Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spawalnictwo lab 1) Spawanie gazowe, ciecie tlenowe, cięcie plazmowe 28.04

Spawalnictwo lab 1) Spawanie gazowe, ciecie tlenowe, cięcie plazmowe 28.04

Ratings: (0)|Views: 8,574 |Likes:
Published by Dariusz Nagler
spawanie gazowe i właściwości, cięcie gazowe, ciecie plazmowe, spawalnictwo
spawanie gazowe i właściwości, cięcie gazowe, ciecie plazmowe, spawalnictwo

More info:

Published by: Dariusz Nagler on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
1)Spawanie gazowe:a) Charakterystyka metody
Spawanie gazowe polega na stopieniu brzegów łączonych metali za pomocą źródła ciepła w postaci płomienia gazowego, najczęściej acetylenowo – tlenowego.Spoina powstaje z nadtopionych brzegów łączonego materiału oraz dodatkowegospoiwa ( pręta metalowego ) stapianego w płomieniu. W wyniku spalania płomieńosiąga u wylotu palnika wysoką temperaturę około 3100 stopni C. Spawanie przeprowadza się za pomocą palnika, którego zadaniem jest zmieszanie w odpowiednimstosunku gazu palnego i tlenu oraz ich spalenie. Metoda pozwala na wykonywanie połączeń we wszystkich pozycjach i uzyskanie spoin o gładkim nadlewie (licu).Zewzględu na stosunkowo niską wydajność oraz
b)Zalety i Wady:
Zalety spawania:- Łatwość i szybkość wykonania- Prosta konstrukcja: brak elementów dodatkowych, mała masa- Możliwość pełnej automatyzacji- Uzyskanie spoin o gładkim licuWady spawania:- Duże koszty- Dodatkowe naprężenia i odkształcenia- Konieczna wykwalifikowana kadra- Konieczne specjalistyczne urządzenia
c)Charakterystyka płomienia tlenowo-acetylenowego wraz z występującymi reakcjami
Płomień składa się z 3 stref: jądra, strefy odtleniającej i kity płomienia. Wewnątrz jądrapanuje temperatura około 600C, przy końcu – 1000C, w odległości 2
÷
5 mm od jądra (strefaodtleniająca) 3100C, pośrodku kity płomienia około 2000C, a na końcu kity około 1000C.Część płomienia znajdująca się tuż za jądrem (strefa odtleniająca) działa na stopiony metaldodatnio: odtlenia, tj. odbiera tlen od powstałych już tlenków i chroni metal przeddziałaniemtlenu z powietrza, tj. przed powstawaniem nowych tlenków. Dalsza część płomienia tzw.kita, działa na stopiony metal ujemnie, ponieważ ma własności utleniające na skutekobecności wolnego tlenu, a znajdujące się w tej strefie cząsteczki pary wodnej wpływają napowstawanie porów i pęcherzy w spoinie.Płomień acetylenowo-tlenowy:1) jądro, 2) strefa odtleniająca, 3) kita
Metody spawania gazowego:
Rozróżniamy następujące zasadnicze metody spawania: spawanie w lewo a), spawanie wprawo b), spawanie w górę c).
 
 
d)gazy stosowane:\
Do spawania gazowego są stosowane: tlen, acetylen, wodór, gaz koksowniczy i gaz świetlny, propan i butan,metan, argon, azot i inne. Karbid (Ca
2
C
2
) jest stosowany do wytwarzania acetylenu.
2)Ciecie tlenowe:a)Charakterystyka cięcia tlenowego
Cięcie tlenem jest to sposób dzielenia metali polegający na jego miejscowym spaleniu(utlenianiu) w strumieniu czystego tlenu i wydmuchaniu powstałych tlenków. Aby mogłonastąpić spalanie, miejsce, w którym rozpoczyna działanie strumień tlenu, powinnobyć podgrzane do odpowiedniej temperatury zwanej temperaturą zapłonu (dla staliniskowęglowych 1300 - 1350°C).
Palniki wysokiego ciśnienia stosowane są tylko, gdyciśnienieobu gazówdoprowadzanych do palnika jest jednakowe. Gdy ciśnienia doprowadzanych gazów różnią się stosowane są palnikiniskiego ciśnienia jest on palnikiem uniwersalnym. Może on pracować przy jednakowymciśnieniujak również,gdy ciśnienie tlenu jest większe od ciśnienia acetylenu. Wtedy wypływający z dyszy tlen zasysa acetylendoprowadzany pod mniejszym ciśnieniem
Nie wszystkie metale i ich stopy można ciąć tlenem.
b)parametry ciecia tlenowego
rodzaj materiału
grubość
wymaganą jakość i dokładność cięcia
szybkość cięcia (czas)
obróbkę na gotowo
cenę urządzenia i koszty procesu
c)warunki cięcia tlenowego
temperatura zapłonu metalu z tlenem powinna być niższa od temperaturytopnienia metalu (w przeciwnym razie występuje wytapianie, a nie spalanie),
temperatura topnienia tlenków powinna być niższa od temperatury topnieniaprzecinanego metalu,
powstające tlenki powinny być ciekłe w temperaturze reakcji spalania,
reakcja chemiczna łączenia metalu z tlenem musi być egzotermiczna, aprzewodnictwo cieplne metalu niezbyt duże, aby wytworzyć na wąskiej przestrzeniwystarczającą ilość ciepła.
d)wpływ składników stopowych na proces ciecia;
Materiałami, które mogą być cięte tlenem są :
stale węglowei niskostopowe.
Wzrost zawartości węgla i składników stopowych, takich jak chrom ikrzem utrudnia proces cięcia. Nie jest możliwe, prócz metod specjalnych cięcie żeliwa, staliwysokostopowych i metali nieżelaznych. Zawartość węgla w stali do 0,7% nie stwarzatrudności podczas cięcia. Powyżej 0,7% cięcie jest trudniejsze, dlatego wymagane jestdodatkowo podgrzewanie do temp. ok. 200°C.Do cięcia używa się zazwyczaj palników uniwersalnych, które również służą do spawania(po nałożeniu nasadki do cięcia). Palniki te umożliwiają cięcie stali w zakresie grubości 3-300mm. Oprócz cięcia ręcznego w zakładach pracy na dużą skalę stosowane jest cięciemaszynowe (automaty przegubowe, wysięgnikowe lub portalowe).
e)Czystości tlenu na proces ciecia
Ciecie tlenem jest procesem zazwyczaj niskociśnieniowym zakres tych ciśnień to od 0,5 – 6 bar. Decydującym parametrem wpływającym na szybkość procesu cięcia jest czystość tlenu, im czystszy jest tlen i zawiera mniejzwiązków, które utrudniają zapłon materiału i tym samym zmniejszają prędkość procesu tym proces cięcia przebiega skuteczniej i szybciej. Użycie tlenu o odpowiedniej czystości umożliwia też przecinanie elementów owiększej grubości.
f)Stanu powierzchni na proces ciecia
Przed przystąpieniem do spawania materiał musi być przygotowany tzn. odpuszczony,oczyszczony i zukosowany. Muszą być usunięte zabrudzenia mechaniczne: farba, korozja,smary, brudy tłuste i wykonany rowek spawalniczy (gwarantuje to wytrzymałość spoiny).
-
cięcie blach pokrytych rdzą lub zgorzeliną wymaga zwiększenia natężenia przepływugazów.
 
