Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Punk After 'Punk' in the UK: 1978-1984

Punk After 'Punk' in the UK: 1978-1984

Ratings:
(0)
|Views: 925|Likes:
Published by Sean Albiez

This is a previously unpublished study, originally written as a contribution to a book that was to have been an edited academic collection of articles on punk and hardcore. After a protracted process the book never saw the light of day – so I'm publishing the chapter here instead.

This is a previously unpublished study, originally written as a contribution to a book that was to have been an edited academic collection of articles on punk and hardcore. After a protracted process the book never saw the light of day – so I'm publishing the chapter here instead.

More info:

Published by: Sean Albiez on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
8
VUJC HG^ER ”VUJC— DJ ^ME UC0 84;=
)84=>
Qehj Hobdep -{{{*qehjhobdep*ali$
^mdq dq h vrewdluqot ujvubodqmen q~unt/ lrdkdjhoot {rd~~ej hq h alj~rdbu~dlj ~l h bllc ~mh~ {hq ~l mhwebeej hj end~en hahneida alooea~dlj lg hr~daoeq lj vujc hjn mhrnalre* Hg~er h vrl~rha~en vrlaeqq ~mebllc jewer qh{ ~me odkm~ lg nht
 ‑
ql D+i vubodqmdjk ~me amhv~er wdh Qardbn djq~ehn*Vujc dq {mh~ tlu ihce d~* Vhrhnl}dahoot/ ~mdq dq ~me eqqejae lg vujc/hjn ljot
~rue
vujcq rehodqe ~mdq*-Iukkoe~lj 26660 2$VUJC RLAC dq h reaendjk lb`ea~3 hq lje hvvrlhameq/ d~ ndqhvvehrq*-Mlie 84450 52$Vujc/ hjn dj vhr~dauohr UC vujc/ mhq jl mdq~lrt* ^mh~ dq/ ilre lg~ej ~mhj jl~/ {mh~ vhqqeq glr UC vujcmdq~lrt dq h jhìwe hjn itlvda red~erh~dlj lg ~me uquho glujndjk it~mq/ hjn ejnq dj 84;=* Dje}vodahbot~meqe it~mq hjn mhog)~ru~mq alj~djue ~l ujnervdj ~me iuqdaho/ auo~urho hjn vlod~daho dnej~d~t lg ~me kejrehjn qubauo~ure dj iuqda `lurjhodqi hjn vlvuohr iendh mdq~lrdeq* ^met khdj kreh~er hu~mej~dae}vohjh~lrt {edkm~ lwer ~die/ hq h qjl{bhoo djndqardidjh~eot khdjq ihqq {mdoe ~uibodjk nl{j h qjl{)alweren mdooqdne* ^me beodeg ~mh~ UC vujc hvvehren hq hj hu~ljliluq/ {lrcdjk aohqq qladho hjnauo~urho ilweiej~ dj ~me idn ~l oh~e 84;6q/ hjn amhooejken bl~m ~me iuqda djnuq~rt hjn ~me Brd~dqmeq~hbodqmiej~ dq h ahrdah~ure ~mh~ qmluon mhwe oljk qdjae reaenen grli wde{* ^tvdaho lg quamerrljeluq mdq~lrt dq ~me glool{djk grli Aohrc -266>$/ {ml ad~eq Mejrt -84=4$ dj quvvlr~ lg mdq lu~odje lg ~me rloe lg aohqq dj vujc0Ehrot vujc {hq h vrlaohih~dlj hjn eibrhae lg ndqalrn* Dj Ejkohjn d~{hq bekuj bt {lrcdjk aohqq tlu~mq neartdjk h neaodjdjk ealjlithjn rdqdjk ujeivoltiej~/ amdndjk ~me mtvlardqt lg ~me rdam/ hjn regu~djk~me jl~dlj lg reglri* Dj Hierdah/ ehrot vujc {hq h idnnoe aohqq tlu~m
ilweiej~/ h reha~dlj hkhdjq~ ~me blrenli lg ihdjq~rehi auo~ure ‧
Ehrot vujc qlukm~ ~l ~ehr hvhr~ aljquier kllnq/ rltho~t hjn qladhbdod~t3hjn d~ qlukm~ ~l neq~rlt ~me dnloq lg ~me blurkeldqde*-Aohrc 266>0 225$
Dj gha~/ ‚Ejkodqm“ vuj
c ndn jl~ rdqe qvlj~hjeluqot grli beol{ lj h {hwe lg {lrcdjk aohqq hjker* D~ {hqdjwej~en/ aljq~rua~en hjn verve~rh~en bt h il~oet bujam lg 8476q aluj~er)auo~urhoot djglrien rhndahoq-Ihoaloi IaOhrej/ Wdwdejje [eq~{lln/ @hide Redn/ Arhqq$/ hr~ qamllo hjn l~mer qveadeq lg q~unej~q
-Buppalac“q Ve~e Qmeooet hjn Ml{hrn Newl~l$/ idnn
oe hjn {lrcdjk aohqq iuqdadhjq -vuboda qamlloenuah~en @le Q~ruiier/ qeog)enuah~en @lmj Otnlj$ hjn iuqda `lurjhodq~q blren {d~m q~hndui rlac/
hjn ndqdoouqdljen bt rlac“q olq~ rhndaho vl~ej~dhod~deq -Ahrlodje Allj/ ^ljt Vhrqljq/ @uode Buramdoo$*
UC
vujc“q e
hrot hundejaeq djaounen hr~ qamllo quburbhjd~eq -quam hq Qe} Vdq~loq ghjq ~me Brlioetalj~djkej~$ hq {eoo hq h brlhn qladl)ealjlida arlqq)qea~dlj lg alj~eivlrhrt Brd~dqm tlu~m* Dj ~me oh~e84;6q ~me idnnoe)aohqqeq {ere hq odceot hq ~me {lrcdjk aohqqeq ~l neart ~me neaodjdjk Brd~dqm ealjlithjn rdqdjk ujeivoltiej~* Dj gha~/ qubq~hj~dho juiberq lg {lrcdjk aohqq wl~erq `ldjen {d~m ~me idnnoe)aohqqeq dj eoea~djk ~me rhndaho/ reha~dljhrt hjn mhrn)jlqen Aljqerwh~dwe klwerjiej~ lg Ihrkhre~^mh~amer dj 84;4 ) mhrnot h qladhodq~ rewlou~dljhrt reqvljqe ~l ~me q~h~e lg Brd~hdj -{mdam {hq klwerjenbt qladhodq~)neilarh~da Ohblur nurdjk ~me ehrot Brd~dqm vujc verdln$*
^me ‚rdam“ nl jl~ mlon h iljlvlot
lj mtvlardqt/ hjn ealjlit hjn reglri {ere hrkuhbot hbq~rha~ aljaev~q ~mh~ ~me hwerhke vujc tlu~mlg {mh~ewer bhackrlujn mhn od~~oe ne~hdoen krhqv lg/ lr dj~ereq~ dj
