Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SCity-2011-03-21

SCity-2011-03-21

Ratings:
(0)
|Views: 173|Likes:
Published by Josefin Uhnbom

More info:

Published by: Josefin Uhnbom on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
8KLUBBAI STHM! ÅGÅNG: UNMAKAR EGAANEGNÉR GATAN!
 
KOM I FORM HOS OSS! 
ÖSTERMALM: KARLAGEN 100, TEL 08-783 04 00VÄSTMANNAG. 44A, TEL 08-23 23 80ALLÉ 1, TEL 08-714 88 30
Fråga Jenny:”Var finns stans billigaste karaoke?” · sid 7Måndag 21 mars · 2011
KEVIUS BADKAR
BLEV POLITISK HETFRÅGA
CITY TESTAR
NY TREND:
FISK
-
SPA
18
Hitta
stans dolda skatter”Tom” slog
sin sambo
STOCKHOLM · SID 8-9STOCKHOLM · SID 2-3
Toppa
ditt högskoleprov
KOLL · SID 12
LUNCHFEST
VECKAN
 
MÅN-ONS
SÖREN
SKOLAR VÅRA NÄSTA DECKARFÖRFATTARE:
” Stieg Larssonär lite som en Ikea-möbel – funktionell” 
 
20-21
q
 
Arbetsveckan är i gång. Men tappainte hoppet. Varje månad sätter ett hundra-tal jobbare på sig dansskorna för en timmeslunchklubb. City stuffar loss.
 
SID 22-23
 Ä N T L I G E N  V A R D A G ! 
4
ReginaKevius,(M).
 O O :  A UA MNI  N O O :   S AA MA C 
SophieOllén.
 
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011
2 • Stockholm
MISSHANDEL.
I Storstockholm finns det bara ett tiotal professionella behandlare för män som slår kvinnor, trots attförövarna troligtvis räknas i tusental. ”Tom” på bilden är en av de som fått hjälp.
FOTO: SARA MAC KEY
Gör en trevlig kryssning för den goda smakens skull! I våra restauranger serverar vi god mat,tillagad ombord. Passa också på att ta en runda i taxfreebutiken och roa dig i baren.
 
Välkommen ombord!
Buss dagligen till och från alla båtturer!
Start från Cityterminalen via bl.a. Danderyd, Roslags Näsbyoch Brottby. Busstidtabell på
www.eckerolinjen.se/stockholm
Turlista t.o.m. 26/5 2011
 
(lokala tider)
Från Grisslehamn
dagligen 10.00 och 15.00. Tors–sön även 20.00
.
Från Eckerö
dagligen 13.30 och 18.30. Fre–mån även 8.30.
 
Nära och förmånligt till Åland! Buss + båt t/r 70 kr!
 
 B u s s + b å t  t/ r 
 7 0 : –
 / p e r s o n
Tel. 0175-258 00
 
www.eckerolinjen.se
 
 
Öppet alla dagar.
Jag är enhamburgareför otrogna
 F
å har missat den. Den skapar moral-storm i Stockholms tunnelbana ochtittartillika på tv. Reklamen förotrohetsdejtingsidan som uppmanardig att ”liva upp vardagen” genom attha en Affär.Självklart måste jag wallraffa detta. Jag skapar ett alter ego som är trött på sin slentrian-relation och söker en man, ”vad som helst somger mig spänning”.Inom loppet av tjugo minuter ligger tolv meddelanden i min inkorg. De flesta somkontaktar min påhittade karaktär är giftauniversitetsutbildade män i 35–40-årsåldern.Män som beskriver sig själva med snälladjekti- ven glad och trevlig och dumironiskt nog ocksåhar orden ”öppen” och ”ärlig” på sin profil. Desöker ”ett hemligt liv” långt från villamåstenoch kontorsslit.
”Varför vill du
 vara otrogen då?” frågar jag en35-åring. Han svarar att det har blivit trist att ätapizza sju dagar i veckan 365 dagar omåret. Han vill testa något nytt,han vill testa en hamburgare.Snabbmat har för mig fått enhelt ny betydelse.Sidan kom på tal över enmiddag med två vänner. Enav dem menar att de som vill kommer att varaotrogna, oavsett. Visst,det är nog sant. Mentjänstesamhället fårfaktiskt nå sin gräns vid sveksugnapersoner som liknarsin relation vid enpizzaslice förmycket.
 VÄLKOMMEN
LOVISA CULLHEIM
Reporter
lovisa.cullheim@city.se
 
