Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alegerea C.H. Spurgeon

Alegerea C.H. Spurgeon

Ratings: (0)|Views: 13,982|Likes:
Published by anabaptistu

More info:

Published by: anabaptistu on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
Alegerea
de Charles Haddon Spurgeon
Aceast
ă
publica
ţ
ie v
ă
este oferit
ă
gratuit de
Pentru lista publica
ţ
iilor gratuite
ş
i informa
ţ
ii suplimentarecontacta
ţ
i-ne la urm
ă
toarea adres
ă
:
Funda
ţ
ia Mantachie
 
O voce baptist 
ă
în România 
str. Izvor nr. 3Boc
ş
a, Cara
ş
-Severin325300România
sau
e-mail:raule@xnet.rotel. 0721 262 013www.abaptistvoice.com
EXEMPLAR GRATUIEXEMPLAR GRATUIEXEMPLAR GRATUIEXEMPLAR GRATUITTTT
 
 
2Titlu original:
Election
 Nr. 41-42, Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol 1Rostit
ă
în diminea
ţ
a de Sabat, 2 septembrie 1855,de c
ă
tre
C. H. Spurgeon
 la New Park Street Chapel, SouthwarkÎn limba român
ă
de Mircea RomanEditor: Raul Enyedi
Boc
ş
a, 2011
 
3
Alegerea
„Noi îns
ă
, fra
ţ
i preaiubi
ţ
i de Domnul, trebuie s
ă
mul
ţ
umim totdeauna lui Dumnezeupentru voi, c
ă
ci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfin
ţ
ireaDuhului
ş
i credin
ţ
a adev
ă
rului. Iat
ă
la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastr
ă
, cas
ă
c
ă
p
ă
ta
ţ
i slava Domnului nostru Isus Hristos.”
II Tesaloniceni 2:13-14.Chiar dac
ă
nu ar fi existat vreun alt text în Cuvântul sfânt cu excep
ţ
ia acestuia,consider c
ă
înc
ă
ar fi trebuit s
ă
primim
ş
i s
ă
recunoa
ş
tem adev
ă
rul doctrinei m
ă
re
ţ
e
ş
isl
ă
vite a str
ă
vechii alegeri f 
ă
cute de Dumnezeu, aceea de a avea o familie. Dar se pare c
ă
  în mintea uman
ă
exist
ă
o prejudecat
ă
înr
ă
d
ă
cinat
ă
împotriva acestei doctrine
ş
i de
ş
imajoritatea altor doctrine sunt acceptate de cre
ş
tinii m
ă
rturisitori, unele cu precau
ţ
ie,altele cu pl
ă
cere, totu
ş
i aceasta pare a fi cel mai adesea dispre
ţ
uit
ă
 
ş
i respins
ă
. În multedin amvoanele noastre o predic
ă
despre
alegere
ar fi considerat
ă
un mare p
ă
cat
ş
i înalt
ă
 tr
ă
dare, pentru c
ă
n-ar suna ca ceea ce numim un discurs „practic”. Cred c
ă
cei ce sus
ţ
inaceasta s-au îndep
ă
rtat de adev
ă
r în aceast
ă
privin
ţă
. Orice a dezv
ă
luit Dumnezeu, adezv
ă
luit cu un scop. Sub influen
ţ
a Duhului lui Dumnezeu, nimic din Scriptur
ă
nu poates
ă
nu fie transformat în discurs practic, c
ă
ci „toat
ă
Scriptura este insuflat
ă
de Dumnezeu
ş
i de folos”, adic
ă
are finalitatea unei îmbog
ăţ
iri spirituale. Este îns
ă
adev
ă
rat c
ă
unasemenea discurs nu poate fi transformat într-un discurs despre liberul arbitru – aspect decare suntem con
ş
tien
ţ
i – dar poate fi transformat într-un discurs practic despre harul f 
ă
r
ă
 plat
ă
, iar practica harului f 
ă
r
ă
plat
ă
este cea mai bun
ă
practic
ă
atunci când adev
ă
rateledoctrine ale dragostei neschimbate a lui Dumnezeu sunt folosite eficient în inimilesfin
ţ
ilor
ş
i p
ă
c
ă
to
ş
ilor. Acum, cred c
ă
în aceast
ă
diminea
ţă
unii din voi tresar doar laauzul acestui cuvânt, gândindu-se: „Voi asculta cu aten
ţ
ie”, „Îmi voi l
ă
sa prejudec
ăţ
iledeoparte”, „Voi asculta ce are acest om de spus”. Nu v
ă
închide
ţ
i urechile de la bun început, gândind c
ă
e „o doctrina înalt
ă
”, c
ă
ci cine
ţ
i-a dat autoritatea s
ă
distingi dac
ă
este înalt
ă
sau joas
ă
? De ce v-a
ţ
i opune înv
ăţă
turii lui Dumnezeu? Aminti
ţ
i-v
ă
ce li s-a întâmplat copiilor ce îl batjocoreau pe prorocul Domnului, spunându-i „Suie-te,ple
ş
uvule, suie-te, ple
ş
uvule.” Nu spune
ţ
i nimic împotriva înv
ăţă
turilor Domnului ca nucumva vreo fiar
ă
rea s
ă
ias
ă
din p
ă
dure
ş
i s
ă
v
ă
sfâ
ş
ie
ş
i pe voi. Mai sunt îns
ă
 
ş
i altecalamit
ăţ
i afar
ă
de judecata deschis
ă
a cerului – lua
ţ
i aminte ca acestea s
ă
nu cad
ă
asupracapului vostru. L
ă
sa
ţ
i prejudec
ăţ
ile: asculta
ţ
i cu calm
ş
i
ă
r
ă
patim
ă
, asculta
ţ
i ceea cespun Scripturile
ş
i când primi
ţ
i adev
ă
rul, dac
ă
Dumnezeu va îng
ă
dui s
ă
îl descopere
ş
i s
ă
  îl dezv
ă
luie sufletelor voastre, nu v
ă
fie ru
ş
ine s
ă
o recunoa
ş
te
ţ
i. A recunoa
ş
te c
ă
a
ţ
igre
ş
it ieri nu este altceva decât a m
ă
rturisi c
ă
ast
ă
zi sunte
ţ
i un pic mai în
ţ
elep
ţ
i
ş
i în locde a fi o umbr
ă
asupra voastr
ă
, este o onoare acordat
ă
judec
ăţ
ii voastre, dând dovad
ă
c
ă
  înainta
ţ
i în cunoa
ş
terea adev
ă
rului. S
ă
nu v
ă
fie ru
ş
ine s
ă
înv
ăţ
a
ţ
i
ş
i s
ă
da
ţ
i la o partevechile înv
ăţă
turi
ş
i viziuni, preluând ceea ce pute
ţ
i vedea mai deslu
ş
it în Cuvântul luiDumnezeu. Dar dac
ă
nu recunoa
ş
te
ţ
i cele auzite ca fiind parte din Biblie, indiferent cevoi spune, sau orice alte autorit
ăţ
i a
ş
invoca, v
ă
implor, a
ş
a cum v
ă
iubi
ţ
i sufletul,respinge
ţ
i cuvintele mele.
Ş
i dac
ă
de la acest amvon auzi
ţ
i vreodat
ă
cuvinte contrareCuvântului Sfânt, aminti
ţ
i-v
ă
c
ă
Biblia trebuie s
ă
fie pe primul loc, iar slujitorul lui

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->