* Gur~merilre/ ~me ‚dnloq lg ~me
blurkeldqde
“ {ere xud~e lg~ej -vhr~dauohrot dj ~me ahqe lg ~me Brd~dqm rltho ghidot$ hoql ~me dnloq lg ~me
{lrcdjk aohqqeq*Aohrc
“q
amhrha~erdqh~dlj lg UQ vujc hq h vrlnua~ lg idnnoe)aohqq blrenli dq exuhoot hvvodahboe ~lihjt vujcq dj ~me Brd~dqm alj~e}~* Odce Aohrc/ @hieq -84470 84=$ qukkeq~q ~mh~ Qlu~merj Ahodglrjdhj
=6q vujc auo~ure {hq h ‚ndgguqe aluj~er 
)
auo~urho idodeu“/
{d~m iuam dj aliilj {d~m vrewdluq idnnoe)
aohqq aluj~erauo~urho qaejeq/ rh~mer ~mhj ~me ‚~dkm~ qubauo~ure“ lg ;6q UC vujc*
Ml{ewer/ UC vujc {hq
jewer ql ‚~dkm~“*
Blrenli {d~m ihdjq~rehi auo~ure hjn djq~d~u~dljq dq lg~ej h amhrha~erdq~da lg 
 
2
hnloeqaejae ~mh~ d~ dq mhrn ~l qukkeq~ mhq h qveadgda aohqq lr jh~dljho bhqe* Ql {d~mdj ~me UC vujcqaeje lg ~me ehrot 84=6q/ tlu~m grli whrdluq qladl)ealjlida bhackrlujnq rubben qmluonerq/ qmhrdjkh aliilj dj~ereq~ dj ~me vl~ej~dho glr vujc ~l bealie h wemdaoe glr ~medr verqljho/ ghidodho/ djq~d~u~dljho/qladho/ ealjlida hjn,lr vlod~daho krdewhjaeq* Qlie ilre ~mhj l~merq quggeren dj ~me vrewhdodjk vllr ealjlida aodih~e/ hjn ~mere {ere ndggerej~ oeweoq hjn ~tveq lg vlod~daho aliid~iej~ dj ~me vujchundejae*
D~ {luon be ~ll qdivoe ~l aohdi vujc {hq h gerladluq qohv neodweren ~l ~me ghae lg ‚vhrej~auo~ure“ bt ~ruauoej~ tlu~mq/ hq ~me ~hrke~q lg vujc“q ndqalj~ej~ {ere brlhner hjn ilre
ghr)rehamdjk*Exuhoot/ d~ {luon be h idq~hce ~l qukkeq~ vujc {hq h kejerh~dljho cjee dj ~me krldj lg idnnoe)aohqqwhoueq* D~ {hq hj hqqhuo~ lg qlr~q/ bu~ lje neodweren vdeaeieho bt bhjnq hjn ghjq {d~m od~~oe dj ~me {htlg h aliilj hkejnh* Ilre lg~ej ~mhj jl~ ~me wdloejae {hq verve~rh~en/ ihodadluqot lr l~mer{dqe/ ljl~mer h~~ejne
eq h~ vujc kdkq rh~mer ~mhj hkhdjq~ ~me ‚~me qtq~ei“*
 ^mdq brdeg qce~am djndah~eq ~mh~ aohqq dnej~d~t dj ~me UC dq `uq~ ~ll alivoe} ~l ha~ hq h {ht lg e}vohdjdjk~me iuo~dghae~en hjn goudn vmejliejlj ~mh~ vujc {hq hjn reihdjq* ^me amhooejke ~l ~me rdkdn aohqqdnej~d~t lg UC vujc mhq beej ~hcej uv bt ihjt ~melrdq~q -e*k* Aohrce -84=8$/ Ohdjk -84=5$/ Renmehn-8441$/ Lqkerbt -844=$/ Iukkoe~lj -2666$$/ {ml mhwe aljwdjadjkot alj~eq~en qdivodq~da aohqq)bhqene}vohjh~dljq* Dj ~me whrdluq mdq~lrdeq hjn bdlkrhvmdeq lg vujc dj Oljnlj/ Ihjameq~er lr eoqe{mere d~qeeiq ewdnejae lg aohqq ndwerqd~t dj vujc dq vreqej~/ bu~ uquhoot lwerollcen hq d~ nleq jl~ gd~ ~me qardv~*Ihjt {rd~erq lj vujc hjn qubauo~ure -q~doo$ ghdo ~l dnej~dgt ~me dj~erjho alivoe}d~t lg vujc hq h kejrehjn -qub$auo~urho vmejliejlj/ hjn ~me ndwerqd~t hjn iu~hbdod~t lg hoo tlu~m qubauo~ureq* Reaej~ {lrcalooea~en dj Iukkoe~lj hjn [edjpero -2661$ hjn Bejje~~ hjn Chmj)Mhrrdq -266>$ mhq h~~eiv~en ~lneweolv h gdeon lg vlq~)qubauo~urho q~undeq ~mh~ dnej~dgdeq ml{/ dj ~me vhq~ hjn vreqej~/ ndwerqd~t hjngoudnd~t dq ~me jlri dj tlu~m auo~urho dnej~d~deq* Hq quam/ d~ dq divlr~hj~ ~l amhooejke rdkdn hjn aohqqnevejnej~ aohqqdaho qubauo~urho ~melrt ~mh~ odjcq qubauo~ureq ~l h jel)Ihr}dq~ q~rukkoe grli beol{ -qee~me Mhoo ' @eggerqlj -84;7$/ Iujkmhi ' Vehrqlj -84;7$/ [doodq -84;=$ hjn Mebndke -84;4$$*[d~mlu~ nejtdjk ~me whodnd~t lg dnej~dgtdjk qubauo~ureq quam hq vujc hq alj~hdjdjk ilre lr oeqq negdjenaliiujd~deq/ d~ dq hoql aruadho ~l aljqdner ~me {htq dj {mdam ~met hre hoql ntjhida hjn lvej)ejnen* Hq quam/
ewej dg ~me vlvuohr ujnerq~hjndjk lg ‚qubauo~ure“ {hq djg-o$ea~en bt
vrlboeih~da dnehq nrh{jgrli hahneida {lrc dj ~me vhq~/ ~mdq nleq jl~ ihce ~me revrlnua~dlj lg ~meqe dnehq {d~mdj qubauo~ureqdjwhodn* Glr ~mlqe ~rtdjk ~l ihce qejqe lg ~medr e}verdejaeq hjn beodegq hq ~met e}verdejaen vujc/ ~methre lrkhjdqdjk -md$q~lrdeq ~mh~ aljjea~ ~me djndwdnuho ~l h {dner vujc aliiujd~t* Ml{ewer/ aohqqdahoqubauo~urho ~melrt mhq bealie hj lr~mlnl}t ~mh~ vujcq ~meiqeoweq lg~ej re`ea~* Glr e}hivoe/ Aohrcuqeguoot re~mdjcq ~me jh~ure lg alj~eivlrhrt vujc hq qubauo~ure* Me hrkueq ~mh~ ihjt vujcq hre ghr ~ll qlvmdq~dah~en ~l eibrhae h req~rda~dwe qubauo~urho dnej~d~t/ hjn re`ea~ ohbeoq -quam hq vujc$ hqgoh{en* Me q~h~eq0
Vujcq/ dj it {lrc hiljkq~ ~me hjhramdq~ vujcq lg Qeh~~oe/ nlj“~
 ahoo ~meiqeoweq vujcq* Djq~ehn ~met lbodxueot reger ~l ~me
qaeje 
dj {mdam ~met ‚mhjk lu~“* ^met nejt ~mh~ ~met mhwe ruoeq/ hjn aohdi
 ~met hre qladhoot hjn dnelolkdahoot vlrluq* Hg~er ~mree neahneq/ mere
dq {mh~ mhq bealie lg ihjt lg ~me AAAQ“ qvea~hauohr qubauo~ureq*
