Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
V Celovcu vnovič o dvojezičnih tablah

V Celovcu vnovič o dvojezičnih tablah

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Text type: Web article, 26 April 2011 in www.vecer.com
Text type: Web article, 26 April 2011 in www.vecer.com

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2011

pdf

text

original

 
Dostop do arhiva
Novo na Vecer.com
Vreme po Sloveniji:
Novo mesto10 °C
Č
etrtek, 2:31/ 15128. april (mali traven)2011 (MMXI)
657Like
NaslovnicaSlovenijaSvetGospodarstvoKultur a
Š
port
Č
rna kronikaZanimivostiVreme
NARO
Č
ILNICA
Pi
š
ite namUredni
š
tvoO podjetjuOgla
š
evanjeZamedije
Vecer.com doma
č
a stranVecer.com med priljubljene
 
1KLike
Ocena
č
lanka:
Za oceno
č
lanka kliknite na zvezdico.
Š
tevilo glasov:
7
 
http://www.vecer.com/clanekslo20110426056
To povezavo uporabite, kadar 
ž
elite vklju
č
iti povezavo do
č
lanka NatisniPreberiPo
š
lji po mailuDodajmed priljubljenePDA / GSM povezava- Prilagodi pisavo 
č
a dogodku?
ljite namsvojo plat zgodbe,morebitne slike, videe...
Imate novico, zgodbo,otogafijo?
Pokli
č
ite na brezpla
č
notelefonsko
š
tevilkoPridru
ž
ite se namSpremljajte nas
Datum:
26.4.2011 6:41:00
- Stran:
Slovenija
 
V Celovcu vnovi
č
 o dvojezi
č
nih tablah
Š
tevilni so optimisti
č
ni, da bodo tokratna pogajanjamed avstrijsko zvezno vlado, de
ž
elno vlado avstrijske Koro
š
ke in predstavniki kor o
kihSlovencevkon
č
no prineslare
š
itev
Marko Vanov
š
ek
V Celovcu se danes za
č
enja nov krog pogajanj o dvojezi
č
nih krajevnih napisih na avstrijskem Koro
š
kem.
Š
tevilni so optimisti
č
ni, da bodo tokratna pogajanja med avstrijsko zvezno vlado, de
ž
elno vlado avstrijskeKoro
š
ke in predstavniki koro
š
kih Slovencev kon
č
no prinesla re
š
itev, ki bi bila sprejemljiva za vse tri strani.Pogajanja potekajo pod vodstvom avstrijskega dr 
ž
avnega sekretarja Josefa Ostermayerja, slovensko manj
š
inopa zastopajo tri krovne organizacije manj
š
ine, Narodni svet koro
š
kih Slovencev (NSKS), Zveza slovenskihorganizacij (ZSO) in Skupnost koro
š
kih Slovencev in Slovenk (SKS).Pred tokratnih krogom so manj
š
inske organizacije sprejele memorandum o skupnih stali
šč
ih, pri pripravi katerih je sodelovala tudi edina politi
č
na stranka koro
š
kih Slovencev Enotna lista. Memorandum,
č
igar vsebina javnostini znana, naj bi poleg re
š
itve vpra
š
anja dvojezi
č
nih krajevnih napisov vseboval
š
e ostale ukrepe za za
šč
itokoro
š
kih Slovencev.
sta
LikeBe the first of your friends to like this.
Preberite
š
e naslednje
č
lanke:
"Dogovor o dvojezi
č
nih tablah kompromis, kine zadovoljuje nobene strani"
(SLOVENIJA - sreda, 27. april 2011)
Ve
č
...
VOX POPULI
Vam je bila v
š
e
č
dr 
ž
avna proslava obdnevu upora?
Da
BOB DNEVA
Bo
š
tjan No
č
,predsednik
Č
ebelarskezveze Slovenije:
"Slovenski
č
ebelarji
ž
elimo
ž
ive
č
ebele inostale opra
š
evalce.
AKTUALNI VIDEO PRISPEVKI
AmisREX zavarovanje doma
(26.4.2011 6:12:00)
Na vozi
č
ku sepoganja s kosilnico
(25.4.2011 19:00:00)
Psa in tiger se igrajo
(25.4.2011 17:01:00)
S Koprom za pokalnifinale
(25.4.2011 12:20:00)
Lestvica TOP video prispevkov ...
ZADNJI
Č
LANKI:
Predstavitevprojekta EPK vBruslju uspe
š
naObnova TrgaLeona
Š
tuklja:
ž
e41 tednovJan
š
evi ostajajona vrhu, Pahorjeviso drugi, Erjav
č
evitretji"Dogovor odvojezi
č
nih tablahkompromis, ki nezadovoljujenobene strani"SDS i
šč
e re
š
iteviz trenutnesituacijeAvstrijski kancler in strankepozdravili dogovor v CelovcuV Prekmurju novipomori
č
ebelEPK na zagovor vBruselj27. april - danupora protiokupatorju"Danespotrebujemoprelom zzablodami na
š
etranzicije" 
 
