Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Deli İnek Hastalığı - BSE

Deli İnek Hastalığı - BSE

Ratings:
(0)
|Views: 138|Likes:
Published by duranigne
deli inek, bse, scrapie, ruminant
deli inek, bse, scrapie, ruminant

More info:

Published by: duranigne on Sep 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Deli İnek Hastalığı - BSE
Dr. Öznur YAZICIOĞLUBornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
Epidemiyoloji
Epidemiyolojik çalışmalar, İngiltere'de scrapie'li koyunların rendering materyalindekullanılması sonucu sığır populasyonunun, et-kemik unu şeklinde ruminant orijinliprotein kapsayan yemler vasıtasıyla scrapie benzeri bir ajana maruz kaldığını ve bumaruz kalışın 1981-1982 yılında başladığını göstermiştir. Proteinden zengin bir suplement olan et-kemik unu, konsantre yemlere katılarak yıllarca sığırlarayedirilmiştir. Yemin kontaminasyonu da et-kemik ununun imalatında, scrapie ajanınıtahrip etmeyen modern sakatat işleme uygulamalarından kaynaklanmıştır. 1972-1988arasındaki periyodda ticari amaçlarla sakatat işleme yöntemlerinde yapılandeğişiklikler, BSE epidemisinin başlamasında temel bir faktör olarak görülmüştür. Budeğişiklikler, scrapie ajanlarının total inaktivasyonu için gerekenden çok daha düşüksıcaklıkların kullanımını ve donyağı verimini arttırmak için kullanılan solventekstraksiyonunun kesilmesini kapsar. İngiltere'de, yaklaşık 3 yüzyıldır diğer ülkeleregöre daha yüksek bir seviyede endemik seyreden scrapie' li büyük bir koyunpopulasyonunun bulunması ve yem suplementi olarak et-kemik ununun kullanımı,BSE için gerekli ön koşulları oluşturmuştur. Scrapie'nin BSE'nin kaynağı olduğuvarsayıldığında; total koyun populasyonunda ve scrapie insidansındaki artış,scrapie'yle enfekte koyun rendering materyalinde de artışa yol açmıştır. Daha sonraenfekte sığır materyalinin, sığır populasyonu içinde et ve kemik unu yoluyladolaşması, epidemiği genişletmiş ve özellikle Haziran 1989'dan sonra insidanstakiartış buna bağlanmıştır.Epidemiyolojik bulgulara göre BSE'nin inkübasyon periyodu, 2 yıldan 8 yıla kadar değişebilir. En yüksek yaş insidansı 3-5 yaş arasındadır. Kaydedilen en yaşlı vaka 15yaşında ve en genç vaka 22 aylıktır. Altı yaşından sonra insidansta belirgin bir düşmevardır. Olayların çoğu Holstein-Friesian ırkı süt ineklerinde gözlenmiştir. Sütçüsürülerdeki hastalık insidansının etçi sürülere göre daha büyük olmasının nedeni,sütçü sürülerde buzağıların yaşamın ilk 6 ayı süresince et-kemik unu kapsayankonsantre yemlerle beslenmesidir. BSE'den etkilenen sürülerin insidansı, sürübüyüklüğüyle orantılı olarak artar. Sürü ne kadar büyükse o kadar daha fazla yemgereklidir ve enfekte hayvanları satın alma şansı da o kadar artar. Tüm etkilenensürülerin %50'sinden fazlası sadece tek bir olaya, %20'si iki olaya sahiptir. Her ikigözlemde sığır populasyonu dışında bir enfeksiyon kaynağına düşük maruz kalışıişaret etmiştir.BSE olaylarının saptandığı çiftliklerin %50'sinde koyunların bulunmaması, scrapieajanının koyunlardan sığırlara direkt ya da indirekt temas yoluyla bulaşamayacağınıgöstermiştir. Her olay primer bir olaydır. Enfeksiyonun sığırdan sığıra ve diğer türlereyatay bulaşma bulgusu yoktur. İngiltere Tarım Bakanlığının araştırma sonuçları,BSE'de maternal bulaşmanın olabileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar, sadeceenfeksiyonun son 6 ayındaki ineklerin BSE'yi yavrularına bulaştırabileceğinigöstermiştir. Bu bulgunun, genetik faktörlerin mi ya da gerçek bulaşmanın mı sonucuolduğu açık değildir. 60 ayın üstündeki bir inkübasyon periyodu baz alındığında
 
