Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dezvaluirile Lui Franz Bardon

Dezvaluirile Lui Franz Bardon

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:
Published by buratinu

More info:

Published by: buratinu on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
Dezv
ă
luirile lui Franz Bardon despre macabrele ritualuri ale lojii FOGC - OrdinulFrancmasonic al Centurionului de Aur 
de Mihaela GheorghiuO oribil 
ă 
grupare masonic
ă 
activa în anii treizeci
 ş
i, dup
ă 
unele dezv
ă 
luiri, mai activeaz 
ă 
 
 ş
iast 
ă 
 zi. Format 
ă 
din 99 de importan
 ţ 
i oameni politici
 ş
i de afaceri, ea caut 
ă 
s
ă 
acapareze putere
 ş
i bani prin invocarea unor entit 
ăţ 
i demoniace. Pacturi semnate cu sânge, ritualurimacabre practicate la Solsti
 ţ 
iul de var 
ă 
. Admiterea unor noi membrii doar prin tragerea la sor 
 ţ 
i a mor 
 ţ 
ii unuia dintre cei existen
 ţ 
i. Atacuri de natur 
ă 
paranormal 
ă 
pentru anihilareacelor care se opun planurilor lor. Sunt câteva din mâr 
 şă 
viile acestei grup
ă 
ri din care a f 
ă 
cut  parte
 ş
i Adolf Hitler.
Cel care a atras aten
ţ
ia asupra acestei oribile grup
ă
ri masonice a fostFranz Bardon, considerat unul dintre cei mai mari oculti
ş
ti moderni
ş
iîncarnarea unei fiin
ţ
e superioare, a c
ă
rei misiune era trezirea spiritual
ă
 a oamenilor. Între anii 1920
ş
i 1930 el a
ţ
inut mai multe reprezenta
ţ
ii pe teritoriul Germaniei în cadrul c
ă
rora demonstra publicului existen
ţ
a planurilor subtile cu ajutorul extraordinarelor sale capacit
ăţ
i paranormale. În acea perioad
ă
era cunoscut sub numele de Frabato – de la FRAnz BArdon Troppau Opava (Opava fiind ora
ş
ul în care sen
ă
scuse, iar Troppau numele german al aceleia
ş
i localit
ăţ
i).De-a lungul vie
ţ
ii sale, Franz Bardon s-a confruntat cu multe piedici,mai ales din partea lojii masonice Ordinul Francmasonic alCenturionului de Aur 
ş
i a nazi
ş
tilor. A fost în repetate rânduri amenin
ţ
at cu moartea, arestat,torturat
ş
i chiar închis într-un lag
ă
r nazist timp de trei ani
ş
i jum
ă
tate. Cu pu
ţ
in timp înainte determinarea r 
ă
zboiului, în 1945 a fost condamnat de nazi
ş
ti la moarte. Chiar înainte deexecutarea sentin
ţ
ei, închisoarea unde era întemni
ţ
at a fost bombardat
ă
 
ş
i el a reu
ş
it s
ă
scape,fiind salvat de sub ruine de câ
ţ
iva tovar 
ăş
i de deten
ţ
ie. A stat ascuns pân
ă
la sfâr 
ş
itul
ă
zboiului, apoi a reu
ş
it s
ă
ajung
ă
în ora
ş
ul s
ă
u natal, pe teritoriul de azi al Cehiei.În iulie 1958, cu pu
ţ
in timp înainte de a muri, Franz Bardon i-a încredin
ţ
at secretarei sale OttiVotavova planul unei c
ă
ţ
i auto-biografice
ş
i misiunea de a o publica dup
ă
moartea sa.Manuscrisul, finalizat de Votavova
ş
i corectat de un apropiat de-al s
ă
u, Dieter Ruggeberg, afost publicat abia în 1979 sub titlul "Frabato Magicianul". În aceast
ă
carte sunt descrise pentru prima oar 
ă
ac
ţ
iunile malefice ale grup
ă
rii ultra-secrete Ordinul Francmasonic alCenturionului de Aur (în limba englez
ă
Freemasonic Order of the Golden Centurion -FOGC).În Epilogul acestei c
ă
ţ
i, Dieter Ruggeberg face câteva complet
ă
ri privind leg
ă
turile dintre loja FOGC
ş
i nazi
ş
ti care explic
ă
de ceace
ş
tia din urm
ă
îl vânaser 
ă
cu atâta înver 
ş
unare peBardon:
 