 -Aohrc 266>0 211$E}aev~ ~mree neahneq hkl ~me ihj~rh lg djndwdnuhodqi hjn hu~ljlit vrlvhkh~en bt Rl~~ej hjn l~merq{hq ej~muqdhq~dahoot ~hcej uv bt jhqaej~ vujc hundejaeq* ^mdq iehj~ ~met ~ll hoql geo~ ujaliglr~hboe{d~m ehqt ohbeoq* Glr e}hivoe/ Vhal lg hjhraml)vujc bhjn Aljgoda~ dj h 84=1 dj~erwde{ aliiej~en~mh~0S~Yme lrdkdjho ~mdjk hblu~ vujc {hq ~l be hj
djndwdnuho* Dg tlu“re
 
hnid~~djk ~l bedjk ahooen h vujc ~mej tlu“re alidjk ujner h ohbeo
 
ql tlu“re jl~ hj djndwdnuho hjt ilre/ tlu“re lje lg h arl{n*
 -Vhal x~n* dj Arlqq 84=1$Vujc hq d~ neweolven dj ~me UC/ hq bl~m qubauo~ure hjn iuqda/ {hq qladhoot hjn vlod~dahoot ndwerqe-grli hjhramdq~ ~l odberho ~l ghqadq~)jh~dljhodq~ ~l hvlod~daho$ -Mlie 8445$* ^me qvea~hauohr qubauo~ureqlg hahneida ~melrt -~ennt bltq/ bdcer bltq/ ilnq/ qcdjmehnq hjn vujcq$ {ere ~ll ~dnt djwej~dljq lg vlod~dahoot il~dwh~en oeg~){djk hahneidaq* Tlu~mq {ere/ lj ~me alj~rhrt/ ieqqt hjn ujvrenda~hboe dj~me {ht ~met e}verdejaen hjn aljquien auo~urho ih~erdhoq/ hjn aljq~rua~en ~medr l{j guppt verqljhohjn qladho dnej~d~deq* Lqkerbt amhrha~erdqeq ~mdq bt qukkeq~djk0
 
1
Djq~ehn lg ihcdjk h gdri qe~ lg q~todq~da aliid~iej~q ilq~ tlujkq~erqmhwe djq~ehn arudqen harlqq h rhjke lg hggdodh~dljq/ aljq~hj~ot glridjk
hjn reglridjk ~medr dnej~d~deq ‧ ~me lvej
)ejnen/ grhkiej~en dnej~d~deqihjt ~melrdq~q qee hq aliilj ~l ~me oh~e ~{ej~de~m aej~urt {ere/vermhvq/ hj~dadvh~en bt ~ejnejadeq horehnt vreqej~ {d~mdj ~me tlu~mauo~urho glrih~dljq lg ~me 8456q hjn 8476q*-Lqkerbt 844=0 261$Iukkoe~lj -2666$ hoql neiljq~rh~eq ~mh~ ~mdq goudnd~t hjn ~rhjqdejae mhq ho{htq beej ~me neghuo~e}verdejae lg vujc* Aohrc dq dnej~dgtdjk h amhrha~erdq~da aej~rho ~l ~me aljgoda~ be~{eej djndwdnuhodqihjn qladho dnej~d~t ~mh~ vujcq mhwe ho{htq h~~eiv~en ~l qxuhre* Vujc hq h qub`ea~ ujner qaru~djt dqbe~~er qerwen bt ~mdj
cdjk hblu~ ‚vujcq“ ‑
~mh~ dq bt dnej~dgtdjk ndwerqe hjn aljgoda~djk rehndjkq lg {mh~vujc
‚iehj~“/ djaoundjk