Povpre
č
na ocena:
2,8
, .Komentator:
Woy
Datum:
26.4.2011 20:23:00
IP:
188.196.57.239Ocenitekomentar: 
PLEBISCIT 1920 !!!! So se odlo
č
ili,ali niso ???
Š
e malo,pabodo Avstrijci v zameno zahtevali dvojezi
č
ne table za na
š
amesta... Maribor bo Marburg,na
š
Ptuj bo spet Pettau...Pa kaj se gredo??? Kje
ž
ivijo ??? Sprejmi njihove zakone inpogoje,
č
e ne,pa naj se vrnejo nazaj v na
š
o skorumpirano"de
ž
elo"... Kje pa bodo pristali ??? ...
Datum:
sreda, 27. april 2011
SDS i
šč
e re
š
itev iz trenutnesituacije
Tisti iz zaledja vladajo
č
ega troj
č
ka"mrzli
č
no i
šč
ejo na
č
in, s katerim biv okviru iste koalicije...
>>
Datum:
č
etrtek, 17. marec 2011
Mnenja o pokojninskireformi ostajajo deljena
Razprava udele
ž
encev dana
š
njeoddaje Pogledi Slovenije naTeleviziji Slovenija je pokazala,da...
>>
Datum:
petek, 4. marec 2011
Senica in Kresalovazanikata dav
č
ne utaje
Durs sumi, da naj bi bila odvetnikMiro Senica in njegovazunajzakonska partnerica,ministrica za...
>>
Datum:
torek, 27. april 2010
Za Prunka poimenovanjepraznika po OF sporno
Ob dana
š
njem dr 
ž
avnem prazniku- dnevu upora proti okupatorju - sespominjamo ustanovitve...
>>
Datum:
sobota, 17. april 2010
Slovenijo
č
istilo najmanj250.000 prostovoljcev
V vseslovenski
č
istilni akciji je na7000 divjih odlagali
šč
ih odpadke
č
istilo najmanj 250.000...
>>
Datum:
sreda, 24. marec 2010
Pred 200 leti prvi
č
omeniliSlovenijo
Naprej zastava slave ob 200-letniciprve uporabe imena SlovenijaSlavnostni predavatelj Stane...
>>
Komentarji obiskovalcev :Va
š
komentar:
Vabimo vas, da napi
š
ete svoje mnenje, komentar ali pripombo k
č
lanku.
Komentarji, ki vsebujejo HTTP v besedilu, ne bodo prikazani.
Č
e
ž
elite v komentarju objaviti povezavo, jonapi
š
ite brez HTTP na za
č
etku.
 (ime)(email)
Na email naslov boste dodili obvestila o nadaljevanju razprave...
(internetni naslov)
Avtorji blogov in drugi osebnih strani vpi
š
ite v to polje svoj internetni naslov.
Po
š
ljite komentar
V skladu z zakonom ZVOP-1 bo podjetje Ve
č
er vpisane podatke uporabilo zgolj za interno komunikacijo s piscikomentarjev in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Zaradi varnosti se bo ob komentarju izpisal IP naslovra
č
unalnika.
Preberite
š
e naslednje prispevke:
Gregor Golobi
č
predsednikZaresSeksi: Pameten: Po
š
ten: Seksi:
 
Pameten:
 