"În cele ce urmeaz
ă
, a
ş
dori s
ă
dezv
ă
lui câteva lucruri pe care Otti Votavova le
ş
tia direct de la Franz Bardon. Astfel, Adolf Hitler a fost membru allojii 99. Î n afar 
ă
de asta, Hitler 
ş
i câ
ţ
iva dintre prietenii s
ă
i intimi au fost membri ai„Ordinului Thule”, reprezentând instrumentul extern al unui grup de puternici practican
ţ
i aimagiei negre din Tibet, care foloseau membrii acestui ordin pentru a-
ş
i atinge scopurile.Pentru a se camufla, Hitler avea o mul
ţ
ime de dubluri care îl reprezentau în diferite ocazii.Din pricina neglijen
ţ
ei lui Wilhelm Quintscher (Rah Omir Quintscher), discipolul
ş
i prietenullui Bardon, care nu a ars coresponden
ţ
a sa cu acesta, de
ş
i fusese rugat s
ă
o fac
ă
, Bardon aintrat în aten
ţ
ia nazi
ş
tilor din ce în ce mai mult. El a fost arestat împreun
ă
cu Quintscher. Întimp ce erau biciui
ţ
i, Quintscher n-a mai rezistat,
ş
i-a pierdut controlul
ş
i a rostit o formul
ă
 kabalistic
ă
; imediat dup
ă
aceasta, cei care îl torturau au paralizat pe dat
ă
, complet. Mai târziu,dup
ă
ce a anulat efectul formulei, el a fost împu
ş
cat din r 
ă
zbunare.Lui Franz Bardon i s-au oferit pozi
ţ
ii înalte în cel de-al treilea Reich de c
ă
tre Adolf Hitler, cucondi
ţ
ia s
ă
-l ajute s
ă
ş
tige r 
ă
zboiul folosindu-se de puterile sale magice. Mai mult, FranzBardon urma s
ă
-i dezv
ă
luie lui Hitler adresele celorlalte 98 din 99 de loje, r 
ă
spândite înîntreaga lume. Când a refuzat s
ă
colaboreze, el a fost expus celor mai nemiloase torturi.Printre altele, f 
ă
ceau opera
ţ
ii pe trupul lui, pe viu, f 
ă
ă
s
ă
foloseasc
ă
narcotice. Gleznele i le-au strâns cu inele de care erau atârnate bile foarte grele din metal.[…] Dup
ă
ă
zboi, FranzBardon a aflat, cu ajutorul puterilor sale magice, c
ă
Adolf Hitler î
ş
i g
ă
sise sc
ă
 parea pestehotare. De teama s
ă
nu fie recunoscut, acesta î
ş
i f 
ă
cuse numeroase interven
ţ
ii chirurgicalefaciale".
Ordinul francmasonic al centurionului de aur
Informa
ţ
ii despre aceast
ă
loj
ă
erau cunoscute
ş
i în gruparea Ordo Templi Orientis (OTO) a luiAliester Crowley – cel care î
ş
i spunea "Bestia" – 
ş
i ulterior în gruparea "Fraternitas Saturni",desprins
ă
din OTO. Guido Wolther (numit
ş
i Master Daniel) care a fost mult
ă
vremeconduc
ă
torul Fraternitas Saturni
ş
i care avea gradul 33 a f 
ă
cut în 1960 dezv
ă
luiri uluitoaredespre ritualuri de magie neagr 
ă
ale FOGC, care confirm
ă
 
ş
i completeaz
ă
dezv
ă
luirile luiFranz Bardon din 1958."Jur 
ă
mântul celor 25 de ani a expirat, iar acum limba mea nu mai este pecetluit
ă
 
ş
i potdezv
ă
lui anumite lucruri"
ş
i-a început Guido Wolther confesiunea. "Membrii acestei«asocia
ţ
ii magice» nu sunt în mod cert ni
ş
te catolici pio
ş
i. Sunt absolut sigur 
ş
i afirm cu cea
 
mai mare certitudine: da, a existat o loj
ă
FOGC
ş
i s-ar putea s
ă
mai existe
ş
i ast
ă
zi. Dar dinanumite motive nu vreau s
ă
spun mai mult despre aceasta. Nu pentru c
ă
a
ş
tremura de fric
ă
, cidin loialitate fratern
ă
pentru membrii ei, pe care nu îi pot numi din motive evidente. Pân
ă
laurm
ă
, s
ă
nu uit
ă
m c
ă
vorbim despre 99 de b
ă
rba
ţ
i situa
ţ
i la cele mai înalte niveluri în politic
ă
 