ndwerkej~ reqvljqeq jl~ ~rhnd~dljhoot ejalivhqqen dj lr~mlnl} mdq~lrdeq*Dnej~dgtdjk ~mdq ndwerqd~t hjn me~erlkejed~t rhdqeq gur~mer xueq~dljq hq ~l ml{ {e qmluon hvvrlhamvujc dj ~me ehrot 84=6q hg~er ~me djd~dho e}volqdlj lg Vdq~loq)aej~rda vujc* Dj ~me 84;7);= verdln ~mere{ere horehnt ihjt dj~ervre~h~dljq lg vujc ~mh~ {ere ohrkeot qtivh~me~da {d~m ~me eil~dljho/ h~~d~undjhohjn e}vreqqdwe xuhod~deq d~ qeeien ~l eiblnt* Ml{ nl
{e ~mej ~eoo ~me q~lrt lg ‚vujc“ hg~er ~mdq djd~
dho{hwe lg ha~dwd~t< ^me iuqdadhjq hjn hundejaeq lg vujc {ere ihrcenot me~erlkejeluq/ hjn ~meiehjdjkq hjn blujnhrdeq lg vujc {ere alj~djuhoot realjq~rua~en hjn ~rhwerqen/ quam ~mh~ d~ dq hidq~hce ~l h~~eiv~ ~l ihv h neweolviej~ho hjn odjehr mdq~lrt lg UC vujc dj ~me ehrot 84=6q*Dg {e wde{ ~me djqvdrh~dlj lg vujc hq aej~rho ~l ~me areh~dwe vrlaeqqeq lg iuqdadhjq {ml diiendh~eotqe~ ~l ihcdjk iuqda beahuqe lg d~/ lr hrrdwen dj d~q {hce/ d~ dq jeaeqqhrt ~l ollc gur~mer ~mhj ~mehjhraml)vujc lg Arhqq/ Aljgoda~ hjn ^me Qubmuihjq/ Ld( bhjnq quam hq ~me > Qcdjq/ Ohq~ Reqlr~ hjn
^me E}vold~en hjn ~mlqe ‚q~ree~
vujc
bhjnq {ml qeeien ~l ode qlie{mere dj be~{eej -Hj~d)Jl{mereOehkue/ Ndqamhrke/ UC Qubq/ Ha~dlj Vha~/ Hj~d Vhq~d/ Bod~p/ Hbrhqdwe [meeoq e~ ho$* D~ jeenq ~l beujnerq~lln ~mh~ vujc h~~d~uneq hjn rme~lrda hoql reqljh~en {d~mdj ^{l)^lje,Qch/ Vlq~)Vujc/ Je{Rlihj~dadqi/ Kl~m/
~me ‚
Je{ Vlv
“ lg HBA
/ Auo~ure Aoub hjn Qard~~d Vlod~~d/ hjn ~me Grhjcde Kleq ~lMloot{lln vmejliejlj lg 84=>* Djq~ehn lg ~mdjcdjk hblu~ ~me
vlq~ 
)vujc iliej~/ ~mdq q~unt hdiq ~le}hidje
vujc hg~er ‚vujc“*
^mh~ dq/ ~l e}hidje ml{ ~me ndqvhrh~e rehndjkq lg ~me horehnt alivoe}vujc vmejliejlj lg ~me oh~e 84;6q gol{en dj~l ihjt hrehq lg iuqda ihcdjk lg ~me ehrot 84=6q dj ~meUC* D~ ahj be qukkeq~en ~mh~ quam h rhjke lg reqvljqeq {hq djmerej~ dj ~me
ndwerqd~t 
rh~mer ~mhj
ujdglrid~t 
lg ~mlqe reha~djk ~l ~me jebuoluq vujc vmejliejlj lg ~me 84;6q -hjn gur~mer quvvlr~q ~mehorehnt lu~odjen jl~dljq lg ~me ndwerqd~t lg ~me vujc hundejae$* ^mdq q~unt {doo ~mereglre ejalivhqq ~merhjke lg iuqdaho hjn auo~urho vmejliejh ~mh~ ndn jl~ mdq~lrdahoot quverqene ehrot UC vujc/ bu~ ~mh~{ere ndq~dja~ lu~alieq hjn hg~er)eamleq lg d~q djndq~dja~ dnej~d~t/ hjn ~me ndwerqe dj~ervre~h~dwerehndjkq lg ~me vmejliejlj* Hg~er 84;=/ ~me alj~djudjk neweolviej~ lg vujc ndqalurqeq ~mh~ re~hdjenvl~ejat glr ejqudjk tlu~m kejerh~dljq dq wert aoehr* UC vujc lbwdluqot ndn jl~ nde dj 84;= hjtilre~mhj d~ {hq rehoot blrj dj 84;7/ ql d~ ihceq od~~oe qejqe ~l ~hoc lg h
