Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de 02 - Xac Dinh CTPT Cua Cac Hop Chat Huu Co

Chuyen de 02 - Xac Dinh CTPT Cua Cac Hop Chat Huu Co

Ratings:
(0)
|Views: 1,328|Likes:
xác dinh, CTPT, công thức, hợp chất, hữu cơ, netthubuon, hoahoc.org, ngô xuân quỳnh
xác dinh, CTPT, công thức, hợp chất, hữu cơ, netthubuon, hoahoc.org, ngô xuân quỳnh

More info:

Published by: website - hoahoc.org on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương
WWW.HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QUỲNH
 
09798.17.8.85
– 
℡ 
 
03203.832.101
 
 – 
 
09367.17.8.85
 
¤n thi¤n thi¤n thi¤n thi ®¹i häc ®¹i häc ®¹i häc ®¹i häc 
BÀI TẬP 01 - TỰ LUYỆN CỦNG CỐ KỸ NĂNG THIẾT LẬP CÔNG THỨC---------------------Câu 1
: Công thức nguyên của một anđêhit no mạch hở là (C
2
H
3
O)
n
. Tìm CTPT anđêhit trên?A. C
2
H
3
O B. C
4
H
6
O
2 
C. C
4
H
9
O
3
D. Không xác định được
Câu 2
: Đốt cháy hòan toàn 14,6gam axít cacboxylic A được 26,4 g CO
2
và 9 g H
2
O. Tìm CTPT axít trên?A. C
3
H
5
O
2
B. C
6
H
10
O
2
C. C
6
H
10
O
4
D. C
6
H
8
O
4
 
Câu 3
: Phân tích thành phần nguyên tố của một axít cacboxylic được %C=34,62, %H=3,85. Xác định CTPTcủa A?A. C
3
H
4
O
4
B. C
6
H
8
O
4
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
2
 
Câu 4
: Đốt cháy hòan tòan 7,2 gam anđehit A được 13,2 gam CO
2
và 3,6 gam H
2
O. Xác định CTPT của A?A. C
6
H
8
O
4
B. C
2
H
4
O
2
C. C
3
H
6
O
2
D. C
3
H
4
O
2
 
Câu 5
: Đốt cháy hòan toàn 5,9 gam axít cacboxylic A rồi dẫn tòan bộ sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôitrong dư thấy khối lượng bình tăng 11,5 gam, đồng thời xuất hiện 20 gam kết tủa. Xác định CTPT của A.A. C
4
H
8
O
4
B. C
2
H
3
O
2
C. C
3
H
6
O
2
D. C
4
H
6
O
4
 
Câu 6
: Một axít cacboxylic mạch hở no A có công thức nguyên (C
3
H
4
O
3
)
n
. Tìm CTPT?A. C
3
H
4
O
3
B. C
6
H
8
O
6
C. C
2
H
4
O
2
D. C
4
H
6
O
2
Câu 7
: Để trung hòa 11,8 gam axit cacboxylic A cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy cũnglượng A trên thu được 17,6 gam CO
2
. Xác định CTPT của A.A. C
3
H
4
O
3
B. C
6
H
8
O
6
C. C
2
H
4
O
2
D. C
4
H
6
O
4
Câu 8
: Một hợp chất A có công thức (C
4
H
9
ClO)
n
. Xác định CTPT của A?A. C
4
H
7
ClO B. C
4
H
8
ClO C. C
4
H
9
ClO D. C
3
H
7
ClO
Câu 9
: Hợp chất có CTPT C
4
H
9
ClO. Xác định CTCT đúng của A, biết đun A với dung dịch NaOH thu đượcmột xeton.A.
CH
3
-CH-CH-CH
3
OHCl
B.CH
3
-CH-CH
2
-CH
2
Cl
OH
 C.CH
2
-CH-CH
2
-CH
3
OHCl
D. CH
3
-C-CH
2
-CH
3
OHCl
 
Câu 10
: A là chất hữu cơ chứa đồng thời các nhóm chức -OH và –COOH, có công thức nguyên là (C
2
H
3
O
3
)
n
.Xác định CTPT của A.A. C
4
H
6
O
6
B. C
3
H
4
O
3
C. C
6
H
8
O
6
D. C
2
H
4
O
2
 
Câu 11
: A là hợp chất hữu cơ có công thức nguyên (C
3
H
6
O
4
)
n
, phân tử chứa đồng thời chức –COOH và –OH.Xác định CTPT của A.A. C
3
H
4
O
3
B. C
6
H
8
O
6
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
4
 
Câu 12
: Đốt cháy hòan toàn hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO
2
và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 1:2. Xác địnhCTPT của A.A. CH
4
B. CH
3
OH C. CH
4
hoặc CH
3
OH D. Không xác định được
Câu 13
: Đốt cháy hòan toàn 9 gam axit cacboxylic A được 8,8g CO
2
. Để trung hòa cũng lượng axít này cần100 ml dung dịch NaOH 2M. Xác định CTPT của A?A. C
2
H
2
O
4
B. C
3
H
4
O
3
C. C
6
H
8
O
6
D. C
4
H
6
O
4
 
Câu 14
: Một hydrocacbon X có công thức (CH)
n
cho X tác dụng với dung dịch brom chỉ thu được một sản phẩm chứa 36,36% Cacbon (về khối lượng). Xác định CTPT X biết M
X
120.
 
