Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
norme metodologice

norme metodologice

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Papa Cioc

More info:

Published by: Papa Cioc on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2011

pdf

text

original

 
HOTĂRÂRE Nr. dinpentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a legii deaprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şiexploatarea jocurilor de noroc
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (2) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.CAPITOLUL IDispoziţii generaleART. 1(1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legea de aprobare a OUG nr. 77/2009 privindorganizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, denumită în continuare ordonanţă deurgenţă, şi de prezenta hotărâre, numai în baza licenţei de organizare a jocurilor denoroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, în condiţiile prezentei hotărâri,pentru fiecare tip de activitate în parte.(2) Activităţile pentru care se poate solicita obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt următoarele:a) activităţi loto, precum şi pentru cele organizate prin intermediul sistemelor decomunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;b) activităţi de pariuri mutuale, precum şi pentru cele organizate prin intermediulsistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;c) activităţi de pariuri în cotă fixă;d) activităţi de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;e) activităţi de tip slot-machine;f) activităţi de bingo desfăşurate în săli de joc;g) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;
1
 
h) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tipinternet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;i) activităţi de pariuri on –line;j) activităţi de jocuri de noroc on-line altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit.(a),(e), (f), (g) şi (h) din legea de aprobare a O.U.G. nr. 77/2009.(3) În situaţia în care un operator economic intenţionează să organizeze două saumai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (2), este obligat să solicite licenţă deorganizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. În vederea obţineriilicenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanţi sunt obligaţisă îndeplinească cerinţele specifice prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezentahotărâre pentru fiecare activitate în parte.(4) Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1a).(5) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este valabilăpentru o perioadă de 5 ani de la data acordării şi este netransmisibilă.(6) Prin data acordării în înţelesul ordonanţei de urgenţă se înţelege data de întâi alunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţiadepusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat deoperatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din legea de aprobare aO.U.G. nr.77/2009.(7) În situaţia în care operatorii economici nu fac dovada plăţii taxei aferente licenţeide organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a luniiurmătoare celei în care documentaţia a fost aprobată în cadrul comisiei, aprobarea serevocă de drept.(8) În situaţia în care un organizator de jocuri de noroc nu respectă cuantumul şitermenul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din legea de aprobare a O.U.G.nr.77/2009, licenţa de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia îşipierde valabilitatea de drept cu aceeaşi dată la care expiră anul precedent celui pentrucare nu a respectat obligaţia de plată anuală a licenţei de organizare a jocurilor denoroc.(9) În situaţia în care un organizator de jocuri de noroc deţine mai multe licenţe deorganizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplică corespunzător pentrufiecare licenţă de organizare a jocurilor de noroc.(10) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentelor norme metodologice, prinexploatarea în mod direct a activităţilor pentru care operatorii economici deţin licenţă de
2
 
organizare a jocurilor de noroc şi una sau mai multe autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc se înţelege că în derularea activităţii (operarea mijloacelor de joc, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şialtele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat, în condiţiile legii, alorganizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activităţilor conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, detransport valori şi altele asemenea, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă amijloacelor de joc sau a spaţiului în care se organizează jocuri de noroc, operatoriieconomici pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, încondiţiile legii.(11) În înţelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din legea de aprobare a O.U.G.nr.77/2009, asocierea pentru exploatarea în comun a jocurilor de noroc se poate realizadacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) asocierea se realizează între 2 operatori economici care deţin, fiecare în parte,licenţă de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activităţile prevăzute la alin.(2);b) asocierea priveşte exploatarea în comun, în aceeaşi incintă, a activităţilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 asociaţi deţin autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc;c) asocierea priveşte exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectivă,exploatarea mijloacelor de joc putându-se realiza de către una sau mai multe persoaneangajate ale unuia dintre asociaţi, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (10);d) asocierea se realizează prin contract încheiat în condiţiile legii, care să prevadă cărăspunderea administrativă revine ambilor parteneri.ART. 2(1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legea de aprobare a O.U.G. nr.77/2009 şi prezentahotărâre şi deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizaţiei deexploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finanţelor Publice, princomisie, în condiţiile prevăzute în legea de aprobare a O.U.G. nr.77/2009 şi în prezentahotărâre.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot solicita şi obţine autorizaţie deexploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->