 
i veckan 365 dagar omsta något nytt,hamburgare.ör mig fått ene.tal över en vänner. Entt de somvarat. Visst,Ment fårräns
   E   N   K    Ä   T  :   L   O   V   I   S   A   C   U   L   L   H   E   I   M ,   F   O   T   O  :   S   O   F   I   A   R   U   N   A   R   S   D   O   T   T   E   R
2 STOCKHOLMARE
Har du reagerat på otrohetsreklamen?
Ingrid Rumar,
48, bistånds-handläggare, Skarpnäck:– Jag tycker att det är galet.Ska man vara otrogen så skadet vara uttalat. Jag ska intesäga att det är moraliskt fel, jag vill inte vara en moraltant.Vi kan kalla det etiskt orätt.
Jens Carlsson,
38, fönster-montör, Sundbyberg:– Ja, jag har inte reagerat så jättestarkt på det kanske, men jag tycker att det är en väldigtkonstig grej. Man ska inte upp-muntra sånt beteende.
STOCKHOLM
WARDA KHALDI
Chef Nyheter/Samhällewarda.khaldi@city.se
TELEFON: 08-736 53 00MEJL: REDAKTION@CITY.SE
CITY 
GRATIS VARJEMÅNDAG OCHTORSDAG
341710
Chefredaktör:
Mathias Gurestam.
Ansvarig utgivare:
Daniel Frodin.
Telefon redaktion:
08-736 53 00.
Upplaga:
188 500 (RS 2010).
Räckvidd:
383 000läsare enligt Orvesto 2010 helår.
City
är en obero-ende tidning som ges ut av Bonnier Tidskrifter.
FEM NYSTARTADEVERKSAMHETER FÖR MÄN
q
Caring dads i Rinkeby-Kista.
q
Manfred i Södertälje.
q
Ensked-Årsta-Vantör håller på attbygga upp insatser.
q
Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista har fått medel för att bygga uppverksamhet.
q
Nacka bygger också verksamhet.
 C I T Y  S Y NA R
  M  Ä  N  S O  M 
 S  L Å  R
 
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011
Stockholm • 3
Skyndavårfynda.
I helgen 24–27 mars möter vi våren iSödertälje centrum. Det
rar vi medfantastiska kupongerbjudandenfrån många av våra butiker.Alla kupongerbjudanden hittar duwww.sodertaljecentrum.com
Välkommenatt fynda!
ÖPPETTIDERMåndag–fredag 10.00–19.00Lördag 10.00–16.00Söndag 11.00–16.00
Lokala avvikelser kan förekomma
www.sodertaljecentrum.com
2 tim fri P
lördagar ochsöndagar!
I Q-parks 4 garage.
Mer än 150butiker caféer ochrestauranger!
”Det finns så många drömmar i den här stan.Och en del av dem gör lite ont. Precis som våren.” 
Annette Kullenberg
möter våren på en bänk.
Sid 6
 
