Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boky fibeazana ho fanabeazana ho olompirenena vanona - kolejy (MEN/2011)

Boky fibeazana ho fanabeazana ho olompirenena vanona - kolejy (MEN/2011)

Ratings: (0)|Views: 328|Likes:
Published by HayZara Madagascar
Ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia vanim-potoana maro filana. Tsy filana olompirenena manampahaizana amam-pahalalana afaka mamaha ny olana ateraky ny firimorimon’ny fandrosoana teknôlôjika na ny olana entin’ny fivoaran’ny toekarena sy ny fahapotehan’ny tontolo iainana ihany, fa indrindra olompirenena vanona hametraka ho laharam-pahamehana ny fitandroana izay hampirindra ny fiainan’ny fiarahamonina sy ny fifandraisan’izao tontolo izao.

Ny krizy pôlitika sy sôsialy miverimberina eto amin’ny tanindrazantsika, ny fanjavonan’ny filaminana sy fandriampahalemana lasa andavanandrontsika, ny fanilihana sy ny fandosirana adidy aman’andraikitra zary mahavantana ny ankamaroan’ny mpiara-monina, ny fahabangan’ny toeran’ny filamatra hotahafina mampivembena ny tanorantsika dia manaporofo ny fahamarinan’ny fitakiana ataon’ny vahoaka ny amin’ny tokony hisiana na fanatsarana ny Fanabeazana ho Olompirenena Vanona eo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-Pirenena.

Izany indrindra no nirosoanay amin’ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandaharam-pianaran’ny Fanabeazana ho Olompirenena Vanona ety anivon’ny kôlejy sy namolavolana fitaovana samihafa hoenti-manatontosa izany.

Ao amin’ny Dingan’ny Kôlejy tokoa mantsy, na dia efa misy aza ny fandaharam-pianarana dia nilaina ny fanavaozana izany mba hifanaraka amin’ny filana ankehitriny ary banga koa ny fitaovam-piasana satria tsy mba nisy boky nenti-nampianarana azy. Ho famenoana izay banga izay indrindra àry no amoahana ity boky fianarana ho an’ny mpianatry ny Kôlejy Fampianarana Ankapobeny ity.

Koa atolotra ny mpanabe sy ny mpianatra àry ity Boky Fibeazana ity. Ny irariana dia ny hahombiazanareo mikirakira azy ka hahatrarana ny tanjona kendrena dia ny hahatonga ny tanora mahavita ny Dingan’ny Kôlejy, tsy ho olompirenena mpanakorontana fa mpandamina, tsy ho mpametraka olana fa mpitondra vahaolana, tsy ho mpanakiana fa mpanolo-kevitra, tsy ho mpandrava fa mpanangana.
****************************
MEN - 2011
Ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia vanim-potoana maro filana. Tsy filana olompirenena manampahaizana amam-pahalalana afaka mamaha ny olana ateraky ny firimorimon’ny fandrosoana teknôlôjika na ny olana entin’ny fivoaran’ny toekarena sy ny fahapotehan’ny tontolo iainana ihany, fa indrindra olompirenena vanona hametraka ho laharam-pahamehana ny fitandroana izay hampirindra ny fiainan’ny fiarahamonina sy ny fifandraisan’izao tontolo izao.

Ny krizy pôlitika sy sôsialy miverimberina eto amin’ny tanindrazantsika, ny fanjavonan’ny filaminana sy fandriampahalemana lasa andavanandrontsika, ny fanilihana sy ny fandosirana adidy aman’andraikitra zary mahavantana ny ankamaroan’ny mpiara-monina, ny fahabangan’ny toeran’ny filamatra hotahafina mampivembena ny tanorantsika dia manaporofo ny fahamarinan’ny fitakiana ataon’ny vahoaka ny amin’ny tokony hisiana na fanatsarana ny Fanabeazana ho Olompirenena Vanona eo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-Pirenena.

Izany indrindra no nirosoanay amin’ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandaharam-pianaran’ny Fanabeazana ho Olompirenena Vanona ety anivon’ny kôlejy sy namolavolana fitaovana samihafa hoenti-manatontosa izany.

Ao amin’ny Dingan’ny Kôlejy tokoa mantsy, na dia efa misy aza ny fandaharam-pianarana dia nilaina ny fanavaozana izany mba hifanaraka amin’ny filana ankehitriny ary banga koa ny fitaovam-piasana satria tsy mba nisy boky nenti-nampianarana azy. Ho famenoana izay banga izay indrindra àry no amoahana ity boky fianarana ho an’ny mpianatry ny Kôlejy Fampianarana Ankapobeny ity.

Koa atolotra ny mpanabe sy ny mpianatra àry ity Boky Fibeazana ity. Ny irariana dia ny hahombiazanareo mikirakira azy ka hahatrarana ny tanjona kendrena dia ny hahatonga ny tanora mahavita ny Dingan’ny Kôlejy, tsy ho olompirenena mpanakorontana fa mpandamina, tsy ho mpametraka olana fa mpitondra vahaolana, tsy ho mpanakiana fa mpanolo-kevitra, tsy ho mpandrava fa mpanangana.
****************************
MEN - 2011

More info:

Published by: HayZara Madagascar on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

 
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana
MINISTERAN'NY FANABEAZAM-PIRENENA
BOKYFIBEAZANA
KOLEJYFAMPIANARANAANKAPOBENY
FANABEAZANA HO OLOMPIRENENA VANONA
 
 
MINISTERAN'
itiavana
REPO
 
 
NABEAZAM-F
 
 Y
anindrazana-Fandro
 
T
LIKAN'I MADAGASIK
 
 
PIRENENA
soana
RA
 
FANABE
 
ZANA HO OL
 
MPIRENENA V
 
NONA
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->