Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Kégel Torna - Objektív tények a gát izmait erősítő módszerekről és gyakorlatokról

A Kégel Torna - Objektív tények a gát izmait erősítő módszerekről és gyakorlatokról

Ratings: (0)|Views: 1,203|Likes:
Published by Kriston Andrea
A Kégel Torna - Objektív tények a gát izmait erősítő módszerekről és gyakorlatokról
A Kégel Torna - Objektív tények a gát izmait erősítő módszerekről és gyakorlatokról

More info:

Published by: Kriston Andrea on May 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
1
Objektív tények a gát izmait erősítő módszerekről ésgyakorlatokról
Irtl Melinda (buddhista tanító, jógaoktató, KIT tréner)ésDr. Kovács Zoltán (n
gyógyász, természetgyógyász)
http://www.termeszetesnogyogyaszat.hu/ 
A cikk írásának célja:
A medencefenék és a gát izmait er
sít
gyakorlatok történeti hátterének rövid összefoglalása.A KIT életmód és egészségvéd
program és a leggyakrabban „Kegel gyakorlatok”-kénttitulált egyéb medencefenék illetve gátizom er
sít
gyakorlatok objektív, informatívbemutatása. A hasonlóságok és a különbségek összevetése a háttér, a cél, a metódus, a hatás,és az eredmények tekintetében. Támogató szándékú személyes gondolatok a Magyarországiviszonyok rendezéséhez. Célok és lehet
ségek.
Tartalom:I. Bevezetés:
a., A medencefenék és a gát izmait er
sít
gyakorlatok történeti háttereb., Dr Kegel törekvéseic., A KIT születése
II. Tárgyalás:
Hasonlóságok és különbségek rövid áttekintésea.háttér, elnevezés, célb.módszerc.hatások, eredmények
III. ÖsszefoglalásIV. ZárszóV. Felhasznált Irodalom:
 
I. Bevezetés:
A medencefenék izmait er
sít
gyakorlatok ma már az orvostudomány által széles körbenismert, elfogadott, népszer
, non-invazív [1], az elmúlt 50 év során leginkább az urológia, an
gyógyászat és az andrológia területén alkalmazott terápiás módszer. Különféle betegségekkezelésére alkalmas a kismedencei szervek süllyedéseit
l a stressz inkontinenciáig [2,3], bár amódszertana nemzetközi protokoll szerint a mai napig kidolgozatlan és minden szakterület a
 
2
saját szempontjait figyelembe véve (urológia, proktológia, szexológia) próbálja specializálni akonkrét gyakorlati technikákat.Szerencsére egy magyar egészségtanár (Kriston Andrea) lelkes kutatásai és közel 20 évesszakmai tapasztalatai alapján, Magyarországon rendelkezésünkre áll egy könnyenelsajátítható, összefoglaló rendszer. A medencealapi izmokat fejleszt
illetve az alhasiszerveket érint
, életmód, életvitel, funkció, izom és köt
szöveti sajátosságokat is szem el
tttartó oktatási módszertan, az ú.n. KRISTON INTIM TORNA [4] mára hazánkban és akörnyez
országokban is egyre népszer
bb és a szakorvosok által támogatott program (Lásdaz uro-ginekológiai társaság, támogató nyilatkozata).
a., A medencefenék és a gát izmait er
sít
gyakorlatok történeti háttere
A medencealapi izmokra ható gyakorlatok már évezredek óta az általános, egyetemes tudásrészét képezték. Különféle etnikai csoportoknál és népi törzseknél (Thaiföld, Kína, Japán,India, Dél-Afrika) a mindennapi életbe beépült rítusokként (például, mint szülés utániregenerációs, rehabilitációs technika), spirituális fejl
dést segít
eszközként (pl. hatha-jóga,kundaliní-yoga, hindu-tantra, tantrikus buddhizmus, taoizmus) avagy éppen egy, a szexuáliskultúrát színesít
praktikaként (japán gésa tradíció, thai szex-turizmusban foglalkoztatott„mutatványos lányok”) hagyományozódott nemzedékr
l nemzedékre. Az eltér
célt kit
z
ésa különböz
kivitelezés
gyakorlatokban egyetlen közös elem tehát a gát területén tudatosanm
ködtethet
harántcsíkolt izmok aktivizálása.A XX.sz. elejét
l, már az orvostudomány (T.H. Van de Velde, Masters&Johnson) és atermészetgyógyászat gyakorlatához közel álló filozófiai iskolák (antropozófia, mazdadznan, jóga) is felfigyeltek a medencealapi izmokkal végzett gyakorlatok terápiás jelent
ségére. Az1930-as évekt
l kezd
d
en újabb és újabb tudományos értekezések láttak napvilágot a nyitottszemlélet
orvosok (Nygaard IE.,Dumoulin C., Balmforth JR,Harvey MA. stb.) kutatási eredményei alapján (az interneten keresztül hozzáférhet
, nemzetközi, orvosi cikk-tárból -„pubmed.com”- könnyen letölthet
a legtöbbjük összefoglalója).Az orvostudományban a mai napig nem létezik hivatalos, nemzetközi standard a módszertanés az alkalmazás tekintetében, a kutatások során így különféle típusú istrukciók, eltér
 ismétlésszám és id
tartam alkalmazása figyelhet
meg adott kutató által meghatározottintervencióként. [2], [5], [6], [7], [8]. (Természetesen az elmúlt 50 évben világszertefoglalkoztatta a n
ket a gyakorlatok tökéletesítésének a lehet
sége és a különböz
célokszerint jól megkülönböztethet
különféle jogvédett módszerek jöttek létre, mint például aKriston Intim Torna vagy az Aviva-torna, Cantienica stb.).
b., Kegel törekvései
A medencealapi gyakorlatokat a nemzetközi szakirodalmak egy része hivatalosan 1948-radatálja, amikor Dr. Arnold Kegel felhívta a figyelmet a gyakorlatok jelent
ségére an
gyógyászati urológia gyakorlatában (f 
koncepciója a medencealapi izmok funkcionálishelyreállítása volt) [9].Ett
l kezdve, neve után számos esetben “Kegel módszer”-ként utalnak szinte mindenmedencealapi gyakorlatra (hibásan!). Sokszor még olyanokra is, amelyek az általaalkalmazott alapelvekkel akár szöges ellentétben állnak (tamponhasználat, gyakorlásitesthelyzet stb.).
 
