Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Borun Insan Ve Bitki Icin Onemi Ve Bazi Uzum Cesitlerinde Bor Tayini Importance of Boron for Human and Plant and Determination of Boron in Some Variates

Borun Insan Ve Bitki Icin Onemi Ve Bazi Uzum Cesitlerinde Bor Tayini Importance of Boron for Human and Plant and Determination of Boron in Some Variates

Ratings: (0)|Views: 2,371|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
ÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 Burcu SAYGIDE
Ğ
ER DEM
İ
BORUN
İ
NSAN VE B
İ
TK 
İ
 
İ
Ç
İ
N ÖNEM
İ
VE BAZI ÜZÜMÇE
Şİ
TLER 
İ
NDE BOR TAY
İ
N
İ
 
İ
MYA ANAB
İ
L
İ
M DALIADANA, 2005
 
ÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜ
 
BORUN
İ
NSAN VE B
İ
TK 
İ
 
İ
Ç
İ
N ÖNEM
İ
VE BAZI ÜZÜM ÇE
Şİ
TLER 
İ
NDEBOR TAY
İ
N
İ
 Burcu SAYGIDE
Ğ
ER DEM
İ
YÜKSEK L
İ
SANS
İ
MYA ANAB
İ
L
İ
M DALIBu tez ..../...../2005 Tarihinde A
ş
a
ğ
ı
daki Jüri Üyeleri Taraf 
ı
ndan Oybirli
ğ
i/Oyçoklu
ğ
u
İ
le Kabul Edilmi
ş
tir.
 
İ
mza.........................
İ
mza.................
İ
mza..............Prof.Dr.Osman SER 
İ
 NDA
Ğ
Doç.Dr.Bilgehan GÜZEL Prof.Dr.Zülküf KAYA
 DANI
Ş
MAN ÜYE ÜYE
Bu tez Enstitümüz Kimya Anabilim Dal
ı
nda haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Kod No :Prof. Dr.Aziz ERTUNÇEnstitü MüdürüBu Çal
ı
ş
ma Çukurova Üniversitesi Ara
ş
t
ı
rma Projeleri Birimi Taraf 
ı
ndanDesteklenmi
ş
tir.Proje No: FEF2004YL45
 
Not:
Bu tezde kullan
ı
lan özgün ve ba
ş
ka kaynaktan yap
ı
lan bildiri
ş
lerin, çizelge,
ş
ekil ve foto
ğ
raflar 
ı
n kaynak gösterilmeden kullan
ı
m
ı
, 5846 say
ı
l
ı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.
 
 
ÖZYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 BORUN
İ
NSAN VE B
İ
TK 
İ
 
İ
Ç
İ
N ÖNEM
İ
VE BAZI ÜZÜMÇE
Şİ
TLER 
İ
NDE BOR TAY
İ
N
İ
 Burcu SAYGIDE
Ğ
ER DEM
İ
ÇUKUROVA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜ
İ
MYA ANAB
İ
L
İ
M DALIDan
ı
ş
man:
Prof. Dr. Osman SER 
İ
 NDA
Ğ
 
Y
ı
l:
2005 ,
Sayfa:
57
Jüri:
Prof. Dr. Osman SER 
İ
 NDA
Ğ
 Doç. Dr. Bilgehan GÜZELProf. Dr. Zülküf KAYABor, birçok bitkide bulunan ve insan beslenmesinde önemli bir eser elementolarak dü
ş
ünülmektedir ayr 
ı
ca metabolizma için oldukça gereklidir. Ni
ğ
de(Kemerhisar) ve Adana (Pozant
ı
) yörelerinden temin edilen 10 çe
ş
it üzüm (
Vitisvinifera
) örne
ğ
inde eser miktarlardaki bor H-asidi ile salisilaldehitin bor katalizlikondensasyon reaksiyonuna dayanan azometin-H spektrofotometrik yöntemi ile tayinedilmi
ş
tir. Optimum
ş
artlar alt
ı
nda olu
ş
an sar 
ı
renkli kompleksin 412 nm’ dekiabsorbans
ı
, bor (III) konsantrasyonu ile lineer art
ı
ş
göstermektedir. Sonuç olarak 10üzüm örne
ğ
inin bor içeriklerinde farkl
ı
l
ı
klar bulunmu
ş
tur.
Anahtar Kelimeler :
Azometin-H., Vitis vinifera, bor tayini, üzümde bor.I

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayşegül Gencer liked this
Ozan Sarcan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->