Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Natură, Educaţie şi Puterea Iubirii TVR CLUJ miniserial 15-22-29 mai 2011 ora 18.00

Natură, Educaţie şi Puterea Iubirii TVR CLUJ miniserial 15-22-29 mai 2011 ora 18.00

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by Muresanu Cristian
În prima parte a acestui DVD, dr Bruce Lipton reactualizează unele din informaţiile mai vechi de pe primul său DVD şi anume ceea ce el numeşte Noua Biologie, care de fapt este aceeaşi biologie dar într-o prezentare foarte clară, spontană, modernă şi vie pentru publicul nespecialist dar absolvent al unui învăţămînt primar de 12 clase.
In partea a doua a filmului (ce se va difuza in data de 22 mai ora 18.00 pe TVR Cluj) Bruce Lipton continua cu rolul proteinelor în organism, comportamentele celulei, si influenţa percepţiei asupra mediului. In partea a 3-a a filmului (ce se va difuza in data de 29 mai 2011 ora 18.00 pe TVR Cluj) Bruce Lipton va explica faptul ca percepţia controlează biologia, apoi va vorbi despre crestere sau protectie – Influenta parentala si ce inseamna “Părintitul” conştient.
În prima parte a acestui DVD, dr Bruce Lipton reactualizează unele din informaţiile mai vechi de pe primul său DVD şi anume ceea ce el numeşte Noua Biologie, care de fapt este aceeaşi biologie dar într-o prezentare foarte clară, spontană, modernă şi vie pentru publicul nespecialist dar absolvent al unui învăţămînt primar de 12 clase.
In partea a doua a filmului (ce se va difuza in data de 22 mai ora 18.00 pe TVR Cluj) Bruce Lipton continua cu rolul proteinelor în organism, comportamentele celulei, si influenţa percepţiei asupra mediului. In partea a 3-a a filmului (ce se va difuza in data de 29 mai 2011 ora 18.00 pe TVR Cluj) Bruce Lipton va explica faptul ca percepţia controlează biologia, apoi va vorbi despre crestere sau protectie – Influenta parentala si ce inseamna “Părintitul” conştient.

More info:

Published by: Muresanu Cristian on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

text

original

 
BRUCE LIPTON-Natur
ă
, Educa
ţ
ie
ş
i Puterea Iubirii
TVR CLUJ miniserial 15-22-29 mai 2011 ora 18.00
În urm
ă
cu aproximativ 1 an de zile am avut prilejul de av
ă
prezenta un prim set de înregistr 
ă
ri video din arhiva profesorului american de biologie celular 
ă
, dr. Bruce Lipton
ş
i am f 
ă
cut aceasta sub forma difuz
ă
rii unui miniserial de 4sau 5 episoade.În luna septembrie am avut nesperata ocazie de a-lîntîlni personal pe dr. Bruce Lipton cu ocazia lans
ă
rii c
ă
ţ
iisale în România, organizînd o conferin
ţă
la Bucure
ş
ti iar echipa de filmare a înregistrat un interviu în camera sa dehotel
ş
i a fost aproape un miracol c
ă
am reu
ş
it s
ă
-l finaliz
ă
mîn intervalul de timp extrem de scurt pe care domnia sa mi l-aacordat.Am aflat lucruri excep
ţ
ionale pe care de mai mult
ă
vreme le aplic
ş
i în via
ţ
a personal
ă
cu rezultate deosebite.
 
La toate aceste întîlniri
ş
i prezent
ă
ri am fost înso
ţ
it dec
ă
tre domnul profesor Octavian Popescu, membru alAcademiei Române, directorul Centrului de BiologieMolecular 
ă
, expert în genetic
ă
 
ş
i biologie molecular 
ă
care acompletat
ş
i corectat unele elemente esen
ţ
iale din expunerile publice ale doctorului Lipton.Am preg
ă
tit spre difuzare, pentru urm
ă
toarele cîtevas
ă
 pt
ă
mîni cel de-al doilea DVD din cele 3 primite în original
ş
i înso
ţ
ite de o scrisoare semnat
ă
cu drepturile de difuzare aacestor produc
ţ
ii TV pe canaleleTeleviziunii Române,DVD care se nume
ş
te Natur 
ă
, Educa
ţ
ie
ş
iPuterea Iubirii dinseria Biologia“P
ă
rintitului”Con
ş
tient.Sper 
ă
m … cîndvaîntr-un viitor nu preaîndep
ă
rtat, s
ă
-l avemca invitat chiar aici, în platoul de filmareal
ă
turi de speciali
ş
tiino
ş
tri.În prima parte aacestui DVD, dr BruceLipton reactualizeaz
ă
unele din informa
ţ
iilemai vechi de pe primuls
ă
u DVD
ş
i anumeceea ce el nume
ş
te Noua Biologie, care de fapt este aceea
ş
i biologie dar într-o prezentare foarte clar 
ă
, spontan
ă
, modern
ă
 
ş
i vie pentru publicul nespecialist dar absolvent al unuiînv
ăţă
mînt primar de 12 clase.In partea a doua a filmului (ce se va difuza in data de 22mai ora 18.00 pe TVR Cluj) Bruce Lipton continua cu rolul proteinelor în organism, comportamentele celulei, siinfluen
ţ
a percep
ţ
ieiasupra mediului. In partea a 3-a a filmului(ce se va difuza in datade 29 mai 2011 ora18.00 pe TVR Cluj)Bruce Lipton vaexplica faptul ca percep
ţ
ia controleaz
ă
 biologia, apoi va vorbidespre crestere sau protectie – Influenta parentala si ce inseamna “P
ă
rintitul”con
ş
tient.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->