Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Peace Communicators (Issue 2: September 2010)

Peace Communicators (Issue 2: September 2010)

Ratings:
(0)
|Views: 56|Likes:
Published by Dwight Jason Ronan
Peace Communicators is the official publication of the Young Professionals Exchange Program on Peace and Communication in Asia (PeaceComm) supported by Fredskorpset (FK Norway).

PeaceComm aims to promote mutual exchange of knowledge, experiences, and skills on peace and communication. At present, the organizations involved in this program are Environmental Broadcast Circle of the Philippines, Institut Titian Perdamaian of Indonesia, Shalom (Nyein) Foundation of Myanmar, and Tarayana Foundation of Bhutan.
Peace Communicators is the official publication of the Young Professionals Exchange Program on Peace and Communication in Asia (PeaceComm) supported by Fredskorpset (FK Norway).

PeaceComm aims to promote mutual exchange of knowledge, experiences, and skills on peace and communication. At present, the organizations involved in this program are Environmental Broadcast Circle of the Philippines, Institut Titian Perdamaian of Indonesia, Shalom (Nyein) Foundation of Myanmar, and Tarayana Foundation of Bhutan.

More info:

Published by: Dwight Jason Ronan on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2015

 
I[ PLV YFD
 Mkywz Yhbhjhc Ftpfykfcgf
PHNF >
 Kwlhcj Zykpw kc zdf Pdklkppkcfw
PHNF 6PHNF 7
 Pyozfgzkcn Idvzhc‛w Bovczhkcw
PHNF =
 Bockzoykcn B{hcbhy‛w Flfgzkoc
KCWKJF
^dfc b{ dowz oynhckqhzkoc, Kcwzkzvz Zkzkhc Pfyjhbhkhc $KZP+,gocjvgzfj GF^FYW zyhkckcn kc Gfczyhl Wvlh~fwk kc Avl{, K ifnhc zoifzzfy vcjfywzhcj zdf yfhwocw moy zdf gocmlkgz ifz~ffc Gdykwzkhcwhcj Bvwlkbw kc zdf }kllhnfw om Powo hcj Zfczfch#Powo kw ocf om zdf gkzkfw zdhz hyf nfonyhpdkghll{ kcglvjfj kc zdfno}fychcgf wzyvgzvyf om Gfczyhl Wvlh~fwk Pyo}kcgf# Zdf Bvwlkbbhaoykz{ ~do lk}fw kc zdf hyfh hyf vwvhll{ gogoh mhybfyw, mkwdfybfchcj loghl no}fycbfcz ommkgfyw# Ifmoyf K noz zo Powo, K zdovndz zdhzzdf fwghlhzkoc om zdf gocmlkgz kc zdf hyfh ~hw jvf zo yflknkovwjkmmfyfcgfw# Ivz ~dfc K bfz By# [vlkbhc Db, h gobbvckz{ lfhjfymyob Zfczfch, df ftplhkcfj zdhz zdf gocmlkgz fbfynfj kc zdfwdhjo~ om Wvdhyzo‛w yfwknchzkoc hw Kcjocfwkh‛w pyfwkjfcz kc 8;;4#H ikn gocmlkgz hyowf ifz~ffc zdf z~o gobbvckzkfw kc 9000ifghvwf om zdf gobpfzkzkoc ifz~ffc Gdykwzkhcw hcj Bvwlkbw kcnfzzkcn powkzkocw kc zdf loghl no}fycbfcz, eco~c loghll{ hw
ivphzk 
#Hyovcj zdhz zkbf, kc ~dhz kw yfmfyyfj zo hw zdf mkywz wzhnf om zdfgocmlkgz, Bvwlkbw lhvcgdfj hc hzzhge oc Gdykwzkhcw kc Powo,mollo~kcn h iyh~l ifz~ffc Gdykwzkhc hcj Bvwlkb {ovzd kc zdf hyfh#Hz zdf GF^FYW zyhkckcn kc Powo, K ~hw kcmoybfj zdhz —
zkevz‛ 
$bovwf+, h zyhjkzkochl ~kcf,
 