ndq~dja~ ‚
vlq~)vujc
iliej~* ^mdqq~unt hdiq ~l dnej~dgt alj~djud~t hjn aljjea~dljq/ arlqq)aurrej~q hjn hg~er eggea~q/ {mdoeqdiuo~hjeluqot qukkeq~djk vujc {hq q~do
o ‚dj eggea~“/ vreqej~ hjn -dj$alrrea~ dj ehrot 84=6q UC iuqda
hjn vlvuohr auo~ure*
^me @lt lg Vujc
Jl~ ljot {hq UC vujc dj ~me oh~e 84;6q ndwerqe dj dnej~d~t/ bu~ d~ {hq hoql hggea~dweot alivoe}* ^mh~ dq/{mdoe ghjq iht mhwe {hrien ~l qlie lg ~me ndq~dja~ bu~ uquhoot vrl`ea~)oeqq qladho aliiej~hrt lg ^meAohqm
-‚[md~e Rdl~“/ ‚Oljnlj“q Burjdjk“$
hjn vlq~)84;= qealjn {hwe vujcq/ ~mere {hq hoql muilur bhqen lj h qeog)nevreah~djk hjhot~daho wldae -
^W Verqljhod~deq“ ‚
Vhr~)^die Vujcq
/
 Ho~erjh~dwe ^W“q
Ml{ Iuam Oljker 
$/ hq {eoo hq vujc alient realrnq -
@do~en @lmj“q ‚
Klrnlj dq h Ilrlj
$* ^me Qe}Vdq~loq/ ~mlukm uquhoot {rd~~ej hblu~ dj reoh~dlj ~l ~me vlod~daho enke lg 
 Hjhramt dj ~me UC
/
Kln Qhwe~me Xueej
hjn
Mlodnhtq dj ~me Quj
lbwdluqot mhn h rdam wedj lg muilur rujjdjk ~mrlukm ~medr {lrc* Hrkuhbot/ ~me Vdq~loq beahie ilq~ vlvuohr dj ~me UC hg~er Rl~~ej,Otnlj oeg~ ~l `ldj VdO dj 84;=/ {d~m~me Ihram 84;4 nluboe H)
qdne qdjkoe ‚Qlie~mdjk Eoqe,Grdkkdj“ dj ~me Rdkkdj“ ~me
Vdq~loq qealjn ilq~quaaeqqguo qdjkoe dj ~me UC amhr~q* ^me drrewerej~ hjn qeog)
vhrlntdjk gdoi ‚^me Kreh~ Rlac hjn RlooQ{djnoe“
/
hjn Ihoaloi IaOhrej“q
qurvrdqdjkot eggea~dwe nehn mlrqe golkkdjk/ ejquren ~me Vdq~loq odwenlj oljk hg~er ~met vurvlr~enot ndqbhjnen/ alidjk ~l hj djd~dho guoo q~lv {d~m ~medr ohq~ qdjkoe reoehqe/
‚Q~evvdjk Q~lje“ dj @uje 84=6*
 Hq quam d~ lg~ej qeeiq ~mh~ ~me jdmdodqi hjn mh~ren lg vujc dq hivodgden/{mdoe ~me `lt lg vujc iuqda dq qlieml{ reoekh~en hq h qealjnhrt voehqure* @ljeq -2662$ dnej~dgdeq

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luigi Caputo liked this
clorofollia liked this
Allison Gunderson liked this
Allison Gunderson liked this
Allison Gunderson liked this
Allison Gunderson liked this
Allison Gunderson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->