Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projektiranje Kolnickih Konstrukcija - B. Babic

Projektiranje Kolnickih Konstrukcija - B. Babic

Ratings:
(0)
|Views: 2,592|Likes:
Published by Bosnjak10

More info:

Published by: Bosnjak10 on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Dr.
se.
Branimir
Babic, dipl. ing.
grad.
redovni profesor Gradevinskog fakultetaSveucilista u Zagrebu
PROJEKTIRANJEKOLNICKIH KONSTRUKCDA
Objavljivanje ovog sveucilisnog udzbenika odobrio
je
)enat Sveucilista u Zagrebu odlukom broj 02-1284/1-1997. od
l6.
rujna 1997.
CIP -Katalogizaeija u publikaeijiNacionalna i sveuciliSna knjifniea, ZagrebUDK 625.7/.8 (075.8)BABIC, BranimirProjektiranje kolnickih konstrukeija(Branimir Babic -Zagreb: Hrvatskodrustvo gradevinskih infenjera, 1997.-198 str. : ilustr. ; 24 emISBN 953-96085-9-7
HDGI
ISBN 953-96085-9-7
ZAGREB
1997.
971024014
 
Izdavac:
HRVATSKO DRUSTVO GRADEVINSKIH INZENJERAZagreb, Berislaviceva 6
SuizdavaCi:
7esta,
Varazdin;
CONEX
Zagreb;
Geoprojekt,
Split;
Gradevinskifakultet,
Zagreb
Gradevinski fakultet,
Split;
Gradevinski fakultet,
Rijeka;
Gradevinskifakultet,
Osijek;
IGH,
Zagreb;
IPZ,
Zagreb;
Nasicecement,
Nasice;
Rijekaprojekt­niskogradnja,
Rijeka;
Rencon,
Osijek;
Viadukt, Zagreb; WERKOS,
Osijek;
GP Zagreb,
Zagreb
Za
izdavaca:
Prof. dr. sc. Petal' Dukan, dipl. ing. grad., predsjednik HDGI
Glavni urednik:
Prof. dr. sc. Veselin Simovic, dipl. ing. grad.
Recenzenti:
Prof
dr. sc. Aleksandar KlemenCic, dipl. ing. grad.Prof. dr. sc. Branko Pollak, dipl. ing. grad.Prof. dr. sc. Andrija Prager, dipl. ing. grad.
Tehnicka urednica:
Marija Hrlic
Lektorica:
Mr. sc. Smiljka Janacek KuCinic
Kompjutorski slog:
Zeljko StrunjakISBN 953-96085-9-7
Tisak:
S v e u C i l i s n ~ ; ~ ~ ~ , k a r a
 
Zagreb
•
.j,
'(C'·:'
I'
I
' 5 i J A ~ ~
 
I
Predgovor
Projektiranje kolnickih konstrukcija vaina
je
tehnicka disciplina koja
je
posljednjih desetljeea u svijetu doiivjela veliki razvoj.Kolnicka konstrukcija dio
je
prometnice koji ima znatnu cijenu
pa
je
shvatljivo da njeno
i ~ p r a v n o
 
i smisljeno projektiranje (dimenzioniranje) ima velikoznacenje.
Kod
nas je, naialost,
jos
uvijek praksa da se
pri
projektiranju prometnicacesto vise painje posveeuje njihovom geometrijskom oblikovanju i nekim drugimpitanjima, nego kolnickoj konstrukciji.Jedan
od
razloga tome,
jam
acn
0
je
i nedovoljna upoznatost projektanata saposebnostima projektiranja ove vrste konstrukcija.Isto tako, podrucje pojacanja i odriavanja postojeCih cesta, koje postaje svevainije i znacajnije, traii odgovarajuea znanja potrebna za suvremene
naCine
planiranja i ostvarivanja potrebnih radova.
To
su i razlozi zasto su u programe dodiplomskih i poslijediplomskih studijana sveuci!istima u Hrvatskoj uvedeni odgovarajuCi programi u tom smislu, koji sevee dosta dugo provode i usavrsavaju,
pa
se moiemo nadati da ee buduCimnarastajima inienjera ovo podrucje biti bliskije.Knjiga "Projektiranje kolnickih konstrukcija" nastala
je
kao rezultatautorovog dugogodisnjeg rada na toj problematici, te predavanja na graaevinskimfakultetima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.Knjiga
je
namijenjena za udibenik studentima, ali i kao prirucnikinienjerima u praksi.Obraaeni su osnovni Cinitelji koji utjecu na kolnicke konstrukcije, te metodeza dimenzioniranje asfaltnih i betonskih kolnickih konstrukcija.Osobita
je
painja
posveeena i pojacanju postojeCih kolnika i povrsinskimsvojstvima, sto
je
vaino zaproces ipotrebe odriavanja cesta.Obraaena su i nova rjesenja kolnickih konstrukcija s geosinteticima.Brojcani primjeri svakako ee olaksati rad i razumijevanje postupaka, apriloieni popis hrvatskih norma i popis literature omoguCit ee "znatiieljnijima"produbljenje znanja.Recenzentima zahvaljujem na pailjivom citanju teksta i raspravama.Glavnom uredniku zahvaljujem na prijedluzima za ureaenje knjige.Isto tako, zahvaljujem svim ostalim suradnicima koji su mi pomagali upripremi knjige.Autor

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
pfcbeograd liked this
Orebic Viganj liked this
Irma Šarić liked this
enisbuca liked this
Miomir Stevanovic liked this
Kresimir Alinjak liked this
HalilKrizevac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->