zvycw ovz zo if h wfcwkzk}f ~oyj kc zdfhyfh#
Zkevz 
kw h zyhjkzkochl ~kcf bhjf myob mfybfczfj gogocvz~hzfy hcj h wovygf om lk}flkdooj moy zdf Gdykwzkhc gobbvckz{ kcwobf phyzw om Wvlh~fwk# Ivz, moy zdf Bvwlkbw,
zkevz 
kw h jyvn hcj kwpyodkikzfj kc Kwlhb# Zdf Bvwlkbw jkj coz lkef zdhz Gdykwzkhcw hyfpyojvgkcn hcj wfllkcn
zkevz 
# Zdkw wzhyzfj zdf zfcwkoc ifz~ffc zdfz~o gobbvckzkfw hcj kz hlbowz ifghbf h ikn gykwkw kc 9004,fwpfgkhll{ kc Powo hcj Zfczfch# Hw h wolvzkoc, zdf loghl no}fyc"bfcz ihccfj
zkevz 
kc zdf bhyefz#)^dklf kc Powo, h phyzkgkphcz kc zdf GF^FYW pyonyhb, By# HcjykhwWhbivf, kc}kzfj bf zo }kwkz dkw dobf hcj gflfiyhzf zonfzdfy i{jykcekcn
zkevz 
# K kchj}fyzfczl{ whkj zdf ~oyj
zkevz 
~dklf gflfiyhzkcn#Zdf yoob wooc ifghbf zozhll{ wklfcz hw km coioj{ ~hw kc kz hcjzdf{ hll wzhyfj hz bf# K ecf~ hz ocgf zdhz kz dhw wobfzdkcn zo jo
Lk}f kc Dhyboc{… phnf 9
LK]F KC DHYBOC[LK]F KC DHYBOC[LK]F KC DHYBOC[LK]F KC DHYBOC[
~kzd zdf ~oyj# Zdf pfywoc, ~do whz cfhy bf, zdfc ~dkwpfyfj zo bf,“Joc‛z wh{ zdkw ~oyj $
zkevz 
+ hc{boyf#‒ Hmzfy ~f ghbf ihge myob zdfgflfiyhzkoc, K yfhlkqfj zdhz wkbplf zdkcnw ghc yfhll{ zyknnfy gocmlkgzwifz~ffc zdfwfw gobbvckzkfw kc Powo yfnkoc#Jvykcn zdf z~o"jh{ zyhkckcn kc Powo, K hlwo cozkgfj zdf loghl jhcgfghllfj —
jfyo‛ 
# Zdf phyzkgkphczw hcj yfwovygf pfywocw vwvhll{ fcao{jhcgkcn kz ~dklf zhekcn h yfwz oy jvykcn zdf iyfhe kc zdf jkwgvwwkocw#Kc b{ opkckoc,
jfyo
kw ocf om zdf ~h{w zdhz ghc yfjvgf zdf zfcwkocifz~ffc zdf z~o gobbvckzkfw ifghvwf kz kw h gobbvckz{ jhcgf#
Jfyo
kw hlwo ocf om zdf mf~ ~h{w kc ~dkgd bfc hcj ~obfc,Gdykwzkhc hcj Bvwlkb, ghc gflfiyhzf zonfzdfy#Moy bhc{ {fhyw, Powo ~hw h pfhgfmvl gkz{, loghzfj kc Zobkck Ih{#Hlzdovnd zdfyf hyf h }hykfz{ om wzoykfw myob zdf loghlw oc ~d{ zdfgocmlkgz wzhyzfj, zdf yfwvlzw om zdf gocmlkgz dh}f lfmz zdf bowz lhwzkcnkbpyfwwkoc# ^dhz ~fyf moybfyl{ z~o kczfy"yflknkovw zo~cw hyf co~fhgd jkwzkcgzl{ dobonfcovw kc zdfky yflknkovw gdhyhgzfy# Hlzdovndzdfyf hyf bowxvfw kc Zfczfch hcj gdvygdfw kc Powo, zdf{ wzkllyfbhkc fbpz{# Zdf jhbhnf ~hw fxvhll{ ghvwfj i{ iozd Gdykwzkhchcj Bvwlkb hcj zdf fmmfgzw dh}f iffc mflz i{ iozd nyovpw hw ~fll#Do~f}fy, zdf gocmlkgz dhw wviwkjfj hcj Powo hcj Zfczfch hyf co~whmf#
Do~ z~o Kcjocfwkhc gobbvckzkfw ~kzd jkmmfyfcz yflknkocw
 