A. C
2
H
2
B. C
4
H
4
C. C
4
H
6
D. C
8
H
8
 
Câu 15
: Một hợp chất hữu cơ X mạch hở không nhánh chứa C, H, O phân tử chỉ gồm các nhóm chức có H linhđộng. X tác dụng với Na dư cho số mol H
2
bằng số mol X. X phản ứng với CuO nung nóng tạo ra anđêhit. Lấy13,5g X phản ứng vừa đủ với Na
2
CO
3
được 16,8g muối Y và có khí CO
2
bay ra. Xác định CTPT của X?A. C
3
H
6
O
3
B. C
3
H
4
O
3
C. C
6
H
8
O
6
D. C
4
H
6
O
4
 
 
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI
 
CHEMISTRY CLUB
-
HOAHOC.ORG 
® NGÔ XUÂN QUỲNH
09798.17.8.85 – 
℡ ℡ ℡ 
03203.832.101
 – 
 
09367.17.8.85
-
2
-
Câu 16
: X, Y, Z là ba hợp chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức C
2
H
4
O
2
. Xác định CTCT của X, Y, Z dựatheo kết qủa thí nghiệm sau? (dấu + là phản ứng xảy ra; dấu – là không xảy ra phản ứng)X Y Z Na + - + NaOH + + -AgNO
3
/NH
3
- + +A. CH
3
COOH, HCOOCH
3
, CH
3
-O-CHO B. CH
3-
O-CHO, HCOOCH
3
, HO-CH
2
-CHOC. CH
3
COOH, CH
3
-O-CHO, HO-CH
2
-CHO D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 17
: Hòan thành sơ đồ:
C
6
H
8
O
4
+ NaOHX + Y +ZX + H
2
SO
4
E + Na
2
SO
4
Y + H
2
SO
4
F + Na
2
SO
4
FR + H
2
O
H
2
SO
4
ñaëc
180
0
C
 Biết E, Z đều tráng gương được. R là axít C
3
H
4
O
2
. Xác định CTPT E, XA. CH
3
COOH, HCOONa B. HCOOH, HCOONaC. HCOOH, CH
3
COONa D. CH
3
COOH, CH
3
COONa
Câu 18
: A là hợp chất có CTPT C
7
H
8
O
2
. A tác dụng với Na dư cho số mol H
2
bằng số mol NaOH cần dùng để phản ứng hết với cùng lượng A trên. Xác định CTCT của A và viết phương trình phản ứng.A.
COOH
B. 
OHCH
2
OH
C.
OHOHCH
3
D.
CH
2
OHCH
2
OH
 
Câu 19
: A là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N. Trong đó %C=63,72; %H=9,73; %O=14,16. Xác định CTPTcủa A?A. C
6
H
11
ON B. C
5
H
10
O C. C
6
H
11
O D. C
5
H
10
ON
Câu 20
: Từ X, xenlulozơ và các chất vô cơ cần thiết, có thể điều chế chất hữu cơ M theo sơ đồ phản ứng sau:
Xenlulozô
D
1
D
2
D
3
XD
4
D
5
D
6
M
H
2
OH
+
,t
0
men
röôïu
men g
iaám
HCl
tæ leä mol 1:1
 NaOH,t
o
 Ni,t
0
H
2
SO
4,t0
 Cho biết : D
4
là một trong các sản phẩm cộng HCl vào các nguyên tử C ở vị trí 1,4 của X;D
6
là 3-metylbutan-1-ol.CTCT D
3
và D
6
là?A. CH
3
COOH, CH
3
CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
OH
 
B. CH
3
CH
2
OH, CH
3
CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
OHC. CH
3
COOH, HOCH
2
-(CHOH)
4
-CHO D. CH
3
CH
2
OH, HOCH
2
-(CHOH)
4
-CHO
Câu 21
: Đốt cháy hoàn toàn 7,3 gam một hợp chất hữu cơ thu được13,2g CO
2
và 4,5g H
2
O. Mặt khác hóa hơihòan tòan 29,2g chất hữu cơ trên thu được thể tích hơi bằng với thể tích của 6,4g oxi (trong cùng điều kiện).Xác định CTPT chất hữu cơ trên?A. C
6
H
10
O B. C
6
H
10
O
2
C. C
6
H
10
O
3
D. C
6
H
10
O
4
 
Câu 22
: Đốt cháy hòan toàn 23,2 gam hợp chất hữu cơ X thu dược 24,64 lít CO
2
(đkc); 9gH
2
O 10,6gNa
2
CO
3
. Tìm CTPT của X biết X chỉ chứa một nguyên tử Oxi trong phân tử?A. C
2
H
5
ONa B. C
7
H
7
ONa C. C
6
H
5
ONa D. C
2
H
4
ONa
2
Câu 23
: Oxi hóa hòan toàn một lượng chất hữu cơ A cần 8 gam oxi và chỉ thu được 8,8 gam CO
2
, 5,4 gamH
2
O. Xác định CTPT của A?A. C
2
H
4
O
2
B. C
2
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O
2
D. C
2
H
2
O
2
 
Câu 24
: Đốt 200cm
3
hơi một chất hữu cơ A chứa C, H, O trong 900cm
3
O
2
(dư). Thể tích sau phản ứng là1300cm
3
. Sau khi cho H
2
O ngưng tụ còn 700cm
3
và sau khi hỗn hợp khí còn lại lội qua dung dịch KOH dưthấy chỉ còn 100cm
3
. Xác định CTPT của A?A. C
3
H
6
O B. C
2
H
4
O C. C
4
H
8
O D. CH
2
O

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Trang Thảo Dương liked this
thanhliem87 liked this
dayhoahoc liked this
Nguyễn Đạt liked this
Xuan Quyet liked this
Hieu Nkt liked this
Soleil Seul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->