ortalama maternal bulaşma oranının %1 kadar düşük olduğu hesaplanmıştır. Ancakbu seviyede oluşan bir maternal bulaşmanın, tek başına epidemiyisürdüremeyeceğine işaret edilmiştir.Çeşitli aşılar, hormonlar, antelmentikler, herbisitler, pestisitler gibi çeşitli farmasötikürünlerin ya da tarımsal kimyasalların kullanımı yoluyla da bulaşma bildirilmemiştir.Ayrıca BSE'nin çıkışı ile sürüler arsındaki hayvan hareketi ya da sığır ithalatıarasında da bir ilişki kurulamamıştır.BSE deneysel olarak aktarılabilen bir hastalıktır. Histopatolojik BSE tanısı konanolgulardan alınan beyin ve serebrospinal sıvı kapsayan diyetle beslenen farelere oralyolla ve parenteral olarak bulaştırılabilmiştir. BSE olaylarından homojenize edilenbeyin steminin %10'luk süspansiyonu, 4-5 aylık buzağılara intraserebral veintravenöz yollarla verildiğinde de hastalık oluşturulmuş, ancak inkübasyon periyodu,saha olaylarına kıyasla daha az (en kısa yaklaşık 132 hafta) olmuştur. GünümüzdeBSE; sığır, fare, koyun ve keçilere oral yolla ve inokülasyon ile, domuz ve marmosetmaymunlarına sadece inokülasyon ile bulaştırılmıştır. Yemde et-kemik unubulunmasına getirilen gıda yasağından sonra doğmuş ineklerde 18.000'nin üstündeBSE olayı tespit edilmiştir. Sığırların direkt olarak yedikleri gıdadan mı ya daasemptomatik analardan mı enfekte olduğu henüz açıklık kazanmamıştır. Nitekimhamster scrapie prionlarının (Sc237) klinik hastalığa sebep olmaksızın farebeyinlerinde yüksek seviyelere kadar replike olabildiği gösterilmiştir. Ayrıcakoyunlarda deneysel BSE enfeksiyonunun semptomsuz fazı süresince, koyundanalınan kanın diğer bir koyuna transfüzyonuyla BSE'yi bulaştırmak mümkün olmuştur.Kanı alan koyunlarda, beyin ve periferde yaygın PrPSC depolandığı gözlenmiştir.
Klinik Bulgular 
BSE olayları, nörolojik ve genel bulguların bir kombinasyonunu kapsar. Nörolojikbulgular, 3 kategoride toplanır.Davranış ya da huy değişiklikleri; ençok korku ve sinirlilik hali olarak gözlenir.Hayvanlar genellikle ürkek ve tedirgin görünürler. Hayvan kendisine yaklaşıldığındaya da bir yere sıkıştırıldığında hemen reaksiyon gösterir. Sağım odasına girmeye vekapı aralarından geçmeye isteksizdirler. Bazı hayvanlar toprağı eşeler ya da sürekliolarak burun deliklerini yalarlar. Bazen kulaklar da sürekli hareket halindedir. Dişgıcırdatma görülebilir. Ancak, davranış ve huydaki değişiklikler olaydan olaya farklılıkgösterebilir.Duruş ve yürüyüş anormallikleri; ençok arka bacak ataksisi, tremorlar ve düşmegözlenir. Başlangıçta farkedilmeyen yürüyüş anomalileri giderek belirginleşir. Çoğuolaylarda normal yatış pozisyonundan kalkmadaki güçlük, görülen ilk bulgudur vedaima arka bacakların ataksisi ile ilgilidir. Ataksi, hayvan hızlı yürütüldüğündebelirginleşir ve yürüyüş sallantılıdır. Bazen arka bacak eklemlerinde gelişenhiperfleksiyon, hayvan yürütüldüğünde arka bacakların sürüklenmesine veinkoordinasyona sebep olur. Bu yürüyüş anormallikleri, hayvan her iki yönde daireselbir tarzda döndürüldüğünde şiddetlenir. Topuklara vurulduğunda sendeleme hattadüşme meydana gelebilir.Duyumdaki değişiklikler; sese ve dokunmaya karşı reaksiyon gözlenir. Özellikle başbölgesindeki muayene girişimleri hayvanı şiddetli kızdırır. Sağımda da dokunmayakarşı şiddetli tekmeleme eğilimi gösterebilirler. Bazen sinekler ve hayvana yular 
 
