Joanna
c.
Alfonsa,
na
wniosek Ministra Kultury
i Sztuki
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanieobo-
wiązków
wynikających
z
pracy
zawodowej
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
3.
Pleśniarowicz
Krzysztof
s.
Jerzego,
4.
Polewka
Jan
s.
Adama,
na
wniosek Ministra Ochrony
Środowiska,
Zasobów
Naturalnych
i
Leśnictwa:
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumiennewykonywanie obo-
wiązków
wyni~ających
z
pracyzawodowej:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
5.
Czerniewska
Krystyna
c.
Kazimierza,SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
6.
Dorowska-Świątek
Teresa
c.
Józefa,
7.
Rutkie
wicz Piotr
s.
Henryka,
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie obo-
wiązków
wynikających
z
pracy
zawodowej
oraz zaan
gażowane
w akcji
przeciwpowodziowej
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
8.
Kotlarski
Janusz
s.
Leona,
9.
Ryszka
Stanisław
s.
Jana,na
wniosek Ministra
Skarbu
Państwa
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie obo-
wiązków
wynikających
z
pracy
zawodowej
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
10. Koziarz
Marek
s.
Adama,
 
Monitor Polski Nr 6
-
179-
Poz.
115
na wniosek Ministra
Sprawiedliwości
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne
wykonywanie
obo
wiązków
wynikających
z pracy zawodowej oraz
zasłu­
gi w
działalności
społecznej:
ZŁOTYMKRZYŻEM
ZASŁUGI
11.
Nawój Józef
s.
Władysława,
12.
Żurkowski
Henryk
s.
Stefana,SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
13.
Andrzejewska-Majewska Krystyna
c.
Henryka,
14.
Kolassa Jerzy
s.
Józefa,
15.
Suder
Zdzisław
s.
Tadeusza,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
16.
Bulak Robert s.
Rafała,
17.
Szczepaniak
Paweł
s.Leona,na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej
za
zasługi
w
działalności
na
'
rzecz
chorych
na
cukrzycę
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
18.
Świerczyński
Janusz
s.
Edwarda,
19.
Wójcik-Mach nik Kazimiera
c.
Stanisława,
na wniosek Prezesa
Urzędu
Kultury FizycznejiTurysty
ki
za
zasługi
na
rzecz
rozwoju sportu:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
20.
Bohun Maria
c.
Kazimierza,
21.
Borowiak Wojciech
s.
Romana,
22.
Faciejew Edward
s.
Władysława,
SREBRN
YM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
23.
Kordek-Chorosz Ewa
c.
Stanisława,
24.
Kraw
czyński
Andrzej
s.
Antoniego,
25.
Wybraniec Barbara
c.
Jana,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
26.
Hajcel-Węcławek
Barbara c.Kazimierza,
27.
Ka-
sprzak Tadeusz
s.
Andrzeja,
28.
Paliga
Zdzisław
s.
Edwarda,
za
zasługi
na rzecz rozwoju turystyki:SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
29.
Napiórkowska-Gzula Maria
c.
Józefa,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
30.
Mędrzycki
Jacek
s.
Józefa,
na
wniosek
Wojewody
Bielskiego
za
zasługi
w pracy zawodowej i
działalności
społecznej
na rzecz
środowiska
lokalnego:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
po
raz
drugi
31.
Maślanka
Jan
s.
Michała
,
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
32.
Migdał
Władysława
c.
Floriana,
33.
Polański
Franciszek
s.
Marcina,
34.
Siwiec
Stanisław
s.
Bronisła­
wa,SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
35.
Bartyzel Roman
s.
Wilhelma,
36.
Bodek Kazimiera
c.
Ludwika,
37.
Bosek Jerzy
s.
Mieczys
ł
awa,
38.
Ciel
as
Stanisław
s.
Józefa,
39.
Cyran Krystyna
c.
Stani
sława,
40.
Dembiniok Marian
s.
Erwina,
41.
Gawlas
Stanisław
s.
Władysława,
42.
Pyclik Franciszek
s.
Karola,
43.
Siuda
Stanisław
s.
Władysława
,
44.
Słaboń
Sta
nisław
s.
Jana,
45.
Smyrak Andrzej
s.
Andrzeja,
46.
Szczotka
Władysław
s.
Jana,.
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
47.
Brejdak Danuta
c.
Henryka,
48.
Bużek-Dziedzic
Mariola c.
Bolesława,
49.
Dadok-Hulbój Krystyna
c.
Władysława,
50.
Głąb
Kornelia
c.
Pawła,
51.
Kałuża
Maria c.Ludwika,
52.
Konior Stefan s.Karola,
53.
Kubica-Bilska
Małgorzata
c.Jana,
54.
Kwaśny
Michał
s.
Jakuba,
55.
Łakomska
Anna
c.
Bronisława,
56.
Łozowski
Wojciech
s.
Kazimierza,
57.
Mohl
Jan
s.
Franciszka,
58.
Okruta
Małgo
r
zata
c.
Mariana,
59.
Radwan Ryszard
s.
Waldemara,
60.
