Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vodic - Dijabeticno stopalo

Vodic - Dijabeticno stopalo

Ratings:
(0)
|Views: 183|Likes:
Published by Boris Tadic

More info:

Published by: Boris Tadic on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
1
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
KLINI
Č
KI PUT ZA DIJABETESNO STOPALO
Ime i prezime
Br. kartona
Faktori rizika
da ne
Ranija istorija promjena na stopalu
da ne
Tip dijabetesa
1 2 Gojaznost Istorija vaskularne bolesti
Istorija dijabetesa
 Da Ne Fizi
č
ka aktivnost Istorija revaskularizacijeTrajanje > 10 godina Alkohol Prethodne infekcijeDobra glikemi
č
ka kontrola Pušenje Prethodne amputacijeKardiovaskularne komplikacije Bivši puša
č
Prethodne traumeO
č
ne komplikacije Saradnja pacijenta Istorija ulkusa stopalaBubrežne komplikacije Edukacija Strukturni deformiteti (Charcot stopalo)
Klini
č
ke aktivnostiPrvi pregled
 
Kontrolni pregled Kontrolni pregled
 
Datum Datum narednogpregledaDatum Datum narednogpregledaDatum Datum narednogpregleda
Specifi
č
na istorija stopala
da ne ostala anamneza da ne ostala anamneza da ne ostala anamnezaPromjene na kožiParestezijeBolKlaudikacijaUlceracijaKalusInfekcijaNeadekvatna obu
ć
a
Pregled kože stopala
Ozna
č
ite promjene na stopalima: A= amputacijaC= crveniloD= deformitetF= fisuraG= gljiv.infekcijaI = infekcijaK= kalusN= distrof.noktiO= otokPU=preulceracijaU= ulkusS= suha koža
Neurološki pregled stopala
 desno lijevo desno lijevo desno lijevoda ne da ne da ne da ne da ne ne ne
BolTemp.:percepcija toplo- hladnoVibracije- zvu
č
na viljuška Ahilov refleks
Vaskularni pregled stopala
 desno da ne lijevo da ne desno da ne lijevo da ne desno da ne levo da ne
Puls a. dorsalis pedis prisutanPuls a. Tibialis posterior prisutan
Testiranje senzibilitetamonofilamentom od 10 g
Ozna
č
i + Ili - senzibilitet napredloženim ta
č
kama obastopala
 
2
 
Klini
č
ke aktivnostiPrvi pregled
 
 
Kontrolni pregled
 
 
Kontrolni pregled
 
 
Ocjena rizika za ulceraciju 
da ne
Mali rizik
da ne
Mali rizik Mali rizik
 
Senzibilitet poreme
ć
enOdsutstvo pulzacija
Srednji rizik
 
Srednji rizik
 
Srednji rizik
 Deformacija stopalaIstorija ulkusa na stopalu
Veliki rizik
 
Veliki rizik
 
Veliki rizik
 Prethodne amputacijeSvi odgovori ne = mali rizik, 1 odgovor da = srednji rizik, > 1 odgovor da: veliki rizik
Uputstvo za popunu obrasca
 
Svi
č
lanovi osoblja dužni su upisati ime, prezime i potpisati se na ozna
č
enom mjestu, po okon
č
anju aktivnosti za koju su zaduženi.Pored izvršene aktivnosti stavlja se kva
č
ica kao dokaz ili zaokružuje odgovor Da ili Ne. Na nekim mjestima potrebno je upisati podatak.Vrijeme obavljanja aktivnosti se upisuje samo ukoliko se ocijeni da je od zna
č
aja da se aktivnosti obave u odre
đ
eno vrijeme ili u odre
đ
enim intervalima.Klini
č
ki put se u okviru mogu
ć
nosti oslanja na klini
č
ke dokaze. Gdje oni ne postoje, on se oslanja na najbolju klini
č
ku praksu. Unato
č
tome klini
č
ki put jeuputstvo i nije nepromenljiv. Odstupanje se definiše kao skretanje sa klini
č
kog puta koje treba razmotriti na narednom sastanku zato što može dovesti doizmjene klini
č
kog puta ili se od
č
lana tima može zahtijevati da promijeni svoj na
č
in rada. Odstupanja treba da su predmet periodi
č
ne evaluacije tima.Zna
č
ajno odstupanje se obavezno upisuje u obrazac. Unosi se datum i vrijeme odstupanja i upiše napomena, zašto je došlo do odstupanja. U zavisnostiod prirode odstupanja upisuje se i završetak .Kod svakog pregleda ispunjavaju se sve kolone anamneze i fizikalnog pregleda.Inicijali: potvrda, da je aktivnost izvršena
potvrda, da je aktivnost izvršena
 
