Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EDUCAŢIA ŞI PROTECŢIA ELEVILOR ÎN CAZ DE CUTREMUR Clasa III- IV

EDUCAŢIA ŞI PROTECŢIA ELEVILOR ÎN CAZ DE CUTREMUR Clasa III- IV

Ratings: (0)|Views: 1,186 |Likes:
Published by karinpomp

More info:

Published by: karinpomp on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2011

pdf

text

original

 
 
EDUCA
Ţ 
IA
Ş 
I PROTEC 
Ţ 
IA ELEVILOR ÎN CAZ DE CUTREMUR 
-
Partea a II-a –
Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i recomand
ă
ri pentru eleviidin înv
ăţă
mântul primar - Clasele III - IV -Text
ş
i postere
MTCT – INCERC2006
 
 2
 
 România
ACEST MATERIAL A FOST ELABORAT IN CADRUL PARTENERIATULUI
dintre
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR 
Ş
I TURISMULUI
ş
i
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII
COORDONATOR
:
M.T.C.T.
- DIREC
Ţ
IA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIDIRECTOR ing. Cristian Paul StamatiadeRESPONSABIL TEM
Ă
: dr. ing. Gabriela Ionescu
ELABORATOR:INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SIECONOMIA CONSTRUCTIILOR – INCERC
DIRECTOR GENERAL - Prof. dr. ing. D. LunguDIRECTOR DEPARTAMENT PROTECTIE ANTISEISMICA – Conf. dr. ing. D. Georgescu ,
Ş
EF PROIECT: dr. ing. E. S. Georgescu,
ş
ef laborator evaluarea riscului seismic
ş
iprevenirea dezastrelor 
Colectiv de elaborare INCERC :
-
Dr. ing. Emil-Sever Georgescu, Mat. Ioan Sorin Borcia, Ing. Daniela Dobre, Dr. ing. IolandaCraifaleanu, Ing. Cristian Grigora
ş
enco, Sing. Ecaterina Petrache, Tehn. pr. Maria-JanaMoraru, Tehn. pr. Lumini
ţ
a Petrescu
Colaboratori la documentare:
-
Ing. Takashi KAMINOSONO, Expert JICA pentru Proiectul româno-japonez pentru reducereariscului seismic la cl
ă
diri
ş
i structuri, derulat prin MTCT-Centrul Na
ţ
ional pentru ReducereaRiscului Seismic
-
Ing. Koichiro Miyara, Expert JICA pentru Proiectul româno-japonez pentru reducerea risculuiseismic la cl
ă
diri
ş
i structuri, derulat prin MTCT-Centrul Na
ţ
ional pentru Reducerea RisculuiSeismic
Colaboratori la elaborarea ilustra
ţ
iilor:
-
Dra. Mai KAMINOSONO
-
Dra. Ana OPRI
Ş
, student arhitect, Universitatea de Arhitectur 
ă
 
ş
i Urbanism “Ion
 
Mincu”,Bucure
ş
ti
CONSULTAN
Ţ
I PE ASPECTE SPECIFICE EDUCA
Ţ
IEI :MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII – M.Ed.C.:
-
Prof. Liliana Preoteasa, Director General, Direc
ţ
ia General
ă
Înv
ăţă
mânt Preuniversitar 
-
Prof. Rodica Diana Cherciu, Inspector General, Direc
ţ
ia General
ă
Înv
ăţă
mânt Preuniversitar 
-
Prof. dr. C
ă
t
ă
lina
Ş
erban, Inspector de specialitate geografie – geologie, ISMB
-
Prof. Gabriela Penescu, Director 
Ş
coala nr. 93, Sector 4, Bucure
ş
ti
-
Dna. Carmen Cazan, Institutor Metodist înv
ăţă
mântul primnar,
Ş
coala nr. 195, Sector 3,Bucure
ş
ti
 
 3
ELEVII 
Ş 
I CUTREMURUL
Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i recomand
ă
ri pentru eleviidin înv
ăţă
mântul primar - Clasele III - IV -
Ce este un cutremur 
ş
i cum îl sim
ţ
im
Cutremurele de p
ă
mânt
(seismele) sunt zguduiri bru
ş
te
ş
i de foartescurt
ă
durat
ă
ale unor por 
ţ
iuni din scoar 
ţ
a (crusta) terestr 
ă
sau de subaceasta.Undele seismice care se produc în interiorul P
ă
mântului, într-o zon
ă
 denumit
ă
focar, denumit
ă
epicentru la suprafa
ţ
a de deasupra acestuia, setransmit spre suprafa
ţă
ca vibra
ţ
ii sau oscila
ţ
ii ale terenului.Oscila
ţ
iile produse de cutremure se înregistreaz
ă
cu aparate denumiteseismografe sau accelerografe.
Magnitudinea
este o modalitate de a aprecia m
ă
rimea sau energiaseismelor acolo unde acestea se produc (în focar), de aceea un anumitcutremur are o singur 
ă
valoare a magnitudinii. Cu cât un seism este maiputernic, magnitudinea sa pe scara Richter este mai mare.
Intensitatea seismic
ă
m
ă
soar 
ă
efectele cutremurelor oriunde ajungundele seismice pe suprafa
ţ
a P
ă
mântului. Cu cât un seism produce oscila
ţ
iimai puternice într-un anumit amplasament, intensitatea sa în acel loc estemai mare.Intensitatea aceluia
ş
i cutremur, pe scara MSK, MM (Mercalli Modificat
ă
)sau Scara European
ă
EMS, poate s
ă
varieze în diferite locuri din
ţ
ar 
ă
 
ş
i sereduce treptat la distan
ţ
e mai mariCele mai puternice cutremure din România se produc în zona Vrancea,lâng
ă
mun
ţ
ii Carpa
ţ
i, dar mi
ş
carea seismic
ă
se simte puternic la sute dekilometri dep
ă
rtare.Aproape to
ţ
i oamenii se simt neajutora
ţ
i
ş
i chiar speria
ţ
i în caz decutremur, deoarece cl
ă
dirile încep s
ă
se legene puternic
ş
i se pot avaria.Când balansul din cl
ă
diri cre
ş
te, este greu s
ă
stai în picioare sau s
ă
 mergi, de aceea nu este recomandabil s
ă
încerci s
ă
ie
ş
i din cas
ă
sau clas
ă
.De multe ori, în orele sau zilele de dup
ă
 
ş
ocul principal se produc
ş
ialtele, de regul
ă
mai mici, denumite replici, dar care sunt mai pu
ţ
inpericuloase.
Cum ne protej
ă
m în caz de cutremur 
Acas
ă
sau la
ş
coal
ă
, p
ă
rin
ţ
ii, înv
ăţă
torii - institutorii
ş
i profesorii au grij
ă
 ca în caz de cutremur s
ă
nu fim lovi
ţ
i sau r 
ă
ni
ţ
i. În acest scop, cl
ă
dirile maipu
ţ
in rezistente trebuie consolidate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->