Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wallace Wattles Znanost Bogacenja

Wallace Wattles Znanost Bogacenja

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 522|Likes:
Published by Marko Markovski
Jednostavna,direktna i prakticna za upotrebu.
Jednostavna,direktna i prakticna za upotrebu.

More info:

Published by: Marko Markovski on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
 
MANDRAGORACentar za samopomo
ć
i samorazvoj
 
Wallace D. Wattles
ZNANOST BOGA
Ć
ENJA
prijevod
Dorino Manzin
Zagreb, lipanj 2010.
 
UVOD
Ova je knjiga pragmati
č
na, a ne filozofska. Ovo je prakti
č
ni priru
č
nik, a neteorijska rasprava. Namijenjena je muškarcima i ženama
č
ija je najhitnija potrebanovac,onima koji prvo žele postati bogati, a filozofirati kasnije. To je za one koji dosadnisu imali ni vrijeme ni sredstva ni priliku da temeljito prou
č
avaju metafiziku, ažele rezultate i spremni su prihvatiti znanstvene zaklju
č
ke kao temelj svogadjelovanja, bez potrebe da istraže sve procese kojima su ti zaklju
č
ci dostignuti.Od
č
itatelja o
č
ekujem da vjeruje ovim tvrdnjama, kao što bi vjerovaoMarconijevim ili Edisonovim tvrdnjama o zakonitostima elektri
č
ne energije, te daih, tako vjeruju
ć
i, i dokaže djeluju
ć
i u skladu s njima bez straha ili oklijevanja.Svaki muškarac ili žena koji
ć
e
č
initi ovo, neprestano
ć
e se bogatiti jer je ovdjeprimijenjeno znanje zapravo egzaktna znanost. Neuspjeh je nemogu
ć
. Radi onihkoji žele istražiti filozofske teorije i tako osigurati logi
č
ki temelj za vjeru, navodit
ć
u odre
đ
ene autoritete.Monisti
č
ka teorija svemira po kojoj je Jedno Sve i Sve je Jedno, po kojoj se jednatvar prividno manifestira kao mnogo elemenata materijalnog svijeta,hinduisti
č
kog je podrijetla, te je postupno osvajala mislioce zapadnoga svijeta uposljednjih dvjesta godina. To je temelj svih isto
č
nih filozofija, te onihDescartesa, Spinoze, Leibnitza, Schopenhauera, Hegela i Emersona.
Č
itateljukojega zanimaju filozofski temelji ovoga znanja, savjetujem da
č
ita Hegela iEmersona.Pišu
ć
i ovu knjigu sve sam podredio shvatljivosti i jednostavnosti stila, tako dasvatko može razumjeti. Propisani plan djelovanja izveden je iz filozofskihzaklju
č
aka, temeljito je testiran i potvr
đ
en najja
č
im prakti
č
nim dokazom –djeluje. Ako želite znati kako su zaklju
č
ci izvedeni,
č
itajte djela navedenih autora,a ako želite uživati plodove njihove filozofije u praksi, pro
č
itajte ovu knjigu i
č
inite to
č
no ono što piše.1
 
1. POGLAVLJE
PRAVO NA BOGATSTVO
Unato
č
svemu što se može re
ć
i u hvalu siromaštva,
č
injenica ostaje da nijemogu
ć
e živjeti potpun i uspješan život ako niste bogati. Nitko ne može dosti
ć
isvoje najviše mogu
ć
nosti u darovitosti ili duševnom razvoju ako nema mnogonovca, jer da bi razvio dušu ili darovitost mora imati mnogo stvari kojima
ć
e sekoristiti, a njih ne može imati ako nema novca da ih kupi.
Č
ovjek razvija um, dušu i tijelo koriste
ć
i se stvarima, a društvo je takoorganizirano da morate imati novac kako biste postali vlasnik tih stvari. Dakle,osnova za potpuno napredovanje
č
ovjeka mora biti
Znanost boga 
ć  
enja 
. Ciljsvakog života je razvoj. Stoga sve što živi ima neotu
đ
ivo pravo na sav razvoj koji je u mogu
ć
nosti ostvariti.
Č
ovjekovo pravo na život podrazumijeva pravo da ima slobodan i neograni
č
enpristup svim stvarima koje su mu potrebne za njegov potpuni mentalni, duhovni ifizi
č
ki razvoj, ili drugim rije
č
ima – na pravo da bude bogat.U ovoj knjizi ne
ć
u govoriti o bogatstvu u prenesenom zna
č
enju. Da biste doistabili bogati zna
č
i da niste zadovoljni i zadovoljeni s malo. Nitko ne bi trebao bitizadovoljan s malo ako je sposoban upotrijebiti i uživati mnogo. Smisao je prirodenapredak i razvoj života, a svaki bi
č
ovjek trebao imati sve što može pridonijetinjegovoj mo
ć
i, eleganciji, ljepoti i bogatstvu. Zadovoljiti se s manje je – grijeh!Bogat je onaj
č
ovjek koji posjeduje sve što želi da bi potpuno živio život koji jesposoban živjeti, a nitko ne može imati sve što želi bez mnogo novca. Život jepostao toliko razvijen i složen da je
č
ak i najobi
č
nija osoba potrebita mnogihdobara da bi živjela život koji je tek približno ispunjen. Svatko prirodno želipostati sve ono što je sposoban postati. Ta želja za ostvarenjem uro
đ
enihsposobnosti nerazdvojiva je od ljudske prirode. Ne možemo ne željeti biti sve onošto možemo biti. Uspjeti u životu zna
č
i postati sve ono što želite biti. Postati onošto želite možete tek koriste
ć
i se stvarima, a njima se nesmetano možete koristitisamo ako ste dovoljno bogati da ih kupite.
Znanost boga 
ć  
enja 
stoga jenajvažnije znanje.Nema ni
č
eg pogrešnog u želji da postanete bogati. Želja za bogatstvom zapravo je želja za bogatijim, potpunijim i obilnijim životom, a ta je želja hvalevrijedna.
Č
ovjek koji ne želi živjeti u ve
ć
em obilju je – nenormalan, pa je tako i
č
ovjek kojine želi imati novac da kupi sve što poželi tako
đ
er – nenormalan.Postoje tri cilja za koja živimo: živimo za tijelo, živimo za um, živimo za dušu.Nijedno od njih nije bolje ili svetije od drugog. Svi su podjednako poželjni.Nijedno od njih – tijelo, um ili duša – ne može živjeti potpuno ako je neki drugidio zakinut. Nije ni ispravno ni plemenito živjeti samo za dušu nauštrb uma ilitijela, kao što nije u redu da živimo za um, zanemaruju
ć
i tijelo ili dušu.Svi smo upoznati s odvratnim posljedicama življenja samo za tijelo zanemaruju
ć
ium i dušu, te vidimo da stvarni život zna
č
i potpuno izražavanje svega onoga što
č
ovjek može dati kroz tijelo, um i dušu. Što god rekao,
č
ovjek ne može bitiuistinu radostan ili zadovoljan ako mu tijelo ne živi potpuno u svakoj funkciji, a2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->