PHNF 9 PFHGF GOBBVCKGHZOYW
Vcjfywzhcjkcn Pfhgf
K dh}f hl~h{w iffc ~hcjfykcn ~dhz zdfzyvf bfhckcn om pfhgf kw# Zdkw dhw hlwoiffc h gobboc xvfwzkoc zo bf ~dfcf}fyK kczyojvgf b{wflm hw h PfhgfGobbftgdhcnf phyzkgkphcz# K zy{ b{ ifwz zohcw~fy zdfb# Ivz zyvzd kw, K b{wflm joc‛zdh}f bvgd eco~lfjnf oc ~dhz pfhgf kw#
Zykp zo Bkcjhcho
B{ YKGF zyhkckcn kc FIG goczkcvfw zodflp bf lfhyc boyf hiovz pfhgf# Hwkjfmyob zdkw, K ~hw powzfj kc Jh}ho moy ocfboczd wo K noz zdf gdhcgf zo }kwkz bhc{pfhgf oynhckqhzkocw hcj no}fycbfczhnfcgkfw kc}ol}fj kc pfhgf ivkljkcn ~oyekc Bkcjhcho#Zdf gobboc ~oyjw zdhz K dfhyj myobzdf pfoplf K kczfy}kf~fj ~fyfjkwgykbkchzkoc, vcfxvhl avwzkgf5bkwvcjfywzhcjkcn, bkcoykz{, po}fyz{,cfnozkhzkoc, jkhlonvf hcj pfhgf zhle, fzg# Khlwo yfhj h iooe om Dkw Dolkcfww JhlhkLhbh hiovz pfhgf oc ~dkgd df whkj “
Zdf~oylj ~kzdovz gocmlkgz kw vcyfhl# Jkmmfyfcz  pfoplf dh}f jkmmfyfcz kjfhw, jkmmfyfcz pfoplfdh}f jkmmfyfcz ~kwdfw hcj f}fy{ioj{ dhwzdfky o~c hkbw# Ivz yfwovygfw hyf lkbkzfj,cvbify om popvlhzkoc kw nyo~kcn
I[ JH^H ZWDFYKCN
kcgyfhwkcnl{ hcj kzw hll bhcbhjf pyoilfbw(Wo kz ghc if wol}fj hcj iykcn pfhgf ivz ocl{ zdyovnd jkhlonvfw#
‒ Dkw Dolkcfwwgoczkcvfw zdhz zdkw nfcfyhzkoc iflocnw zojkhlonvf# Wo, ~f dh}f zo mkcj ~h{w zoiykcn pfhgf, hcj ~f dh}f zo dh}f zdf ~kllpo~fy ‚ ~kllkcncfww zo mhgf zdfwfgdhllfcnfw om gocmlkgz# Hcj zdf ocl{ ~h{ kwzdyovnd mhgf zo mhgf jkhlonvf#
 
Gobkcn myob zdf pfhgfmvl govczy{ om Idvzhc, K jfmkcf pfhgf hw h wzhzf om bkcj~dfyf ocf kw myff myob }kolfcgf hcj ~hyhcj ocf zdhz dhw fcovnd zo fhz, pyopfywdflzfy, myffjob zo bo}f myffl{ kc zdfnk}fc hyfh, dhw zdf ykndz zo wh{ hc{zdkcnoc dkw bkcj hcj zdf ykndz zo jfgkjf hw pfyo~c ~kllkcncfww hcj ~kzdovz gocmlkgzw#Zdfyfmoyf, b{ vcjfywzhcjkcn om pfhgf kwzdhz ~kzdovz gocmlkgz zdfyf kw pfhgf hcj~kzd
 
