Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP Bahasa Jawa

RPP Bahasa Jawa

Ratings:
(0)
|Views: 1,350|Likes:
Published by lupeng

More info:

Published by: lupeng on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2012

pdf

text

original

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)
Nama:SMK Muhammadiyah 2 AjibarangMata Pelajaran:Bahasa JawaKelas / Semester: X / 1Alokasi Waktu:2 X 45 menit
A.
Standar Kompetensi: Ragam wacana lisan
B.
Kompetensi Dasar:Mendengarkan pengumuman
C.
Indikator : - mencatat isi atau pesan pokok yang terdapat dalam pengumumanyang disampaikan.-memberikan tanggapan secara lisan isi pengumumanD.Tujuan Pembelajaran:1.Siswa dapat mencatat isi atau pesan pokok yang terdapat dalam pengumuman.2.Siswa dapat memberikan tanggapan secara lisan isi pengumuman.E.Materi PembelajaranWara-wara yakuwe informasi ngenani salah sijine bab sing perlu dingerteni neng wong akehutawa umum. Wara-wara kuwe kelebu tindak komunikasi utawa tindak pasrawungan setengahemasyarakat. Tindak komunikasi sing ngemot perkara-perkara sing wujude: sapa sing awehpesen, sapa sing nampa pesen, apa pesene, kepriwe kahanane.Pengumuman mujudake salah sijine basa kang nduweni tenger:a.Basane komunikatif maksude ora ngayawara, cukup perlune bae.Tetembunge sing prasaja supaya gampang ditampa.b.Isine ringkes, maksude ngemot basa kang wigati (penting) bae,perangan(bageyan) sing ora penting ditinggal.
c.
Perangane (bageyane) jangkep(lengkap), maksude sanadyan ringkesnanging lengkap.sekang pengumuman mau bias mangsuli / njawab pitakonan:
 Apa
(apa sing dadi isine wara-wara)
Sapa
(kang dadi inti wara-wara/ sapa kang diumumake)
Kenangapa
(nangapa bias diumumake)
 Ana ngendi 
wara-wara mau
KapanKepriye
lan liya-liyane.Urut-urutane wara-wara yakuwe : judul utawa irah-irahan, salam, katujokaken,pembuka,isine, pangarep-arep, wasana, salam penutup, tapak asma.
F.
Metoda Pembelajaran:
1.
Metode Pembelajaran : Tanya jawab, penugasanG.Kegiatan Pembelajaran:
No Kegiatan Waktu
1.2.
 Kegiatan Awal 
Motivasi:
Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang pengertian wara-waradan urut-urutannya wara-wara.
Guru menyiapkan pengumuman
 Kegiatan Inti 
2.1 Eksplorasi
Peserta didik secara
mandiri
mulai mendengarkan pengumumanyang dibacakan oleh guru
Peserta didik berani mengemukakan tanggapan tentang pengumuman575
 
No Kegiatan Waktu
3.yang didengar.2.2 Elaborasi
Peserta didi
secara
 
mandiri
menyebutkan judul pengumuman yangdidengar.
Peserta
didik 
secara mandiri menyebutkan isi pengumuman yang didengar 
Peserta didik 
secara
mandiri menyebutkan dari siapa pengumuman yangdidengar 
Peserta didik 
mengemukakan
untuk siapa pengumuman tersebut secaralisan.
Peserta didik menjelaskan urut-urutane wara-wara( judul, salam,katujokaken,pembuka , isi, pangarep-arep,wasana, salam penutup, tapak asma)
Peserta didik menjelaskan pokok-pokok isi pengumuman (dari siapa, untuk siapa, dan apa isinya)
Peserta didik menyampaikan kembali dengan ragam bahasa sendiri pengumuman yang didengar.
Peserta didik menceritakan kembali secara lisan pengumuman yangdidengar.
2.3Konfirmasi
Guru memberikan umpan balik positif atas hasil pengumuman yangtelah dibuatnya.
Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik 
Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaisebagai upaya
menghargai perstasi
 
Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 
Kegiatan Penutup
Guru bersama dengan peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran.3.1
 Kegiatan Terstruktur 
Guru memberi tugas untuk menjawab pertanyaan yang berhubungandengan pengumuman berupa uraian.
3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 
Guru memberi tugas tidak terstruktur mencari pengumuman di radio/ televisi / masjid.
Peserta didik menjelaskan pokok-pokok isi pengumuman ( darisiapa, untuk siapa, dan apa isinya)
Peserta didik menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri pengumuman yang didengar.10
Penilaian
Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek-aspek keseriusan dan keantusiasan
Penilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas individu dengan rambu-rambu penilaian (1) Kesesuaian tanggapan peserta didik terhadap pengumuman yangtelah dibaca oleh guru. (2) ketepatan menjelaskankan pokok-pokok isi pengumuman,(dari siapa,untuk siapa, dan apa isinya).
 
1.
Jenis Tes:subjekti
2.
Bentuk Tes:tertulis3.Alat tes:
Wara-wara
Assalamu’alaikum wr.wb.Wara-wara kiye diaturake sekang pengeras suara Mesjid Darussalam:Ngaturi prikasa dhumateng warga Rt 1 Rw 10 Ledhug bilih sedaya bapak saha ibuingkang sampun lansia kasuwun kempal wonten:Papan: ngajeng Mesjid Darussalam desa LedhugDinten: Minggu Paing, surya kaping 13 Agustus 2010Wanci: tabuh 07.00 WIBSaperlu: senam lansiaMekaten mugi ndadosaken kawuningan, maturnuwun.Wassalamu’alaikum wr.wb.a)Soal:1.Apa bedane wara-wara karo pambyawara?2.Kanggo sapa wara-wara mau digawe?3.Apa isine wara-wara ing ndhuwur?4.Wara-wara diumumake sekang ngendi?5.Kapan goleh dikon kumpul?b)Kunci Jawaban1.Wara-wara : pengumuman lan pambyawara : pranata adi cara
2.
Kanggo bapak saha ibu warga Rt 1 Rw 10 Desa Ledhug3.Nganakake senam lansia kanggo bapak saha ibu warga Rt 1 Rw 10 Desa Ledhug4.Diaturake sekang pengeras suara Mesjid Darussalam
5.
Minggu Paing, surya kaping 13 Agustus 2010 tabuh 07.00 WIBc)Norma PenilaianBenar skor 10Skor penilaian 50 x 100 = 10050H.Alat , media, dan Sumber Belajar 
1.
Alat dan media pembelajaran : Wara-wara, LKS Bahasa Jawa Banyumasan kelas 1
2.
Sumber Belaja : Silabus Bahasa Jawa kelas 1, LKS Basa Jawa banyumasankelas 1, buku Bahasa JawaMengetahui Ajibarang,……………………..2010Kepala SekolahGuru Mata Pelajaran,Ir. Slamet PangestuIndah Puspita Sari, S.PdNBM. 851 404NBM. .

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Smkmaarifnu Pgy Bisa added this note
assalamu'alaikum... kalo boleh minta yang kelas XII dong.. hehe

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->