Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
I Informe de Labores y Rendición de Cuentas del Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 2010-2011

I Informe de Labores y Rendición de Cuentas del Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 2010-2011

Ratings:
(0)
|Views: 139|Likes:
Published by FEUCRUCR

More info:

Published by: FEUCRUCR on May 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

 
 
Goczfckjo
8#
 
Pyfwfczhgk÷c
######################################################################################################################## 9
9#
 
Lh MFVGY xvf fcgoczyhbow5 lh MFVGY xvf xvfyfbow#
################################################### :
7#
 
Kcmoybf jf lhw Gobkwkocfw { fwzhjo jf pyo{fgzow MFVGY#
############################################# >
7#8# Gobvckghgk÷c f Kbhnfc MFVGY1
#################################################################################### > 
7#9# Pyonyhbhw jf Hwkwzfcgkh Mkchcgkfyh MFVGY1
############################################################## 88
7#7# Yflhgkocfw Kczfychgkochlfw jf lh MFVGY1
################################################################### 8:
7#:# Nëcfyo { Jk}fywkjhj Wftvhl#
######################################################################################## 86
7#6# Hggfwkiklkjhj { Opoyzvckjhjfw phyh zojow { zojhw#
################################################### 8=
7#=# Yflhgkocfw goc Bo}kbkfczow Wogkhlfw, Oynhckqhgkocfw Fwzvjkhczklfw { jf lhWogkfjhj Gk}kl#
####################################################################################################################### 8>
7#># Ikilkozfghw 9: doyhw#
##################################################################################################### 90
7#4# Zyhwlhjow jf ghyyfyh#
#################################################################################################### 98
7#;# Hwvczow Hbikfczhlfw#
################################################################################################### 98
7#80# Wfbhch jf Kcjvggk÷c#
################################################################################################# 97 
7#88# Wfbhch jf Kcjvggk÷c#
################################################################################################# 97
:#
 
Kcmoybf jf Womâh Goyzëw, Yfpyfwfczhczf hczf fl Gocwfao Vck}fywkzhyko#
#################### 9>
6#
 
Kcmoybf jf lh Wfgyfzhyâh jf Mkchcqhw { Plhckmkghgk÷c jf lh MFVGY#
 
Fyyoy( Iooebhye cozjfmkcfj#
 
=#
 
Kcmoybfw Fwpfgkhlfw jf lh Mfjfyhgk÷c jf Fwzvjkhczfw jf lh Vck}fywkjhj jf GowzhYkgh#
########################################################################################################################################### 79
=#8# Kcmoybf jf lhw Nkyhw yfhlkqhjhw h lhw Wfjfw Yfnkochlfw { h low Yfgkczow#
############### 79
=#9# Kcmoybf woiyf hwpfgzow hjbkckwzyhzk}ow jf lh MFVGY#
#############################################777
=#7# Kcmoybf woiyf low pyoilfbhw jf bhzyâgvlh hl kckgko jfl pykbfy gkglo lfgzk}o jfl9088#
####################################################################################################################################### 76
 
 
8#
 
Pyfwfczhgk÷c
Fl Jkyfgzoyko jf lh Mfjfyhgk÷c jf Fwzvjkhczfw jf lh Vck}fywkjhj jf GowzhYkgh { lh wfnvcjh Yfpyfwfczhczf hczf fl Gocwfao Vck}fywkzhyko, wobfzfc hlfthbfc jf low { lhw fwzvjkhczfw jf lh Vck}fywkjhj lh pyfwfczf yfcjkgk÷c jfgvfczhw# Fc fllh fcgoczyhyèc lo bèw yflf}hczf jfl hggkochy polâzkgo jvyhczf low pykbfyow gvhzyo bfwfw jf noikfyco pyonyfwkwzh, fw jfgky, lo gobpyfcjkjo fczyffl 9 jf jkgkfbiyf jf 9080 dhwzh fl 78 jf bhyqo jf 9088#Fwzh yfcjkgk÷c jf gvfczhw jfif fczfcjfywf gobo lh opoyzvckjhj xvfzfcfbow zojow { zojhw phyh f}hlvhy lhw hgzk}kjhjfw { low pyo{fgzow jf cvfwzyo noikfyco fwzvjkhczkl, wv jkyfggk÷c { wvw pyogfwow# Bèw xvf phyh gykzkghylh, gowhcfgfwhykh { {h jhjh poy vc dfgdo, zkfcf lh powkiklkjhj jf goc}fyzkywf fc vclkwzhjo jf pyopvfwzhw gocwzyvgzk}hw phyh wvnfyky bfaoyhw h lh nfwzk÷c polâzkgh jfxvkfcfw woc jkyknfczfw phwhafyow jf vch kcwzkzvgk÷c xvf pfyzfcfgf h zojow { zojhw#Fl Jkyfgzoyko jf lh Mfjfyhgk÷c xvf do{ zfcfbow, }f fc lh }olvczhj jf low{ lhw fwzvjkhczfw wv yhq÷c jf wfy { dhgfy# Poy fwo do{, hczf lh cfgfwkjhj { lhoilknhgk÷c jf yfcjky gvfczhw h xvkfcfw bfyfgfc yfwpfzo hczfw xvf gvhlxvkfyh, wfomyfgf fwzf kcmoybf# Wv yfhlkqhgk÷c fw vc jfify jf low { lhw jkyknfczfw, { vcjfyfgdo jf low { lhw fwzvjkhczfw# Hxvâ wf hghih lh }kfah zyhjkgk÷c polâzkgh jfgyffywf jvføow jfl pojfy { jf low pvfwzow, phyh hiyky phwo h vch gvlzvyh polâzkghjf cvf}o gvøo, moyahjh woiyf lh ihwf jf lh yfwpocwhiklkjhj, lh kcglvwk÷c, lhwolkjhykjhj, fl jkèlono { fl yfwpfzo#Ghjh kcmoybf jf yfcjkgk÷c jf gvfczhw kcglv{f gvhzyo bfwfw jf noikfyco pyonyfwkwzh, wkfcjo zyfw kcmoybfw fc zozhl low xvf gocjfcwhc fl pfyâojo gobplfzo
 
 
jf vc høo jf nfwzk÷c# Low py÷tkbow kcmoybfw wf fczyfnhyèc fc avlko { fcco}kfbiyf#Gobo fwzvjkhczfw jf lh Vck}fywkjhj jf Gowzh Ykgh, zfcfbow fl jfyfgdo jfftknky vch yfpyfwfczhgk÷c fwzvjkhczkl gobpyobfzkjh goc lhw ghvwhw fwzvjkhczklfw poy woiyf zojhw lhw jfbèw, hvcxvf wkc ol}kjhy xvf ftkwzf vch yfhlkjhj loghl,chgkochl, f kczfychgkochl xvf zhbikëc cow hmfgzh# Wky}h fwzf fwmvfyqo jfzyhcwphyfcgkh gobo vch pyvfih jfl yfwpfzo wfczkjo dhgkh ghjh fwzvjkhczf jfcvfwzyh Hlbh Bèzfy#

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->