Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hyrje ne programim -Pascal

Hyrje ne programim -Pascal

Ratings: (0)|Views: 1,672 |Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
2007-2008 
P
ASCAL
 
HYRJE
 
NE
 
P
ROGR
AMIM
 
 
 
Te dhenat per perpunim regjistrohen ne qelizen e kujteses se kompjuterit. Ky vend quhetvlerembajtes. Ne do te perfaqesojme nje qelize jo sipas adreses por nepermjet nje emri i cili formohetsipas gerpash dhe shifrash, i cili duhet detyrimisht te filloje me germe, pra ne vetvete ky emerperfaqeson nje adrese simbolike. Le te emerojme me µA¶ nje qelize. Ne kete qelize kerkojme teregjistrojme, pra te vendosim nje vlere. Kete veprim e paraqesim nepermjet simbolit ³:=´ qe verteteA-se ti jepet vlera. Ne anen e majte vendosim emrin e qelizes dhe ne anen e djathte vlerat perkatese.
 
A := 24
Ne
 
anen
 
e
 
djathte
 
te
 
simbolit
 
mund
 
te
 
kemi
 
 jo
 
vetem
 
nje
 
vlere
 
por
 
edhe
 
nje
 
emer
 
ose
 
nje
 
shprehje
 
aritmetike.
 
Ne
 
vend
 
te
 
simbolit
 
 ³:=´ 
 
ne
 
algoritme
 
mund
 
te
 
perdoret
 
dhe
 
simboli
 
 ³<-³.
 J
epen
 
disa
 
instruksione
 
qe
 
perfaqesojne
 
veprimet
 
e
 
dhenies
 
se
 
vleres.
 
a := 2 a := 2b := 1 b := 1a := b b := a
A
B
A
B2 1 2 11 1 2 2D
uke
 
krahasuar
 
rezultatet
 
e
2
algoritmeve
 
me
 
siper
 
konstatojme
 
se
 
 ³a:=b´ 
 
eshte
 
e
 
ndryshme
 
nga
 
 ³b:=a´.
 
Operatoret algoritmik
 
Ne
 
nje
 
algoritem
 
na
 
lejohet
 
te
 
perdorim
 
nje
 
bashkesi
 
te
 
caktuar
 
veprimesh
 
qe
 
lidhen
 
me
 
mundesine
 
qe
 
ka
 
kompjuteri
 
per
 
ti
 
perballuar
 
ato.
S
i
 
poeratore
 
nuk
 
duhen
 
kuptuar
 
vetem
 
veprime
 
matematike
 
por
 
veprime
 
si
 
transferimi,
 
renditja
 
qe
 
kyrhen
 
ndaj
 
te
 
dhenave.
B
ashkesia
 
e
 
veprimeve
 
qe
 
perdorim
 
ne
 
nje
 
algoritem
 
perben
 
grupin
 
e
 
operatoreve
 
algoritmik.
M
e
 
algoritem
 
do
 
te
 
kuptojme
 
teresine
 
e
 
veprimeve
 
qe
 
te
 
duhen
 
per
 
te
 
arritur
 
te
 
rezultati
 
perfundimtar.
P
ershkrimi
 
i
 
algoritmeve
 
behet
 
me
 
gjuhe
 
algoritmesh
 
te
 
ngjashme
 
me
 
gjughet
 
e
 
programimit,
 
qe
 
quhet
P
seudo-kod.
 
Algoritmet
 
lineare
 
 jane
 
ato
 
lloje
 
algoritmesh
 
ku
 
veprimet
 
kryhen
 
njeri
 
pas
 
tjetrit
 
dhe
 
secili
 
veprim
 
ekzekutohet
 
nje
 
here
 
te
 
vetme.
 
USHTRIME::
J
epen
 
dy
 
numra
 
A
 
dhe
B
,
 
te
 
ndertohet
 
nje
 
algoritem
 
qe
 
llogarit
S
humen
 
dhe
 
diferencen
 
e
 
tyre.
 P
er
 
te
 
ndertuar
 
kete
 
algoritem
 
marrim
 
dy
 
variabla
 
ndihmese
 
te
 
cileve
 
u
 
veme
 
emrin
SH
dhe
DIF
perkatesisht
 
per
S
humen
 
dhe
 
diferencen
 
ne
 
te
 
cilen
 
do
 
te
 
vendosimn
 
perkatesisht
S
humen
 
dhe
 
diferencen
 
e
 
tyre.
 
 
 
A
lgoritem:
Fillim
 Lexo (a,b)Sh<-a+bD
if
<-a-bShkruaj ( sh, d
if
)
F
und.
P
ascal:
12345678910111213141516
 program 
 
ll
ogar
it
je;
var
a,b,sh,d
if
:
i
n
t
eger;
 begin
;Wr
it
e
l
n ( 'Sh
typ
A' );Read
l
n ( a );Wr
it
eLn ( 'Sh
typ
B' );Read
l
n ( b );sh:=a+b;Wr
it
e
l
n (µShu
m
a esh
t
e : µ ,sh );d
if
:=a-b;Wr
it
e
l
n (µD
if
erenca esh
t
e µ ,d
if
);Read
l
n;
end 
.
 
Te
 
ndertohet
 
nje
 
algoritem
 
qe
 
llogarit
 
perimetrin
 
dhe
 
siperfaqjen
 
e
 
nje
 
drejtkendeshi
 
kur
 
 jepen
 
dy
 
brinjet
 
e
 
tij
 
A
 
dhe
B
.
 
A
lgoritem
:
 
Fillim
 Lexo ( a , b )

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aldo Masha liked this
Mjaftoni Joka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->