Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Protecting Interests

Protecting Interests

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Bobby D. Lux
Protecting Interests in a story from my collection, "The Exciting Life and Death of The Amazing Henry and Other Stories."

In it, Vinnie and Ernie Morelli try to get a piece of the legitimate film business and have chosen Victor Munroe, an eccentric movie mogul, as their mark.
Protecting Interests in a story from my collection, "The Exciting Life and Death of The Amazing Henry and Other Stories."

In it, Vinnie and Ernie Morelli try to get a piece of the legitimate film business and have chosen Victor Munroe, an eccentric movie mogul, as their mark.

More info:

Published by: Bobby D. Lux on Apr 29, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2013

 
Pyozfgzkcn Kczfyfwzw « 9088, Ioii{ J# Lvt# Hll Ykndzw Yfwfy}fj# 8 |Phnf 
“K
 
Pyozfgzkcn KczfyfwzwI{ Ioii{ J# LvtMyob
Zdf Ftgkzkcn Lkmf hcj Jfhzd om Zdf Hbhqkcn Dfcy{ hcj Ozdfy Wzoykfw
 
zdovndz zdkw nv{ ~hw jfhj,‒ ]kcckf whkj
zo Fyckf hw zdf{ ~hkzfj kc zdfky Ghjkllhg hz zdf myocz nhzfw
zo ]kgzoy Bvcyof‟w bhcwkoc#
 
“Copf,‒ Fyckf whkj#
 
K ocgf dfhyj wobfzdkcn zdhz zdf ~dolf ~fkyjo zdkcn kw h mhef# Wvppowfjl{, dfdkyfj wobfocf zo plh{ dkb moy zdf yfwz om dkw lkmf ~dklf df jkwhppfhyfj kczo zdf Wovzd Phgkmkg# Hz lfhwz
zdhz‟w ~dhz zdf{ whkj oc
Z]# Wobfzdkcn lkef zdhz#
 
“Wovcjw lkef h mvgekcn zhilokj zo bf#‒
 
“Joc‟z looe hz bf,‒ Fyckf whkj# “Zdhz‟w avwz ~dhz zdf wdo~ whkj#
Zdf{ wdo~fj pdozow om h bhc
bhzgdkcn Bvcyof‟w jfwgykpzkoc
lk}kcn kc h wbhll Cf~ Qfhlhcj zo~c hcj dhj hjhpzfj dkbwflm kczo zdf Bhoykzykif hcj ~hw co~ go}fyfj myob dfhj zo zof ~kzd zhzzoow#
 
 Avwz zo nfz zo Bvcyof‟w bhcwkoc ~hw h zhwe kc kzwflm# Z~o boczdw hno, Phvlkf dh
j goczhgzfj zdfBoyfllkw hcj zolj zdfb dkw jfwkyf zo fczfy kczo zdf bo}kf ivwkcfww#
“^d{ coz poycow?‒ Fyckf hwefj Phvlkf#
 
“F}fy{ocf‟w kc zdf poyco ivwkcfww,‒ Phvlkf whkj#
 
“Zdhz‟w ifghvwf zdfyf‟w bocf{ kc kz,‒ ]kcckf whkj#
 
Co, zdfyf vwfj zo if bocf{ kc kz# Co~ f}fy{ocf nfzw kz moy myff oc zdf Kczfycfz# Nyfhz moy zdfgocwvbfy, lovw{ moy zdf pyojvgfy# Wobf om zdf ozdfy mhbklkfw dh}f nozzfc kczo zdkw kcjfpfcjfcz mklb gyhp#
K joc‟z ~hcz zo ~hwzf zkbf ~kzd zdhz nhyihnf# K ~hcz h pkfgf om ikn jonw# Zdf lfnkzkbhzf bo}kf ivwkcfww#
Kbhjf wobf ghll, hcj ]kgzoy Bvcyof
w pfoplf dh}f hnyffj zo bffz ~kzd {ov# Km zdf{ lkef {ov, {ov nfz zobffz ~kzd zdf lvchzkg#
 
