Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
otomatik güneş takip sistemi

otomatik güneş takip sistemi

Ratings: (0)|Views: 1,298 |Likes:
Published by shaqtr81

More info:

Published by: shaqtr81 on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

 
 
Otomatik Güneş Takip
Sistemi
 
 
İçindekiler:
 
1.Güneş
Pilleri ve Enerjisi
Hakkında Genel Bilgi
 
2.Projenin Tasarım Aşaması
 
2.1 Mekanik Düzenek
 
2.1.1. Dc Motor
ve Redüktör
 
2.2 Kontrol Sistemi
2.2.1
Sensör seçimi ve tasarımı
 2.2.2.
Akım
-
Gerilim Dönüştürücü Yükseltici Devresi
 2.2.3.
Motor sürücü
devresi2.2.4.
Ana kontrol kartı
 
2.2.5
Mikrokontrolör
 
3. Algoritma, Program
ve Çalışma Mantığı4.Sonuçlar ve Öneriler
 
4.1 Sonuçlar
 
4.2 Öneriler
 
 
1.
GÜNEŞ PİLLERİ ve ENERJİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
 
Çevre kirliliğindeki artış günümüzde
 
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi giderek
 
arttırmaktadır. Öte yandan enerji kullanımındaki
 
artışın karşılanması, tükenmekte olan fosil yakıtlar
 
ve kullanılsa da kullanılmasa da yalnız nükleer
 
yakıtlarla mümkün görülmemekte ve anacak
 
yenilenebilir enerjilerin kullanılması ve enerji
 
kullanımı
verimi
nin arttırılması şartlarına bağlı
 
olmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde en çok
 
kullanılan yöntem kömür gibi fosil yakıtların
 
yakılması ile gerçekleştirilir. Fakat
 
fosil yakıtların
 
yakılması ile ortaya çıkan karbondioksit gazı
 sebebiyle meydana gelen sera etkisi sebebiyle
küresel ısınma olayı ortaya çıkar. Fotovoltaikler
 
çevrekirletici etki oluşturmayan enerji üretim
 
seçeneklerinin başında gelmektedir.
 
Güneş enerji
sininalternatif bir enerji
kaynağı olarak çekiciliğinin artmasındaki diğer
 
faktörler güneş pillerinin yüksekgüvenilirliği,
 
kararlı
performans
artışı ve üretim masraflarının
 
azaltılması ve diğer bir husus olarakgüneş
 
pillerinin yakıt giderine sahip olmamasıdır.
 
Dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak
 
içingüneş enerjisinin alternatif bir enerji kaynağı
 
olarak kullanılmasından önce güneş pillerinin
 
verimliliğinin arttırılması gerekmektedir.
 
Günümüzde normal boyutlardaki bir güneş pilinin
ortalamaverimi
sadece küçük güçlü ticari aygıtlara
(hesap makinesi ve oyuncaklar gibi) yetecek
miktardadır.Daha büyük güç isteyen cihazları
 
 besleyebilmek için daha büyük boyutlu güneş
panellerigerekmektedir.
Panelin boyutunu arttırmaktansa verimini arttırmak daha mantıklıdır.
 
Güneş paneli
 ,
üzerinde birçok güneş enerjisini soğurmaya yarayan güneş hücreleri bulundurur. 8
-24 panellik bir
sistem, ihtiyaç olan yerlerde normal bir evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Endüstriuygulamaları veya elektrik santralleri için binlerce güneş panelinin kullanıldığı büyük sistemlerkurulmaktadır. Bir güneş hücresinin performansı verimi ile ölçülür. Panellerin mevsimlere bağlıolarak farklı açılarla güneşe doğru yönlendirmesi yapılarak her mevsimde azami verim alınmasımümkün olmaktadır..Yapacağımız bu proje ile güneş ışığı otomatik olarak kontrol edilecek ve güneşpanellerinden optimum verim alınması sağlanacaktır.
 
2. PROJENİN TASARIM AŞAMASI
 
Bu projede sensör(güneş pili)
 , motor
 , kontrolör
 
ve gerekli diğer ekipmanlar yardımıyla
 
 bir güneş takipsistemi oluşturulacak bu sayede güneş enerjisinin daha verimli olarak kullanılmasısağlanacaktır.Projenin tasarım aşaması 3 ana bölümden
 
oluşmaktadır. Bunlar;
 1)
 Mekanik düzeneğin oluşturulması:
Yatay ve dikey hareketi sağlayan 2
DC motor,
sensörlerinyerleştirildiği platform, redüktör ve akuple sisteminin tasarımını kapsamaktadır.
 2)
Kontrol sistemi:
Bu bölümde mekanik
sistemin iki temel hareketinin
kontrolü
 
amaçlanmıştı
r. Bu
hareketler doğu
-
 batı ve
kuzey-
güney
hareketleridir. Sen
sör ve bu
 
sensörlerden alınan konum
 bilgilerinin
değerlendirilmesi incelenmiştir.
 3)
 Algoritma ve program:
Mekanik sistemin
tüm
hareketlerinin
kontrolü için
 
mikrokontrolörkullanılmıştır. Sistem
 
hareketlerini bir algoritma doğrultusunda
 
yapmaktadır. Tasarım sırasında bu
 
algoritma esnek tutulmuş ve güneşin en az
 
hareketle bulunması amaçlanmıştır.
 
2.1
MEKANİK DÜZENEK
 
Mekanik sistem, yatay ve dikey hareketi
sağlayacak iki adet DC motordan ve bunlara akuple
 
redüktördişli sisteminden oluşmaktadır. Redüktör
 
sistemi sayesinde yük tarafından DC motorların
mili
üzerinde oluşturulan büyük tork etkisi
 
azaltılmıştır
. Tasarlanan mekanik sistemin 7
8
kilo civarındaki
 
güneş panellerini kaldırabileceği tahmin
edilmektedir.
Burada elektronik olarak kontrolün sağlanacağı
 
 bölüm DC motorların girişleridir. Ş
ekilde
 
görüldüğügibi yukarı
-
aşağı
hareketi
üsteki DC
 
motor tarafından sağlanmaktadır.Sağ
-sol hareketi ise altta bulunan DC motor ve yine bu motora
aküple edilmiş olan redüktör
sayesinde
gerçekleştirilmişt
ir
. Mekanik sistem üzerinde kontrol sistemine sensörler ile konum bilgisini bulmak için tasarladığımız sensör platformu Şekil 1ve Şekil 2’de görülmektedir.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
yusufceydaerkul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->