Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
107Activity

Table Of Contents

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
1.2.Mục đích, phạm vi kinh doanh và nhiệm vụ của công ty
1.3.Bộ máy tổ chức quản lý
1.3.1. Cơ cấu tổ chức
1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
1.4.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.5.Tổ chức công tác kế toán tại công ty
1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán viên
1.5.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty: Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Các báo cáo kế toán sử dụng trong doanh nghiệp:
1.5.5. Các chứng từ sổ sách liên quan:
1.6.Thuận lợi, khó khăn và phương hướng trong thời gian tới
1.6.1. Thuận lợi
1.6.2. Khó khăn:
1.6.3. Phương hướng trong thời gian tới
2.1.Khái niệm
2.2.Nội dung kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2. Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.8. Kế toán thu nhập khác
2.2.9. Kế toán chi phí khác:
2.2.10.Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
2.2.11.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3.NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1.Nhận xét về công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp
3.2.Kiến nghị về công tác kế toán tại doanh nghiệp
PHỤ LỤC
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
PHIẾU CHI
PHIẾU THU
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
báo cáo kiến tập 6

báo cáo kiến tập 6

Ratings: (0)|Views: 25,856 |Likes:
Published by Thuy Dung Chung

More info:

Published by: Thuy Dung Chung on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 41 are not shown in this preview.

Activity (107)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Quoc liked this
Phong Nguyen liked this
Kim Ngoc liked this
Callality Ht liked this
Hoang Nhung liked this
Mai Le liked this
Mai Bui liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->