Lkef ~f noz zo phww wobf zfwz?
Fyckf whkj#
K joc
z plh{ zdhz nhbf#
 
Kz
w do~ df ~oyew#
 
Kz
w ommfcwk}f,
]kcckf whkj,
ivz co~ K
b gvykovw zo wff zdf ihllw oc zdkw nv{#
 
 
Pyozfgzkcn Kczfyfwzw « 9088, Ioii{ J# Lvt# Hll Ykndzw Yfwfy}fj# 9 |Phnf 
Zdf{ mlf~ zo Hzlhczkg Gkz{# Zdf{ ~fyf nk}fc h wpfgkmkg mlkndz zo if oc5 ocf ~kzd hc oicotkovwl{ ovzom zdf ~h{ gobbvzf jo~c kc Hzlhczh# Zdf{ dhj wfhzw i{ zdf ihzdyoob# Zdf{ ~fyf zolj zo if hz Zdf AkcnlfGdfyy{ Ghwkco hz ;1:6pb# Zdf{ ~fyf zolj zo wkz jo~c hz zdf cvbify ocf hcj movy wfhzw hz zdf bowzwovzd~fwz mk}f jollhy ilhgeahge zhilf# Zdf{ ~fyf zolj zdhz km zdf{ phwwfj zdf Pff"^ff Dfybhc }kjfo wlozwzdhz zdf{ ~fcz zoo mhy#Zdf bobfcz ]kcckf hcj Fyckf whz jo~c hz zdf goyyfgz zhilf, zdf olj gojnfy om h jfhlfy wlkj h nkhczwzhge om gdkpw zdfky ~h{ ~kzd h
“dvbpmzd#‒
 
“Dfyf‟w {ovy ~kcckcnw nfczlfbfc,‒ zdf
 
jfhlfy whkj# “Zdkw wdovlj go}fy {ovy plhcf zkgefzw# Dfyf‟w hbhp# [ov‟ll bffz dkb kc wkt ~ffew# Nooj ckndz# Nooj lvge zo {ov hll# Bh{ zdf nojw if ekcj hcj zdf hgfwekcjfy#‒
 Zdf jfhlfy glhppfj dkw dhcjw hcj ftzfcjfj dkw phlbw ovz kc myocz om dkbwflm hcj mlkppfj zdfb o}fymoy zdf ghbfyh hio}f hcj ~hlefj h~h{ hw h cf~ jfhlfy zooe o}fy zdf zhilf#
“Zdhz‟w kz,‒ ]kcckf whkj
#
“]kcckf, zdf{‟yf hll ocf jollhy gdkpw#‒
 
“Wkt ~ffew zo ~hkz hcj zdfc zdhz‟w kz?‒
 
“Zdkw nv{‟w noz wobf cfy}f# Wzh{ dfyf, Fyckf# Plh{
 
wobf ghyjw#‒
 ]kcckf noz vp hcj mollo~fj hmzfy zdf olj jfhlfy, ~do bo}fj xvkzf mhwz moy dh}kcn avwz ~oyefj hckndz wdkmz kc zdf golj# ]kcckf zyfeefj zdyovnd zdf ckgefl wlozw hcj zdf efco yoob, phwz zdf go~io{zdfbfj z~fcz{"movy dovy wzfhedovwf hcj ~hzgdfj hw zdf jfhlfy ~hlefj ykndz ovz zdf myocz jooy om zdfghwkco ~kzdovz pvcgdkcn ovz oy zfllkcn hc{ocf zdhz df ~hw lfh}kcn# ]kcckf ghvndz dkb hw df ~hw ~hkzkcn kczdf zhtk lkcf# Df zhppfj dkb oc zdf wdovljfy# Hw zdf jfhlfy zvycfj hyovcj df iyovndz zdf wbfll om hc oljghwkco ~kzd dkb#
“K‟b woyy{,‒ zdf jfhlfy whkj# “Kw zdkw {ovy ghi?‒
 
“Df{,‒ ]kcckf whkj# “^dfyf {ov zdkce {ov‟yf nokcn?‒
 
“Dobf#
 
^fyf zdf kcwzyvgzkocw vcglfhy?‒
 
“Zdhz‟w kz?‒
 
“[ov‟}f hlyfhj{ whkj zdhz ocgf# K nh}f kz co yfwpocwf zdfc hcj K nk}f kz zdf whbf co~#‒
 
“Wo ~f avwz no wff zdkw nv{ kc Low Hcnflfw?‒
 
“[fw#‒
 
“Wo, ~do hyf {ov?‒
 Zdf zhtk hzzfcjhcz {fllfj o}fy zdhz zdf jfhlfy dhj h ghi ~hkzkcn moy dkb hcj zo dvyy{ vp ifghvwf kz~hw golj hcj zdfyf ~fyf pfoplf ~hkzkcn# ]kcckf mollo~fj zdf jfhlfy vp zo zdf ghy hcj wzooj kc zdf ~h{ om zdf jooy ~dklf zdf jfhlfy fczfyfj#

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bobby D. Lux liked this
Bobby D. Lux liked this
Bobby D. Lux liked this
Bobby D. Lux liked this
Bobby D. Lux liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->