Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Điểm thi hk2 K12 (26/04)

Điểm thi hk2 K12 (26/04)

Ratings: (0)|Views: 163 |Likes:
Published by hiepkhachquay

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: hiepkhachquay on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
P.thisS BáoDanhHvà tênLpVt líTing AnhSinh hc
1120001Nguyn Trưng An12B35.03.24.71120002Nguyn Tun An12B37.04.06.31120003Ngô Lê Tha Ân12B34.03.25.01120004Trn Ngc n12A15.73.24.31120005Nguyn Hoàng Anh12C6.07.08.31120006Lê Hi Âu12B15.73.06.31120007Nguyn Xuân Bách12A14.35.26.71120008Dip Khánh Băng12B34.02.65.31120009Trn ThKim Bng12B14.74.06.31120010Phm Hoài Bo12A13.72.03.01120011HHoàng Bay12B13.73.45.31120012Trn ThNgc Bích12B17.76.48.71120013Nguyn Chí Bình12B46.04.05.71120014Bùi Mng Cm12B31120015Dip Mng Cm12B14.35.06.71120016Hunh ThMng Cm12B14.34.46.01120017Võ ThCm12B34.33.05.01120018Nguyn ThHng Cm12B15.75.06.31120019Nguyn Hoài Cn12B47.02.44.01120020Trn Tun Cnh12B36.04.05.31120021Nguyn Phương Chăm12B12.72.63.01120022oàn Quc Chánh12B44.03.86.01120023ào Kim Chi12B43.73.45.71120024Trn Kim Chi12B16.73.27.02120025Trương ThMChi12C3.36.27.32120026Lê Minh Chí12B15.02.86.32120027Nguyn ThCô Chil12B14.75.24.72120028Lê Văn Chn12B22120029Lê ThKim Cương12B24.02.03.72120030Võ Y Cương12A15.73.67.02120031Phm Văn Dt12B24.03.45.02120032HThDim12B12.73.27.02120033HThNgc Dim12B23.35.85.02120034Võ ThNgc Dim12C6.04.67.0
 
2120035Dương ThMDin12B24.03.45.72120036Lê Thanh Du12B13.72.66.02120037Ngô ThDung12C6.34.66.02120038HTin Dũng12B42.08.03.72120039Võ ThNgc Dung12B17.37.08.32120040Nguyn Thùy Dương12C4.76.06.02120041Trương Thái Dương12B14.76.45.32120042Thái Quc Duy12C6.77.47.02120043Trn Khc Duy12B43.06.26.32120044Võ Vit Duy12B26.34.85.32120045Nguyn ThThuyn Duyên12B33.05.85.32120046Nguyn Văn m12B25.74.87.02120047Phm Minh èn12B25.34.45.32120048Quách Hunh Chí i12C4.06.46.03120049Ngô ThKim ang12B16.35.05.33120050HHi ăng12B33.03.22.73120051Trn Hi ăng12B35.34.04.33120052Phan Thanh ng12A15.04.26.03120053Thanh in12B44.74.47.03120054Nguyn Văn in12B15.05.07.73120055Trn Thành ôi12B17.06.06.33120056Hunh Hu c12A18.33.67.33120057Hunh ThMEm12B35.73.24.33120058Nguyn Hng Gm12B46.06.46.73120059Phm ThHng Gel12A17.76.47.33120060Trn Trung Giang12B33.33.04.73120061HThanh Ging12B16.05.66.03120062Võ ThNgc Giàu12B17.06.06.73120063Trn Vit Hai12B24.03.44.33120064Lê ThThúy Hng12B23.04.24.73120065Trn ThThúy Hng12A16.76.67.03120066Hunh Văn Hào12B25.33.66.33120067Nguyn ThMHu12C4.32.43.03120068Phm Công Hu12A18.32.27.73120069Trn Công Hu12A19.35.05.3
 
3120070Trương Văn Hu12B33.02.05.03120071Trương ThChúc Hiên12B46.03.84.03120072Trương Ngc Hin12C6.33.06.34120073Hunh Chí Hiu12B44.03.05.04120074Nguyn Ngc H12B37.04.05.34120075Hunh Thanh Hng12B45.04.64.34120076QuHương12A15.74.68.04120077Trn ThDim Hương12C6.37.06.34120078Thân Văn Hưng12B25.03.85.74120079Nguyn Văn Hu12B15.35.46.34120080Trn Nguyn Tưng Huy12B45.02.65.34120081Nguyn ThKim Huyn12C6.04.05.74120082Trn Văn Iu12C6.03.87.74120083Hunh ThMng Kha12B45.03.65.74120084Nguyn ThTuyt Kha12B46.05.45.04120085Phm Hoàng Kha12C5.34.27.04120086Lê Duy Khang12A18.76.48.34120087Võ Quang Khang12A16.72.04.34120088Võ Trí Khang12A17.05.67.04120089Dương Quc Khánh12B16.34.07.74120090Dương Võ Khánh12B45.32.05.04120091Trn ăng Khoa12A17.35.06.74120092Nguyn Văn Khuyn12B24.03.64.04120093Dương Thúy Kiu12B33.03.45.34120094ng Ngc Kim12A16.04.06.74120095Nguyn ThNgc Lam12A16.03.65.74120096Phm Văn Lam12B44.33.65.75120097Lê ThPhương Lan12A17.37.06.35120098Nguyn Tn Lp12B34.04.24.75120099Trương Trng L12B25.34.46.05120100Nguyn ThMLel12C3.75.67.35120101Võ ThLiên12A15.74.86.75120102ng Vũ Linh12B25.05.24.05120103Hunh Chí Linh12B46.05.65.05120104Phan Vân Linh12B2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->