Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 164, 1.5.2011]

Kakanjske novine [broj 164, 1.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,246|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Godina VII, broj 164 - 01.05.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
U akcijama čišćenjagrada učestvovali inajmlađi
Dr. Mirsad Tursum podnioneopozivu ostavku na mjestodirektora Doma zdravlja
„Ne želim da o mojojsudbini odlučujemetalostrugar izKaknja“
Kamenica kod Zavidovića
OBILJEŽEN DANSJEĆANJA NA KAKANJSKEŠEHIDE I POGINULEBORCE VOZUĆKOGRATIŠTA 
Specijalni prilog: Dodatnaprimanja isplaćena u 2010.godini u Općini Kakanj
PARA NA PARU,UŠ NA FUKARU
Ekipa RK Kakanj već 7 utakmicane zna za poraz
U povodu Dana planeteZemlje
 
2
broj 164, 01.05.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih meda na području općineKakanj, kao i široj promoci općineKakanj, 15. aprila 2011. godine, na Danopćine Kakanj, dobile općinsko priznanje“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
Sretan 1. maj svim građanima Kaknja
 
REDAKCIJA 
Povodom obilježavanja 15.aprila, Dana Arme BiH, kao iDana općine Kakanj, prisustvo-vali smo brojnim kulturno-za- bavnim programima koji suobogatili značajan historijskidatum ponajviše za grad Ka-kanj. Sjetili smo se naših boraca,zlatnih ljiljana, položeno je cvi- jeće u spomen parku, a ranesmo, 8. aprila, popratili i svjetskiDan Roma te Dan oslobođenjaKaknja; Dramski studio je prire-dio novu predstavu, dok je Dikan održaocjelovečernji kulturno-umjetnički program, auz sjećanje na pale i poginule borce u Gradskoj biblioteci je u njihovu čast održan Poetskimiting... Dovoljno programa da možemo rećikako smo dostojno obilježili protekle praznike,dovoljno i za svakoga po nešto.
Nenadmašni Balašević... i neko iz publike
Nedavno su nam gostovali članovi Tri- bute Balašević orkestra iz Zenice. Njih okotrideset muzičara okupljeni u jednu cjelinusu izvodili remek-djela neponovljivog Đo-leta, bacajući, pogotovo stare, u vremena Jugoslave, poznatim numerama „Ne volim januar“, „Vasa Ladački“ i mnogim drugimneponovljivim pjesmama. Ugođaj bi možda bio i slobodni da ne jedna manja grupa načelu sa kćerkom poznatog kakanjskog gos-podina iz Općinskog veća, če ime naravnonećemo spominjati u ovim redovima, alisvako ko je bio na toj večeri zna o kojoj sedjevojci radi, uporno dobacivala glavnomakteru, pjevaču orkestra Seminu Smajloviću,do te mjere da ju je momak morao kulturno,što bi naš narod rekao „provaliti“ kako bi seova poklopila i izašla iz sale. Na tu provalu,oko dve stotine prisutnih su gromoglasnimaplauzom i smjehom reagovali... Njoj se tosigurno više neće ponoviti.
Divljaštvo i psovanje
Nekako je već uobičajeno da Dramskistudio po završetku premere odigra pred-stave za srednje škole. I ovoga puta se tradi-ca nastavila... a bolje bi bilo da ne. Klasična bošnjačka balada „Smrt Omera i Merime“ jeodigrana pred gimnazalncima, tehničarima,stručnjacima te osnovcima iz dve gradskeosnovne škole. Za profesore Srednje stručnei Srednje tehničke škole bismo prosledili jedno vrlo korisno podsjećanje, a to je da
Piše Emerin Ahmetašević
„Druga strana novčića...“
NEKIMA JE MJESTO NA KORIDAMA, A MALOM BROJU U POZORIŠTU
Dok se čekaju rezultati za učešće na pozorišnom festivalu „Fedra“, dok posjećujemorazličite kulturne programe, kakanjska kultura vrvi lokalnim divljacima
„škola nije samo obrazovnaustanova, nego je isto tako iodgojna“. Da su profesori višeporadili na ovoj drugoj stvari,možda bi manje bilo divljaštvai naposljetku psovanja u gleda-lištu. Da je irona veća, iz Dram-skog studa očekuju pozitivanishod selekce preko dvadesetpredstava od kojih će biti iza- brane najbolje na pozorišnomfestivalu „Fedra“ u Konjicu. Šta bi tek selektori pomislili kada vividjeli kako se kod nas „prati“ kultura? Šta bi rekli kada bi vidjeli kako nam profesori izStručne škole dovode učenika koji se pona-šaju kao krdo volova sposobnih samo zanadmetanje po lokalnim koridama. Najviše sukrivi profesori koji tako ponašanje dopuštaju ine čine ništa da se ono spreči. Tehničari suprošle godine iznenadili, bili sjajni, ove godinesu se, pomešani sa stručnjacima, utopili u bezobrazluk i nekulturu istih.
Prošla je i korida, većina je tamo našlasvoje mjesto
Ostavljajući po strani neugodnosti koje sudoživjeli glumci pokušavajući uporno nadgla-sati spomenute prostake iz publike, nadajući seda će se vremenom urazumiti ili da će ih nekourazumiti, ovaj slučaj je izbacio na površinunekoliko bitnih pitanja za našu društvenu za- jednicu: Zašto niko od odgovornih iz srednjihškola, Doma kulture ili prisutne publike, ostalihsrednjoškolaca, ne našao načina da onemogu-ći ovakvo ponašanje u našem kakanjskom„hramu kulture“? Zašto smo, samim tim, do-zvolili da pobedi nekultura? Kako su namdjeca odgojena? Da li nam više odgovaraju kaohuligani ili kao nezainteresovani imbecili? Je-smo li ponašanje u pozorištu poistovjetili saponašanjem na koridi? Očito da prolazimo krozkulturno-odgojnu krizu ili je u pitanju apsolutninedostatak kulture. Ovakav incident se mogaoi može desiti, naravno, svugdje i sam po sebi nemože dati pouzdanu dijagnozu o stanju kultu-rološke svijesti ljudi, da bi se iz njega donosiliovako jaki sudovi. Zato je ovdje ključni problemizostanak reakcije i prešutno dozvoljavanje, naneki način odobravanje ovakvog ponašanja.Reakcije će tek da dođu naknadno. Da li će to biti bojkot odigravanja predstava za Srednjustručnu školu prvenstveno, ili zaoštravanje jav-nog reda i mira, saznat će se u narednom perio-du i nekim drugim predstavama.
 
