Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fandaharam-pibeazana ho fanabeazana ho olompirenena vanona - kolejy (MEN/2011)

Fandaharam-pibeazana ho fanabeazana ho olompirenena vanona - kolejy (MEN/2011)

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by HayZara Madagascar
Ny fahalalana tsy misy eritreritra, hoy ny mpandinika iray, dia tsy inona fa faharavan’ny fanahy. Ka na dia manampahaizana tapitra ohatra aza ny tanorana voavolavolantsika nefa tsy manana ny toetra mahaolom-banona dia fahapotehan’ny firenena sy faharavan’ny fiarahamonina no ho vokatr’izany.

Mitana toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fanabeazana noho izany ny fanabeazana ho olompirenena vanona satria izany no mahatonga ny tanora mahavita fianarana ho tonga olona azo ianteherana na eo amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana na eo amin’ny fampirindrana ny fiarahamonina.

Ny fieritreretana izany tanjona izany no nahatonga ny Ministera hitady vahaolana maharitra hampiorenam-paka sy hanamafisana orina ny mahaolompirenena sy ny mahaolom-banona eto amin’ny firenentsika.

Anisan’izany àry ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandaharam-pianarana momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona ao amin’ny Dingan’ny Kôlejy. Koa amin-kafaliana no anolorako anareo mpanabe sy mpianatry ny Kôlejy ity boky fandaharam-pibeazana ity.
****************************
MEN - 2011
Ny fahalalana tsy misy eritreritra, hoy ny mpandinika iray, dia tsy inona fa faharavan’ny fanahy. Ka na dia manampahaizana tapitra ohatra aza ny tanorana voavolavolantsika nefa tsy manana ny toetra mahaolom-banona dia fahapotehan’ny firenena sy faharavan’ny fiarahamonina no ho vokatr’izany.

Mitana toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fanabeazana noho izany ny fanabeazana ho olompirenena vanona satria izany no mahatonga ny tanora mahavita fianarana ho tonga olona azo ianteherana na eo amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana na eo amin’ny fampirindrana ny fiarahamonina.

Ny fieritreretana izany tanjona izany no nahatonga ny Ministera hitady vahaolana maharitra hampiorenam-paka sy hanamafisana orina ny mahaolompirenena sy ny mahaolom-banona eto amin’ny firenentsika.

Anisan’izany àry ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandaharam-pianarana momba ny fanabeazana ho olompirenena vanona ao amin’ny Dingan’ny Kôlejy. Koa amin-kafaliana no anolorako anareo mpanabe sy mpianatry ny Kôlejy ity boky fandaharam-pibeazana ity.
****************************
MEN - 2011

More info:

Published by: HayZara Madagascar on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2011

pdf

text

original

 
KOLEJYFAMPIANARANA ANKAPOBENY
 
Fanabeazana ho Olompirenena Vanona
Ny fahalalana tsy misy eritreritra, hoy ny mpandinika iray, dia tsy inona fafaharavan’ny fanahy. Ka na dia manampahaizana tapitra ohatra aza ny tanoranavoavolavolantsika nefa tsy manana ny toetra mahaolom-banona diafahapotehan’ny firenena sy faharavan’ny fiarahamonina no ho vokatr’izany.Mitana toerana lehibe eo amin’ny sehatry ny fanabeazana noho izany nyfanabeazana ho olompirenena vanona satria izany no mahatonga ny tanoramahavita fianarana ho tonga olona azo ianteherana na eo amin’nyfampandrosoana ny tanindrazana na eo amin’ny fampirindrana ny fiarahamonina.Ny fieritreretana izany tanjona izany no nahatonga ny Ministera hitadyvahaolana maharitra hampiorenam-paka sy hanamafisana orina nymahaolompirenena sy ny mahaolom-banona eto amin’ny firenentsika. Anisan’izany àry ny fanavaozana sy fanatsarana ny fandaharam-pianaranamomba ny fanabeazana ho olompirenena vanona ao amin’ny Dingan’ny Kôlejy.Koa amin-kafaliana no anolorako anareo mpanabe sy mpianatry ny Kôlejyity boky fandaharam-pibeazana ity.Ny tanjona kendrentsika moa dia tsotra : ny hamolavola olona feno izaysady afaka mitondra sy miaro ny tenany amin’ny mahaolona azy no mahavitamandray sy mitana ny toerana sahaza azy na eo amin’ny lafiny fiarahamonina nafiharian-karena na pôlitika ary miaina ny kolontsaina malagasy nefa mampihatrakoa ny kolontsaina vahiny mahasoa.Nisy ireo nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka izao vokatra mahatehidera izao. Koa Tolorana fankasitrahana etoana ny Tahirin’ny FirenenaMikambana ho amin’ny Demôkrasia namatsy vola (FNUD), nyFandaharanasan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD)nitantana ny Tetikasa teo amin’ny ara-bola, ny Foiben’ny Fanabeazam-bahoakaho Olompirenena eto amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena (OEMC)nanatanteraka ny Tetikasa teo amin’ny lafiny teknika, ary indrindra ireoteknisianina momba ny Fanabeazana marobe avy amin’ny Fanjakana sy avyamin’ny Foibe-pitondran’ny Fampianarana Miahy tena folo namolavola synanoratra ny boky. Mendri-pankasitrahana ny asa vitanareo ka hipetraka ho lovasarobidy ho an’ny taranaka mifandimby.Farany, ny irariana dia ny hahombiazanareo mpanabe mikirakira ityfandaharam-pibeazana ity ka hahatraranareo ny tanjona kendrena dia nyhahatonga ny tanora mahavita ny Dingan’ny Kôlejy tsy ho olompirenenampanakorontana fa mpandamina, tsy ho mpametraka olana fa mpitondravahaolana, tsy ho mpanakiana fa mpanolo-kevitra, tsy ho mpandrava fampanangana.NY MINISITRY NY FANABEAZAM-PIRENENA
TENY MIALOHA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->