Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sisteme Shfrytezimi - Komanda Vi

Sisteme Shfrytezimi - Komanda Vi

Ratings: (0)|Views: 190|Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2012

pdf

text

original

 
Editori Vi eshte nje editor me nderfaqe tekstuale qe perdoret nga shume perdoruesa ne Unix dhe ne Linux.Si shenim do perdoret ^x per te treguar nje karakter kontrolli, psh ^d per tetreguar qe eshte shtypur njeheresh tasti CTRL dhe d.Editori vi na lejon te krijojme skedare te rinj dhe te modifikojme skedareekzistues. Komanda qe starton kete editor eshte vi e ndjekur nga emri i skedarit. Pshvi test krijon skedarin test ne direktorine tuaj te punes. Ju mund te nisni editorin vi dhe pa shkruajtur emrin e skedarit, por ne momentin qe do doni te ruani punen tuaj, do jukerkohet te ruhet skedari me emer.Kur nisni editorin vi me nje skedar bosh, do shikoni nje ekran qe permbanshenimin tilda ~ per cdo fillim rreshti. Ne fund te ekranit tregohet emri i skedarit, sidhe numri i rreshtave dhe i karaktereve. Nqs jeni duke krijuar nje skedar te ri atehereafishohet shenimi newfile dhe emri i skedarit te ri.
Dalja nga editori vi
Tani qe e dini si te hapni editorin vi, duhet te dihet dhe si dilet nga ky editor.Editori vi ka dy menyra veprimi, dhe per te dale nga editori vi ju duhet te jeni nemenyren Komand. Shtypni butonin ESC per te dale ne kete menyre ose kombinimin^[ . nqs ju jeni tashme ne menyren Komand, kur shtypni tastin ESC, mos u shqetesoni,do vazhdoni te qendroni ne menyren Komand, vecse do degjoni nje sinjal beep.Dalja nga vi behet me komanden :q. Pra kur te jeni ne menyren Komand,shtypni :q dhe ENTER. Nqs skedari nuk eshte ruajtur, editori ju paralajmeron per ketedhe nuk ju lejon te dilni. Per te injoruar kete shenim, jepni koamanden :q! dhe dilninga editori pa ruajtur ndryshimet.Kjo menyre daljeje pa ruajtur ndryshimet ne skedar nuk do perdoret shpesh.Editorin e perdorim per te ruajtur ndryshimet ne nje skedar, keshtu qe para se te dalimnga editori japim komanden e ruajtjes. Kjo komande eshte :w. Te dyja komandat, edaljes dhe e ruajtjes mund te kombinohen se bashku dhe te shkruajme :wq. Gjithashtumund te specifikojme edhe emrin e ri per skedarin, pra ruaj si, dhe per kete perdorimkomanden :w emer_skedari, pra ruajme me nje emer te ri ndryshimet e bera ne skedar. Nje tjeter menyre per te ruajtur ndryshimet eshte dhe komanda ZZ, e cila eshteekuivalente me :wq. Me kete komande ruhen ndryshimet ne skedar dhe dilet ngaeditori. Kjo eshte komanda me e shpejte e daljes.
Dy menyrat e vi
Editori vi ka dy menyra, menyren Komand dhe menyren Insert. Menyrakomand lejon te shkruhen komanda te ndryshme per te ndryshuar tekstin. Ketokomanda jane zakonisht nje ose dy karaktere te gjata. Menyra Insert shkruan neskedar cdo gje qe ju shtypni nga tastjera.Editori starton me menyren Komand. Ka disa komanda qe te cojne ne menyrenInsert, nder te cilat, me te perdorurat jane a dhe i. Keto dy komanda pershkruhenmeposhte. Pasi te jeni ne menyren Insert, ju mund te delni perseri te Komand dukeshtypur tastin ESC, ose ^[ . Ju mund te shtypni dy here ESC dhe te jeni te sigurt se jeni ne menyren Komand. Nqs jeni tashme ne menyren Komand dhe vazhdoni teshtypni tastin ESC do degjoni vetem nje sinjal beep dhe nuk do kete asnje efekt tjeter, pra nuk do dilni nga kjo menyre.1
 
Komandat e kontrollit
:w – ruan ne skedar modifikimet e bera, pa dale nga editori vi:w emer_sk – ruan ne skedar me emrin e dhene:wq – ruan ne skedar dhe del nga editori:q – del nga editori vi. Kjo komande nuk ben daljen nqs nuk keni ruajtur me parendryshimet:q! – del nga editori pa ruajtur ndryshimet ne skedar 
Disa komanda ne vi
Keto jane disa komanda te thjeshta me te cilen mund te nisni punen ne editorin via - hyn ne menyren Insert, karakteret qe shtypni do vendosen pas pozicionit tekursorit.h – leviz kursorin ne te majte nje karakter i – hyn ne menyren Insert, karakteret qe do shtypni do vendosen para pozicionit tekursorit. j – leviz kursorin nje rresht me poshtek – leviz kursorin nje rresht me lartl – leviz kursorin nje karakter me majtasr – zevendeson nje karakter nen kursor u – ben anullim te modifikimit te fundit ne skedar. Nqs shtypni dhe njehere u do ri-ktheje ndryshimet.x – fshin nje karakter nen kursor.
Prerja e tekstit
Komanda per te prere nje pjese teksti eshte d. Kjo komande fshin tekstin prej skedarit. Nqs shtypet dy here shkronja d, pra nqs jepni komanden dd, do te fshihet i gjitherreshti. Ja disa kombinime te kesaj komande :^d – fshin nga pozicioni aktual i kursorit deri ne fillim te rreshtitd$ - fshin nga pozicioni aktual i kursorit deri ne fund te rreshtitdw – fshin nga pozicioni aktual i kursorit deri ne fund te fjales3dd – fshin tre rreshtat me poshte nga pozicioni aktual i kursoritPer te bere kopjim eshte komanda y, e cila vepron njesoj si komanda d, vecsekopjon tekstin pa e fshire kete kopje.
Ngjitja e tekstit
Komandat per ngjitjen e tekstit jane p dhe P. Dallimi i vetem i tyre eshtevendosja e tekstit ne lidhje me kursorin. p ngjit tekstin pas vendodhjes se kursorit,kurse P ngjit tekstin para vendodhjes se kursorit. Nqs vendosim numer para ketyre dykomandave, tregon se sa here duam te ngjisim tekstin.
Prerja dhe ngjitja e tekstit
D – fshin tekstin nga pozicioni i kursorit deri ne fund te rreshtit.P – ngjit pjesen e ruajtur ne buffer ne pozicionin para kursorit.X – fshin karakterin para kursorit.Y – kopjon rreshtin aktual ne buffer.d – fshin aq karaktere sa kemi percaktuar. Nqs shtypim dd fshihet i gjithe rreshti. p – ngjit pjesen e tekstit te ruajtur ne buffer pas vendodhjes se kursorit.x – fshin karakterin nen kursor. Nqs specifikojme numer, do fshije aq karaktere.y – kopjon dhe ruan ne buffer. Nqs shtypim yy kopjon te gjithe rreshtin2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->