ş
i finan
ţ
e. Îns
ă
ceea ce mi se permite s
ă
spun despre aceast
ă
loj
ă
voi spune. Num
ă
rul membrilor ei este de trei ori 33, adic
ă
99. Sunt deci 99 de grade
ş
i fiec
ă
rui grad îieste alocat un num
ă
r. Cel de-al o sutelea loc esteocupat de demonul lojii cu care fiecare membru faceun pact semnat cu sânge. În momentul admiterii,neofitul semneaz
ă
c
ă
la moartea sa, averea pe care oare va apar 
ţ
ine lojii. Nu exist
ă
titluri speciale, ci doar aceste numere. Marele Maestru are num
ă
rul 99, nuunu. De la 1 la 33 sunt ucenicii, de la 34 la 66 calfele
ş
de la 67 la 99 mae
ş
trii.i
Ţ
inuta pentru ucenici (de la 1 la 33) este urm
ă
toarea: lîntâlnirile festive
ş
i regulare rob
ă
,
ş
or 
ţ
cu marginealbastr 
ă
 
ş
i inelul lojii. La ritualuri magice se adaug
ă
omantie albastr 
ă
. Pe lâng
ă
rob
ă
 
ş
i mantie, ei mai poart
ă
 o masc
ă
albastr 
ă
care le acoper 
ă
jum
ă
tatea superioar 
ă
afe
ţ
ei.aGradele de la 34 la 66 (calfele) poart
ă
rob
ă
,
ş
or 
ţ
cumargine ro
ş
ie, dou
ă
rozete, e
ş
arf 
ă
 
ş
i bijuterii la gât. Laritualurile magice au mantii ro
ş
ii cu
ş
nur auriu
ş
i inelul lojii.Gradele de la 67 la 99 (mae
ş
trii) poart
ă
robe,
ş
or 
ţ
uri cu margine ro
ş
ie
ş
i neagr 
ă
, trei rozeteaurii, e
ş
arf 
ă
, bijuterii la gât
ş
i inel. În plus ei au
ş
i spad
ă
. În timpul ritualurilor magice aumantii negre
ş
i
ş
nur auriu. Marele Maestru are dreptul s
ă
poarte mantie aurie
ş
i masc
ă
aurie.M
ăş
tile celorla
ţ
i mae
ş
trii sunt negre. "Strângerea de mân
ă
" specific
ă
este aceea
ş
i pentru toatecele 99 de grade
ş
i const
ă
în strângerea reciproc
ă
a încheieturilor".Inten
ţ
ia lor este s
ă
avanseze cât mai mult în grad
ş
i s
ă
acumuleze cât mai mult
ă
influen
ţă
, putere
ş
i bani. Regula de baz
ă
este respectarea strict
ă
a cuvintelor Marelui Maestru. Cei carevor s
ă
fie admi
ş
i trebuie s
ă
fie membrii ai lojilor masonice regulare
ş
i s
ă
aibe un nivel decuno
ş
tin
ţ
e magice foarte mare. Ei trebuie s
ă
fie persoane influente în via
ţ
a public
ă
,independente din punct de vedere economic sau cel pu
ţ
in s
ă
aibe prieteni influen
ţ
i. Se vede c
ă
 nu este foarte u
ş
or s
ă
ajungi în acest cerc.Dup
ă
admitere, fiec
ă
rui membru i se aloc
ă
un a
ş
a numit demon subordonat. Dup
ă
aceastaurmeaz
ă
pactul cu demonul lojii, care este pecetluit cu sânge. Opiniile sunt divergente, dar pots
ă
spun cu certitudine c
ă
loja venereaz
ă
în mod obi
ş
nuit doi demoni. Primul este Belphegor 
ş
icel
ă
lalt este Ashmodeu, dup
ă
cum men
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i Quintscher. Orice magician expert înevoc
ă
ri
ş
tie c
ă
lucrurile nu merg prea u
ş
or cu ace
ş
tia doi, întrucât sunt foarte
ş
mecheri, brutali
ş
i înseta
ţ
i de sânge în adev
ă
ratul sens al cuvântului. Primul lucru pe care îl înva
ţă
neofitul esteritualul de adorare al acestor doi demoni, la fel ca
ş
i metoda prin care pot fi chema
ţ
i
ş
ievoca
ţ
i."
Via
ţ
a sau moartea membrilor FOGC sunt decise de bile

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tavi Iancu liked this
mikvirtuoso242 liked this
babilonia2000 liked this
raza de soare liked this
bamse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->