3
Amíg a tudományos cikkek sokszor csupán elfelejtik, vagy mell
zik a korai irodalmakra valóutalást, addig a populáris, népszer
sít
, „fél-tudományos” írások gyakran kizárólagosságottulajdonítanak Kegel-nek, mint a medencealapi gyakorlatok feltalálója lásd a nemzetköziinternetes enciklopédia oldalain (wikipedia)Természetesen Kegel-t megel
z
en és halálát követ
en is számos szakembert foglalkoztatotta gát-izmok funkcionális egészségének szerepe, jelent
sége, hatékony fejlesztése és akismedencei szerveket véd
életviteli tényez
k feltárása (Dr. Joshua Davies, New York-iorvos már 1932-ben javasolta a gyakorlatok klinikai alkalmazásátés
T.H. Van de Velde -szexológus- már az 1930-as évek elején számos cikkben foglalkozott a szexuálterápiásvonatkozásokkal
[10]).Mivel a legtöbb szakirodalom megfeledkezik a Kegel el
tti úttör
munkát végz
orvosok,anatómusok eredményeir
l és módszereir
l, így sajnálatos alapot teremtenek a medencealapigyakorlatok eredetének vitatásához vagy akár személyes szakmai féltékenységb
l ered
jogivitákhoz is (lásd a Kriston Intim Torna Magyarországi speciális jogi helyzete, melyben avilágon egyedül állóan használt korábban alkalmazott „Intim Torna” megnevezést éppenKegelre hivatkozva perelte el bírósági úton a Magyar Gyógytornászok Társasága). Azigazsághoz tartozik, hogy maga Dr.Kegel, a biofeedback alkalmazásának egyik úttör
 jeként,az általa eredetileg alkalmazott gyakorlatok kisajátítására senkit sem ösztönzött, s
tszemélyesen hívta fel a figyelmet ezek kultúr-antropológiai vonatkozására [9]!
De ki is volt valójában Kegel?
Arnold H. Kegel (1894–1976) egy amerikai (Kaliforniai) n
gyógyász orvos, aki évtizedekettöltött a medencealapi izmok funkcionális vizsgálatával, fellépett a túlzottan elterjedtgátmetszés (epiziotómia) és a hüvelybemenetet mesterségesen sz
kít
plasztikai m
tétekellen. A különféle eredet
izom atrófiás folyamatok hatékony visszafordítását a rendszeres,felügyelet mellett végzend
izom-kontrakciós gyakorlatokban látta, azonban a mozgás-tanuláshatékonysága sok esetben megkérd
 jelez
dött és számos esetben kudarcba fulladt.Férfi lévén az alkalmazott gyakorlati instrukciók eléggé általánosak voltak (pl. „szorítson”,„húzza fel” [9], [11] stb) és a n
i test megélésének személyes tapasztalatának hiányábaninkább egy küls
segédeszközt (mozgástanulást el
segít
feedback és egyben mér
eszköz),egy vaginális manométert fejlesztett ki, az úgynevezett „Perineométer”-t, hogy a hozzáforduló pácienseket segítse.Akkori nézete szerint a következ
ket fogalmazta meg az egyéb eszközök kapcsán: „Nemgondoskodik az izomösszehúzásra való ösztönzésr
l, és nem biztosít passzív gyakorlást sem.A segédeszköz megszerkesztése ama nézet megfontolásával készült, hogy minden vibráló,masszírozó szerkezet meghiúsíthatja a célt és bizonyíthatóan ártalmas, káros és haszontalan; aperineális izomfunkciók védelme és épségének helyreállításában pedig semmi semalapvet
bb, mint a páciens saját erejéb
l végzett, irányított gyakorlása ([9] p245, [11]).(Eme megállapítás kapcsán viszont érdemes elgondolkoznunk azon a tényen, hogy mamagyarországon és a világ számos részén a Kegel óta már sokadszor felvetett szempontokellenére mégis a drágább és kevésbé emberibb elektro-stimulációs kezelések gyakran nagyobbtámogatást élveznek az egészségbiztosítási rendszerekben, mint az egyszer
en megtanulhatógyakorlatok.)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
llanyi_254253833 liked this
Butyokek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->