Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truyen Cuoi Tong Hop 3 0348

Truyen Cuoi Tong Hop 3 0348

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by quocviet79

More info:

Published by: quocviet79 on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2011

pdf

text

original

 
ID TieuDe NoiDung
10Bên chic ôtô
ế
Mt ông giàu có nhng keo kit vào ca hàng ôtô hi
ư
ngi bán
ườ
 hànght câu n đn câu kia khin anh ta mt nhoài. Cui cùng ông
ế ế ế
 tahi:
- Cái xe này tit kim đc baonhiêu xăng?
ế ệ ư
- Đc mt thìa xăng - anh bán ngngán ngm đáp.
ư
- Thìa to hay thìa con?***Mt ngi đàn ôngtrong khi tìm mi cách đa chic xe ra khi bãi
ưư ế
 đu đã tông vào mtchic ôtô mi cng. Trc s chng kin ca
ế ưế
 nhiu ngi gn đó, anhta vi nhy ra khi xe,
ư
ly giy bút ghi vài
 dòng và đ li trênkính chn gió ca chic xe kia.Mu giy ghi:
ế
"Xin chào. Tôiđã tông vào xe ca ông và có mt s ngi chng
ưứ 
 kin vic này. Vìth, tôi phi gi đò vit cho ông đ h yên tâm
ế ế ế
 rng
tôi đang vittên, đa ch và s bng lái xe ca
ế
mình trongnày...".11Nhng li khuyên
- Hãy mua tng
v anh mt bó hoa - Ngi bán hoa bên đng
ưư
 thuytphc.
ế
- Nhng tôi cha có v - Ngi đàn ông tr trli.
ư ư ư
- Th thì mua cho ngi yêu anh đi.
ế ườ
- Nhng tôi cũng cha có ngi yêu.
ư ư ư
- Vy thì hãy mua 2 bó hoa đ chúc mng cho smay mn ca
 anh!!!***Mt cô gái hi m:
- M i, ti sao ngi ta c phi kt hôn?
ơ ưứ ả ế
- À, kt hôn đ khi ăn cm mt mình... và...
ế ơ
- Và gì na h m?
- Cũng là đ khi phi cãi nhau mt mình na con.
12Đo din và din viên
Hai ngi nói chuyn vi nhau:
ư
- m nay, ngi ca nhàhát li treo tm bin: “Ht . Sao v
ế
 din này thu hút nhiu khángi đn vy?
ế
- À, trong v này, n dinviên chính c thay đi qun áo ln ln.
 Điu đó hp dn ph n.Mà cô ta li thay qun áo ngay trên sân
 khu. Điu đó hp dn đànông.
ấ ề
***Mt n din viên tr k vibn:
- Ti qua, đo din v kcht đang đóng dám c gan đn bm
ế
 chuông phòng lúc t va đi nm. Tđang chng mc áo xng gì
ẳ ặ
 nên ch quàng h tm khăn ra m ca. Cucó bit ông ta mang gì
ế
 đn cho t không? Mt chui ngc trai! Tbo: Không, ông coi tôi
ế
 i làm tin hay sao. chuyn đã nhth y, tôi không mun
ư ế
 nhìn thy ông na.
ữ 
- Th ông ta bosao?
ế
- Chng nói gì mà ch lnglng tt đèn đi.
***Tác gi kch bn khoe vibn:
- Cu bit không, khi mành xung, tt c khán gi v tay vang di
ế
 nhé.- Th trên tm màn v gì?
ế
13Cnh giác
- Ti sao mt con nga đau c đàn nga li không ăn c?- Tha cô
ạ ộ ư 
 đàn nga cnh giác .- Nga sao?- Tha , đàn nga s
ư
 ng đc thc phm!- ?!
***
 