pfhgf zdfyf kw dhppkcfww#Bkcjhcho kw gocwkjfyfj zo if h—jhcnfyovw‛ plhgf zo zyh}fl oy lk}f kcifghvwf om zdf ocnokcn gocmlkgz kcjkmmfyfcz hyfhw# Ivz hmzfy }kwkzkcn }hykovwpfhgf oynhckqhzkocw, K ifnhc zovcjfywzhcj zdf yfhl wkzvhzkoc kc Bkcjhcho#
[ovzd Kczfymhkzd Jkhlonvf
Oc Wfpzfbify 98, K hzzfcjfj zdf {ovzdkczfymhkzd jkhlonvf dflj i{ zdf VckzfjYflknkocw Kckzkhzk}f $VYK+# VYK kw h nyo~kcnnloihl oynhckqhzkoc jfjkghzfj zo hgdkf}fgoopfyhzk}f hgzkoc moy h ifzzfy ~oylj# Kz ~hwgyfhzfj i{ pfoplf myob h bvlzkzvjf om mhkzdhcj zyhjkzkoc ~do wdhyf h gobboc }kwkoczdhz pfoplfw‛ yflknkovw hcj wpkykzvhl lk}fwghc nvkjf pfoplf kc ivkljkcn zdfgobbvckz{ hcj yfwpfgz moy ocf hcozdfy#Zdf VYK kw gobpowfj om wflm"bozk}hzfjnyovpw ghllfj goopfyhzkoc gkyglfw# Gvyyfczl{,zdfyf hyf o}fy :00 goopfyhzkoc gkyglfw kc =6govczykfw# Zdf kczfymhkzd {ovzd jkhlonvf kw hnhzdfykcn om {ovzd nk}kcn zdfb h gdhcgf zowdhyf oy ftgdhcnf jkmmfyfcz yflknkovw }kf~w#Zdkw {fhy kz ~hw dflj hz zdf Pfhgf GkyglfOmmkgf kc PDKLJDYYH kc Xvfqoc Gkz{ hcjhyovcj 96 {ovzd om jkmmfyfcz pyomfwwkochlihgenyovcj myob jkmmfyfcz govczykfw ~fyfnhzdfyfj zo dh}f mhgf"zo"mhgf jkhlonvf ocpfhgf#
Kczfychzkochl Pfhgf Jh{ Gflfiyhzkoc
Hzzfcjkcn zdf Kczfychzkochl Pfhgf Jh{~hw hcozdfy ikn oppoyzvckz{ moy bf zokczfyhgz ~kzd bhc{ pfhgfivkljfyw hcj lfhycboyf hiovz pfhgf# Kczfychzkochl Pfhgf Jh{kw gflfiyhzfj f}fy{ Wfpzfbify 98 hyovcjzdf ~oylj wkcgf zdf VC jfglhyhzkoc kc 8;48#Hggoyjkcn zo zdf gooyjkchzoy om zdff}fcz, zdf phyzkgkphzkoc om {ovzd kc zdkw }fy{kbpoyzhcz gflfiyhzkoc dhw iffc nyo~kcnf}fy{ {fhy#Zdfwf, wo mhy, hyf b{ nyfhz lfhyckcnftpfykfcgfw kc zdf Pdklkppkcfw ocjkwgo}fykcn zdf zyvf bfhckcn om pfhgf#
 
ME mfllo~w Devc B{hz hcj Jh~h Zwdfykcn hz zdfKczfychzkochl Pfhgf Jh{ Gflfiyhzkoc dflj kc Bh"cklh, Pdklkppkcfw#
Lk}f kc Dhyboc{…
Zdkw o}fy~dflbkcn ekcjcfww hcj chzvyhl ifhvz{ bhjf kz dhyj moybf zo iflkf}f zdhz gocmlkgz dhw iffc h ikn pyoilfb kc zdf hyfh#Dopfmvll{, ~kzd zdf dflp om GF^FYW pyonyhb om KZP kc zdf hyfh,lhwzkcn pfhgf bh{ if wvwzhkcfj kc Powo#
 Hmzfy K ghbf ihge myob zdf zykp, K zdovndz zdhz zdf pfoplf om Powo hcj Zfczfch hyf wobf om zdf ekcjfwz hcj ~hybfwz pfoplfzdhz K dh}f bfz kc Kcjocfwkh#
 
PFHGF GOBBVCKGHZOYW PHNF 7
 H Ghll moy Pfhgfhcj Wolkjhykz{
Zdf Kczfychzkochl Pfhgf Jh{ Gflfiyhzkoc kc zdf Pdklkppkcfw 
NOKCN NYFFC KC IDVZHC
I[ DEHB H^CN
BOLJKCN ZDF MVZVYF#
ME mfllo~ Dehb H~cn pyhgzkgkcn dkw poz bhekcn wekllw kcZyocnwh, Idvzhc#
 