takma girişimleri de güçlü kuyruk hareketleri ve böğürmenin yanısıra şiddetli başsilkme ve toslama gibi kızgın bir davranışı uyarabilir.Bir grup içindeki hasta hayvanlar, kavisli bir sırt ve yana açılmış bacaklarlakarakterize olup, oldukça kabarık bir kıl örtüsüne sahiptirler ve aşırı sinirli halleriyledikkat çekerler.BSE'li sığırlarda en sık görülen genel klinik bulgular; kilo kaybı ve süt veriminindüşmesidir. Ancak çoğu hayvanda iştiha iyidir. Patolojik olarak doğrulanmış hiçbir olay sadece genel bulguları göstermemiştir, daima nörolojik bir bulgu mevcuttur.Haftalar süren bir periyod boyunca klinik bulgular giderek kötüleşir. Sonunda hastalık,uzanıp yatma ve ölümle sonuçlanır. İlk bulgulardan ölüme ya da kesime kadar klinikhastalığın süresi, 2 haftadan 6 aya kadar değişebilir.
BSE' nin Önlenmesi ve Kontrolü
Sığırlar için BSE enfeksiyonunun bilinen tek kaynağı, süt sığırı rasyonlarına katılankontamine et ve kemik unudur. Enfeksiyonun bu yolu, İngiltere'de Temmuz 1988'desığır ve diğer ruminantların yemlerine ruminant orijinli protein katılmasınıyasaklayarak etkili şekilde kesilmiştir. Ekstra bir önlem olarak da klinik hasta sığırlarınkarkasları yakılmıştır. 1990 yılında tüm hayvan ve kanatlı yemlerinde, spesifik sığır organlarının ya da bunlardan orijin alan proteinin kullanılmasını önleyen özelleşmişbir sığır sakatatları yasağı konulmuştur. Özelleşmiş sığır sakatatları, 6 aylığınüzerindeki tüm sığırlarda beyin, spinal kord, timus, dalak, tonsiller ve Peyer plaklarının bulunmasından dolayı bağırsakları kapsamıştır. Bu tedbirlerin bilimseltemeli, scrapie'li koyunlarda yapılan enfektivite çalışmalarının sonuçlarınadayanmıştır. Altı aylığın altındaki buzağılara ait materyaller, az ya da hiç tayinedilebilir hiçbir enfektivite kapsamayacağı düşüncesiyle yasak içine alınmamıştır.İnsanlar için başlıca sağlık riski, BSE ile enfekte sığırlardan hazırlanan gıda ürünleriolduğundan, insan gıda zincirinden yüksek enfektivite seviyelerine sahip sığır sakatatlarını uzaklaştırmak amacıyla bu yasak bir yıl önce çıkarılmış ve hastahayvanlardan elde edilen süt dahil ürünler ile daha sonra sağlıklı hayvanlardan alınanmateryal de dahil özelleşmiş sığır sakatatlarını, büyük lenf düğümlerini ve sinirlerikapsamıştır. Bu koşullar altında, İngiltere'den Avrupa Komisyonunun diğer üyeülkelerine et ihracatına izin verilmiştir (EC-European Commission Decision June1990; 90/261). Ancak 1990 yılının ilk yarısında Almanya, İtalya ve Fransa, AvrupaBirliği içinde kabul edilen ticaret kurallarının aksine tüm İngiliz kökenli et ve canlısığırların ithalatını tek yanlı olarak yasaklamıştır. 1996 yılından başlayarakİngiltere'den diğer ülkelere sığır eti kapsayan gıda ve gıda ürünlerinin satışı ile sığır dokularından orijin alan kuyruk yağı ve jelatin gibi ürünlerin satışı yasaklanmıştır.Ancak 1999 yılında Avrupa Birliği, özel şartları yerine getiren etlerin yasağınıkaldırmıştır (örn. hiçbir BSE olayının görülmediği ve 30 aylık yaştan küçükhayvanların kesildiği çiftliklerden kemiksiz sığır eti vs.). İngiltere'de diğer bir tedbir olarak hastalık, Haziran 1988'de şüpheli hayvanların zorunlu kesimini gerektirenşekilde ihbarı mecburi yapılmıştır. Başlangıçta hayvanın pazar değerinin %50'si,tazminat olarak ödenirken şubat 1990'dan itibaren bu değer, %100'e çıkarılmıştır.İrlanda Cumhuriyeti, daha ciddi önlemler alarak tek bir BSE olayının görüldüğü tümsürüleri imha etmiştir.BSE'nin görülmediği ülkeler, hastalığı canlı hayvanların ya da kontamine et ve kemikununun ithalatıyla kazanabilirler. Avrupa Komisyonu, İngiltere'den diğer üye

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->