Po
š
ten:
 
e Morda bi bilo dr 
ž
avinajceneje pla
č
atiod
š
kodnine zapomorjene
č
ebele,vendar bomo ceno za topla
č
ali ljudje."
Rezultati ...Komentiraj ...Sa
š
ka v politiko, Ur 
š
ka
č
aka dojen
č
ka, Ur 
š
o nadlegujejodacarji, Dino pa je snedel besedo
Mra
č
ni ve
č
er Bla
ž
a
Č
uka
Bla
ž
 
Č
uk bo 12.maja vportoro
š
kem hoteluBernardin predstavil...
>>
Seksi zadnjica iz Kube
Vida Guerra je zeloiskana 37-letnakubanska lepotica.Njeno...
>>
Na kraljevo poroko spopa
č
enim nosom
Na za
č
etku leta si jemo
ž
no
ž
elela, da bodokirurgi uspeli...
>>
Meditacija bolju
č
inkovita kot morfij
Za laj
š
anje bole
č
in jelahko meditacija bolj
š
akot morfij,
č
e z...
>>
 
KOMENTARJI IN OCENE
Zadnji komentarji
Najbolj komentirani
č
lanki tednaNajbolj brani
č
lanki tedna, meseca, letaNajbolje ocenjeni
č
lanki tednaNajbolj
š
i komentarji tedna, meseca
www.vecer.com/ASTRO
Opravljivka
www.vecer.com/OPRAVLJIVKA
eBONBON.si
www.eBONBON.si
OSEBNOSTI DNEVA
Izberite lastnost, ki po va
š
em mnenju najbolje opisujeosebnost dneva in kliknite na
zeleno
(glas ZA) ali
rde
č
o
(glas PROTI) ikono. Glasujete lahko samo enkrat nadan.
 
Datum:
petek, 5. februar 2010
Pirati zasegli ladjo Splo
š
neplovbe
O zajetju ladje Ariella je Splo
š
noplovbo obvestil center za poro
č
anjeo piratskem delovanju pri...
>>
Datum:
petek, 29. januar 2010
Jutri spet vro
č
a sobota
V tokratni Soboti imamo nekolikove
č
intervjujev kot obi
č
ajno(nekateri menijo, da je to dobro,ker...
>>
Datum:
sobota, 23. januar 2010
Naziv Slovenec leta 2009prejela Petra Majdi
č
V akciji Nedeljskega dnevnika, ki so jo v
č
eraj priredili
ž
e 22. zapored, jeMajdi
č
eva dobila najve
č
...
>>
Lestvica osebnosti dneva ...
7% 93%39% 61%5% 95%
14. julij 1961,Ljubljana13. junij 1961, Ravnena Koro
š
kem
Moda iz KazahstanaFilmske nagrade v HongKonguMednarodni avto sejem vNew YorkuKri
ž
ev pot po vsem svetuRu
š
enje restavracijeCenter Slovenski dnevi knjige
102 leti imam, pa sene dam
Tilca Gaber 
šč
ek pove,da ji v
ž
ivljenju ni biloprav lahko. Dru
ž
ina, vkateri je...
>>
Hitler in Mussolini
Hitler: Takrat obsprejemu v Rimu (maja1938, ko je uradnoobiskal Italijo) sem...
>>
Sladko in nezdravo
Sladko je tisti okus, kiposkrbi za najve
č
odvisnikov tako medotroki kot med...
>>
Radi bi doma
č
o hrano,a ne doma
č
egakmetijstva
Danes ima
ž
e vsaka vasdobro zalo
ž
eno trgovino,da o ve
č
 jih trgovskihcentrih sploh...
>>
Č
ista energija
Č
ista energija,
č
istasvetloba,
č
ista oblika.Vse to so...
>>
Zme
č
kani fotelji
Na pohi
š
tvenem sejmu vMilanu, ki se je kon
č
alpred nekaj dnevi...
>>
Postelja v oblakih
Kaj tako posebnega jena tej postelji, ki je stara
ž
e ve
č
kot 10...
>>
Moderno in preprosto
V Santa Monici stojisanjska hi
š
a, ki jo jenaredil arhitekt...
>>Skupaj glasov: 2287
GALERIJE
Ve
č
galerij ...
Tednik 7DNI
www.7DNI.com
PODSTRE
Š
JE - arhiv starih slik
www.podstresje.si
NA
Š
DOM
www.NASDOM.net
TELENOVELE ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->