Prevencija I lje
č
enje
 
 
 
 
Mali rizik Po algoritmu Po algoritmu Po algoritmuSrednji rizik Po algoritmu Po algoritmu Po algoritmuVeliki rizik Po algoritmu Po algoritmu Po algoritmuUlceracija I druga urgentna stanja Po algoritmu Po algoritmu Po algoritmu
OdstupanjaPostignuti ciljevi
 
Prvi pregled
 
 
Kontrolni pregled
 
 
Kontrolni pregled
 
 
Poboljšanje klin.slikePogoršanje klin.slike
Komentar 
Potpis ljekara I medicinske sestre
Edukacija Prvi pregled
 Kontrolni pregled
 Kontrolni pregled
 
Edukacija –usmena uputstva Po algoritmu
 
Po algoritmu Po algoritmu
 
Edukacija –pismena uputstva Po algoritmu
 
Po algoritmu Po algoritmu
 
 
3
 
Pacijenti sa dijabetesom tip 2 (važi iza tip 1)
Partnerstvo izme
đ
u pacijenta iklini
č
ara, odluke se primaju zajedno
Godišnji pregled stopala nafaktore rizika za ulceraciju
Testiranje senzibiliteta
Palpacija pulseva
Inspekcija deformacija stopala
Pregled obu
ć
eOcjena rizika
Mali rizik
normalnisenzibilitet iopipljivi pulsevi
Srednji rizik
neuropatija iliodsutni pulsevi ilidrugi faktori rizika
Veliki rizik
neuropatija iliodsutni pulsevi+deformacija ili kožnepromjene ili prijašnjaulceracija
Ulceracija i drugaurgentna stanja
(oticanje, gubitakboje)1. Redovit pregledna godinu dana2. Priprema planazbrinjavanja kojiuklju
č
uje edukacijupacijenta i porodice1. Redoviti pregled na 3-6mjeseca kod obiteljskoglije
č
nika ili kot tima zazbrinjavanje dijabeti
č
nogstopala2. Kod svakog pregleda:
pregled stopala
ocjena potrebe za vas-kularnom dijagnostikom
ocjena obu
ć
e
poja
č
ana edukacijanjege stopala1.
č
esti pregledi (na 1-3 mjeseca)kod porodi
č
nog ljekara ili kod timaza zbrinjavanje dijabeti
č
nog stopala2. Kod svakog pregleda:
pregled stopala
ocjena potrebe za vaskularnomdijagnostikom
ocjena dosadašnje edukacije iosiguranje intenzivne edukacijenjege stopala3. upu
ć
ivanje specialisti za obu
ć
u iunutrašnje
đ
onove4. njega kože i noktiju5. specijalni aranžman za nepokret-ne i invalide1. Upu
č
ivanje u roku 24 satimultidisciplinarnom timu za njegustopala. Tim mora kao minimum:
pretražiti i lije
č
iti vaskularnuinsuficienciju
po
č
eti lije
č
iti ili nadgledati lije
č
enjeulceracije2.
č
ć
enje i previjanje rane poprotokulu3. Sistemska terapija antibiotikomza celulitis ili infekciju kosti poprotokolu4. Obezbje
đ
enje efiksanograspore
đ
ivanja pritiska na stopalopomo
ć
u odljevaka i cipela izra
đ
enihpo mjeri5. Postizanje optimalne razineše
č
era u krvi i kontrolu nad rizi
č
nimfaktorima za kardiovaskularnebolesti
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Keserovic Admir liked this
Mateja H Simic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->