broj 164, 01.05.2011.
3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNOSTI
I ove godine, u koloni, građani Kaknja, bivši borci, porodice šehida i poginulih boraca krenuli su 28. aprila do Zavidovićagdje su položili cveće na spomen-obilježjeu centru grada, a potom krenuli uz Gostovićreku do Kamenice i Popove Luke. Na ovommjestu izgrađeno je spomen-obilježje u znaksjećanja na najbolje i najhrabre kakanjskesinove koji su u Odbrambeno-oslobodilač-kom ratu 1992-1995. na ovom području zaslobodu dali svoje živote.Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe brojnih boračkih udruženja, te predstavni-ka Općine i Zeničko-dobojskog kantona,odata je počast herojima Kaknja. Prisutni-
U Općini Kakanj upriličeno je pot-pisivanje ugovora o dodjeli 98 stipen-da za studente koji prava ostvarujupreko BIZ-a Općine Kakanj i VladeZDK-a. Ove godine, prema rečimapomoćnika načelnika za boračko-in-validsku zaštitu Općine Kakanj Reša-da Zaimovića, za stipende iz Kantonaapliciralo je 180 studenta.- Mi smo nakon objavljenog kon-kursa odmah prionuli na posao i navreme dostavili potrebnu dokumen-taciju za sve studente sa područja
Kanton obezbijedio sredstva za stipendiranje studenata branilačke populacije
98 studenata iz Kaknja dobilo stipendije
Stipendisti tokom potpisivanjaugovora
Kaknja, kaže Zaimović.Potpisivanju je prisustvovao i mini-star za boračka pitanja u Vladi ZDK-aSuad Omerašević istakavši je da je Ze-ničko-dobojski kanton u transferu„Stipendiranje studenata branilačkepopulace“ opredelio 1.310.000 KM,kojim će se stipendirati 1.227 studenata.- Stipende će biti isplaćivane u osammjesečnih rata, a iznos stipenda je 800KM za studente prve godine studa,odnosno 1.200 KM za studente starihgodina, kaže Omerašević.
Az.S.
Kamenica kod Zavidovića
Obilježen Dan sjećanja nakakanjske šehide i poginule borce
Obraćanje premijera ZDK FikretaPlevljaka
ma su se obratili predsjednik porodica še-hida Tahir Mandžuka, načelnik Mensur Jašarspahić, predstavnici kakanjskog po- bratima, grada Zavidovića, te premijerZDK-a Fikret Plevljak koji je u svom obra-ćanju naglasio da se ne sme zaboravitipatriotska borba za slobodu i nezavisnostBosne i Hercegovine, te da će se nastaviti iosnažiti podrška i pomoć porodicama še-hida i poginulih boraca i svim boračkimkategorama. Nakon obraćanja, položeno je cveće i pročitana su imena kakanjskihšehida i poginulih boraca vozućkog ratišta.Dan sjećanja na kakanjske šehide i poginu-le borce tradicionalno se obilježava odprestanka rata pa naovamo. Kakanjske je-dinice: OPŠTO Kakanj, 309. bbr, 311. lbr, 3.manevarski bataljon, te 3. bataljon Sedmemuslimanske viteške oslobodilačke briga-de dali su veliki doprinos u oslobađanjuVozuće i odbrani Zavidovića. 128 boracapoginulo je na ovim ratištima, a lina od- brane: Krst, Lokve Krvavac i Čauševac, tekota 723 bude sjećanja preživjelih saboracai nakon šesnaest godina. Mursel Kobilicaizgubio je dva sina u proteklom ratu.- Svake godine dođem ovdje. Vidimdosta omladine. I treba da dođu ovdje, davide gdje su im očevi ratovali, da se nezaborave. Jer, kako vreme odmiče sve ovopada u zaborav, kaže Kobilica.Nakon proučenog Jasina koga su učiliimami Medžlisa IZ Kakanj, klanjan jepodne namaz, a organizator je za sveposjetioce obezbedio ručak.
Az.S.
Sjećanje na kakanjske šehideVeliki broj Kakanjaca svake godineposjeti spomen obilježje u Popovoj Luci

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almir Gluhic liked this
ssahačić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->