Rosik
Mirosław
s.
Antoniego,
61.
Samulski
Michał
s.
Stefana,
62.
Sokół
Wilhelmina
c.
Wilema,
63.
Sowa Lucyna
c.
Wiktora,
64.
Szarlej Kazimierz
s.
Ludwika,
65.
Tomaszczyk Grzegorz
s.
Karola,
66.
Trzopek
Bożena
c.
Władysława,
67.
Zniszczoł
Damian
s.
Antoniego,
na
wniosek
Wojewody
Chełmskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne
wykonywanie obo-
wiązków
wynikających
z pracy zawodowej:SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
68.
Graboś
Witold
s.Antoniego,
69.
Nowicka Maria
c.
Józefa,
70.
Rychliczek
Adam
s.
Bronisława,
71.
Skrajnowska Krystyna
s.
Józefa,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
72. Fedorowicz-Patyk Ewa
c.
Jana,
73.
Pałka
Genowefa
c.
Bolesława,
74.
Szożdziński
Mieczysław
s.
Franciszka,
na
wniosek
Wojewody
Kaliskiego
za
zasługi
w
działalności
społecznej
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
75.
Kaczmarek Adam
s.
Kazimierza,
76.
TomczakAndrzej
s.
Władysława,
 
Monitor
Polski Nr 6
-
180-
Poz
.
115
\
na
wniosekWojewody
Koszalińskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obo-
wiązków
'!Vynikających
z pracy
zawodowej:
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
77. Chaborska
Jolanta
c.
Józefa, 78. Jarosz
Graży­
na
c.
Stanisława,
79.
Kącka
Elżbieta
c.
Emila, 80.
Maj-
kut
Mirosława
c.
Teodora,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
81.
Łazarska
Barbara c.Józefa,na
wniosek Wojewody
Krakowskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie obo-
wiązków
wynikających
z pracy
zawodowej:
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
82. Gas Jerzy
s.
Zdzisława,
83.
Szałwia
Stefan
s.
Władysława,
'
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
84. Karolus
Marian
s.
Stanisława,
na
wniosekWojewody
Krośnieńskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obo-
wiązków
wynikających
z pracy
zawodowej:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
85. Bek Tadeusz
s.
Karola, 86.
Delimat Jan
s.
Hen-ryka, 87. Korona Henryk
s.
Jana,SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
88. Kasza Roman
s.
Jana,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
89. Babula Franciszek
s.
Edwarda, 90. Hoc Leszek
s.
Józefa,'na
wniosek Wojewody
Leszczyńskiego:
za
zasługi
w
działalności
społecznej
na rzecz
Wodnego
Ochot~iczego
Pogotowia
Ratunkowego
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
91. Orzechowski Dariusz
s.
Antoniego,
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumiennewykonywanieobo-
wiązków
wynikających
z pracy
zawodowej
oraz
działal­
ność
społeczną:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
92.
Szłapka
Mieczysław
s.Juliana,SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
93.
Grygier
Bogdan
s.
Wojciecha, 94.
Kaźmierczak
Jan
s.
Stanisława,
95. Michalak Ireneusz
s.
Jana, 96.
Norman
Zenon
s.
Ignacego, 97.
Szkodziński
Dominik
s.
Bronisława,
98.
Szłapka
Leszek s.Juliana,na
wniosekWojewody
Łomżyńskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obo-
wiązków
wynikających
z pracy
zawodowej
oraz
działal
­
ność
społeczną:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
99.
Zych Janusz
s.
Stanisława,
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
100. Polcyn Zofia
c.
Franciszka,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
101
.
Pakosiński
Tomasz
s.
Feliksa, 102. SamuiskiLech
s.
Henryka,na
wniosekWojewody
Łódzkiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obo-
wiązków
wynikających
z pracy zawodowej:SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
103.
Kędziora
Włodzimierz
s.
Tadeusza,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
104.
Kierasiński
Zbigniew
s.
Władysława,
105,Raj-ski
Stanisław
s.
Tomasza, 106. Staniszewski
Olesław
s.
Jana,na
wniosekWojewody
Piotrkowskiego
za
wzorowe,
wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obo-
wiązków
wynikających
z pracy zawodowej:
ZŁOTYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
107. Czapla Tadeusz
s.
Antoniego,
SREBRNYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
108.
Dratwa Wojciech
s.
Dominika,
BRĄZOWYM
KRZYŻEM
ZASŁUGI
109.Brojewski Lech
s.
Lecha, 110. Cejnóg Janusz
s.
Mieczysława,
111.
Ciężka
Henryka c.Jana, 112. FogielEdward
s.
Jana, 113. Grzesiak Zenon
s.
Tadeusza, 114.Gwarda Stefan
s.
Jana, 115. Janiszewski Lech
s.
Mie
-
czysława,
116. Kacperczyk
Zdzisław
s.
Józefa, 117.Kopka
Władysław
s.
Józefa, 118. Kozerski
Włodzimierz
s.
Kazimierza, 119. Rokita
Zdzisław
s.
Zygmunta,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->