- B i! Ti saongi ta li nói: "Không nên đánh ph n dù ch là
ơ ư
 mt nhhoa"?
- Thì con c đánhth xem, s bit ngay thôi mà!
ế
14Tin ca ai?
Mt ph n đang trò chuyn vi ngi hàng xóm nhà bên cnh:
ư
- Hôm nay tôi rt vui vì
đã làm đc vic có
ượ
ích.i đã cho mt k
 ng ri ngh
5 đôla.- Sao ch li quá rng rãi nh vy? Hn có đángđ cho không? Th
ư ế
 chng ch phn ng th nào? - Ngi hàng xóm ngcnhiên.
ế ư
- Ông y
khen tôi rt sáng sut
nói: "mn!".
ơ
***Mt cp v chngđang tranh cãi
v vn đ tài chính
ca gia đình.
 Cui cùng ôngchng tc gin nói:
- Nu kng tinca tôi thì đã kng n ny!
ế
- ng, anh u,nu không phi tin ca anh, em đã không
ế ả
 đây cho ti lúc này -Bà v đáp li.
15Nhng công dân mu
 mc
ự 
Spch cô th ký tr đi chi trên chic ôtô đi mi, nhng đt
ế ư ơ ế ư
 nhnxe cht y. Ông ta ng: “Trên cng v sp tnh s
ế ươ ế
 gingay nhân viên cu h, nhng là mt ngi đàn ông thì mình
ư ư
 phi tsa cha.
ữ 
Ông ta bc ra và chui xung gm xe.
ư
Trong khi đó, cô th ký nghĩ bng: Vi t cáchlà mt ngi ph
ư ư ư
 n, mình cn ngi yên trên xe, nhng v trí làmt th ký, mình
ồ ở ư ư 
 phi bên cnh sp.
ế
Cô lp tc bc ra và chui vào gm xe...
ư
Na ting sau, mt ngi đàn ông đi ngang qua:Nh mt ngi
ế ưư ư
 lch s, nh không nên m phin, nhng mt ngn, nh
ư
 cn phi báo cho đôi này bit, chic xe ca h đã mt tđi nào
ế ế ủ ọ ấ
 ri.
***Cnh sát giao thông chn mt ôtô phm lut và yêucu ngi ph
ư
 n ngi sau tay lái phi xut trình giy t. Bà tatr li mt cách kiêu
 ngo:
- Rt tic, anh chm chp quá, hôm qua đngnghip ca anh đã
ế
 nhanh tay hn mt ri!
ơ
***Mt cnh sát chn chic xe hi li vì phóng vitc đ quá cao.
ế ơ
 Ngi sau tay lái mt cô gái.
- Ti sao ch li đi xe vi tc đ chóng mt nhvy?
ư
- Anh cnh sát i, tôi lái xe rt ti nên mi vivã quay v nhà vì s
ả ơ
 đâm phi ai đó trên đng.
ườ
16Nhng khách hàng đc
 bit
Hai con kh đi o mt qn bar gi hai cc bia. Nn vn
 phcv cha bao gi bán bia cho kh nên anh
ư
ta rt ngc nhiên
 chy lênlu hi ý kin ông ch:
ạ ầ ế
- Tha ông! Có hai con kh di nhà đang gibia! Tôi phi làm gì
ư ư
 bây gi?
- Thì c phc v chúng nó đi, đ ngu. , nhngch đã nào. Chúng
ư
 chc kng bit gì đâu, hãy nh giá gp đôin!
ế
Anh phc v chy xung li và mang hai
cc biacho nhng con kh
 và tính tin gp đôi. Ti hôm đó, hai con kh liti ung bia, thy
ế
 vy, anh
phc v nói:
- nhà ng chúng i ít kh lui tilm...
- Vi cái giá ct c nh th thì điu đó có gì làl đâu!!! - Con kh tr
ư ế
 li.
 
17Nhân viên nhà hàngNgày đu vào làm mt ca hiu, chàng nhân viên tr đc ông
ư
 chdn dò:- Anh đng quên, kch hàng bao gi ng
 đúng.Chng bao lâu, ông ch nhn thy, khách hàng vào ca hiu
 lp tcra ngay không mua c. Ông n hi nhân viên:- Có trc
 trc gì à? Sao h đn mà chng mua gì c?- Tha ông, h đu nói
ế ư
 giá ng đây quá cao. theo li ông dn,i i rng h đã
 đúng!- ???***Khách hàng vy gi nhân viên phcv:
- Sao đây nhà hàng các anh cho ítcanh th?
ế
- Tha ông, chúng tôi mun kháchhàng có th va ăn, va ngm
ư
 nh nh trang trí đp mt đáybát.
***Mt ông già bc vào nhà hàng đykhách, đn ch cô phc v:
ưế
- Mt giám đc đã v hu cn phingi ch nào - Ông già t ph
ư
 hi.
Cô phc v không thèm ngng đu màtay cũng không ngng thu
ừ 
 dn tr li:
- nhà.
18Đng ng mà tht
ừ 
Mt ngi đàn ông bc xung sân bay vi mt vali rt ln:
ưư
- Mi ông m ra đ chúng tôi kim tra hành lý -Nhân viên hi quan
 ra lnh.
Bên trong vali, di lp qun áo có giu 20 thivàng
ư
- Ti anh nng đy....
- Tôi bit là tôi sai ri - Gã đàn ông va nóiva rút bao thuc ra mi
ế
 - Anh t thuc n
- Này, đng hòng mua chuc đc tôi nhé! Ctthuc đi! - Nhân viên
ư
 hi quan gin d nói.
ữ 
- Vy ti tin chc là anh kng có la, cho tôi sang ca
ử 
 ng gn đây mua bao diêm. Xin anh y chotôi t thuc ln
 cui. i s đ vali đây m tin... - đàng n n.
- Ti đc, i cho anh 2 phút, kng hn kngm.
ượ ơ
Tt nhiên là gã buôn lu chun thng.
3 thángsau, hn ta li xut
 hin và xách chic vali còn to hn ln trc.Tht xui xo là hn li
ế ơ ư
 gp đúng anh nhân viên hi quan cũ.
- Qu đt tròn... ta li gp nhau. o, m valira xem o.
Ln này s vàng nhiu gp đôi, cũng giu di lpqun áo. Gã
ư
 buôn lu li gi trò mi hút thuc.
Anh nhân viên hi quan lp tc lên ting chnngay ý đ đen ti:
ế
- Anh tha bit tôi không hút thuc và cũngkng có bt la hay
ế ử 
 diêm trong ngi. Nhng tôi s không mc lađn ln th hai đâu.
ưư ế ứ 
 Mi anh gi vali, tôi s đi mua h anh baodiêm đ hút thuc ln
 cui.
19Đa bé ngoan
ứ 
Mt cu bé
3 tui tin đn gn mt ph n mang bu trong khi ch
ế ế
 mcu khám bác sĩ. Cu bé tò mò hi:
- Ti sao bng cô to th?
ế
- À, cô đang có em bé - Ngi ph n tr li.
ưụ ữ ả
Cu bé mt tròn xoe ngc nhn:
- Em đang trong bng à?
- Chc chn là nh vy ri.
ư
- Nó có phi là mt đa bé ngoan không cô? - Cubé hi tip.
ế
- , nhiên ri, cháu .
Cu bé li càng ngc nhiên hn:
ơ
- Th thì ti sao cô li nut nó vào bng???
ế

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->