Det var med hans egna ord”ingen kioskvältare” attdet inträffade. De hade va-rit rätt aggressiva båda tvåunder en längre period,utan att använda våld. Denhär kvällen hade han varitpå fest, medan hon stannathemma i lägenheten.– Jag var full när jag komhem, vi grälade och jag  blev väldigt uppjagad, sä-ger han.– Till slut klappade jag till henne rätt hårt tregånger med handflatan.Tom berättar om bråkenom småsakerna som lättgick överstyr, hur svårt hanhade att besinna sig närhan blev upptaggad av de verbala fajterna. Och hurde tuffa grälen stegratsfram till slagen.Hon kastade ut honomur lägenheten den natten.– Det hade förmodligenupprepats igen om honinte hade gjort det. Riskenhade ju varit stor att jag hamnat i ett liknande läge.
EFTER HÄNDELSEN
söktehan hjälp hos Manscen-trum. Han säger att chock-en gjorde att han var mot-taglig. Det blev samtals-terapi i ett år.– Synen är att män an- vänder våldet manipulativtför att bryta ner någon, men jag slog i panik. Jag kändemig inträngd och klaradeinte det. Men vad jag lärtmig är att man alltid gör ett val att slå, säger Tom.
LIKSOM RUNT
300 andramän per år fick Tom hjälphos Manscentrum i Stock-holm. Bland annat skickarStockholms stad män somslår hit. För det betalas överen miljon kronor per år.En kostnad som kan jäm-föras med exempelvis tra-fikkontorets klottersane-ring som bara den ligger på12 miljoner kronor. Eller 51miljarder som landstingetsatsar på vård och hälsa.Enligt Ulf Calvert påManscentrum jobbar baraett tiotal personer profes-sionellt i Storstockholmmed att behandla män somslår, trots att gärningsmän-nen räknas i tusental.– Det är väldigt lite, Gö-teborg har lika många.Ulf Calvert säger att deskulle vilja marknadsföra verksamheten mer, men attde skulle drunkna i samtal.– Vi gör oss inte mer of-fentliga än vad vi klarar.Självklart skulle vi kunnaexpandera från tre till tio behandlare med mer eko-nomiska resurser.
MEN DET BÖRJAR
långsamthända saker nu, enligt Ka-tarina Edlund, samordnarepå länsstyrelsen. Fortfa-rande ser det mycket olikafrån kommun till kommuni länet och även mellanstadsdelarna. Men det se-naste året har flera nya verksamheter startats upp.– Det är roligt, även ommycket ligger i startgro-parna. Det har saknats enstruktur som gör att man vet var man ska vända sig med mäns våld.Länsstyrelsen fördelarrunt två miljoner kronortill projekten i länen. Kata-rina Edlunds excell-arkmed verksamheter växer.Men de som liggerhopplöst långt efter är häl-so- och sjukvården, det äregentligen inte socialtjäns-tens uppgift att driva långa behandlingar.
Fotnot: Tom heteregentligen något annat.
q
 
Runt 5 000 kvinnor anmäler att de misshandlatsav sina män varje år i länet. En handfull professio-nella ska behandla männen som slår.– Om hon inte kastat ut mig och jag fått hjälp vet jag inte vad som hänt, säger 35-årige Tom.
Vi skullekunna ex- pandera från tretill tio behandlaremed mer ekono-miska resurser.
Ulf Calvert
på Manscentrum.
Del 2:
”Tom” slog sin sambo
Kvinnofridslinjen:
q
Tel: 020-50 50 50.Dygnet runt, gratis,du är anonym, sam-talet syns inte på tele-fonräkningen.
Terrafem:
q
Tel: 020-52 10 10.Hjälp på 43 språk.
Diverse nummer
q
Nummer till kvin-nojourer finns påRoks.se och kvinno- jour.com.
Mansjoureni Stockholm:
q
Tel: 08-30 30 20.Stöd, män och kvinnor.
Manscentrum:
q
Tel: 08-643 1183/84/86/71.Professionell hjälpmed psykologer,även för kvinnormed aggres-sionsproblem.
HJÄLP FÖR MÄN OCH KVINNOR SOM SLÅR ELLER BLIR SLAGNA
DEL 1
 
DEL 1
SÅ MÅNGA ANMÄLS
SÅ MÅNGA ANMÄLS
LÄS PÅ
LÄS PÅ
WWW.CITY.SE
WWW.CITY.SE
”Till slutklappade jag till”
HANNESDELLING
hannes.delling@city.se

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->