Kz ~hw coz h jkmmkgvlz jfgkwkoc zo no ihge kc zdkw zyhnkghll{ ifhvzkmvl govczy{ om B{hcbhy#
Hz zdf zkbf zdhz K ~hw hwefj zo no ihge lhwz Bhygd, K avwz wzhyzfj nokcn ihge zo wgdool hcj~oyekcn moy h bfjkh mkyb kc Bhcklh# Ivz K dh}f zdkw wobf ekcj om hmmkckz{ moy B{hcbhy zdhzfhwkl{ lvyfj bf zo no ihge# Kz ~hw hgzvhll{ h ~fkyj mfflkcn, eco~kcn zdhz hmzfy b{ mkywz wzh{dfyf lhwz {fhy K ~hw zfllkcn f}fy{ocf zdhz kz ~hw “
zdf locnfwz movy boczdw zdhz K‛}f f}fy dhj 
‒#Pfydhpw, zdkw zkbf, K ~hw ifzzfy pyfphyfj zo zhef oc zdkw cf~ hj}fczvyf#Lhwz {fhy, K yfbfbify yfnvlhyl{ ilonnkcn b{ hj}fczvyfw ~kzd HWFHC kc zdf Kyyh~hjj{Jflzh yfnkoc# Moy movy boczdw, K, zonfzdfy ~kzd mk}f ozdfy HWFHC }olvczffyw, wzh{fj kc yvyhl}kllhnfw hcj dflpfj zdfb yfivklj zdfky lk}flkdoojw hmzfy G{glocf Chynkw dkz zdf govczy{ kcBh{ 9004# Kz ~hw powz"jkwhwzfy ~oye, wo ocf govlj avwz kbhnkcf zdf lf}fl om wzyfww kc ovy~oye# Hcj zdkw ~hw yfmlfgzfj oc wf}fyhl om b{ ilon powzw#
Kz‛w hll ~yocn, ivz kz‛w hlykndz#
I[ J^KNDZ AHWOC YOCHC
Kz‛w hll ~yocn… phnf ;
Zdf “^oylj Fc}kyocbfcz Jh{‒ mhllw kc zdf boczd om Avcf# Zdkw kw ~d{ bhc{~oyewdopw oc fc}kyocbfcz gocwfy}hzkoc hcj h~hyfcfww pyonyhbw ~fyf gocjvgzfjdfyf kc Idvzhc# Bhc{ no}fycbfcz hnfcgkfw hcj kczfychzkochl oynhckqhzkocw ~fyfkc}ol}fj hcj pyfwfczfj zdfky plhcw hcj zdfky yolfw hcj yfwpocwkiklkzkfw kc pyozfgzkcn zdffc}kyocbfcz hcj lfwwfckcn zdf fmmfgzw om glkbhzf gdhcnf#^f hzzfcjfj zdf Nloihl Fc}kyocbfcz Mhgklkzkfw/Pfywkwzfcz Oynhckg Pollvzhczwh~hyfcfww ~oyewdop hz Zha Dozfl oynhckqfj i{ zdf Vckzfj Chzkocw Jf}flopbfcz Pyonyhbbf $VCJP+ oc Avcf :# Zdfc, ~f hzzfcjfj zdf bffzkcn om wobf lfhjfyw oc zdf“Bkzknhzkoc om Glkbhzf Gdhcnf om Dkbhlh{h Yfnkoc‒ oc Avcf 88 hcj zdf Po}fyz{Fc}kyocbfcz Bhkcwzyfhb Nvkjflkcf $PFBN"AWP+ pyfwfczhzkoc oc Avcf 8= oynhckqfj i{zdf Nyoww Chzkochl Dhppkcfww Gobbkwwkoc kc Idvzhc#Kc Hvnvwz, K }kwkzfj zdf chzvyhl j{f plhczhzkoc hcj zyhjkzkochl pozzfy{ ~oye wdfj kcZyocnwh# Moy bf, zdf zyhjkzkochl poz bhekcn pyoafgz kw h boyf gobmoyzhilf hcj noojwovygf om kcgobf hw gobphyfj ~kzd ozdfy pyoafgzw oy kc hnykgvlzvyf ~oye# Do~f}fy, zdfpyojvgzw hcj kcgobfw hyf avwz moy ifcfmkz om zdf poz bhefy‛w mhbkl{ hcj coz {fz moy zdf~dolf gobbvckz{# Pyopfy zyhkckcn, bhzfykhlw hcj powwkilf bhyefz moy zdf pyojvgzw hyfcfgfwwhy{ moy zdkw pyoafgz zo if wvggfwwmvl# K hlwo }kwkzfj —[ovcn Qoob oc Nhyihnf‛, hchyz mfwzk}hl ~dkgd wdo~ghwfj zdf gollfgzk}f fmmoyzw pvz kc i{ }hykovw oynhckqhzkocw hcjkcjk}kjvhlw kc hjjyfwwkcn zdf nhyihnf pyoilfb zdyovnd zdf —hj}oghg{ ifdh}koyhlgdhcnf hppyohgd‛#Co ocf ghc kncoyf zdf yolf om zdf fc}kyocbfcz kc ovy jhkl{ lk}fw# Zdkw kw zdf yfhwoc~d{ ~f wdovlj if h~hyf om ovy yfwpocwkiklkzkfw kc zhekcn ghyf om kz# Ifkcn h~hyf om zdfwfzdkcnw hyf cfgfwwhy{ kc pyf}fczkcn mvzvyf jkwhwzfyw hcj hbplkm{kcn zdf fmmfgzw om nloihl~hybkcn#
 
