Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOALAN PSIKOLOGI 1-4

SOALAN PSIKOLOGI 1-4

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,461 |Likes:
Published by inazak

More info:

Published by: inazak on Sep 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1PSIKOLOGISoalan Bab 1BAHAGIAN AARAHAN:- Terdapat LIMA (10) soalan dalam bahagian A. Sila jawab SEMUA soalan.SOALAN 1Guru perlu mempelajari ilmu Psikologi Pendidikan supaya dia dapat memahami perkembangan pelajar-pelajarnya. Jelaskan definisi psikologi pendidikan.[3 markah]SOALAN 2Salah satu faktor endogen ialah faktor Rh darah. Terangkan apakah mungkin berlakukepada bayi dalam kandungan seorang perempuan berdarah Rh negatif dan suaminya berdarah Rh positif.[3 markah]SOALAN 3Aliran Strukturalisme telah timbul di Jerman dan dipelopori oleh Wilhelm Wundt (1832-1920). Jelaskan fahaman aliran Strukturalisme.[3 markah]SOALAN 4Freud telah mengemukakan Teori Personaliti yang mengatakan personaliti manusia terdiridaripada tiga subsistem iaitu id, ego dan superego. Terangkan satu daripada subsistem personaliti tersebut.[3 markah]SOALAN 5Ekologi Bronfenbrenner telah menghasilkan lima sistem. Salah satu daripadanya adalahsistem krono. Terangkan apakah dimaksudkan dengan sistem krono tersebut.(3 markah)BAHAGIAN BARAHAN:- Terdapat DUA (2) soalan dalam Bahagian B. Jawab SEMUA soalan.SOALAN 1(a) Jean Piaget mengatakan minda memproses maklumat melalui proses asimilasi danakomodasi. Jelaskan pengertian akomodasi.[2 markah](b) Terdapat empat tahap perkembangan kognitif dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget. Jelaskan EMPAT (4) ciri pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi(preoperational).[8 markah)SOALAN 21 lekzabaei@yahoo.com
 
2PSIKOLOGI(a) Pemakanan merupakan faktor endogen penting yang mempengaruhi fetus dalamkandungan ibu. Jelaskan dengan menggunakan contoh bagaimana pemakananmempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fetus.[4 markah](b) Havighurst telah mengemukakan Teori Tugas Perkembangan. Terangkan TIGA (3)tugas perkembangan remaja pada umur 13 - 21 tahun.[6 markah]SOALAN TAMATPosted 4 days ago
JAWAPAN
Bahagian ASoalan 1.Psikologi pendidikan adalah satu ilmu yang mengkaji tentang perlakuan dan tingkah lakuindividu (murid) dalam proses Pembelajaran di bilik darjah. Ilmu ini amat bergunakepada para guru untuk memudahkan proses P&P dan dapat dijalankan dengan lancar.Soalan 2Bayi tersebut mempunyai peratusan yang besar akan keguguran terutamanya padakehamilan ke2 dan seterusnya akibat serangan penyakit kurang sel darah merah yangdialami oleh si ibu jika tidak menerima rawatan.Soalan 3Aliran ini menumpukan kajian terhadap pengalaman sedar seseorang individu dan afeksi.Aliran ini mengenal pasti dan mengkaji tiga komponen utama pengalaman sedar seperti perasaan, sikap, persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu.Soalan 4Anatara subsistem tersebut adalah superego yang merupakan sistem terakhir yang berfungsi sebagai penguasa dan mengawal tindakan id dan ego. Bertindak secara matangdan lahir mengikut perkembangan individu untuk membezakan antara baik dan buruk, positif atau negatif serta benar atau salah. Ia juga merupakan suara awal hati dalam proses membuat sesuatu keputusan.Soalan 5Sistem krono adalah merujuk kepada sosio dan sejarah perkembangan seseorang kanak-kanak. Sebagai contoh kanak-kanak sekarang lahir dan dibesarkan dalam zaman ICT danteknologi elektonik berbeza dengan kanak-kanak zaman dahulu.Bahagian B2 lekzabaei@yahoo.com
 
3PSIKOLOGISoalan 1a) Akomodasi ialah satu proses mengubah skemata atau maklumat sedia ada untuk memahami maklumat baru. Perlu ada keseimbangan. Jika tidak ada keseimbanganlakukan proses adaptasi dan organisasi. b)Empat ciri pemikiran kanak-kanak pada tahap pra operasi ialah:i. Berfikir menggunakan simbolik untuk menyelesaikan masalahii. Pemikiran kanak-kanak pada tahap ini masih bercelaru dan tidak logik iii. Pemikiran pada tahap ini masih bercelaru dan mudah diperdaya.iv. wujud pelbagai persepsi terdahap sesuatu atau keadaan.Soalan 2a) Amalan pemakanan mempunyai pengaruh ke atas pertumbuhan dan perkembanganfetus (janin). Sebagai contoh, Ibu yang mengamalkan pemakanan yang kurangmengandungi zat, vitamin serta galian semasa hamil akan menyebabkan kadar  perkembangan sel otak janin menjadi lambat.Saiz otak mungkin kecil dan membantutkanintelek. b) Tiga tugas perkembangan remaja mengikut Havighurst ialah :i. Membentuk satu hubungan baru apabila mencapai akil baligh. Hubungan yangmengambil kira jantina dan bertingkah laku sebagai seorang dewasa.ii. Bersedia untuk memikul tanggungjawab dan berminat untuk mendapatkan pekerjaanatau pendapatan sendiriiii. Semakin matang dan bersedia untuk mempunyai sebuah keluarga dan menguruskanhal ehwal rumah tangga.Posted 4 days ago3 lekzabaei@yahoo.com

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Keisya Moses liked this
Carine Tan liked this
Siti Farhannie liked this
Carine Tan liked this
Arni Azhani liked this
Shaki Raja liked this
Wilson Wan liked this
Talib Raship liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->