g)Rodzaju gazu palnego na proces ciecia
Stale węglowe i stopy – tlen lub azot
Stal nierdzewna, aluminium i stopy – azot (pod wysokim ciśnieniem)
Magnez, tytan i inne materiały reaktywne – argonZazwyczaj wymagany przy ciśnieniu do 10 bar tlen dostępny jest w dwóch opcjach czystości:
Stopień przemysłowy (min. 99.5% tlenu)
Stopień gazu laserowego O
2
3.5 (min. 99.95% tlenu)Standardowy produkt przemysłowy jest najpowszechniej stosowany i odpowiedni dla wszystkich rodzajówmateriału i ich grubości. Natomiast stopień czystości
TLENU 3.5
zapewnia:
Wzrost prędkości cięcia (aż do 20%)
Zmniejszoną szerokość szczeliny i lepszą jakość cięciaAzot jako gaz procesowy jest wykorzystywany do cięcia stali nierdzewnych i stopów aluminium. Proces cięcia jest prowadzony pod wysokim ciśnieniem (8 – 20bar). Tak wysokie ciśnienie jest niezbędne, ponieważ w azocie niewystępuje proces egzotermiczny spalania tak jak to zachodzi pomiędzy tlenem i żelazem przy cięciu staliniestopowych, co mam wpływ na prędkość procesu. Azot jest podawany pod dużym ciśnieniem po to, abystrumień gazu z dużą energią wydmuchał ciekły metal stopiony przez skoncentrowaną wiązkę laserową. Zaletą cięcia z zastosowaniem azotu jako gazu procesowego jest uzyskanie czystych powierzchni cięcia bez tlenków, coma ogromny wpływ ekonomiczny, ponieważ krawędzie wyciętego elementu nie podlegają dalszej obróbce.Zalecana czystość azotu do procesu cięcia to 5.0. Dzięki takiej czystości proces cięcia oraz jego efekty będą w pełni zadowalające.Argon jest gazem procesowym, który jest najczęściej stosowany do cięcia materiałów reaktywnych takich jak tytan, które wykazują duże powinowactwo do tlenu, azotu. Aby zapewnić jak najlepsze parametry cięcia oraznienaruszona strukturę materiału zalecany jest argon o czystości 5.0.
h)Prowadzenia palnika na proces ciecia
Cięcie gazowe - Sposoby sterowania palnikiem
Sposób sterowania palnikiem ma znaczący wpływ na jakość oraz prędkość cięcia.Parametry, które są szczególnie ważne na etapie cięcia materiału to stała prędkość posuwupalnika oraz stała wysokość palnika nad ciętym materiałem. W palnikach maszynowychistnieje zazwyczaj możliwość regulacji prędkości cięcia w zakresie od 0 do 1,5 m/min przyczym prędkość cięcia w procesie produkcyjnym praktycznie nie przekracza 1m/min, azazwyczaj oscyluje koło 0,5 m/min. Wysokość palnika jest ustawiana na początku cięcia wprocesach ze sterowaniem maszynowym.
Sterowanie ręczne
Ten sposób sterowania polega po prostu na ręcznym prowadzeniu palnika nad ciętymmetalem. Wycinany kształt należy najpierw natrasować (naznaczyć), a następnie prowadzićpalnik wzdłuż wyznaczonej trasy. Ten sposób sterowania jest daleki od doskonałości. Zasterowanie w całości odpowiedzialny jest człowiek, co oznacza zmienną prędkość cięciaoraz problemy z utrzymaniem stałej wysokości palnika nad materiałem. Obecnie cięciesterowane ręcznie stosowane jest tylko i wyłącznie w miejscach gdzie nie ma znaczenia jakość cięcia.
Sterowanie mechaniczne

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nebojsaredzic liked this
Rafał Jancy liked this
Rafał Jancy liked this
Rafał Jancy liked this
Rafał Jancy liked this
Anna Orawska liked this
Patryk Zaniewski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->