Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lambda

lambda

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by javier_1000

More info:

Published by: javier_1000 on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2011

pdf

text

original

 
lambda
>DOSSIER: ELS GAIS, LES LESBIANES I L’ECONOMIA 8ENTREVISTA: ENS ENTENEM 14 XIIa MOSTRA LAMBDA 16VIATGES: FUERTEVENTURA 20DANSA, LA LA LA HUMAN STEPS 32BLOGS AMB NOM DE DONA 41<
63
Segona època - tardor 2007 - any XXIX 
3€
 
SUMARI
Editor:
Casal Lambda 
Director:
 Joan Vila-Vinós
Redactor en cap:
Mauricio Marín
Secretari:
David Rincón
Equip de Redacció:
Roc Alemany, Àngel Carbonell, SantosFèlix, Paloma Fernández, Armand de Fluvià, Alonso Herranz, Javi García, Abel Lacruz, Mauricio Marín, Julián Murillo,Ignasi Pujades, Josep Anton Rodríguez, David Rincón, RicardSalom, David Sánchez, Enric Vilà, Joan Vila-Vinós, Susanna  Àlvarez i Paloma Torres.
Publicitat:
Dani Playánpublicitat@lambdaweb.org (655 194 049)
Correcció i traduccions:
Laura Muñoz.
Fotograa de portada:
Mauricio Marín
Dibuixants:
Ignasi Blanch
i
José Javier Revilla.
Persones i entitats col·laboradores:
José Antonio Alonso, ACGIL(Associació de Cristians Gais i Lesbianes), AMPGIL (Associa-ció de Mares i Pares de Gais i Lesbianes), Antinous, NathanBaidez, Sara Benjelali, Còmplices, Antonio Cortés, Direcció Artística i Departament de Premsa del Teatre Lliure, Direcciói Departament de Premsa del Teatre Nacional de Catalunya,Grup de dones del Casal Lambda, Grup de Joves del CasalLambda, Jordi Jané-Lligué, Jaume Gil, Gustavo Laurencio,Mostra Lambda de Cinema, Nicolás Pérez Cánovas, Serveid’Inormació del Casal Lambda i Yousse Yahia.
Disseny i maquetació:
Iboy 
i
 www.thepinkpartner.com
Impressió:
Pereda Impressor
. 933 094 517Dipòsit legal: B-42790-86. ISBN 0214-7890
LAMBDA
és una publicació del Casal Lambda.
LAMBDA
és la revista decana dels Països Catalans i de l’EstatEspanyol.
LAMBDA
no comparteix necessàriament, les opinions delscol·laboradors i de les col·laboradores expressades en els articles.
LAMBDA
agrairia rebre col·laboracions vostres. Si us plau,envieu sempre còpies o documents en suport electrònic, ja queno ens em responsables de la possible pèrdua d’originals nosol·licitats.La data de tancament del proper número (64)és el 9 de novembre de 2007.
LAMBDA
63. Any XXIX. Segona època. ardor 2007
C. Verdaguer i Callís, 10. 08003-Barcelona.Tel.: 93 319 55 50 Fax: 93 310 30 35revista@lambdaweb.org www.lambdaweb.org
DOSSIER: ELS GAIS, LES LESBI- ANES I L’ECONOMIA 8ENTREVISTA:ENS ENTENEM 14
 XIIa MOSTRA LAMBDA 16
 Valoració.
 VIATGES 20
Fuerteventura.
DANSA 32
La La La Human Steps.
BLOGS AMBNOM DE DONA 41
>SUMARI1- ASSOCIACIONS2- EDIORIAL3- CÒMIC Àxel4- REPORA- GE Fundació la campana: El somni et realitat5- PERSONES QUE FAN HISÒRIA Plutarc, Sobre l’amor18- HISÒRIA DEL CINEMA GAI La dècada dels 50 (III)23  - CINEMA 25- V res petites raons per estimar una mica més la tele27- EARE El soroll ens a ensordir28- MÚSICA Òpera, ja tenim la nova temporada30- GALE- RIES D’AR35- LLIBRES Homoerotisme: Sexe Sentimental36 -Novetats literàries 38 -Experiències homosexuals d’un marroquí39- CREACIÓ LIERÀRIA Poesia lírica de la Grècia Antiga40- PERIODISES I ESCRIPORS D’AVUI La resposta losòca42- BREUS44- PRÒXIMAMEN IV Jornades + Premis Lambda47- CÒMIC Dyck  48 <
lambda
<

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->