Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Projektiranje Kolnickih Konstrukcija - B. Babic

Projektiranje Kolnickih Konstrukcija - B. Babic

Ratings: (0)|Views: 2,570|Likes:
Published by Bosnjak10

More info:

Published by: Bosnjak10 on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Dr.
se.
Branimir
Babic, dipl. ing.
grad.
redovni profesor Gradevinskog fakultetaSveucilista u Zagrebu
PROJEKTIRANJEKOLNICKIH KONSTRUKCDA
Objavljivanje ovog sveucilisnog udzbenika odobrio
je
)enat Sveucilista u Zagrebu odlukom broj 02-1284/1-1997. od
l6.
rujna 1997.
CIP -Katalogizaeija u publikaeijiNacionalna i sveuciliSna knjifniea, ZagrebUDK 625.7/.8 (075.8)BABIC, BranimirProjektiranje kolnickih konstrukeija(Branimir Babic -Zagreb: Hrvatskodrustvo gradevinskih infenjera, 1997.-198 str. : ilustr. ; 24 emISBN 953-96085-9-7
HDGI
ISBN 953-96085-9-7
ZAGREB
1997.
971024014
 
Izdavac:
HRVATSKO DRUSTVO GRADEVINSKIH INZENJERAZagreb, Berislaviceva 6
SuizdavaCi:
7esta,
Varazdin;
CONEX
Zagreb;
Geoprojekt,
Split;
Gradevinskifakultet,
Zagreb
Gradevinski fakultet,
Split;
Gradevinski fakultet,
Rijeka;
Gradevinskifakultet,
Osijek;
IGH,
Zagreb;
IPZ,
Zagreb;
Nasicecement,
Nasice;
Rijekaprojekt­niskogradnja,
Rijeka;
Rencon,
Osijek;
Viadukt, Zagreb; WERKOS,
Osijek;
GP Zagreb,
Zagreb
Za
izdavaca:
Prof. dr. sc. Petal' Dukan, dipl. ing. grad., predsjednik HDGI
Glavni urednik:
Prof. dr. sc. Veselin Simovic, dipl. ing. grad.
Recenzenti:
Prof
dr. sc. Aleksandar KlemenCic, dipl. ing. grad.Prof. dr. sc. Branko Pollak, dipl. ing. grad.Prof. dr. sc. Andrija Prager, dipl. ing. grad.
Tehnicka urednica:
Marija Hrlic
Lektorica:
Mr. sc. Smiljka Janacek KuCinic
Kompjutorski slog:
Zeljko StrunjakISBN 953-96085-9-7
Tisak:
S v e u C i l i s n ~ ; ~ ~ ~ , k a r a
 
Zagreb
•
.j,
'(C'·:'
I'
I
' 5 i J A ~ ~
 
I
Predgovor
Projektiranje kolnickih konstrukcija vaina
je
tehnicka disciplina koja
je
posljednjih desetljeea u svijetu doiivjela veliki razvoj.Kolnicka konstrukcija dio
je
prometnice koji ima znatnu cijenu
pa
je
shvatljivo da njeno
i ~ p r a v n o
 
i smisljeno projektiranje (dimenzioniranje) ima velikoznacenje.
Kod
nas je, naialost,
jos
uvijek praksa da se
pri
projektiranju prometnicacesto vise painje posveeuje njihovom geometrijskom oblikovanju i nekim drugimpitanjima, nego kolnickoj konstrukciji.Jedan
od
razloga tome,
jam
acn
0
je
i nedovoljna upoznatost projektanata saposebnostima projektiranja ove vrste konstrukcija.Isto tako, podrucje pojacanja i odriavanja postojeCih cesta, koje postaje svevainije i znacajnije, traii odgovarajuea znanja potrebna za suvremene
naCine
planiranja i ostvarivanja potrebnih radova.
To
su i razlozi zasto su u programe dodiplomskih i poslijediplomskih studijana sveuci!istima u Hrvatskoj uvedeni odgovarajuCi programi u tom smislu, koji sevee dosta dugo provode i usavrsavaju,
pa
se moiemo nadati da ee buduCimnarastajima inienjera ovo podrucje biti bliskije.Knjiga "Projektiranje kolnickih konstrukcija" nastala
je
kao rezultatautorovog dugogodisnjeg rada na toj problematici, te predavanja na graaevinskimfakultetima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.Knjiga
je
namijenjena za udibenik studentima, ali i kao prirucnikinienjerima u praksi.Obraaeni su osnovni Cinitelji koji utjecu na kolnicke konstrukcije, te metodeza dimenzioniranje asfaltnih i betonskih kolnickih konstrukcija.Osobita
je
painja
posveeena i pojacanju postojeCih kolnika i povrsinskimsvojstvima, sto
je
vaino zaproces ipotrebe odriavanja cesta.Obraaena su i nova rjesenja kolnickih konstrukcija s geosinteticima.Brojcani primjeri svakako ee olaksati rad i razumijevanje postupaka, apriloieni popis hrvatskih norma i popis literature omoguCit ee "znatiieljnijima"produbljenje znanja.Recenzentima zahvaljujem na pailjivom citanju teksta i raspravama.Glavnom uredniku zahvaljujem na prijedluzima za ureaenje knjige.Isto tako, zahvaljujem svim ostalim suradnicima koji su mi pomagali upripremi knjige.Autor

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
pfcbeograd liked this
Orebic Viganj liked this
Irma Šarić liked this
enisbuca liked this
Kresimir Alinjak liked this
HalilKrizevac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->