I[ BKBK YKGHBVCJH
Pfhgf hj}oghzfw hcj zdf ommkgfyw hcjwzhmm om zdf Ommkgf om zdf PyfwkjfczkhlHj}kwfy oc zdf Pfhgf Pyogfww lfj zdfgflfiyhzkoc om zdf Vckzfj Chzkoc‛wKczfychzkochl Jh{ om Pfhgf oc Wfpzfbify98 hz zdf Pfhgf Ifll Hyfh om zdf XvfqocBfboykhl Gkyglf kc Xvfqoc Gkz{, BfzyoBhcklh dkndlkndzkcn zdf zdfbf “
Wvwzhkckcnzdf [ovzd‛w Fcnhnfbfcz, Iykjnkcn zdfPfhgf Ivkljkcn Nhpw
‒#Zdf Pfhgf Jh{ gflfiyhzkoc ghllw moypfhgf hcj wolkjhykz{ hw ftpyfwwfj myobzdf kczfymhkzd pyh{fyw om yfpyfwfczhzk}fwmyob jkmmfyfcz yflknkovw nyovpw, wolkjhykz{wpffgdfw myob loghl no}fycbfcz hcjCNOw, pofbw jflk}fyfj i{ zdf {ovzd hcjgyfhzk}f jhcgf kczfypyfzhzkoc myob zdf{ovzd om Ghcoowh Hghjfb{ om Ghlhbihhcj Jhcgf Ovz Lovj moy Pfhgf Ihllfz#Chzvyf kzwflm aokcfj zdf Mklkpkcogflfiyhzkoc om zdf Kczfychzkochl Pfhgf Jh{hw zdf yhkc povyfj dfh}kl{ hz zdf glowkcnom zdf f}fcz#Kz ~hw kc 8;48 ~dfc zdf VC mkywzgflfiyhzfj zdf Kczfychzkochl Jh{ om Pfhgf#Kz ~hw kchvnvyhzfj ~kzd zdf ykcnkcn om zdf“Pfhgf Ifll‒, ommkgkhll{ nk}fc hw h nkmz i{zdf Jkfz om Ahphc bhjf ovz om jochzkocwmyob gdkljyfc hll o}fy zdf ~oylj#Kc zdkw {fhy‛w gflfiyhzkoc kc zdfPdklkppkcfw, zdf ^oylj Pfhgf Wogkfz{ om Ahphc jochzfj h Pfhgf Polf zo zdfPdklkppkcf no}fycbfcz# Zdf bfwwhnf
Bh{ Pfhgf Pyf}hkl oc Fhyzd
‒ ~hwfcnyh}fj kc zdkw Pfhgf Polf#Moy zdf Mklkpkcow, Wfpzfbify 98 hlwobhyefj zdf jfglhyhzkoc om zdf Bhyzkhl Lh~kc 8;>9‚gocwkjfyfj h jhye hnf kc zdfjfbogyhzkg dkwzoy{ om zdf govczy{# PfoplfPo~fy iyovndz ihge jfbogyhg{ kc 8;4=#
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->